pátek 27. září 2013

Andělské rady pro případy finančního nedostatku

Mnozí lidé celý život škudlí a šetří, protože mají obavy, že nebudou mít dost peněz na zaopatření sebe a své rodiny, nebo že se jim nebude dostávat financí během krize, která v budoucnu jistě přijde. Peníze jsou vedle sexu jednou z hlavních příčin manželského nesouladu. Hádky a nelaskavá slova kvůli tomu, za co se bude utrácet, kdo vydělává nebo kdo vydělává víc a jak šetřit nebo investovat peníze, bývají velmi časté.

Finanční starosti dovedou člověka fyzicky i duševně udolat a zároveň kvůli nim může přestat vnímat, co je podstatné - přátelé, rodina, volný čas, děti či jeho vlastní vnitřní naplnění. Každý někdy zažil, jak finanční nedostatek proměnil jeho jindy veselé přátele ve ztrhané a depresivní bytosti. Člověk se těžko dokáže radovat ze života, když neví, kde vezme na další jídlo, na nájem na další měsíc, na novou sadu pneumatik nebo na Johnnyho rovnátka.

Neklesejte na mysli. Andělé říkají, že v sobě všichni máme duchovní bankomat, ze kterého nevylézá hotovost, nýbrž myšlenky. Ty pak v kombinaci s Božími myšlenkami vytvoří tak obrovskou sílu, že vám dokážou přivést do cesty peníze, které tolik potřebujete. To jenom vy si myslíte, že jich nebudete mít dost, nebo že si jich nezasloužíte mít víc, z čehož pak pramení finanční nedostatek nebo hojnost.

Charmaine, jedna z účastnic mých kurzů duchovního poradenství, si mi stěžovala na svou finanční situaci. Spolu s manželem Floydem vlastnili malý džusový bar. Podnikání jim docela šlo, příjmy měli však stále tak nízké, že se jen tak tak drželi nad vodou.
"Ať děláme, co děláme, pořád nemáme dost peněz." posteskla si Charmaine. "Všechen náš příjem jde na poplatky za povolení k prodeji, na platy zaměstnanců, daň z nemovitosti a provozní výdaje."
Manželé snili o tom, že by si otevřeli další džusový bar v novém nákupním středisku na druhém konci města. Měli spočítáno, že by se jim tím obrat ztrojnásobil, kdežto náklady by vzrostly jen o padesát procent. Bohužel však neměli peníze na pronájem stánku v obchodním středisku.
"Kdyby se nám to povedlo, byli bychom rázem na cestě ke světlejším zítřkům." poznamenala Charmaine.

Obrátila se proto na své anděly, aby jí poradili, co má dělat. Odpověď přišla téměř okamžitě:
"Máte s Floydem pocit, že si hojnost tak docela nezasloužíte. V důsledku toho jste se nesnažili do svého současného podniku přilákat víc zákazníků, čímž byste získali hotovost na uskutečnění svých snů. Dalším příznakem je i to, jak nedbale se staráte o své účetnictví a papírování. Přehlížíte tak příležitosti k šetření i k vyššímu výdělku."

Zeptala jsem se Charmaine, zda je na tom něco pravdy. Překvapeně se na mě podívala.
"Ano, myslím, že je. Když někdy nemůžu v noci spát a plánuju si, jak zbohatneme, vždycky to skončí tím, že si řeknu: To se tobě nikdy nepovede, Charmaine. Jsi jenom malá holka ze špatné čtvrti. Je jedno, že mám vysokoškolský titul. Myslím, že lidé jako já nikdy nezbohatnou. To jiní bohatnou. A překvapilo by mě, kdyby to Floyd viděl jinak."

Andělé jí poskytli radu pro dosažení finanční hojnosti: "Pokud budete s Floydem nezvratně přesvědčení, že si zasloužíte hojnost a že se jí jednou dočkáte, uvidíte, že vám začnou stoupat příjmy. Dokud budete smíření se svým současným finančním nedostatkem, nikdy se vám nepodaří vydělat víc. Musíte si trochu dupnout a rozhodnout se, že si osvojíte jiný, lepší vztah k penězům.
Uvědomte si, že si za svou tvrdou práci zasloužíte patřičnou odměnu. Uvědomte si, že byste měli mít lépe vedení účetnictví. Uvědomte si, že si zasloužíte mít více zákazníků, a všechno přijde téměř okamžitě."

