neděle 3. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.3. 2024

Milí přátelé, 

tak jako se nám začíná zelenat příroda spolu s příchozím jarem, jsme i my vedeni k otevření se nové energii, novému růstu a novému životu. Období ubývajícího měsíce je ideálním časem pro propouštění všeho nežádoucího a nepotřebného, načež při novoluní si můžeme vymezit nové záměry a cíle, učinit nová rozhodnutí a nechat je růst a vyvíjet se. Novoluní ve znamení Ryb, které nastane 10.března, nám dá možnost věnovat prostor našim snům, fantazii a hloubce našeho podvědomí. Je to klidná energie, která nás vybízí k odevzdání, podobně jako když nás nadnáší voda, aniž bychom museli cokoli dělat. Nechme se tedy nadnášet touto energií, dovolme si snít a nechat se přirozeně nést tam, kam si přejeme se dostat. Stejně tak nechme odejít všechnu svou tíhu, jako bychom ji pouštěli po proudu řeky. Nově uvolněné místo v našem životě či v našem nitru je jako magnet, který k nám přitáhne nová požehnání. 

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth WIsdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Citů, která vypovídá o tom, že bychom rádi něco změnili, ale stále s tím váháme - a s největší pravděpodobností kvůli strachu z něčí reakce, z nesouhlasu druhých nebo z možností, že se rozhodneme špatně a budeme toho později litovat. Na jednu stranu si přejeme pokročit kupředu, na druhou stranu se nám do změn zase tak moc nechce. Naši andělé vědí, že tato váhavost a pochybnosti jsou lidské, a chtějí nám pomoci tento fakt přijmout. Možná si vyčítáme, že se v našem životě nic nemění, protože si sami stojíme v cestě. Je-li to náš případ, máme si odpustit a zbavit se pocitů viny. Všichni se učíme a každý z nás ke svým lekcím potřebuje vlastní čas. 
Tato karta také představuje naši schopnost snít - a dávat svým snům život. Je to tedy také povzbuzení k plnění našich snů a představ. Máme překonat svou nedůvěru či pochybnosti, že by bylo možné naše sny naplnit. I kdyby nezískaly úplně přesně takovou podobu, v jaké si je představujeme, jejich esence, tedy to, co od nich vnitřně dostaneme, zůstane. Přestaňme se tedy brzdit vlastními pochybnostmi nebo strachem ze zklamání (včetně zklamání jiných lidí) a nechme se vést svým srdcem. Naše srdce nás nikdy nevede špatně - a to ani tehdy, kdy se nám z okolí dostává projevů nesouhlasu. Naše srdce vidí dál než za náš strach (a za strach druhých) a ví moc dobře, proč nás vede právě tam či onam. Mějme důvěru v jeho vedení a udělejme první krok... a cesta se před námi odhalí sama. 

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta Sebepřijetí. Znovu se nám dostává vedení k odpuštění si za všechno, co jsme podle svého názoru měli udělat a neudělali; nebo co jsme neměli dělat, ale udělali. Žádný člověk není dokonalý a každý z nás si sem přišel osvojit lekce, které jeho duše potřebuje. Byť mnohé věci nemůžeme vrátit nebo napravit, splnily svůj účel, pokud se nám dostalo trvalého poučení, které jsme potřebovali. Odpusťme si tedy - a požádejme v duchu o odpuštění i těch, kterých jsme se možná dotkli - a osvoboďme se od sebetrýznění a výčitek. Pokud nám vlastní pochybení přineslo důležitou a trvalou změnu a zmoudření, účel je splněn a není třeba se nadále trápit. 
Tato karta nám také připomíná, že nemusíme být dokonalí, abychom mohli být milováni; abychom byli hodni štěstí, hojnosti a mnohého dalšího. Říká nám, že si nemusíme nic zasluhovat - že jsme dostateční takoví, jací jsme. Nemusíme nikomu (ani sami sobě) nic dokazovat. Máme si uvědomit, že svou hodnotu máme bez ohledu na fakt, že děláme chyby - a stejně tak tuto hodnotu mají i všichni ostatní.  
K této kartě patří také afirmace: "Přijímám se takového/takovou, jaký/á jsem. Přijímám, že mám lepší i horší stránky a že všechny ke mně patří. Přijímám tvůrčí zmatek ve své duši. Takový/á, jaký/á jsem, jsem dostatečný/á."

