neděle 28. dubna 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.4. do 5.5. 2024

Milí přátelé, 

úplňkové období máme za sebou a spolu s ním i retrográdní fázi Merkuru, což nám značí odblokování některých záležitostí, které mohly na čas uvíznout a stagnovat. Můžeme začít nacházet řešení a východiska, obnovovat komunikaci v některých vztazích, kde mohlo dojít k nedorozuměním, nebo se nějakým jiným způsobem opět pohnout dál, a tentokrát bez větších zpoždění nebo jiných komplikací.
Zároveň nám 2. května započne retrográdní fáze Pluta, která potrvá až do 11. října tohoto roku a která nám tak poskytne dostatek času na to, abychom v sobě probudili zdravou asertivitu, schopnost postavit se sami za sebe, když je to třeba, přestat se nechat využívat, vydírat nebo se sebou manipulovat, a dosáhnout tak nové osobní svobody. Pluto představuje témata moci a kontroly a ve své retrográdní fázi napomáhá utlačovaným lidem najít opět svou vlastní sílu, svobodu a vědomí vlastní hodnoty. Obdobně nám však pomáhá i v případech, kdy se my sami snažíme mít někoho nebo něco pod kontrolou, někoho nebo něco ovládat nebo si někoho/něco udržet za každou cenu a vynutit si tak, aby byly věci po našem. V těchto situacích nám toto období pomůže naučit se nechat vše přirozeně plynout a vzdát se nezdravého a někdy vyloženě destruktivního lpění. Budeme se učit schopnost nechat jít vše, co jít chce, a sami sebe tak osvobodit od těžkých břemen kontroly. To, co je naše a co nám právem patří, to nám vždy zůstane - případně se nám to opět vrátí. Co nám nenáleží, to stejně neudržíme.
Buďme otevřeni příležitostem k vlastnímu učení, růstu a prohlubování své moudrosti. V tomto týdnu, v noci z 30. dubna na 1. května, se slaví keltský svátek Beltane - oslava života, lásky, partnerství, smyslnosti a plodnosti. Je-li nám tato tradice blízká, můžeme se k oslavám připojit a podpořit tak energii pospolitosti a hojnosti. Ať už však tento svátek slavíme či nikoli, tuto energii můžeme i tak sdílet a využít ji k mnoha dobrým věcem - vlastnímu posílení a uzdravení, obnově, novým začátkům, přivolávání a přijímání lásky, vyživení a posílení našich vztahů, k tvořivým činnostem, umění nebo i k početí.
Dovolme si těšit se ze života a z toho dobrého, co nám dává. Čím větší frustraci a beznaděj zažíváme, tím důležitější je si připomínat, že není na světě a v životě jen to zlé. Tím, že si dovolíme alespoň čas od času dopřát si něco dobrého a vzdát díky za požehnání, kterých se nám dostává, posílíme ve světě to dobré. Navíc, budeme-li my sami spokojení, budeme také schopní pomáhat dalším, kteří to potřebují.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Pomocník Činu, který může představovat osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, je to někdo velmi temperamentní, činorodý, plný nadšení, mnohdy netrpělivý a zbrklý, ale dobrosrdečný, vždy připravený pustit se do věcí po hlavě a plný důvěry ve své schopnosti zvládnout cokoliv. Takovýto člověk nám může být v tomto týdnu nápomocný. Může to být také vedení k tomu, abychom sami v sobě probudili tuto energii nadšení a sebedůvěry, ale abychom se ideálně vyvarovali oné zbrklosti a netrpělivosti :)
Co se týká situace, vypovídá tato karta o tom, že se něco konečně rozhýbe, možná hodně rychle, a my nebudeme vědět, co dřív. Je to však myšleno v dobrém slova smyslu. Jedná se o příjemnou zaneprázdněnost, kdy se může objevit hned několik věcí, do kterých se budeme chtít pustit. Paradoxně právě toto zapálení a aktivita v nás mohou probudit ještě více energie. Zvláště pokud jsme dlouho stagnovali, byli unavení a neteční, přichází k nám příležitost se opět nabudit a pustit se do něčeho nového.

