neděle 28. ledna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.1. do 4.2. 2024

Milí přátelé,

uzavíráme první měsíc roku 2024 a mnozí z nás jsou z něj již teď vyčerpaní, jako by nám nenechal ani chvíli na vydechnutí. Úplněk ve Lvu nás vyzval k postavení se za sebe a svá přání, k projevení svého pravého Já, ale i našich skutečných pocitů a myšlenek, s nimiž jsme se možná dlouhodobě potýkali a nechtěli si je přiznat. Úplněk vrhnul světlo do mnoha temných koutů v našem vědomí i podvědomí, aby nám pomohl si uvědomit, kde je třeba vymést pavučiny a odkud nás mohly některé naše vnitřní stíny ovládat. Celé toto období mělo za cíl pomoci nám k vlastnímu osvobození a prolomení alespoň těch omezení, která na sebe klademe my sami. 
Současně se měsíc nachází ve fázi couvání/ubývání, která je příhodná právě pro odpočinek po náročném období, pro ústup do ústraní, pro detoxikaci a vypouštění všeho nežádoucího z našeho nitra či života. Úplněk nám vždy osvětlí, co si přejeme v životě změnit a co bychom potřebovali propustit - s ubývajícím měsícem pak necháváme ubývat i to, co propouštíme.
Je to čas, kdy máme pracovat se svým nitrem, a skrze tyto své vnitřní změny pak budeme moci uzřít změny i v našem životě a v našem okolí, neboť naše nová energie se v něm přirozeně projeví. Spíše než se tedy rozčilovat nebo trápit nad tím, co se děje (nebo neděje) v našem životě či okolí, soustřeďme se na své vlastní nitro a na to, aby bylo naplněno láskou, mírem a spokojeností. Tyto energie z našeho nitra k nám následně začnou přitahovat podobné energie zvenčí. Jsme vedeni k tomu, abychom opět začali využívat svou přirozenou tvůrčí sílu a převzali tak moc nad tím, co ve svém životě můžeme skrze sebe samé ovlivnit k lepšímu.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšel Posel Činu, která může představovat konkrétní osobu, ale i situaci. Pokud se jedná o člověka, pak je to někdo duchem mladý, činorodý, plný nadšení - který snadno nadchne i ostatní. Rád přijímá výzvy, rád se rozvíjí a také je velmi kreativní. Může se jednat o člověka, který nám těmito vlastnostmi v tomto týdnu pomůže, ale stejně tak to může být vedení k probuzení těchto vlastností uvnitř nás samých, abychom sami sobě pomohli ve zdravém růstu, seberozvoji a kreativitě.
Pokud se jedná o situaci, vypovídá tato karta o nových výzvách, které budeme moci přijmout, budeme-li jim otevřeni. Přestože můžeme mít pocit, že už tak máme málo energie, ve skutečnosti tato nová výzva může být tím, co nám novou energii dodá. Možná dostaneme nějaký nápad, objevíme nějakou rozdělanou práci, na kterou jsme zapomněli, nebo nás někdo třeba pozve na zajímavou akci. Ať už se jedná o cokoli, říká nám tato karta, že máme věnovat čas i věcem, které nás baví a naplňují, abychom jí pouze neplýtvali na starosti. Máme lépe hospodařit s vlastní energií a nevynakládat jí na dané záležitosti více, než je opravdu nutné.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta pomněnky s názvem Léčení minulých životů. Ta může mít doslovný význam, kdy nás vede k léčení a odblokování těch našich částí, které jsou poznamenány ještě z minulých životů, jimiž naše duše prošla. Stejně tak se však toto léčení týká i minulosti, kterou máme za sebou v tomto životě - a která se na nás neméně podepsala.
Nebesa nám dávají touto kartou najevo, že některé problémy, s nimiž se potýkáme, strachy, které v sobě nosíme, a mnohé záležitosti, s nimiž se potkáváme a které se nás neobvykle dotýkají, mají velmi pravděpodobně příčinu v nějakém traumatu, které jsme utrpěli v minulých letech. Ať už se jedná o dávnější záležitost a nebo čerstvější, stále v sobě nosíme nedoléčené rány, nedořešené a neuzavřené záležitosti, nevyjádřené pocity a mnohá další břemena, která nás obírají o energii.
Pokud se v současné době setkáváme se situacemi, které v nás probouzí nepříjemné emoce, je velmi pravděpodobné, že ve skutečnosti se jedná o probuzení nějaké staré rány k životu, a že nová situace nám ji jen přišla pomoct vyvolat na povrch, abychom si ji uvědomili a konečně je uzdravili - aby nás přestala zevnitř ovládat. Neberme to tedy jako naschvál, prokletí nebo smůlu - ve skutečnosti nám tyto situace prokazují službu, byť nepříjemnou, když vynášejí z našeho nitra na povrch všechno to, co jsme se snažili v něm dusit - a sami sobě tak ubližovali - právě proto, abychom to přestali dělat.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla krásná karta Štěstí. Ta nám říká, že je nám přáno a že se nám dostává mnoha požehnání - a ještě dostane. V kombinaci s předchozími kartami je to však také poselství o tom, že jsme vůči vlastnímu štěstí slepí a nevidíme ho, protože máme zrak zastřený vším tím zlým, co jsme prožili; více vnímáme to, co nemáme, než to, co máme; zaobíráme se ve své mysli tím, co je špatně, místo abychom děkovali za to dobré; dáváme větší prostor strachu než důvěře a lásce.
Nedoléčená traumata (viz. karta pomněnky) nás zevnitř vedou k tomu, že neustále očekáváme další zklamání, další rány, další bolest. Výsledkem pak je, že si tyto situace dále přitahujeme svým naladěním, a i když se přesto objeví nějaké požehnání, nedokážeme se z něho radovat - nevěříme mu. A nebo se bojíme, že když si dovolíme toto potěšení přijmout, zase ho ztratíme a zase budeme trpět. Tímto "preventivním odmítáním dobra", byť s dobrým úmyslem se ochránit před bolestí, si sami bolest působíme. Bohužel, v lidském životě se nikdy bolesti nevyhneme, nemusíme si však působit další. Všechny ztráty a utrpení bychom měli zdravě vyvažovat tím, že budeme ochotně přijímat nová požehnání, dary a léčení.
Tato karta nám říká, že je nám nyní velmi přáno a že se můžeme setkat s mnohými šťastnými okolnostmi, ale nesmíme jim předem uhýbat, znevažovat je, odmítat je. Chceme-li toto štěstí ve svém životě mít, potřebujeme mít otevřenou, nikoli uzavřenou mysl, a stejně tak i srdce. Musíme se naučit věřit, že všechno to krásné a příjemné do našeho života patří stejně tak jako to méně příjemné.

