neděle 29. října 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.10. do 5.11. 2023

Milí přátelé, 

uplynulý úplněk v kombinaci se zatměním měsíce na mnohé z nás hluboce zapůsobil, a to nejen na fyzické úrovni v podobě nespavosti nebo naopak zvýšené potřeby spánku, zesílených chutí k jídlu, aj., ale hlavně na úrovni duševní, neboť každý úplněk vrhá své světlo na ty kouty v našem nitru, kam se sami neodvažujeme posvítit - na potlačované pravdy, nevyjádřená slova, ignorované pocity, nedoléčená zranění, na naše hluboké strachy a mnoho jiného, co nás z hloubi našeho nitra ovládá a od čeho se proto potřebujeme osvobodit. Postavíme-li se tomu čelem a s odhodláním se s tím vypořádat, Nebesa nás ráda podpoří v naší snaze a povedou nás krok za krokem tím správným směrem.
Pokud jsme v posledních dnech prožili něco silného, potřebujeme nyní čas se s tím vyrovnat a všechno v sobě zpracovat, abychom pak mohli učinit nová rozhodnutí a provedli důležité změny. Máme-li již teď jasno, co bychom potřebovali udělat, požádejme své anděly o podporu a ochranu a pusťme se do toho. Pokud si zatím jistí nejsme, je v pořádku dopřát si čas na důkladné promyšlení svých dalších kroků a směru, kterým povedou.
Naši andělé vědí, že být vnímavými lidmi v tomto světě není lehké, a opětovně nám připomínají, že se o sebe musíme s láskou starat, abychom mohli světu pomáhat. Jsme-li unavení, vyčerpaní a vystresovaní, pak nic skutečně efektivního nevykonáme. Dovolit si potřebnou péči bez ohledu na okolní dění je zcela v pořádku, neboť uzdravíme-li sami sebe, uzdravujeme tak i část světa, kterou tvoříme. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler Oracle; Denise Linn)
  • Sen Bohyně (Goddess Dream Oracle; Wendy Andrew)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Otevřete se úspěchu. Tou se nám dostává povzbuzujícího poselství, že jsme schopni naplnit si svá přání a vykonat změny k tomu potřebné. To zahrnuje i odvahu postavit se svým stínům a nejrůznějším blokům, které nám v plnění našich přání doposud bránily. Nebývá jednoduché otevřít se změně a začít něco dělat jinak, přemýšlet jinak, vnímat jinak... ale jsme-li ochotni změnu připustit, pak si k nám sama najde cestu.
Máme si dovolit uspět - neboť mnohdy jsme to my sami, kdo nám v úspěchu brání. Bojíme se uspět, bojíme se najednou žít jinak, bojíme se vzdát svých výmluv a váhavosti, bojíme se převzít zodpovědnost za sebe i své štěstí. Je normální mít strach, avšak neměli bychom se jím nechat ovládat. Na rozdíl od strachu, hlas naší intuice je klidný a přesto jasný, takže pokud by hrozilo, že uděláme krok špatným směrem, jasně vycítíme, že bychom ho raději dělat neměli. Hlas intuice se ozývá u konkrétních situací a konkrétních kroků, které se chystáme udělat. Oproti tomu strach se ozývá u všeho, co se chystáme zkusit dělat jinak než doposud, a tím se nám staví do cesty k jakékoli potenciální změně. Naslouchat strachu a řídit se podle něj nám nikdy nepřinese "bezpečí", které nám slibuje, ale jen ještě více strachu.
Tato karta nám říká, že se máme postavit do pozice vítězů, nikoli obětí své minulosti, vnějších okolností nebo chování jiných lidí, a že máme vzít svůj život do vlastních rukou. Přestože jsou věci, které neovlivníme (zvlášť pokud se jedná o situaci, která zahrnuje i svobodnou vůli jiných lidí), máme se soustředit na to, co ovlivnit můžeme, a posílit tak své vědomí vlastní moci (namísto pocitů bezmoci).
Jsme na té nejlepší cestě k tomu, abychom se hnuli dál a změnili svůj život k lepšímu.

