neděle 18. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 19. do 25.2. 2024

Milí přátelé,

v uplynulém období jsme byli vedeni k propouštění starých způsobů myšlení, nedoléčených emocí, nedořešených záležitostí a nezdravých návyků. V tomto duchu budeme moci pokračovat i nadále. Blíží se nám úplněk ve znamení Panny, který nastane 24.2. 2024. Toto magické datum bohaté na dvojky a čtyřky nás vybízí k důvěře v andělské vedení - dvojky nás dle andělských čísel vybízí k pevné víře, že všechno bude nakonec tak, jak je to nejlepší pro všechny zúčastněné, čtyřky znamenají andělskou přítomnost, ochranu a vedení. Znamení Panny je typické tím, že chce mít vše pod kontrolou - což při uvolňování emocí a podobných procesech není úplně žádoucí. Je možné, že právě tato naše tendence neustále se ovládat (a ovládat okolnosti či osoby v našem životě) bude v tomto týdnu podrobena výzvě, abychom se naučili také pravému opaku - pustit se, uvolnit se, nechat vše plynout a prostě důvěřovat, že Země se bude dál otáčet i bez našeho neustálého dohlížení, zda je všechno tak, jak by podle nás mělo být. Máme se naučit ponechat prostor i tomu, co (zatím) nevíme, s čím nepočítáme, co není předvídatelné a co může do našeho života vnést mnohá požehnání. Abychom však tato požehnání mohli přijmout, potřebujeme jim ve svém nitru i ve svém životě uvolnit místo - to znamená vzdát se toho, co už nám neslouží nebo nám dokonce ubližuje. Někdy míváme sklon držet se toho nefunkčního zuby nehty, z obavy, že i to málo je "lepší než nic" a že když o to přijdeme, nic nového už mít nebudeme. Toto téma se nám zde opakuje již od začátku roku, kdy jsme byli vyzváni k pozitivním změnám, které však mohly zděsit naše ego, které chce všechno nechat za každou cenu při starém. Potřebujeme si tedy vyřešit tuto svou vnitřní nerozhodnost, a pokud se nám podaří rozhodnutí učinit, všechno se dá přirozeně do pohybu - nelekejme se tedy a dovolme tyto změny. Dovolme si nemít všechno nutně pod kontrolou. Jsme pod andělskou ochranou a budeme láskyplně vedeni skrze vše, čím budeme potřebovat projít.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Otevřete své srdce. V tradičním tarotu je to karta Zamilovaných, která může znamenat příchod velké lásky ve formě partnerství, přátelství nebo jiného srdečného spojení.
Její hlavní význam je v naslouchání našemu srdci, které vždy ví, proč nás kam vede, i když my sami to nechápeme. Pokud stojíme před nějakým rozhodováním, máme se řídit svým srdcem.
Dále je to také výzva k pokračování v procesu propouštění vnitřní tíhy. Otevřít své srdce znamená vylít z něho vše, co z něj chce odejít, co potřebuje být procítěno, projeveno a propuštěno - smutek, lítost, bolest... Jen tak do něj totiž bude moci vstoupit láska. Pokud nevíme, jak se uvolnit a svému srdci odlehčit, nevadí. Stačí, pokud jsme alespoň ochotni to připustit. Láska si najde cestu k našemu srdci sama a napomůže nám z něho všechno potřebné vytlačit ven, podobně jako když nové zelenající se listy na jaře vytláčí z větví stromů staré suché listí.
Pokud jde o naše vztahy, ty nejvíce vzkvétají tehdy, když chovají oba zúčastnění v první řadě lásku a úctu k sobě samým. Kdo se naučil milovat sebe samého stejně tak, jako miluje druhé, kdo si umí sám sebe vážit a zná svou hodnotu, kdo se o sebe dobře stará a ctí svůj život i svá přání, má přirozeně tytéž schopnosti i vůči druhým. Naopak, kdo si vztah k sobě doposud takto nerozvinul, marně bude hledat štěstí ve vztahu s někým jiným. Kdo neumí dávat lásku sám sobě, nebude mít nikdy pocit, že jí dostává dost od jiných, a bude se jí dožadovat jako bezedná, nenaplnitelná studna. Máme-li tento problém, je pro nás tato karta vedením, abychom se nyní zaměřili sami na sebe, na své vlastní srdce a na lásku ke své vlastní bytosti. Uzdravíme-li a posílíme-li vztah, který máme sami se sebou, přirozeně začneme uzdravovat a posilovat i naše ostatní vztahy.

