neděle 22. října 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.10. 2023

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k tomu, abychom se místo rozebírání svého okolí a dění ve světě soustředili na sebe samé a na náš vlastní osobní svět, skrze který ovlivňujeme ten kolektivní. Pokud jsme i nadále rozptylováni vnějšími vlivy, je naším hlavním úkolem i nadále dosažení vnitřního míru nezávisle na těchto vlivech. Přestože okolní dění neovlivníme, stále můžeme rozhodovat o tom, zda a do jaké míry se necháme ovlivnit my sami, a když už se nás něco dotkne, je v naší moci se s tím vyrovnat a pokračovat dál.
Čím více lásky a míru nosíme sami v sobě, tím více tyto energie přitahujeme nazpět k sobě, a to i v podobě osob, nových či obnovených vztahů, lepšího zdraví a větší hojnosti, a zároveň také nových příležitostí k rozvíjení, šíření a posilování lásky a míru ve světě - což je naším posláním, kvůli kterému jsme sem přišli. Dáme-li do pořádku sami sebe a svůj osobní "malý" svět, jsme na té nejlepší cestě k propojení svého světa se světy dalších lidí, kteří jsou naladěni na stejnou či podobnou energii. Společně pak tvoříme stále mocnější léčivý celek, který do kolektivní energie přispívá tou nejčistší a nejvyšší silou, jaká existuje. 
Božská Moudrost to zařídila tak, že to, co nás činí šťastnými v osobní rovině, je zároveň tím, co přináší štěstí našemu světu. Pokud se tedy ve svém osobním životě něčím trápíme, je v nejvyšším zájmu pro nás i pro svět, abychom se uzdravili, načerpali síly a rozhodli se pokračovat dále po své pravé cestě. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Trojka Citů, která nás vybízí k trávení času s našimi přáteli a spřízněnými dušemi. Spřízněné duše neznamenají pouze milostné pouto v podobě partnerství/manželství, ale jakýkoli vztah mezi dušemi, které se spolu cítí "doma", které se "našly", které jsou si často velmi podobné anebo se svými rozdíly dokonale doplňují, které mají podobné životní hodnoty a jejich vztah je plný zcela samozřejmé důvěry, vzájemné opory, radosti a hlubokého souznění. Spřízněné duše můžeme najít v podobě člena rodiny, v okruhu přátel, v práci, dokonce i v úplně neznámém člověku nebo i ve zvířátku. Spřízněné duše cítí, jako by se znaly už dávno, a v jejich vztahu není žádné drama, strach ani dysfunkční vzorce. Obě strany mohou být zcela samy sebou, bez přetvářky a beze strachu, že by byly jakkoli odmítány, souzeny nebo opuštěny, protože jsou na stejné vlně a jednoduše "si sedí". Takovéto vztahy máme prioritně udržovat, neboť představují hlubokou výživu pro naše srdce. Dopřejme si v tomto týdnu čas pro každou takovou duši, se kterou máme nerozlučné pouto lásky, radosti a důvěry. Zároveň nemějme strach říct Ne schůzkám s lidmi, s nimiž si příliš nerozumíme a které nás stojí mnoho energie - není-li to nějaké nezbytně nutné jednání.
Zvláště se to týká těch z nás, kdo mají tendenci prioritně věnovat čas každému, kdo má nějaký problém. Pomáhat je sice skvělé, ale ne všechno je tak hrozně nutné a naléhavé, jak to vypadá, a pokud dotyčný nemá zájem svůj problém vyřešit, ale jen ho na nás vysypat a stěžovat si, nemá smysl svou energií plýtvat. Také se to týká období, kdy jsme sami vyčerpaní a potřebujeme si svou energii doplnit. Tak jako my sami plně respektujeme druhé lidi a jejich potřeby, máme právo totéž žádat od nich. Nenechme se vydírat slovy o sobectví nebo lhostejnosti, ať už ze strany jiných nebo našeho vlastního ega. Budeme-li vyčerpaní, stejně nikomu doopravdy nepomůžeme. Naopak, dopřejeme-li si nejprve čas na vlastní regeneraci, bude pak naše pomoc o to efektivnější. 