Z Karet sebelásky nám vyšla karta Naslouchání, která nás vede k naslouchání vlastnímu nitru - ke kontaktu se sebou samými. Máme si udělat čas sami pro sebe, v tichosti, o samotě, a jen vnímat, co nám naše nitro chce říct. Pokud nejsme zvyklí sami sobě takto naslouchat, může mít naše vnitřní Já opravdu hodně co říct. Neuhýbejme před tím. Ať už se nám dostane jakýchkoli informací a odpovědí, poděkujeme sami sobě za to, že jsme si tento čas udělali. Dost možná právě díky tomu rozhýbeme svou stagnující situaci a probudíme v sobě novou energii (viz. první karta).

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám mohou otevřít nové příležitosti a požehnání, je však důležité, abychom vůči nim nebyli zaslepeni nějakým starým zklamáním, nedůvěrou nebo prostě špatnou náladou. Přestože jsme vedeni k tomu, abychom svým bolestem a jiným emocím věnovali dobrou péči a pozornost, kterou potřebují, měli bychom zůstávat objektivní a otevření vůči novým energiím, které nám mohou napomoci vytěsnit ty staré, s nimiž se vyrovnáváme.
Dovolíme-li si oprostit se od minulých ran, můžeme prožít úžasné nové zkušenosti, které nám otevřou oči vůči tomu dobrému, co na životě je. Není třeba se však do ničeho nutit - všechno se to odehraje zcela přirozeně. Na nás je, abychom plynuli s proudem, a pokud v nás něco/někdo vyvolá nějaké emoce, dovolme jim volně proudit z našeho nitra ven. Tím se očišťujeme od starých energií a uvolňujeme místo novým. (Tento proces můžeme podpořit také fyzickým úklidem v našem domově a pracovišti - vyházet či darovat nepotřebné a nemilované věci a uvolnit tak místo nové energii.)
Naši andělé jsou tu vždy pro nás, neváhejme je tedy požádat o pomoc s naším léčením a očišťováním. Pomohou nám najít ten pravý způsob pro nás a poskytnou nám veškerou potřebnou ochranu, budeme-li se cítit zranitelní a citliví. Je to podobné, jako když se léčíme z fyzické nemoci - dočasně můžeme být velmi unavení, slabí a odevzdaní. Je to tak však dobře.
Uvolněme se, nechme se vést životem tam, kam se potřebujeme dostat, a mějme na paměti, že na konec bude všechno tak, jak má být.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.