Z Karet energie nám vyšla karta Trpělivost. Je na ní vyobrazen zimní anděl s hodinami v rukou. Připomíná nám, že všechno má svůj čas a že každé období (ať už roční nebo období v našich životech) má po právu své místo a načasování. Zimní období je zasvěceno tichosti, odpočinku, útlumu a čerpání sil, které jsou pak na jaře potřebné k rozkvětu a růstu. Přestože bychom možná nejraději nechali zimu už za sebou, nemůžeme si její konec vynucovat, ani urychlovat příchod jara. V našem životě je to stejné - i když máme za sebou obtížné období a chtěli bychom ho mít už za sebou, momentálně se potřebujeme prostě smířit s tím, že takové je, a nechat mu čas, který mu náleží. Máme se naladit na mír a klid ve svém nitru, zatímco se vše odehrává dle Božského načasování. Přestaneme-li se snažit řídit a určovat, co jak má být a kdy to má být, ušetříme si tak mnoho stresu a energie, kterou bychom jinak vyplýtvali.
Je to vhodný čas k meditacím, jemnému cvičení a relaxaci, s vědomím, že o všechno je a bude postaráno... a přijde-li čas, kdy budeme voláni ke konkrétním krokům, dostaneme k tomu jasné vedení.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta s názvem První krok. Pokud máme pocit, že stojíme před nekonečnou horou změn a záležitostí, které musíme vyřešit, připomíná nám tato karta, že se nemusíme snažit zvládnout všechno najednou a trpět pocitem zahlcení. Naopak, soustředíme-li se vždy pouze na jednotlivý krok, který právě děláme, nakonec vše potřebné přece jen zvládneme - a ušetříme si přitom zbytečný stres.
Tato karta často značí důležitou osobnostní proměnu nebo nějakou změnu, které se můžeme zaleknout a bránit se jí, protože nám připadá "příliš" velká/náhlá/neuskutečnitelná, apod. Nechce se však po nás žádná extrémní, radikální změna. I sebemenší věc, kterou změníme k lepšímu, je krokem kupředu. Touto kartou nás Nebesa povzbuzují, abychom se nebáli kráčet kupředu, i když máme pocit, že jsme se nikam nepohnuli, nebo že jsme dokonce ještě více pozadu. Zvláště co se týká dlouhodobě zakořeněných a navyklých způsobů, je důležité mít s nimi trpělivost a vytrvale je měnit kousek po kousku.
Každý takový krůček kupředu se počítá a nakonec všemi dohromady vykonáme ten jeden velký krok, kterého jsme se tak báli, kterému jsme se vyhýbali, odkládali ho... a zjistíme, že to nebylo zdaleka tak hrozné ani těžké, jak jsme si mysleli.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom jednoduše plynuli s proudem a nechali se jím nést. Máme nadále propouštět ze svého srdce vše, co již chce odejít, a otevřít se energii lásky, která je na cestě k nám. Nemáme si nic vynucovat, ani vyvíjet nátlak na uskutečnění našich přání - potřebují čas a správné podmínky, aby se mohla "vylíhnout". Máme se naučit schopnosti nechat věci plynout a nesnažit se všechno neustále řídit a na všechno dohlížet.
Je-li toho na nás moc, máme si dopřávat čas na meditaci, relaxaci a zklidnění mysli. Místo snahy vyřešit všechno co nejdříve, soustřeďme se vždy pouze na jednu konkrétní věc, na jeden menší krok, který můžeme udělat, aniž bychom se jím cítili přetíženi. Cokoli dobrého uděláme pro sebe a svůj život, i kdyby to byla maličkost, je to pokrok, který se počítá... a zároveň slouží také pro dobro našich vztahů.
Čím více lásky dokážeme rozvinout sami v sobě, tím více jí budeme moci sdílet s druhými a vzájemně se z ní těšit. Projevujme si tedy lásku tím, že na sebe nebudeme tlačit, že se uvolníme a dovolíme si dělat prostě jen jeden krůček za druhým... a než se nadějeme, budeme v cíli ;)

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.