neděle 31. března 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.4. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni k odpouštění a také k tomu, abychom dávali lásce prioritu před svým egem nebo potřebou mít pravdu. Měli jsme za úkol soustřeďovat se hlavně na to dobré, místo abychom svou pozorností posilovali to, co se nám nelíbí. I nadále je pro nás toto výzvou, a to ve všech našich vztazích, včetně toho, který máme sami k sobě. Jsme vedeni k většímu soucitu a sebepřijetí. Máme se naučit mít se rádi se vším, co k nám patří, a to i s těmi stránkami, které se nám na sobě nelíbí. Případně, je-li to možné, udělat alespoň něco, co je v našich silách, abychom tyto své stránky kultivovali a naučili se je ovládat, aby nám do života nezasahovaly nechtěným způsobem. My všichni máme svou cestu, na které se mnoho věcí stále učíme, a je třeba na to pamatovat. Nikdo z nás není dokonalý a nemá smysl to od sebe ani od druhých očekávat. Mějme tedy se sebou i s druhými trpělivost a soustřeďme se na to, abychom sami dělali vše tak dobře, jak je to pro nás možné.
Velikonoční svátky, které nám tento nový měsíc uvedly, jsou oslavou nového života a znovuzrození. Využijme tedy tento čas ideálně ke své vlastní proměně a k tomu, abychom se stali těmi, kým být máme - naším ryzím Já - a kým jsme si možná doposud být nedovolili, např. ze strachu, že nás někdo druhý odmítne, odsoudí či opustí. Máme se oprostit od všeho, co našemu pravému Já doopravdy neodpovídá a co není naší pravou součástí.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Myšlenek, který může představovat osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, pak je to někdo výřečný, racionálně založený a komunikativní, avšak někdy chladný a emocionálně nepřístupný. Takový člověk pro nás může být v tomto týdnu důležitý. Možná nám sdělí něco, co potřebujeme slyšet (a co jsme si možná sami nechtěli přiznat), nebo nám pomůže objektivně zhodnotit určitou záležitost a najít rozumné východisko. Může to být odborný poradce v oblasti, kterou se právě zabýváme. Také to může být vedení pro nás samotné, abychom tyto vlastnosti v sobě rozvinuli a využili. Můžeme být vedeni k tomu, abychom dali emoce stranou a v určité záležitosti dali přednost rozumu. To sice není vždy příjemné, ale je to důležité, zvláště například v situacích, kdy je s námi prostřednictvím našich silných emocí manipulováno, nebo když nám zkrátka naše silné emoce zastírají zrak a zdravý úsudek.
Co se týká situace, jedná se o vedení k sebevyjádření, ať už prostřednictvím mluveného či psaného slova, obrazů nebo nějakého kreativního ztvárnění. Toto vyjádření může mít formu důležitého rozhovoru, objektivně a racionálně vedeného, ale také prostého psaní do deníku, kdy ze sebe vysypeme všechno, co máme na srdci, aniž by to kdokoli jiný slyšel a jakkoli to soudil.
Pokud cítíme vedení k nějaké formě zdravého aktivismu, pak je toto potvrzení, že jdeme správným směrem. Máme dát hlas těm, kteří nejsou slyšet, ať už jsou to např. týraná zvířata, děti, ženy, ekosystémy apod. a zastat se jich. Nebo, je-li to náš případ, zastat se sami sebe.

Ze sady Léčení s vílami nám vyšla Rodinná harmonie. Ta je dobrým znamením, že v našem rodinném životě nastává harmoničtější období a příjemně strávené chvíle, ze kterých se můžeme těšit. Řešíme-li nějaký konflikt, je tato karta nadějí, že vše bude mít dobrý konec.
Pokud nám rodinné vztahy harmonické nepřipadají, je tato karta pro nás výzvou, abychom k harmonii přispěli tím, že ji vytvoříme sami v sobě. Nemůžeme zasahovat do svobodné vůle členů rodiny, ať už nás to mrzí sebevíc, avšak sami o sobě rozhodovat můžeme. Nastolíme-li ve svém vlastním nitru mír, budeme tak podporovat i mír v naší rodině. Bude-li rodina mít stejné přání, pak se naše společné přání posílí touto energií. A pokud chce rodina živit raději konflikty, alespoň budeme mít čisté svědomí, že k těmto konfliktům sami nepřispíváme. Je to velmi podobné poselství, jaké jsme tu měli minulý týden.
Rodinné vztahy, ve kterých jsme vyrůstali, tvoří základ všech našich ostatních vztahů. Je tedy důležité si v sobě dořešit všechno, co jsme si možná odnesli nevyřešené, a staré záležitosti v sobě uzavřít - dosáhnout uvnitř sebe samých smíření s minulostí. Tohoto smíření můžeme dosáhnout bez ohledu na ostatní členy rodiny a jejich vůli. Jde tady o náš klid, náš vnitřní mír. Na ten máme přirozené právo.