Z Orákula víl nám vyšla karta Vzkvétejte, která nás mimo jiné vede také k tomu, abychom se nenechali ubíjet vlastními nedostatky nebo nedostatky jiných. Tato karta doslova poukazuje na to, že i ty nejkrásnější květiny vyrůstají z bahna a hlíny. Symbolicky pro nás toto bahno znamená všechny životní zkoušky, kterými jsme prošli nebo stále procházíme; všechna ta bolest, kterou jsme zakusili; ztráty, s nimiž jsme se museli vyrovnávat. Toto všechno nás učinilo lidmi, jimiž jsme dnes. Vyrostli jsme z této zeminy jako květiny a jako takoví máme kvést a ukázat svou tvář světu kolem nás. 
Nebesa nás touto cestou vedou k tomu, abychom myšlenkově či emočně nesetrvávali v onom bahně. Možná jsme už dávno nahoře, vystaveni světlu, se zelenajícími se lístky, avšak si to ještě neuvědomujeme, protože se nechceme pustit starých energií, které se na nás podepsaly, a opakovaně se k nim vracíme. 
To všechno, čím jsme, i to všechno, z čeho jsme vzešli, jsou zkušenosti, které slouží jak nám, tak i dalším. Podobně jako suché listí může posloužit k obohacení půdy nebo jako úkryt pro různé živočichy, i naše bolestné zkušenosti mohou přinést něco užitečného nám i druhým. Je to tedy také vedení k předávání svých zkušeností, k poučení se z nich a opět - k růstu a rozkvětu. Už jsme se trápili dost dlouho - nyní nastal čas dopřát si odměnu a začít kvést. 
Pokud prožíváme nějaké utrpení právě v tomto období, je tato karta poselstvím, že se nám dostává veškerých potřebných živin a prostředků - a nemáme se také bát si o ně říct. 
Nakonec je tato karta poselstvím pro ty, kdo mají tendenci se srovnávat s jinými lidmi (nebo srovnávat své životy s životy jiných), že je načase se této tendence vzdát. Tak jako nesrovnáváme lotosový květ s květem růže, protože víme, že se jedná o zcela odlišné rostliny, je nesmyslné srovnávat sebe samé s kýmkoliv jiným. I my lidé jsme každý unikát, a tak to má být. 

* * *

SHRNUTÍ
Hlavním tématem tohoto týdnu je naše SEBEPŘIJETÍ. Všechny karty, které nám ve výkladu vyšly, byť z různých karetních sad, vypovídají o tomtéž: Neumíme sami sebe milovat a přijímat takové, jací jsme - nebo alespoň ne zcela. Stále jsou stránky, které na sobě odmítáme, které nechceme vidět a proti kterým se snažíme bojovat. Obdobně to platí u stránek, které odmítáme u jiných lidí. Nemusíme sice tyto lidské stránky nutně milovat, ale je třeba se smířit s tím, že je daný člověk má, a přijmout to jako fakt. Nejsme-li schopni přijetí vůči druhým, začněme u sebe samých. 
Odpusťme si svou lidskou nedokonalost, a místo abychom proti svým stinným stránkám bojovali, přijměme je jako svou součást a začněme je kultivovat. Mnohé z nich nám mohou i dobře posloužit, přestanou-li nás ovládat a začneme-li ovládat my je. 
Kromě osobní roviny je toto poselství také kolektivní. Lidstvo není dokonalé a nelze to od něj očekávat. Byť můžeme prožívat vztek, smutek a bolest v reakci na jednání jiných, potřebujeme sami v sobě uzavřít mír s faktem, že ne každý je natolik vyspělý, aby jednal ohleduplně a z pozice lásky. Odpuštění, ke kterému jsme vedeni kolektivně, neznamená, že nám přestane vadit kolektivní bolest, ale že se jí sami nenecháme ničit. Nedovolme cizím stínům vrhat stín i do našich životů. To nejlepší, co můžeme udělat, je zesílit své vlastní světlo, šířit ho do svého vlastního okolí a sloužit jako inspirace všem, kdo se inspirovat chtějí. A vyzařovat své vlastní světlo pro nás znamená také smířit se se svými stíny a přestat se jich bát. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.