neděle 12. listopadu 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.11. 2023

Milí přátelé, 

moc vám všem děkuji za vaši milou podporu během mé rekonvalescence, která sice stále probíhá, ale už je mi mnohem lépe :)
Podzimní dny nás zvou k cestě do našeho nitra a k meditacím o našem životě. Po intenzivním letním období nastává čas k pozvolnému ústupu, ke zklidnění a k odpočinku. Energie ve světě mohou být pro vnímavé osoby velmi frustrující a je proto velmi důležité pravidelně si doplňovat své síly, o které přicházíme už tím, že všechno dění vnímáme (byť třeba ne vědomě). Mnohé frustrující energie jsme mohli do sebe pohltit a pokud se od nich neočistíme a neuvolníme je zdravým způsobem ven (např. psaním deníku, meditací, vyplakáním, pohybem aj.), mohou se začít projevovat v naší vlastní podrážděnosti, únavě, frustraci a také zkresleným vnímáním, kvůli kterému všechno vnímáme hůř, než jaké to ve skutečnosti je. Naši andělé nám proto doporučují mít nyní jako hlavní prioritu důkladnou psychohygienu a být si vědomi energií, které nás obklopují, kterým věnujeme pozornost a které do sebe pojímáme. Naučíme-li se vědomě si vybírat, co do sebe přijmeme a co nikoli, a pravidelně se očišťovat od toho, co už jsme absorbovali, pomůže nám to vidět věci jasněji a nemít na svých bedrech zbytečnou tíhu, která vůbec nepatří nám. Sobě samým i všem ostatním nejvíce pomůže, budeme-li se cítit dobře a budeme-li následovat cestu, o které víme, že je pro nás ta pravá.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Osmička Myšlenek, která vypovídá o tom, že se cítíme být v pasti, že si připadáme v určité situaci bezmocní, jako bychom měli svázané ruce. To však nemusí být vůbec pravda a naše situaci nemusí být zdaleka ta bezvýchodná, jak se nám zdá. Tato karta nám říká, že ono "vězení", ve kterém si nyní připadáme zavření, je především v naší vlastní mysli. Určité myšlenky nebo myšlenkové návyky mohou v našich očích zkreslovat realitu a dělat ji horší, než ve skutečnosti je. Mnohdy není problém ani tak samotná situace, jako spíš způsob, jakým o ní přemýšlíme - a v důsledku toho také to, jak se cítíme při tomto myšlení. Možná jsme uvízli v negativitě, pesimismu nebo strachu, a podle toho pak na všechno nahlížíme. A co víc - svým naladěním si k sobě přitahujeme další a další zkušenosti, které nás v těchto energiích podporují a udržují.
Touto kartou nám Nebesa připomínají moc, jakou mají naše myšlenky nad naší realitou a jejím vlivem na nás. Přestože určité věci jsou prostě takové, jaké jsou, stále máme moc si zvolit, jakým způsobem o nich budeme smýšlet, jak je budeme vnímat a jak na ně budeme reagovat (a zda vůbec). Máme si uvědomit, jakým způsobem sami sebe stavíme do pozice obětí, nebo se v ní udržujeme - a přiznáme-li si to, máme pak také šanci s tím něco udělat a pokusit se začít přemýšlet jinak. Naši andělé nám rádi pomohou, budeme-li ochotni své smýšlení změnit a nebudeme lpět na své negativitě.

Z Orákula víl nám vyšla karta Vnitřní dítě, která nám říká, že mnohá negativní přesvědčení a různé návyky, které nám stojí v cestě za štěstím a svobodou, pocházejí z našeho dětství. Možná jsme byli v rodině zanedbáváni a naučili jsme se, že nejsme důležití, že na nás nezáleží a že je nám souzeno být sami. Možná jsme se naučili, že si všechno dobré musíme něčím zasloužit či vykoupit. Možná jsme uvěřili, že je s námi něco špatně. Nebo jsme něco provedli a od té doby si k sobě přivoláváme různé "tresty". Ať už se jedná o cokoli, pokud jsme si to nevyřešili a nepřekonali to, můžeme si nadále do života přivolávat různé okolnosti, které nám zpětně potvrzují naše niterná přesvědčení. Místo abychom tedy rozebírali své aktuální okolnosti, pohlédněme do svého nitra, zda tam nenajdeme hluboko pod povrchem nedoléčené pocity našeho vnitřního dítěte, které na sebe tím, že nám přivolává tyto situace do života, upozorňuje, abychom si ho všimli a pomohli mu.
Jinak je tato karta výzvou k tomu, abychom se více radovali a dopřávali si čas na zábavu, na hraní a uvolnění. Jinými slovy - nemáme všechno brát tak vážně a máme povolit své sevření. Čím více máme pocit, že na nějaké hraní nemáme čas, tím důležitější to pro nás je. Nebesa nám touto kartou vzkazují, že naší situaci (a také našemu zdraví) teď nejvíce pomůže, když se přestaneme stresovat a utápět se v negativních myšlenkách (viz. první karta) a dovolíme si alespoň na chvíli cítit se dobře a zdravým způsobem se "odvázat". Nakonec můžeme zjistit, že právě povolení našeho sevření napomohlo naší situaci k samovolnému uzdravení - a nebo se nám díky uvolněné, otevřené mysli náhle dostane nového nápadu, co bychom mohli pro zlepšení udělat.

