neděle 11. února 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.2. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsmě měli možnost využít energie novoluní, které nás vybízí každý měsíc k vymezení nových záměrů a k důkladnému vhledu do svého vlastního nitra, kde doposud můžeme najít mnoho starých myšlenek, emocí, přesvědčení a návyků, které nám neslouží a od kterých bychom se potřebovali osvobodit. Čím více a déle jsou v nás zakořeněny, tím více péče a obvykle i delšího časového období potřebujeme k jejich skutečnému "vykořenění". Pokud máme pocit, že se nikam neposouváme a že se stále dokola potýkáme s těmi stejnými tématy, vyzývají nás andělé k většímu soucitu vůči sobě samým. Nikdo z nás to nemá lehké, navíc se kromě vlastních vnitřních břemen potýkáme také s těžkými energiemi ve světě, s nejistotou, strachem a temnotou, které jsme sem přišli vyvážit a uzdravovat vlastním světlem a láskou. Hlavním úkolem pro nás tedy nyní je, abychom měli sami sebe rádi a vážili si sebe navzdory všemu, co se nám na sobě nelíbí, co podle svého názoru nezvládáme (nebo ne dost dobře), a všemu, s čím stále bojujeme. Nebesa nám vzkazují, že si vedeme dobře a že jsou tady pro nás, kdykoli budeme potřebovat povzbuzení a podporu v jakékoli podobě. Nevzdávejme to tedy, pojďme dál a vytrvejme ve své práci bez ohledu na to, jak se nám líbí nebo nelíbí její výsledky. Všechno dobré se počítá!

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé lásky (Doreen Virtue)
  • Šepot lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla opět karta Nechat jít. Vypovídá o tom, že i nadále máme co propouštět, zejména co se týká naší vnitřní tíhy. Pocity, myšlenky, návyky a různé energie, které v sobě nosíme a které nás zatěžují, je třeba propustit a zbavit se tak nadvlády, kterou nad námi doposud měly. Naši andělé vědí, že to není vždy jednoduché, ale jsme-li ochotni to dovolit, požádejme je o pomoc, a oni nám pomohou najít způsob, který pro nás bude ten nejlepší a který nás k potřebnému osvobození dovede. Vše ale záleží na naší ochotě - pokud nejsme ochotni změny připustit, jedná se o naše rozhodnutí... kterým si zároveň sami volíme také následky.
Může také znamenat, že se odmítáme vzdát něčeho ve svém životě - vztahu, návyku, zaměstnání, bydliště nebo něčeho jiného, co již naplnilo svůj účel a co nastal čas nechat jít. Jako lidé máme přirozený odpor ke změnám, protože v nás vyvolávají strach a nejistotu. Stojíme před výzvou, kdy se po nás chce, abychom plně důvěřovali proudu Života, byť nemáme žádný důkaz ani potvrzení o tom, co bude následovat. Máme strach, že když to všechno pustíme, všechno ztratíme a nic nového už nepřijde. Z našeho života však nic neodchází, aniž by nebylo připraveno něco nového. Tato karta nám říká, že když něco přirozeně končí, je to v pořádku. Není třeba se toho bát nebo se tomu bránit. Máme věřit, že všechno je a bude tak, jak má být, a jak je to nejlepší pro nás i pro druhé.

Z karet Andělů lásky nám vyšla karta Odpuštění a ponaučení. Podobně jako minulý týden, i nyní nám karty říkají, že nastal čas osvobodit se od minulosti, resp. od jejího vlivu na nás a naši současnost. Minulost sice nezměníme, ale stále rozhodujeme o tom, jaký vliv na nás bude mít v přítomnosti a v budoucnosti. Každý den můžeme učinit nová rozhodnutí a změnit své myšlení, vnímání, vyjadřování i jednání tak, abychom si přestali minulost oživovat a nechávat se jí ovládat. Možná se na nás silně podepsala, možná už nikdy nebudeme stejní, ale to neznamená, že jsme nebo že nadále budeme jejími otroky. Dopřejme si čas a případně i potřebnou terapii pro léčení a uzavření míru se svou minulostí. Je třeba, abychom se postavili čelem tomu, co nám způsobilo bolest. Tímto procesem nemusíme procházet sami - můžeme vyhledat také odbornou pomoc, zvláště pokud se jedná o hluboká traumata. Každý z nás je jiný a každému z nás pomůže jiný postup; společné však máme to, že v sobě nosíme nějakou zášť, smutek nebo jiný nedoléčený, nevyjádřený a nepropuštěný pocit, který nás zatěžuje, který rozhoduje za nás, který k nám přitahuje další situace, jež ho vyvolávají na povrch, abychom si ho konečně všimli, věnovali mu prostor, který mu náleží (místo snahy ho zatlačit do hloubi naší nevědomosti) a nechali ho jít. Pocity jsou jako voda v potoce - přitečou a zase odtečou. Nemusíme je nikde skladovat. Voda, kterou se snažíme zadržovat, se časem zkazí; a také se hromadí a stejně jednoho dne najde způsob, jak pomyslnou hráz protrhnout a vrátit se do svého toku. Potřebujeme se naučit, že pocity mají přirozeně plynout a mají být procítěny, ať už se nám líbí nebo nelíbí. Jen tak můžeme zůstat skutečně zdraví (duševně i fyzicky) a jen tak můžeme být schopni skutečně dávat a přijímat lásku.