V kombinaci s první kartou můžeme být vedeni k tomu, abychom si v rodině něco konečně vyříkali, jasně se vyjádřili nebo se postavili sami za sebe, je-li to nutné. Jestliže komunikace v rodině nefunguje a cítíme, že žádný rozhovor by se nesetkal s úspěchem, můžeme alespoň vyjádřit své pocity a myšlenky do deníku, a nebo napsat fiktivní dopisy těm, kterých se to týká. Tyto dopisy neodesíláme, ale píšeme je se vší upřímností proto, abychom ze sebe dostali stará emocionální břemena, která nám nepatří a která už dále nechceme nést. Poté, co dopisy splní svůj léčivý účel, můžeme je např. rituálně spálit či roztrhat a poslat po vodě, jako symbol, že celou záležitost odevzdáváme a propouštíme. Ať už se ostatní členové rodiny rozhodnou žít jakkoliv, nejsme povinni v sobě nést jejich tíhu. Odlehčením těchto starých břemen a vlastní novou lehkostí a svobodou pomůžeme rodině mnohem více, než kdybychom se trápili a plýtvali svou energií na vyživování dysfunkčních vztahů.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla Žabka, která nás rovněž vede k očistě a propuštění zbytečné tíhy, a to jak ve fyzické rovině, tak i v té emocionální. Nepořádek neznamená pouze neuspořádané věci v našem domově či na pracovišti, ale i všechno, čím máme zaneřáděné vlastní nitro. Tak jako vyhazujeme odpadky do koše, potřebujeme propustit ze svého nitra vše, co tam jen zabírá místo, nebo nám dokonce škodí. Mohou to být staré emoce jako zahořklost, výčitky, zrada, strach, ale i myšlenky a myšlenkové vzorce, negativní přesvědčení, tendence ke stěžování si a pesimismu...
Úklid v našem domově napomůže i našemu vnitřnímu úklidu. Věci, jimiž se obklopujeme, v určitém smyslu odrážejí naše nitro. Máme k nim nějaký vztah. A tak všechno, co máme ve svém domově a co nás obklopuje, zpětně působí na nás. Tím, že si uspořádáme věci okolo sebe, tak uklízíme částečně i své vlastní nitro.
Mnohdy se stává, že objevíme věc, která v nás vyvolá nějaké zapomenuté pocity. I to je součást našeho uzdravování. Provětrejme tedy své skříně a nejrůznější kouty v domově a rozhodněme se, co bychom si chtěli ponechat a co bychom raději nechali jít. Nemusíme přitom věci vyhazovat - můžeme je také darovat nebo prodat. Podstatné je, abychom uvolnili místo tím, že starou energii propustíme, a dovolíme tak přijít energii nové.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom ze sebe dostali všechno, co nás tíží, ať už formou důležitého rozhovoru s někým, koho se to týká, a nebo prostě vypovídáním se příteli či andělům, nebo psaním do deníku. Hlavní je to, abychom vyjádřili své skutečné pocity a myšlenky, a nenechali je "hlodat" uvnitř nás. Čím více se snažíme nějaký pocit přehlížet, tím více se hlásí o slovo. Jsme tedy vedeni k upřímnosti, jak vůči sobě samým, tak i vůči druhým.
Zejména se to týká rodiny, ve které obvykle zůstává mnoho nedořešených záležitostí a nevyjádřených slov. Ne vždy nám pomůže otevírat tato témata se členy rodiny, kteří nejsou řešení otevřeni; v takovém případě nám pomůže fiktivní dopis, který jim napíšeme, ale nepošleme jim ho. Své pocity ze sebe vyjádříme a necháme je odejít, aby netížily naše nitro. Nemá smysl čekat, až nás vyslyší někdo, kdo nás vyslyšet nechce a možná nikdy chtít nebude.
Léčení našeho vztahu k rodině je důležité, protože z něj vychází všechny ostatní vztahy. Potřebujeme se uzdravit z následků, které na nás rodina zanechala, ať už jsou více či méně vážné. Máme zapracovat na tom, abychom si vytvořili domov sami v sobě, ve svém nitru. Členům rodiny, ať už se rozhodnou pokračovat dál jakkoliv (nebo jsou-li někteří členové rodiny zesnulí), můžeme prostě s láskou požehnat a pokračovat po své cestě s mírem v srdci; s přijetím skutečnosti, že jsou zkrátka takoví, jací jsou a jací být chtějí.
Svou vnitřní obnovu a očistu od břemen můžeme podpořit také úklidem a reorganizací svého domova. Fyzickým pořádkem podpoříme svůj pořádek duševní. A naopak, vnitřní hnutí nás může vést k tomu, že učiníme změny ve svém okolí.
Nebesa nás vedou k tomu, abychom ze svého nitra i ze života propustili všechnu tu tíhu, kterou jsme v sobě doposud nosili, a která dost možná ani není naše. Odevzdejme ji do rukou andělům, aby ji proměnili v neutrální energii, a pokračujme dál bez této zbytečné zátěže. Zasloužíme si být svobodní a sami sebou.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.