neděle 19. listopadu 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.11. 2023

Milí přátelé, 

temnější období roku nás přirozeně vede k ústupu do ústraní, ke zklidnění, k meditacím a k přemítání. Tak jako i příroda procházíme určitými cykly, během nichž se střídají fáze rozkvětu, produktivity, sklizně a odpočinku. Přestože často pobýváme mezi čtyřmi stěnami, stále zůstáváme součástí tohoto přirozeného běhu, a pokud se tedy potýkáme se zvýšenou únavou, větší potřebou samoty nebo potřebou uklidit si doma či v sobě samých a dosáhnout tak vnitřního klidu, je to zcela pochopitelné. Tyto fáze potřebujeme ke svému životu stejně tak jako jasné a slunečné dny. Dopřejeme-li si potřebný čas pro sebe a na práci se svým nitrem, můžeme se významně posunout ve svém uzdravování a seberozvoji. Můžeme zpracovat témata, která nám vyvstala v průběhu uplynulých týdnů (i delších časových rozmezí) a která se nám možná opakovaně připomínají. Můžeme uvolnit potlačené pocity a myšlenky a dát jim zdravým způsobem průchod. Můžeme se ohlédnout zpět a rozhodnout se učinit změny, abychom se místo opakování stále stejných zkušeností otevřeli novým příležitostem. Využijme toho tedy a nechme se přirozeně navést ke krokům, které jsou pro nás nyní potřebné.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a předkové (Angels and Ancestors; Kyle Gray)
  • Šepot lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Posel Činu, což je znamení nových výzev a příležitostí. Ať už se nám dostane nějakého podnětu zvenčí a nebo my sami v sobě pocítíme nějaký nový impuls, každopádně se jedná o záblesk nové energie a nového nadšení a zájmu. Přestože tato karta vypovídá zejména o tématu naší kariéry, tvůrčí činnosti a seberealizace, může se týkat i pozitivní nové energie v našich vztazích a dalších oblastech. Pokud tedy pocítíme novou jiskru, nenechme ji vyhasnout.

Ze sady Andělé a předkové nám vyšla Strážkyně zrcadla, která nás vyzývá k tomu, abychom věnovali alespoň nějaký čas kontemplaci a sebereflexi. Máme pohlédnout sami do sebe a zvážit, zda v sobě nenosíme nějaké staré křivdy a zranění, které je třeba propustit; zda nemáme nějaké návyky, ať už myšlenkové, emoční nebo fyzické, které nám škodí a které bychom potřebovali změnit; zda si nepromítáme do druhých lidí své vlastní chyby či strachy, apod.
Stejně tak bychom se však měli podívat na to všechno, co jsme zvládli a překonali, co jsme se naučili a kam jsme se posunuli, a dát si upřímné uznání za veškeré naše úsilí. Ať už výsledky našeho snažení odpovídají našim představám či nikoli, vedeme si dobře, a tímto jsme povzbuzeni ke zdravé hrdosti a dobrému pocitu ze sebe samých - což nám také pomůže v tom, abychom ve své dobré práci i nadále pokračovali.

Ze sady Šepot lásky nám vyšla karta Odpuštění, která hovoří sama za sebe a krásně doplňuje předchozí dvě karty a jejich poselství. Říká nám, že se nám dostane nějakého impulsu a inspirace k tomu, abychom určité věci přehodnotili a byli ochotni vzdát se břemen, která nás jen stahovala dolů a která nám ve skutečnosti pouze škodila. Odpuštění neznamená předstírat, že se nic nestalo a že to, co jsme utrpěli, ať už vinou jiných nebo nějakých okolností, je v pořádku. Odpuštění je doslova "puštění se" toho, co jsme v sobě nosili a čím jsme sami sobě otravovali život. Na našich zraněních mají možná vinu jiní lidé nebo nepříznivé vnější podmínky, ale jsme to my, kdo je v sobě dál živí - a to dělat nemusíme. Rána potřebuje vyčistit a zahojit; ne ji opakovaně otevírat a obviňovat původce. Lpění na minulosti nám nepomůže, ani snaha mít pod kontrolou to, zda každý zaplatí za všechno, co udělal. Ponechme spravedlnost Zákonu rovnováhy, který platí v životě nás všech, a na místo toho, co všechno nemůžeme ovlivnit (např. svou minulost nebo chování jiných) se soustřeďme na to, co dělat můžeme a co je v naší moci - na své léčení, na svůj život, na své vlastní kroky.
Tato karta může být poselstvím i pro naše vztahy, ať už ty stávající nebo potenciální. Říká nám, že lpění na tom, co se stalo, nikomu nic dobrého nepřinese. Pokud nám někdo ublížil natolik, že zničil naši důvěru, máme plné právo vztah opustit nebo omezit na nezbytné minimum, a již se jím nezabývat. Stejně tak pokud bychom si přáli nějaký vztah navázat, může nám stát v cestě zranění způsobené někým jiným, které jsme si v sobě nedoléčili, a nedůvěra v nové lidi nebo v to, že by šťastný vztah mohl vůbec existovat. Je-li to náš případ, je třeba tato naše přesvědčení přehodnotit.
Nakonec nás tato karta vede k odpuštění sobě samým za všechno, co si myslíme, že jsme udělali špatně nebo co jsme neudělali, když jsme měli. Nikdo z nás není dokonalý a každý se občas dopustí nějaké chyby. S tím je třeba počítat u sebe i u druhých a naučit se v rámci přijatelných a pochopitelných mezí tolerovat lidskou nedokonalost. Vědomé a záměrné zraňující chování však samozřejmě nemáme povinnost trpět, ani udržovat vztahy s lidmi, kteří se ho dopouštějí. Odpuštění může mít i podobu ukončení vztahu a projevu zdravé sebeúcty.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k práci se sebou samými, zejména co se týká odpouštění minulosti a zbavování se jejího negativního vlivu na naši přítomnost. V podstatě si máme "splatit dluhy", které máme sami vůči sobě, a dovolit si léčit nedoléčená zranění a dořešit si (alespoň v sobě) nedořešené záležitosti. Vedle toho bychom si neměli zapomenout projevovat zdravou úctu a respekt za všechno, co jsme doposud zvládli, i za to, co zvládáme i nadále (byť si možná myslíme, že to nezvládáme nebo ne dost dobře).
Můžeme se setkat se situacemi, které v nás probudí určité emoce, aby nás právě navedly k něčemu nedořešenému, co jsme si neuvědomovali. Spíše než řešit onu novou situaci, zamysleme se, proč se nás to či ono tolik dotklo, proč to v nás vyvolalo tu či onu reakci, a možná zjistíme, že jsme novou situací byli pouze navedeni k mnohem hlubší příčině, na kterou bychom jinak nepřišli. Vyřešíme-li v sobě příčinu, přirozeně začnou mizet i všechny následky.
Máme ze svého nitra i života propouštět vše, co mu neslouží a ubližuje. Staré křivdy, rány, ať již skutečné nebo domnělé (které stejně cítíme zcela skutečně), nevyřčená slova, nezdravé návyky a mnoho dalšího, co můžeme bez sebemenší lítosti propustit a již se k tomu nevracet.
Jedná se o týden naší hloubkové očisty, která nemusí být příjemná, ale ke které nás může inspirovat nějaký opravdu silný a pozitivní podnět, ať již zvenčí nebo probuzený v našem vlastním nitru. Něco, pro co se vyplatí všechnu tu práci vykonat a pro co to budeme ochotni udělat opravdu od srdce.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.