pondělí 5. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.2. 2024

Milí přátelé, 

počátek února pro nás představuje pokračování v propouštění našich vnitřních břemen v podobě nedoléčených emočních zranění, nevyjádřených pocitů či myšlenek, starostí, pesimismu či nezdravých návyků, které nás zatěžují. Můžeme se v tomto období setkávat se situacemi, které v nás vyvolávají určité emoce, aby se dostaly na povrch, abychom si je uvědomili a konečně se s nimi vyrovnali a propustili je. Obdobně jako vodu v tekoucí řece nemůžeme zadržovat, protože stejně si najde cestu dále - ať již překážku jednoduše obteče nebo ji prolomí - i naše pocity, které se možná snažíme zadržovat (byť nevědomě), si najdou cestu, jak proudit dál. Ne náhodou jsou emoce spojovány s živlem Vody...
Propouštění naší zátěže i nezdravých návyků je ideální věnovat tyto dny, kdy ubývá Měsíc. V pátek 9.2. pak nastane novoluní ve znamení Vodnáře, kdy budeme vedeni k novým vizím a započetí jejich uskutečňování. Dostane se nám příležitostí najít nový pohled na věci, otevřít svou mysl a přestat lpět na dosavadním způsobu myšlení, vnímání či posuzování. Možná se nadchneme pro něco nového, a nebo se obnoví naše nadšení pro něco staršího, co jsme možná kdysi odložili, přestali se tomu věnovat a nyní si k tomu našli novou cestu. Budeme mít možnost překonat svůj strach a omezující přesvědčení a vykročit za hranice své zóny pohodlnosti. Hlavním tématem pro nás bude věrnost sobě samým a své vnitřní pravdě, která nás vede ke konání našeho poslání - k věcem, které nás přirozeně naplňují a které přitom slouží dobru nás samých i druhých.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (The Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu Nechat jít. Tou jsme vyzýváni, abychom pustili ze svých rukou vše, co jsme se snažili držet pod svou kontrolou, co nás plnilo strachem a úzkostí a co nás doposud velmi tížilo. Toto téma se nám zde opakuje. Možná se bojíme, že utrpíme ztrátu, nebudeme-li si něco (nebo někoho) dostatečně hlídat. Naši andělé nám připomínají, že co nám náleží, to bude vždy naše, a nemusíme si to nijak vynucovat nebo zajišťovat. A naopak, pokud k nám něco/někdo nepatří, stejně z našeho života odejde, ať se tomu snažíme sebevíc předejít. Pokud takové situaci právě čelíme (a nebo cítíme, že je nevyhnutelná), poskytují nám touto cestou andělé útěchu a hojivou energii pro naše srdce, které si zaslouží být milované a milující a plné lásky - nikoli strachu a napětí. Máme nechat jít to, co jít chce, byť si to možná nepřejeme nebo se prostě jen bojíme, že už nepřijde nic lepšího. Naše ego nemá rádo změny a snaží se nás od nich odrazovat. Ve skutečnosti mnohé "ztráty" nejsou takovými ztrátami, jak se nám zprvu zdá, a jednoho dne si poděkujeme za ušetřenou energii, kterou jsme na dané záležitosti či osoby nemuseli už zbytečně vynakládat. To, co nám náleží, i lidé, kteří k nám přirozeně patří, budou vždy s námi - a nemusíme se o ně strachovat, vydobývat si je, ani si je pojišťovat svou kontrolou. Můžeme se uvolnit. Máme se uvolnit. Všechno bude přirozeně tak, jak má být.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšel Bard, tedy postava zpěváka, baviče a talentovaného vypravěče, který předával lidem kromě pobavení také různé legendy a pověsti. Tato karta může pro některé z nás představovat vedení k tvořivé umělecké činnosti. Nemusí se to přitom týkat pouze hudby, psaní či vyprávění - i když to k tomu samozřejmě patří.
Jinak je to pro nás pobídka k uvědomění si příběhů, které sami vyprávíme - o sobě, o druhých, o světě. Jakým způsobem se vyjadřujeme? Netvoří náhodou většinou našeho mluveného a psaného slova samé stížnosti a zoufání si? Nepodporujeme svým jazykem spíše to nežádoucí, než to, co bychom si přáli? Jako lidé máme obrovský dar v podobě řeči, jak mluvené, tak psané, a je nám připomínáno, jakou má naše řeč moc. I svými slovy tvoříme. Pokud jsme si tedy vědomi své negativity, pesimismu a nezdravého návyku si stěžovat, pak si udělejme chvíli na zastavení, přehodnocení svého hospodaření s energií naší řeči, a učiňme rozhodnutí ke zdravé změně. Neznamená to, že bychom si nemohli čas od času ulevit - i k tomu nám řeč slouží - a například se vypsat do deníku nebo se vypovídat dobrému příteli (či našim andělům), avšak opakovaně se utvrzovat v pozici oběti nebo ve své nespokojenosti nám určitě v ničem nepomůže. Dostat své tíživé emoce ze svého nitra ven prostřednictvím vypovídání se, vypsání nebo nějaké kreativní činnosti je pro nás prospěšné, avšak po dosažení úlevy uděláme mnohem lépe, když se k tomu už nebudeme vracet a zaměříme se na to dobré, co v životě máme, na projevování své vděčnosti a na nacházení řešení svých problémů, místo abychom jen stále dokola omílali samotný problém.
Tato karta také nepřímo poukazuje na to, že naše jednání je předáváno dál, ať už jsme si toho vědomi nebo ne - zejména prostřednictvím našich dětí, které se od nás všechno učí. Buďme tedy svému okolí tím nejlepším možným příkladem. Naučme se zdravě vyrovnávat s nepříznivými stránkami života, aniž bychom zanevřeli na ty potěšující, a snažme se využívat svůj dar slova k vyjadřování a předávání energie lásky, míru a léčení.