Ze sady Posvátný cestovatel nám vyšla karta Udatná odvaha, která podporuje poselství předchozí karty a povzbuzuje nás k pohybu kupředu. Tak jako bojovník vyobrazený na kartě je připraven setrvat na své cestě k cíli bez ohledu na překážky (a s překážkami se vypořádat), i my máme tuto schopnost a máme ji nyní probudit k životu. S plným vědomím, že si tento pokrok zasloužíme a že jednáme v souladu s vedením svého srdce, které je zajedno s naší intuicí a Vyšší Moudrostí, máme projevit Vesmíru svou ochotu ke změně - ať už se jedná o změnu vnitřní (v našem myšlení, vnímání, vyjadřování či jednání), a nebo o změnu vnější (v kariéře, ve vztazích a dalších oblastech). Cokoli, co je pro nás a náš život dobré - a tedy dobré i pro všechny ostatní - bude Nebesy podpořeno a dostane se nám k tomu všeho, co budeme potřebovat pro realizaci.

Ze sady Sen Bohyně nám vyšla karta Klid, která nám připomíná důležitost rovnováhy a vnitřního míru. Bez ohledu na dění v našem životě nebo ve světě, vnitřní mír a pokoj nám pomáhá zůstat naladěni na své vnitřní vedení a podnikat všechny kroky v souladu s ním. V podstatě se jedná o mírné varování před impulzivním jednáním. Zatímco konáme změny, které cítíme, že potřebujeme, měli bychom si vždy nejprve ujasnit, že se jedná opravdu o rozhodnutí v souladu se srdcem, a nevychází z intenzivních emocí (např. hněvu, apod.) Prožíváme-li totiž silné emoce, nejsme v danou chvíli schopni vnímat jemný hlas své intuice a můžeme tak udělat chybná rozhodnutí, jichž bychom později litovali. Tato karta tedy vyrovnává povzbuzující poselství k akci předchozí karet svým dodatkem k potřebné uvážlivosti a skutečné vnitřní jistoty, že dané rozhodnutí chceme udělat. Nejsme-li si jisti, uděláme nejlépe, když ještě počkáme, než se naše emoce zklidní, a pokud budeme dané rozhodnutí i nadále chtít učinit, jedná se s největší pravděpodobností o pravé vnitřní vedení, které je na našich emocích nezávislé.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k akci a k uskutečňování změn, které jsme si v uplynulých týdnech promýšleli. Jsme vyzýváni k sebedůvěře a také k důvěře v Božské vedení a moudrost, která přesahuje náš omezený lidský pohled a která proto ví, proč některé změny ve svém životě potřebujeme, byť tomu my sami zatím nerozumíme. Nechme se vést a zároveň buďme ochotni být pány svého života a aktivně ho utvářet a měnit v souladu s tím, co cítíme jako správné. Nenechme se ovládat strachem svým ani strachem jiných lidí. Nenechme se vydírat, ani se sebou manipulovat. U každého rozhodnutí je hlavním faktorem to, zda ho cítíme jako to správné svým vlastním srdcem, a zda to tak vnímáme trvale, a ne pouze v okamžicích rozvířených emocí.
Nebesa nám připomínají naši vlastní moc a schopnosti, které máme nyní využít pro dobro své i ostatních. Svou aktivitu přitom nemáme zapomínat vyvažovat také potřebným zklidněním, odpočinkem a uvolněním, které nám pomohou vidět vše z pozice vnitřního míru a zdravé objektivity.
Budeme-li ochotni převzít odpovědnost za svůj život a budeme-li jednat v souladu s vedením našeho srdce, intuice, Vyšší moudrosti, jsme na té nejlepší cestě k úspěchu.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.