neděle 7. dubna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.4. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k propouštění zbytečné zátěže ze svého nitra i života, ať už se to týkalo zbytečných předmětů v domácnosti, emoční tíhy v podobě starých, nedoléčených ran či zbytečných starostí, toxických vztahů nebo zátěže v jakékoli jiné podobě. V tomto duchu budeme nadále pokračovat, neboť přílišná tíha, kterou na sebe vědomě či nevědomě bereme, má negativní vliv na naše zdraví - duševní i fyzické - které si potřebujeme udržovat jak pro své vlastní dobro, tak i pro dobro všech, kterým svou přítomností zde na Zemi pomáháme nebo chceme pomáhat.
Od 1. do 25. dubna zde máme vliv retrográdní fáze Merkuru, který je však v příznivé konstelaci s Venuší, planetou lásky. Můžeme cítit větší empatii vůči sobě i druhým, a využít ji tak pro léčení své i našich vztahů. Je to také příznivá energie pro usmiřování, vzájemné domluvy a pozitivní kompromisy. Merkur, coby planeta komunikace, ve své retrográdní fázi může přinášet různá nedorozumění, výpadky elektroniky, zpoždění apod. Máme-li však lásku jako prioritu, můžeme mnohým problémům předejít, nebo je alespoň zdárně vyřešit. Usmíření může znamenat i to, že dosáhneme svého vlastního vnitřního míru prostým přijetím situace, jaká je. Pokud máme s někým konflikt a dotyčný si ze své svobodné vůle nepřeje domluvu ani smíření, můžeme smíření dosáhnout sami v sobě - můžeme sami danou záležitost uzavřít a dát přednost vlastnímu vnitřnímu míru.
8. dubna nastane novoluní v Beranu a zároveň také úplné sluneční zatmění. Jeho energie přeje naší osobní transformaci - překonání starých vzorců, přesvědčení a návyků, a přijetí a osvojení nových. Povzbuzuje nás k pozitivním změnám a pomáhá nám dosáhnout zdravé rovnováhy v mnoha ohledech.
Toto zatmění je zároveň v přímém spojení s Chironem, což je planetka nesoucí energii "zraněného léčitele". Dává nám příležitost využít námi utržené rány a bolest k vlastnímu růstu, moudrosti a pomoci druhým; najít ve svých zraněních něco užitečného a proměnit to v dar. Tato energie se projevuje jak na naší osobní, tak i na kolektivní úrovni. Tím, že uzdravujeme sami sebe, pomáháme uzdravovat i svět.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
  • Orákulum poslů světla (Lightworkers Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Činu. Ta vypovídá o našich starých nebo i nových zraněních, kvůli kterým se máme na pozoru a dost možná nedůvěřujeme lidem ani Životu samotnému. Je v pořádku dopřát si čas na své léčení a také na emoce, které pociťujeme v souvislosti se svými ranami. Tato karta přesně odpovídá výše zmíněné energii planetky Chiron, která nás vede k vlastnímu léčení a zároveň k nalezení skrytých požehnání uvnitř našich bolestných zkušeností. Pomáhá nám, abychom nezahořkli a neuzavřeli se před světem, a místo toho dosáhli svého uzdravení a nové moudrosti.
Máme-li strach znovu se otevřít, požádejme Nebesa o pomoc a ochranu. Pomohou nám nalézt zdravou rovnováhu mezi adekvátní opatrností a otevřeností. Také nám pomohou s posílením vlastní intuice, která nás spolehlivě vede a dává nám na vědomí v pravý čas, je-li třeba si dát na něco či na někoho pozor. Svou intuici však nemusíme plně vnímat, pokud ji potlačujeme nezdravým jídlem, návykovými látkami, přehnanou aktivitou nebo jinou formou tělesného rozptýlení. Intuice závisí na naší schopnosti cítit a vnímat, a jsme-li někdy přetížení svým cítěním (zejména, jsme-li vysoce citliví) a vnímáním bolesti své, druhých lidí či světa, můžeme se nevědomě snažit toto vnímání otupit v rámci sebezáchovy. K obnovení zdravého vnímání nám pomůže jak detoxikace a změna jídelníčku, tak i omezení sledování znepokojivých zpráv, negativních diskuzí na sociálních médiích a zdravá samota, během které můžeme obnovit své vlastní já, aniž by bylo ovlivňováno jinými lidmi.
Máme-li se uzdravit a pomáhat dalším, nesmíme ve svých zraněních ustrnout a lpět na nich, nesmíme potlačovat a zahánět své pocity a naopak si musíme udělat čas sami pro sebe a pro své léčení a regeneraci.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšla Strážkyně vah, která vypovídá o potřebě rovnováhy v našem životě a také spravedlnosti. Téma rovnováhy se nám zde opakuje, zřejmě proto, že se nám jí doposud nepodařilo dosáhnout v potřebné míře. Nebesa vědí, že se snažíme a děláme, co můžeme, a podporují nás, jak jen jim to dovolujeme. Touto kartou jsme vedeni k férovosti, upřímnosti a ztělesnění morálních i jiných vlastností, které bychom si přáli vidět u druhých lidí i ve světě. Budeme-li příkladem těchto vlastností, můžeme tak inspirovat mnohé další. Nemůžeme sice rozhodovat za druhé, ale za sebe ano. Nechť jsou tedy naše rozhodnutí vždy v souladu s tím, co cítíme jako správné.
Pokud řešíme nějaký konflikt, jsme vedeni k férovému jednání a objektivitě - schopnosti brát v úvahu obě strany a jejich hlediska a vidět konflikt nezaujatě, abychom se mohli dobrat ideálního řešení, domluvy či kompromisu. Ať bude výsledek jakýkoli, pro nás je důležité, abychom odcházeli s čistým svědomím.