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Léčitel, která podporuje poselství předchozích dvou karet a říká nám, že jsme schopni uzdravit sami sebe, ať už jsme si prošli čímkoliv, a stejně tak můžeme k léčení dopomáhat i ostatním bytostem na této planetě. Jako milující a vnímaví lidé jsme sem nepřišli náhodou - do světa, který tolik trpí a ve kterém se v tomto věku odehrává mnoho zlého. Jsme těmi, kdo ho přišli podržet, poskytnout mu oporu, udržet jeho naděje naživu a předávat je dál. Už tím, že sami nejsme zlí, konáme mnoho dobrého. Nebesa nám touto kartou připomínají, že jsme důležití a že je stejně tak důležité i to, jací jsme, přání, která nosíme v srdci, slova, která říkáme nebo díla, která tvoříme. Máme mít víru v sebe i ve své schopnosti. Přestože nám mnohdy naše snažení přijde marné a možná si i my sami připadáme bezvýznamní, není tomu tak. Máme zůstat věrní svým hodnotám, přáním a své cestě, navzdory nátlaku zvenčí nebo jiným nepříjemnostem, které možná prožíváme. 
Touto kartou nám také Nebesa připomínají, že uzdravením sebe samých uzdravujeme kus světa, který tvoříme... a své okolí inspirujeme k tomutéž. Nemůžeme sice zasahovat do vůle jiných lidí, můžeme jim však posloužit jako pozitivní příklad, který se ve svůj pravý čas mohou rozhodnout následovat.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k dalšímu propouštění své vnitřní tíhy a uvolňování břemen z našich beder. Máme se uvolnit, vydechnout si a odpočinout si - prostě jen být.
Jsme-li v pokušení si na něco stěžovat, nadávat a stavět se do pozice oběti, stojíme před výzvou pozitivně změnit tyto návyky. Utvrzování se v negativitě nás nikdy nikam neposunulo a ani neposune. Máme se naučit využívat svůj dar řeči k posilování a předávání energií, které léčí - jak nás, tak i druhé.
Tím, že budeme léčit sami sebe a své nitro, budeme přirozeně léčit také svět.
Nemějme strach nechat jít všechno to, co nám v léčení brání nebo co nám dokonce škodí - i když si to možná nechceme přiznat. Pusťme to ze svých rukou. Jak se říká: Je-li to tvoje, vrátí se ti to. Pokud se to nevrátí, nikdy to tvoje nebylo. Naplňme své srdce pokojem a smířením. Je přirozené, že vůči některým změnám cítíme odpor, avšak hluboko uvnitř víme, že jsou pro nás důležité. Čím ochotnější a smířenější do nich vstoupíme, tím snáze jimi projdeme a tím lépe se budeme opět cítit, až budou za námi.
Náš svět pomáháme uzdravovat tím, že uzdravujeme sami sebe. Přejeme-li si tedy ve světě mír, lásku a světlo, začněme tím, že je budeme pěstovat sami v sobě. Že nahradíme všechnu bolest, strach a temnotu léčivou energií míru, lásky a světla. Poslužme jako ukázkový příklad dalším. Právě tak konáme své poslání.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.