Ze sady Moudrost Země jsme dostali dvě karty společně. První z nich je Léčení srdce, které vypovídá o našich utrpěných ranách a o bolesti, která nám v srdci zůstala a která stále čeká na své uzdravení. Nevyléčené rány o sobě dávají vědět stále větší a větší bolestí, a čím více se snažíme je nevnímat, tím více se ozývají. Často jsme na takové nedoléčené rány upozorňováni tak, že prožijeme situaci velmi podobnou té, v níž jsme zranění utrpěli, a všechny ty pocity se nám rázem oživí. Mnohdy se však soustředíme na tuto novou situaci a řešíme tu, místo abychom pohlédli hlouběji do svého nitra a zamysleli se nad tím, proč se nás právě to či ono tolik dotklo. Naše rány tak zůstávají dále pohřbené uvnitř nás a nadále k nám přitahují situace, kterými na sebe chtějí upozornit.
Ne vždy však musíme v dané situaci hledat hlubší smysl - některé věci se bohužel prostě dějí a na nás je, abychom se s nimi vyrovnali a nalezli v sobě smíření. Ať se jedná o jakoukoli formu bolesti, v tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom jí dopřáli prostor, o který si říká. Bez ohledu na to, zda jsme ji utrpěli nedávno a nebo i velmi dávno, tato emoce nezná pojem času a je stále aktuální a přítomná. Dokud před ní budeme utíkat, snažit se předstírat, že neexistuje, apod., nemůžeme se pohnout dál a naše srdce nemůže naplnit skutečné štěstí a harmonie.
Druhá karta Boží Světlo nám říká, že na tuto bolest nejsme sami a že Nebesa jsou tu s námi, aby nám pomohla. Stačí, když o pomoc požádáme a budeme otevřeni jejímu přijetí, až už se dostaví v jakékoli formě. Někdy se situace zázračně povznese, jindy dostaneme nějaké prostředky, které máme sami využít ke zlepšení, jindy zase dostaneme pomocníky v podobě jiných lidí. Opět nám zde připomínají, že očistíme-li své nitro od temnoty, kterou jsme v ní nosili, a naplníme ho novým světlem, staneme se majáky svítícími na cestu i mnohým dalším. Cokoli dobrého nyní uděláme pro sebe a své uzdravení, přinese uzdravení také světu. Je to výzva k odstranění všeho v našem vlastním nitru, co nám brání v prožívání lásky a míru.

Z Orákula jednorožců nám vyšla nádherná karta Milovaní, která podtrhuje poselství celého výkladu. Říká nám, že bude-li naše nitro očištěno od strachu, bolesti a dalších nižších energií, a dovolíme-li si naplnit ho láskou a mírem, přirozeně začneme přitahovat stejně naladěné osoby do svého života, tak abychom mohli spojit své úsilí učinit svět lepším a zároveň se těšit ze sdílené lásky. 
Je také pozitivním znamením pro všechny, kdo si přejí nalézt vztah, ať již partnerský, přátelský nebo jiný, který bude založený na lásce a harmonii, i pro ty, kdo by chtěli svůj stávající vztah pozvednout výše. Říká nám, že šťastný vztah začíná u nás samých a u štěstí, které cítíme my sami - bez ohledu na vztah. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že teprve vztah je učiní šťastnými, ale funguje to naopak - napřed musíme umět být šťastní, a teprve poté můžeme toto své štěstí sdílet s někým, kdo si to také přeje. Hledáme-li vztah z pozice strádání, pak ho buď nenalezneme a nebo ho navážeme s někým, kdo naše strádání ještě prohloubí a s kým stejně šťastní nebudeme. Naučíme-li se tedy být plni lásky a upřímně šťastní bez ohledu na to, zda s někým jsme nebo ne, budeme v té nejlepší pozici pro navázání opravdu šťastných, zdravých, oboustranných a harmonických vztahů. 
V kontextu výkladu nám tato karta říká, že nastávají ideální podmínky pro naše vzájemná propojení, kontakty a komunikaci. Jsme-li jako jednotlivci rozhodnutí žít v lásce, míru a harmonii, Nebesa nás v tom podpoří a spojí nás s lidmi, s nimiž si můžeme navzájem pomoci, něco důležitého si předat, společně se posunout a vytvořit tak větší a silnější celek, který přinese prospěch všem zúčastněným. 
Naši andělé nám přitom připomínají, že nemusíme být dokonale vyrovnaní a dokonale uzdravení, abychom mohli takové vztahy mít. Někdy právě setkání s někým druhým může nastartovat změny, které jsme tolik potřebovali. Hlavní je, abychom si své uzdravení upřímně přáli - a jak se to naplní, to nechme na Božské Moudrosti. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je hlavním tématem láska a její sdílení. Pokud nám něco v dávání či přijímání lásky brání, je třeba se nejprve zaměřit na odstranění těchto bloků a propuštění bolesti, strachu či jiných emocí, které v sobě nosíme a které nejsou s energií lásky v souladu. Dokud tento krok neuskutečníme, nemůžeme se pohnout dále. 
Pokud jsme ochotni se uzdravit a vzdát se všeho, co nám v lásce a míru brání, pak se tak stane. Jakmile ze sebe uvolníme všechno, co naše srdce tížilo, stane se naše srdce novým majákem světla a lásky pro nás samé i pro ostatní. 
Změní-li se naše vlastní osobní energie na vibrace lásky a harmonie, začneme přirozeně navazovat a vyživovat vztahy na stejné vlně. Pokud máme vztah, který s těmito energiemi neladí a ve kterém si druhý člověk žádnou změnu nepřeje, je možné, že tyto vztahy dospějí k přirozenému konci a nebo se od základů změní. 
Máme se soustředit na to, abychom se cítili šťastně a abychom ve svém srdci nechali přebývat v první řadě lásku a mír. Jakmile toho dosáhneme, budeme moci společně s druhými lidmi posílit lásku a mír v
našem světě, a to prostřednictvím lásky a míru, které prožíváme a vzájemně sdílíme. Cokoli dobrého uděláme pro sebe (a tím i pro naše vztahy), děláme zároveň pro dobro všech. Skrze své vlastní uzdravení, lásku a štěstí tak konáme své poslání. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.