"To zní všechno pěkně," prohlásila Charmaine. "Jenže jak to mám zařídit, abych měla pocit, že si zasloužím víc peněz, když mi to teď tak nejde?"
Předala jsem jí dva andělské návrhy.

"Nezapomínej, že nežádáš o peníze jen kvůli nim samotným. Toužíš po penězích, abys jimi pokryla své základní potřeby. Toužíš po penězích, abys mohla pomáhat svým bližním a podporovat je. Proč by ti je Bůh neměl chtít dát? Když ti jde o to, abys mohla lépe pomáhat těm, které máš ráda, nemusíš se bát modlit za finanční pomoc a následně ji přijmout. Pokud jde o prostředky na tvé formální či osobní vzdělávání, cestování, získávání nových zkušeností, živobytí, střechu nad hlavou, obchodní výdaje, dopravdu do zaměstnání a další základní potřeby, je to v pořádku.
A dále, Charmaine, tvá touha po penězích není sobecká, ani prvoplánově materiální. Bereš finance jen jako prostředek, který ti umožní pomáhat tvým blízkým a dalším lidem tvého světa."

Charmaine zahanbeně sklopila zrak.
"Nemůže být důvodem toho, že se nám nedaří lépe, třeba to, že by bylo špatné, kdybychom byli movití? Neříká Bible, že peníze korumpují? Není to hřích, toužit tolik po penězích?"
Musela jsem se pousmát, a pak jsem jí řekla, že má nejspíš na mysli Ježíšův výrok o tom, že spíš projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vstoupil do království nebeského. Andělé nám však říkají, že tato Ježíšova slova a další biblické citáty ve stejném duchu nás pouze měly varovat, aby se nám peníze nestaly posedlostí. Jeho slova měla lidem ukázat, že pravým zdrojem hojnosti a bohatství je Bůh, nikoli mamon.

Andělé Charmaine řekli: "Peníze nejsou svou podstatou ani dobré, ani špatné. Jsou jen pouhým prostředkem, který je možné užívat buď ve prospěch lásky a světla, nebo ve prospěch temnoty a strachu. Pokud zvolíš první variantu, budeš mít až do konce svých dnů pocit, že se ti dostává takové hojnosti, jako bys byla milionářkou. Pokud bys je chtěla používat ve prospěch druhé varianty, nikdy nebudeš mít pocit, že jich máš dost."

Charmaine rady jejích andělů uklidnily. Okamžitě prohlásila, že se jimi pokusí řídit. Viděly jsme se znovu až po roce a půl, při náhodném setkání v obchodním centru. Stála za pultem džusového baru, který s Floydem získali do vlastnictví. Radostně mi hlásila, že právě otevírají třetí pobočku v blízkosti rušného kancelářského centra a přes ulici od vysoké školy. Řekla mi, že s manželem udělali to, co jim andělé doporučili, a dali si závazek, že už nebudou žít z ruky do úst. Společně si pak řekli, že nemohou očekávat, že se jim dostane hojnosti peněz, pokud jejich firma nebude dobře fungovat a nebude finančně zdravá. Když si pak Charmaine najala profesionální účetní, odhalila hned několik míst, kde tratili peníze, a lepším vedením dosáhla příznivější finanční bilance. S Floydem začali svůj podnik propagovat, vysvětlovat zákazníkům, jak popíjení ovocných a zeleninových šťáv prospívá zdraví, a rozdávat na místní vysoké škole slevové kupony. Po šesti měsících začaly jejich příjmy růst a po roce si díky bankovnímu úvěru a úsporám mohli pořídit stánek v obchodním centru.

* * *

VĚŘTE, ŽE SI ZASLOUŽÍTE HOJNOST A ŽE SE VÁM JÍ DOSTANE. CHOVEJTE SE UŽ TEĎ TAK, JAKO BYSTE PATŘIČNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY MĚLI.

* * *

- z knihy Andělské rady pro šťastný život, Doreen Virtue

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.