Z Karet energie jsme dostali kartu Smlouva, která může mít doslovný význam a představovat uzavření nějaké smlouvy - obchodní, pracovní, nájemní, manželské nebo jiné. Po skončení retrográdní fáze Merkuru se nyní věci opět rozhýbávají a uzavírání nových smluv má nyní ideální podmínky. Pokud tedy stojíme před uzavíráním nějaké takové smlouvy, je tato karta pozitivním znamením, že to bude smlouva férová a přinese nám vzájemné obohacení. Samozřejmě je vždy na místě si každou smlouvu důkladně přečíst a budeme-li mít pocit, že se nám něco nezdá, určitě si to raději ověřme, nebo pokud budeme vedeni k tomu, abychom ještě počkali, následujme v první řadě své vlastní vedení.
Karta Smlouvy představuje také jiné formy závazků, zejména slibů, které jsme dali druhým nebo sami sobě. Pokud jsme si něco slíbili, měli bychom to dodržovat. Pokud sliby porušujeme, podkopáváme tím svou vlastní sebe-důvěru; sami sobě tím dáváme najevo, že si nemůžeme věřit, a tím logicky ztrácíme schopnost mít ze sebe dobrý pocit. Vlastní výčitky k nám navíc mohou přitahovat různé formy "trestů", protože někde uvnitř věříme, že si zasloužíme být potrestáni. Je-li to náš případ, soustřeďme se v tomto období na změnu tohoto návyku.
Stejně tak pokud někdo druhý zrazuje nás, měli bychom zvážit, zda si přejeme takového člověka mít v životě, případně zda je ochoten na sobě pracovat či nikoliv. To, koho si pouštíme do života a k sobě samým, je naše volba - a pokud si někým vědomě necháváme ubližovat a držíme si ho v životě, vysíláme tím svému vlastnímu Já, že nám nemůže věřit - a zůstáváme tak plní strachu. O to více se pak upínáme k ujišťování ze strany toho druhého, místo abychom si vybudovali zdravou jistotu a bezpečí ze své vlastní strany.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla karta Novic. Ta představuje někoho, kdo je připraven učit se něco nového, zdokonalovat se, růst a nadšeně se otevírá novému poznání. Pro nás je to opět vedení k tomu, abychom se nebáli otevřít se doposud nepoznaným zkušenostem - např. pokud jsme byli zvyklí se ponižovat, máme si začít budovat zdravé sebevědomí; pokud jsme udržovali toxické vztahy, máme se otevřít těm láskyplným; pokud jsme byli zvyklí na nedostatek a strádání, máme se otevřít energii hojnosti; pokud jsme se doposud utvrzovali v negativitě a pesimismu, máme se otevřít konstruktivnějším náhledům...
Kým bychom byli, kdybychom neprožili to všechno, co se v nás za celý život nastřádalo? Co bychom si mysleli, jak bychom se cítili, co bychom dělali? Velká část toho, jak myslíme, vnímáme či jednáme, byla zformována našimi zkušenostmi v životě. Tato karta nás vede k oproštění se od omezení, která jsme na sebe sami uvalili kvůli zkušenostem v minulosti; abychom se na svět přestali dívat skrz špinavé brýle zaneřáděné bahnem, kterým jsme prošli. Nejde o to, že bychom popírali své zkušenosti - některé mohly být opravdu ošklivé - ale o to, abychom nezůstávali jejich otroky a aby neovládaly nás a náš život. To, že něco bylo celou dobu takové či onaké, neznamená, že to tak bude i nadále. Mnohé zkušenosti prožíváme stále dokola proto, že si je k sobě přitahujeme svým přesvědčením - tím, že jsme si z nich udělali svou "normu". Tato karta nás vede k tomu, abychom se otevřeli novým zkušenostem, které pro nás nejsou normou, ale které se jí mohou stát.
Chceme-li svůj život pozitivně proměnit, je třeba uvěřit, že je to možné, a přistupovat k němu z pozice "nepopsaného plátna". Bude-li naše ochota a víra opravdová, brzy uvidíme první vlaštovky kýžených změn.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k otevření se novým začátkům. Máme si dovolit opět pocítit nadšení a šťastné pocity. K tomu je třeba, abychom byli ochotni vzdát se své zahořklosti a negativních přesvědčení. Toto období přeje hojnosti a nové energii, a tak se jí otevřeme a pozvěme ji do svého života. Dovolme jí, aby z našeho života i z našeho nitra vymetla všechno, co v něm jen zabírá místo nebo nám škodí. Dovolme si otevřít se novým zkušenostem a uvěřit tomu, co nám možná doposud připadalo nedosažitelné nebo nemožné. Buďme ochotni se učit a začít se na věci dívat jinak. Buďme ochotni se vzdát těch svých součástí, ze kterých jsme možná učinili část své identity, ale které nás omezují a svazují. Dovolme si změnit se v ty, kterými opravdu jsme a kterými máme být.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.