Ze sady Šepot lásky nám vyšla karta Zvolte si lásku. Ta nás vrací ke skutečnosti, že v našem světě polarit existují v podstatě jen dvě síly - láska a strach. Své volby pak činíme vždy na základě jedné z nich - a tu pak posilujeme. Ať už jsme si svých voleb vědomi či nikoli, tato skutečnost platí vždy. Nebesa vědí, že si přejeme prožívat ve svém životě (i ve světě) více lásky, a proto bychom měli začít sami u sebe a u svých osobních rozhodnutí - a začít je činit z pozice lásky, nikoli ze strachu.
Zamysleme se nad tím, proč děláme to či ono - zda některé věci neděláme jen proto, že se bojíme, že jinak o něco přijdeme, že nám něco uteče, že se nám něčeho nedostane, apod. I když se jedná třeba jen o "maličkosti" a zdánlivě nepodstatné, ve skutečnosti se pak tato naše drobná rozhodnutí poskládají do jedné celkové energie - a je-li touto energií strach, pak se nám dostává jemného upozornění, že náš život i my sami jsme ovládáni strachem. A necháváme-li svůj strach rozhodovat za nás, pak nad námi získává stále větší moc a zpětně posiluje sám sebe.
Dobrou zprávou je, že totéž platí i v případě lásky.
Dokážeme-li si být více vědomi svých voleb a vědomě se rozhodovat podle lásky, pak tato láska posiluje samu sebe a začne vyplňovat náš život - a přitahovat k nám další situace a zážitky založené na lásce.
Rozhodnout se pro lásku neznamená, že strach zázračně zmizí - jen nás přestane ovládat. Strachu se bohužel nikdy úplně nezbavíme, můžeme však zamezit tomu, aby rozhodoval za nás a aby nám škodil. Strach nás udržuje ve střehu, což v určitých situacích může být adekvátní, dokonce nezbytné, a tím i prospěšné; neměl by nás však nikdy přerůst. Podobně jako se říká o ohni, je strach dobrý sluha, ale zlý pán. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom po dlouhé době předali otěže ve svém životě lásce a dovolili jí vzít si zpátky prostor, který jí po právu patří - a který jsme doposud (vědomě či nevědomě) přenechávali strachu.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom nadále pokračovali v uzdravování a pozitivnímu proměňování svého života i své vlastní osobnosti. Máme v sobě pěstovat ochotu procházet změnami, které potřebujeme ke svému osvobození a uzdravení, ať už jsou nám příjemné či nikoli. Máme mít důvěru, že Život ví, co dělá, a že i když sami nechápeme smysl určitých událostí, neznamená to, že ho nemají. Často když se ohlédneme po nějaké době zpět, zjistíme, k čemu všemu nás daná zkušenost dovedla a v čem všem nám posloužila, ať byla sebevíc bolestná. Tento smutek způsobený bolestnými zážitky v sobě máme zpracovat, dopřát si čas a potřebnou péči k vyrovnání se s ním, projít si svým osobním procesem truchlení a uzavřít v sobě mír. Odpuštění, k němuž jsme vedeni, neznamená ignorovat minulost, ale naučit se s ní žít, ať už je jakákoli. Každý den je pro nás příležitostí začít znovu a stát se novými lidmi. Pokud v sobě tedy nosíme nějakou nedořešenou tíhu, věnujme tomu svůj čas a pozornost. Je to investice, která se nám bohatě odmění. Už tím, že přestaneme být otroky těchto svých stínů, a začneme se rozhodovat opravdu upřímně a od srdce. Toto vnitřní očištění a osvobození prospěje jak nám, tak i všem ostatním. Dovolíme-li lásce, aby vyplavila z našeho nitra i života všechno, co s ní není v souladu, stane se tak. My jsme ti jediní, na kom to záleží.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.