středa 6. března 2024

Odpuštění / Přijetí

Pojem "odpuštění" můžeme mít zažitý jako "předstírání, že se určitá věc nestala" nebo "že už nám to nevadí". Je pak přirozené pociťovat odpor k radám, které nás k odpouštění vybízejí - avšak ve smyslu osvobození se od negativního vlivu naší minulosti na naši přítomnost; vzdání se svého lpění na dané situaci. Mnohem výstižnější je pak pojem PŘIJETÍ dané skutečnosti z minulosti jako faktu, který se stal.


* * *
"Některé věci se nedají odpustit. Je v pořádku cítit vztek, když někdo překročí hranice. Je v pořádku žádat spravedlnost. A je v pořádku odstranit něčí energii ze svého života, pokud vám ublížil. Není vaše povinnost uzdravit ostatní svou láskou nebo je zachránit před vlastní bolestí. To je jejich práce, ne vaše. Z této pozice můžete přejít k PŘIJETÍ.

Přijetí je důležité, protože bez něj se vzpíráme sami sobě. Můžeme nad tím dumat, přát si vrátit běh času, zmítat se ve výčitkách a myšlenkách na pomstu nebo pohlížet na svět velice pochmurně. Když dokážeme uznat, že není v pořádku, k čemu došlo, a současně k sobě vpustit nové možnosti, dáváme si šanci žít opět s otevřeným srdcem.

Přijetí není ani tak o tom vidět nevinnost ostatních nebo pochopit příčiny jejich jednání. Je to o ochotě brát minulost takovou, jaká je, a uvědomit si, že nemůžeme přepisovat historii ani změnit status quo. Díky přijetí dokážeme integrovat svou realitu a vědomě se rozhodnout vidět, že na světě stále existuje dobro.

* * *
ODPUŠTĚNÍ/PŘIJETÍ NEZNAMENÁ, ŽE:
- si musíte daného člověka znovu pustit do života,
- dostanou druhou (třetí, čtvrtou...) šanci,
- to, co udělali, je v pořádku a nenesou za to už odpovědnost,
- bagatelizujete bolestný incident,
- nemáte nárok se kvůli tomu, co se stalo, nějak cítit.


ODPUŠTĚNÍ/PŘIJETÍ ZNAMENÁ, ŽE:
- přijímáte, že to, co se stalo, už nelze změnit,
- vaše pocity jsou platné a jste připraveni cítit se jinak,
- jste připravení oprostit se od neustálého přehrávání dané události ve své mysli a nervové soustavě,
- jim nechcete dávat moc tím, že budete v těle zadržovat zlost a strach."

* * *
- z knihy Staň se tou pravou, Sheleana AiyanaŽádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.