Tato karta také poukazuje na vychýlení z rovnováhy emoční či mentální v důsledku chaotického a dramatického dění v našem životě, našem okolí či ve světě. Přímo nás vede k tomu, abychom se zbytečných dramat vyvarovali a oprostili se alespoň dočasně od přemíry informací, které nás rozčilují, zahlcují a k řešení nepomáhají. Svou energii můžeme využít mnohem efektivněji na vlastní rozvoj, uzdravení, zlepšování našich vztahů a modlitby, spíše než jí plýtvat na emoční vypětí vyvolávané zprávami, sociálními médii apod.
Poselství této karty je v podstatě velmi podobné té předchozí - vede nás ke zdravé opatrnosti a udržování zdravých hranic, ale zároveň také k léčení a upřednostnění lásky a míru před egem a hořkostí.
Také nám připomíná, že všechno se vždy přirozeně vrátí do své rovnováhy, ať už fáze vychýlení z ní trvá jakkoli dlouho. Dočkáme se.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Iniciace Vzduchem, která představuje naše myšlenkové schopnosti a mentální energii. V kontextu výkladu nám především připomíná sílu našich myšlenek, ať už konstruktivní nebo destruktivní. Buďme k sobě upřímní a přiznejme si, jakým způsobem většinou svou myšlenkovou energii využíváme. Kolik myšlenek za den věnujeme strachu a starostem? Kolika myšlenkami se za den sami zbytečně vystresujeme, aniž by to k něčemu vedlo? Kolik myšlenek věnujeme minulosti a nespravedlnosti, které se nám dostalo?
Potřebujeme si připomínat, že to, na co myslíme, to posilujeme. Vkládáme do toho energii, která tomu dává život. Navíc, pokud jsme ve svých myšlenkách zaměřeni na bolest, strach či vlastní ego, pak svou energií přitahujeme osoby a situace se stejnou energií - a dostáváme se do další bolesti, k dalšímu strachu a dalších bojů o pravdu nebo o moc.
Máme svou mentální energií přestat plýtvat na dramata a začít ji využívat k účelu, ke kterému jsme ji dostali. Mysl, kterou reprezentuje element Vzduchu, je pro nás nástroj ke komunikaci, rozhodování, nacházení řešení a k tvořivosti. Podobně jako se říká o ohni, mysl je dobrý sluha, ale zlý pán.
Nemáme-li svou mysl ukázněnou, může nás přivádět k šílenství. Myšlenky v nás vyvolávají emoce a emoce jsou také silnou energií, která se projevuje v první řadě na našem zdraví. Soustřeďme se tedy na to, abychom si každý den alespoň na chvíli dopřáli meditaci, psaní deníku, četbu, jógu, úklid domova nebo jinou činnost, při které svou mysl vědomě zklidníme a soustředíme na něco konstruktivního. Přemíru myšlenek můžeme "vysypat" podobně jako pytel odpadků - vypsáním se z nich, ať už do deníku či do počítače, vypovídáním se svým andělům, apod. Negativní a tíživé myšlenky můžeme omezit tím, že eliminujeme zdroje negativních podnětů, jako jsou již zmíněné zprávy, sociální média nebo negativně ladění lidé v našem okolí. Naopak, vědomě si vybírejme pozitivní a povznášející média, věci, které nám pomohou růst a rozvíjet se, a které nás také podpoří v našem uzdravování. Vlastním uzdravením pomáháme zároveň i zdraví světa. Není to o "zakrývání očí před realitou", ale o soustředění se na řešení místo problémů. Vlastním zdravím, jasnou myslí, objektivitou, moudrostí a inspirací pomůžeme světu mnohem více než sebeubíjením skrze dramata, strach a pesimismus.
Máme se opět stát pány nad svou myslí a začít ji využívat k dobru svému i ostatních.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede k vlastnímu uzdravování a seberozvoji. Máme se soustředit na péči o své zdraví - duševní i fyzické - a nastavit si zdravé hranice vůči svému okolí a podnětům, které z něj přijímáme. Máme omezit sledování negativních zpráv a sociálních médií, a naopak začít věnovat pozornost tomu dobrému, co ve světě je. Čemu věnujeme svou myšlenkovou energii, to posilujeme. Přestože nám leží na srdci mnoho věcí, potřebujeme v první řadě sami fungovat, abychom mohli efektivně jednat. Je v pořádku nebýt neustále v pozoru nebo setrvávat v kontaktu s komunitami, které nás stahují dolů nebo nás rozčilují, a neplýtvat svou energií.
K nové rovnováze a spravedlnosti můžeme přispět tím, že sami budeme vyrovnaní a spravedliví. Máme jednat v souladu se svými pravými hodnotami a mít jako prioritu lásku a mír, ať už se situace vyvine jakkoli. Mír může znamenat i prosté přijetí situace a smíření se s jejím stavem.
Naši andělé nám připomínají, že s železnou koulí na noze těžko vzlétneme. Můžeme si být vědomi reality, aniž by nás to emočně a myšlenkově ničilo. Ta hlavní rovnováha, na kterou se tedy máme zaměřit, je mezi energií, kterou vydáváme, a energií, kterou přijímáme. Když už budeme energii vydávat, vědomě ji směřujme tam, kde bude moci dobře posloužit, místo abychom ji rozptylovali všude možně, kdykoli nás něco rozhodí. Sami máme rozhodovat o tom, kam naše energie půjde. Protože jsme tvůrci a jako takoví máme do velké míry vliv na to, jakou formu naše "realita" bude mít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.