pondělí 22. dubna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.4. 2024

Milí přátelé, 

v úterý 23.dubna nastává úplněk ve znamení Štíra. Úplněk je tradičně časem, kdy vrcholí všelijaké naše emočné vypjaté situace a vlivem Pluta může přinést také všelijaké boje o moc, do kterých se nemáme nechat vtahovat. Jsme vyzýváni ke zdravé sebekontrole a k soustředění se do svého vlastního nitra. Když si vybudujeme stabilitu uvnitř sebe samých, nenecháme se pak rozhodit kdejakým podnětem z okolí. Pokud jsme se ocitli v problematické situaci, pomůže nám vnitřní vyrovnanost nereagovat zbytečně vyhroceně, ale nalézt přijatelný kompromis nebo neutrální výsledek namísto konfliktů. Zdravá sebekázeň nám pomůže nejen v mezilidských vztazích, ale také ke zlepšení svého životního stylu, zdraví a třeba i v hospodaření s financemi. Je to čas, kdy máme zůstat zdravě zakotvení sami v sobě, aby i naše rozhodnutí a jednání vycházela z pozice stability a rovnováhy.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a předkové (Kyle Gray)
  • Posvátný cestovatel (Sacred Traveler; Denise Linn)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Šestka Hojnosti. Ta přímo navazuje na Pětku Hojnosti z minulého týdne - ta vypovídala o nějaké formě strádání, kterou jsme prožívali, ale která byla pouze dočasná (i pokud stále trvá, můžeme očekávat, že opět pomine). Šestka Hojnosti je pro nás poselstvím, že se nám dostává velké pomoci v nejrůznějších podobách a máme jim být otevřeni. Máme si říct o pomoc, pokud potřebujeme, a s vděčností ji přijmout. Podobu této pomoci bychom však neměli určovat nebo očekávat nějakou konkrétní formu. Jednoduše buďme otevřeni všemu dobrému, a ono si to k nám najde cestu, nebudeme-li to (podvědomě) od sebe odhánět nedůvěrou a pesimismem, či pocity nezasloužení si.
Tato karta představuje opětovnou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Pokud jsme něco ztratili, můžeme nyní něco nalézt. Pokud jsme ze sebe vydávali mnoho energie, je tato karta vedením k tomu, abychom ji opět načerpali. Máme si dopřát péči, kterou potřebujeme, a přijímat dary, jichž se nám dostává, s vědomím, že si je zasloužíme.
Prožíváme-li naopak nyní dostatek a hojnost, může se nám dostat příležitosti se o ni podělit s méně šťastnými.

Ze sady Andělé a předkové nám vyšla karta Strážce Země, která také vypovídá o dostatku, péči, výživě, fyzickém zdraví a dalších aspektech, které patří k elementu Země. Doplňuje poselství předchozí karty a vede nás k posílení své rovnováhy a stability. Máme se tzv. "uzemnit", tedy nenechat sebou zmítat vnějšími okolnostmi a nereagovat neustále na všechny možné podněty z okolí. Ne všechno potřebuje naši reakci. Nenechávejme se zbytečně rozhodit vším, co se zrovna objeví. Soustřeďme se do svého vlastního středu, zklidněme se a snažme se pravidelně tuto svou vnitřní stabilitu posilovat (ideální jsou k tomu meditace). Propusťme ze sebe tíhu, kterou nemusíme nosit, a vědomě hospodařme se svou energií tak, že o ní budeme vědomě rozhodovat.
Pokud stojíme před nějakým rozhodováním, je tato karta také poselstvím, že se nemáme rozhodovat impulzivně, na základě silných emocí. Nejprve je třeba "vychladnout" a vše si v sobě přebrat, abychom se dokázali rozhodnout v rovnováze mezi srdcem i rozumem.
Nakonec je to také poselství, abychom trávili více času v přírodě a obnovovali své spojení s ní. Přestože pobýváme hodně v budovách, mezi čtyřmi stěnami, stále zůstáváme součástí přírody a kontakt s ní nám pomáhá k regeneraci, uzdravení a doplnění sil. Takové stromy jsou pro nás krásnou ukázkou toho, že jsme-li kvalitně "zakořeněni", může na nás působit i sebevětší vítr, a my přesto zůstaneme stát v klidu na místě. Toto zakořenění si můžeme vytvořit budováním své vnitřní stability, sebedůvěry a vědomým rozhodováním o tom, kam svou energii pustíme a kam nikoliv; a kterou energii zvenčí do sebe přijmeme a kterou nikoliv.

Třetí kartou tohoto týdne ze sady Posvátný cestovatel je Udatná odvaha. I tato karta nás vede k sebejistotě a k důvěře, že všechno se vyřeší k tomu nejvyššímu dobru všech a že i my k tomu můžeme přispět tím, že budeme sebevědomě kráčet po cestě, která je pro nás ta pravá; že budeme věrni svým vlastním hodnotám a nenecháme si je podkopávat jinými lidmi nebo nepříznivými okolnostmi, které zkouší naši víru.
Všechny tři karty vypovídají o nové stabilitě, o pomoci, o jistotě a bezpečí (pocitech, které nám možná v poslední době velmi chyběly) a o pevné půdě pod našima nohama. Nebesa nám dávají najevo, že o všechny naše potřeby bylo, je a bude postaráno, že se nemáme nechat ovládat svým strachem a že místo stěžování si na možný nedostatek máme vědomě konat kroky, které nám pomohou z této situace ven - takovým krokem může být i požádání o pomoc.
Opět je to také vedení k vědomému nakládání s naší energií.
Vkládáme-li svou energii do stížností, nadávání na situace nebo osoby, a do samotného problému, pak svou energií posilujeme problém. Místo toho můžeme stejnou energii vynaložit na snahu o nalezení řešení, a i když třeba nevíme, co konkrétně udělat, zůstaneme-li zaměřeni na řešení místo problému, posílíme svou energií jeho nalezení. O své energii a jejím užití rozhodujeme sami, a jakmile se to naučíme, vzroste tím naše sebedůvěra i důvěra v Boží vedení. Karta Udatné odvahy je o tom, že si máme uvědomit svou moc a začít ji využívat k dobru svému i ostatních, místo abychom se stavěli do pozice obětí.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu se nám dostává podpory v mnoha různých formách, a tak buďme otevřeni a ochotni ji přijmout a nebát se o ni požádat. Soustřeďme se na svou vlastní stabilitu a duševní i fyzickou rovnováhu. Pobývejme v přírodě a dovolme si přijmout její léčivou sílu. Nenechme se rozčilovat okolím a jeho děním, protože nás vnitřní zmatek nebo emoční rozpolcenost nikomu a ničemu nepomůže. Oproti tomu naše obnova, ustálení a dobré zdraví poslouží dobře jak nám, tak i jiným lidem nebo záležitostem, kterým se díky své vlastní stabilitě budeme moci věnovat a využívat svou energii k posilování dobra. Nebesa nám nyní připomínají, že nejsme bezmocně vydáni napospas okolnostem, ale že do velké míry sami ovlivňujeme svou realitu tím, co se rozhodujeme posilovat svou energií. Máme se stát těmi tvůrci, kterými jsme se narodili a kterými máme opravdu být.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.