Z Orákula poslů světla nám vyšla karta Životní cesta, která nám připomíná, že spoustu našich zkušeností a lekcí jsme si pro tento život sami vybrali ještě před příchodem na tento svět, a že také z toho všeho, co nyní prožíváme, si můžeme odnést mnoho důležitých uvědomění, zkušeností a lekcí, které nám pomohou v naší budoucnosti. Tato poznání přitom nemusíme dostávat jen ve formě hlubokých duchovních prozření, ale i v podobě "obyčejných" každodenních zážitků v našem osobním životě. I zdánlivě nedůležité a běžné věci mohou hrát roli v tom, jak naplňujeme poslání svého života.
Mnohé věci se učíme i skrze obtížné životní situace, které často mění i nás samotné - a je to tak v pořádku. Tento "duchovní trénink" se může projevovat například v situacích, kdy se nemůžeme rozhodnout, zda se něčeho držet a nebo se pustit; v situacích, kdy jsme zaseknutí na místě a nemůžeme se hnout bez ohledu na to, jak moc se o to snažíme; v situacích, kdy jsme unavení a máme chuť to vzdát. Naši andělé nás povzbuzují, abychom se i přes to všechno nepříjemné nevzdávali a měli víru, že všechno to důležité, co máme pochopit, se v pravý čas dozvíme, a že děláme velké pokroky, přestože takový dojem vůbec mít nemusíme.
Zajímavé je, že i na této kartě jsou děti - připomínají nám tu hlubokou moudrost, kterou si v sobě přirozeně nesou, i schopnost cítit úžas a radost, dávat průchod svým pocitům, otevřeně se vyjadřovat a žít přítomným okamžikem. To všechno jsme kdysi uměli i my - a nikdy není pozdě v sobě tyto schopnosti a vlastnosti oživit. I to může být jedním z našich úkolů na naší životní cestě. Dokážeme-li se navzdory nepříznivým okolnostem otevřít lásce, radosti a pravdě, pomůže to nejen nám, ale i mnohým dalším, kterým posloužíme jako příklad.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se můžeme potýkat s problémy, které si sami vytváříme svým myšlením. Ať už jsou to pouze fiktivní scénáře v naší hlavě a nebo skutečné situace, na které ale reagujeme pod vlivem svých přesvědčení, jedná se o výzvu ke změně těchto našich myšlenkových vzorců. Nám se tak uleví a předejdeme tak dalším zbytečně vyhroceným situacím. Máme si uvědomit, že nic není tak hrozné, jak se nám může zdát, a že mnohem větší škodu než samotné situace na nás páchá způsob, jakým o nich přemýšlíme.
Abychom získali zdravý nadhled, máme si dopřávat pravidelně čas na uvolnění a zábavu. Ať už si zvolíme jakoukoli aktivitu, která nám pomůže se od srdce zasmát, něco pěkného vytvořit nebo se něčím potěšit, velmi nám to pomůže cítit se lépe a naše mysl se tak projasní. Získáme větší odstup a zdravou objektivitu, díky kterým budeme moci každou situaci zvládnout mnohem efektivněji.
Nakonec nám pro tento týden Nebesa připomínají naše duchovní zkoušky a důležitý růst, kterým právě procházíme - byť nám to tak možná nepřipadá. Všechno, čím procházíme a co překonáváme, nás posouvá dále a pokud si momentálně nevíme rady, odevzdejme to do rukou Nebes, která nám prostřednictvím naší intuice dají v pravý čas vědět, bude-li třeba, abychom něco podnikli.
Tento týden máme věnovat svému (možná zapomenutému nebo opomíjenému) vnitřnímu dítěti a všem těm pocitům, myšlenkám a zážitkům, které v něm zůstaly a které nadále žijí hluboko v našem nitru, odkud volají o pozornost a mohou ovlivňovat naše nynější myšlení, vnímání a jednání. Každá chvíle, kterou věnujeme své vlastní dětské duši, velmi pozitivně ovlivní náš nynější dospělý život. A máme-li nějaké děti ve svém životě, nechme se od nich učit.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.