pátek 27. září 2013

Pečujte o sebe, dopřejte si lásku

Dnes bychom vám chtěli předat důležité poselství, které se týká vaší sebelásky, lásky, kterou sami sobě dáváte. Jakákoli forma péče, kterou si věnujete, je způsob, jakým své duši a svému tělu vyjadřujete lásku. Je to jakákoli činnost, která je vám příjemná. Může to být kosmetika, kreativní činnost jako malování nebo psaní, tanec, zpívání, příjemná relaxace na pohovce nebo venku v přírodě, nebo cokoli jiného, co vás těší a naplňuje. Kdykoli se věnujete takovýmto činnostem, darujete si lásku a péči. Dáváte si svůj vlastní zájem, který potřebujete. A tak by to mělo být. Jenže někdy tomu tak není.

Vyžadujete-li více a více péče ze strany druhých lidí, může to být kvůli nedostatku vaší vlastní. Když sami sobě nedáváte lásku a péči, přirozeně vám chybí. Pak ji vyžadujete od druhých lidí a jste na nich v tomto ohledu závislí. Můžete začít cítit strach z toho, že se vám jí od nich nedostane. Druhý člověk pak začne vnímat vaši závislost a pokud vám pomůže, nebude to už z čisté radosti, ale spíše ze strachu, že kdyby to neudělal, měl by na svědomí vaši nespokojenost. Udělejte laskavost sobě samým i druhým lidem a dopřávejte si všechno, po čem vaše duše a tělo touží. Kdykoli pro sebe uděláte něco dobrého, odrazí se to na vaší spokojenosti, stejně jako na spokojenosti druhých, a díky tomu i na vašich vztazích, které nebudou svazovány strachem z nedostatku. Řešíte-li momentálně strádání v oblasti vztahů, dobře se podívejte do svého nitra, zda tam někde nevolá vaše vlastní duše a nevyžaduje od vás to, co vy vyžadujete od druhých lidí.

Děláte-li pro sebe vše dobré, je to dobré i pro všechny ostatní. Nenechte se prosím zastrašovat řečmi o sobectví nebo vydíráním ("když to pro mě neuděláš, jsi špatný člověk", "když mi nevyhovíš a neuděláš to podle mě, tak tě nebudu mít rád/a"). Nenechte se sebou manipulovat. Netýká se to jen druhých lidí, ale také vašeho ega, které vás neustále odrazuje od lásky a upřímnosti, bičuje vás kdykoli a za cokoli, a vždy vám najde tisíce důvodů, proč neposlouchat své srdce. Pamatujte, že když naprosto jasně cítíte, co potřebujete udělat, je to vždy správně, bez ohledu na reakce okolí, bez ohledu na nově vzniklé situace nebo na změny, které se spustí. Vždy je to správně. I kdyby něčí reakce nebyly zrovna příjemné, nakonec se ukáže, jak bylo dobře, že jste poslechli své srdce. I to je součástí péče o sebe samé - být k sobě upřímní, poslouchat své srdce a umět odmítnout poslouchat hlasy těch, kdo vaši cestu soudí, zpochybňují a podkopávají. Nikdo jiný nemůže vědět, co VY potřebujete.

Neopomínejte ani péči o své tělo. Jak často si najdete chvíli na pořádné protáhnutí? Dopřáváte svému tělu jiný pohyb než cestu do práce a z práce? Dopřáváte mu dost odpočinku? Dáváte mu výživné jídlo?
Nikdo po vás nechce, abyste byli vrcholovými sportovci a každý den chodili běhat, když se vám to nelíbí. Nemusíte mít obří bicepsy ani superploché bříško. Vaše tělo je krásné. Ať je jakékoli, je krásné. Ale kromě toho je to také chrám vaší duše a je třeba se o něj patřičně starat. Pohyb je pro něj opravdu důležitý. Stačí se jen na pár minutek posadit na kobereček nebo podložku a jemně si protáhnout svaly. Když budete klidní a uvolnění, sami poznáte, kde se potřebujete protáhnout a jak moc. Nemusíte se nijak zvlášť snažit. Zkrátka naslouchejte svému tělu - když uvidí, že mu věnujete svou pozornost, rádo vám dá najevo, co potřebuje a jak to máte udělat.
A co váš způsob, jakým sedíte či stojíte? Máte ramena pěkně rovná, nebo se krčíte dopředu? Mnozí z vás máte tendenci se hrbit a rameny si skrývat svůj hrudník. A to mnohdy souvisí s vaší potřebou se chránit. Možná v sobě nosíte nějakou bolest nebo strach a podvědomě vysíláte svému tělu příkazy k ochraně srdce.

Udělejte si další laskavost a zhluboka dýchejte. Dýchání je základ energetické výměny. Zavřete oči a vnímejte, jak s každým nádechem vdechujete do svého těla léčivou sílu, která vás naplňuje pocitem štěstí a lásky, a která rozpouští všechno bolestivé a odplavuje to pryč. Spolu s výdechem necháváte odejít veškerou tíhu, napětí, strachy, zkrátka všechno, co vás zatěžovalo. Vaše dýchání vám přímo pomáhá naladit se na jemnější energie, které vám pomohou vaše problémy vyřešit i v pozemské rovině, nejen při těchto uvolňovacích vizích.
Jakmile budete zase lépe dýchat, je možné, že již nebudete mít takovou potřebu chránit se, protože vaše úzkost se uvolní a odejde. Budete chodit či sedět rovně a vzroste také vaše sebedůvěra, protože jste si opět věnovali péči, kterou jste potřebovali. S každým projevem lásky k sobě samým podporujete svou vlastní sebedůvěru a sebeúctu.

Výživa je také velmi důležitá, jak jistě víte. Mnohdy si ani neuvědomujete, že ta únava, kterou pociťujete, se možná dostavila v důsledku nějaké potraviny. Nechceme vám říkat, co máte jíst nebo nakupovat, ale chtěli bychom, abyste si uvědomili, jak ohromný vliv má strava na vaše tělo.
Je to jako když dýcháte kyslík - když se nadechnete kyslíku, cítíte se dobře, dostává se vám potřebné látkové výměny a také energie. Kdybyste vdechli nějaký jiný, škodlivý plyn, mohlo by se vám udělat nevolno, začali byste se cítit malátní nebo by se to projevilo jiným negativním způsobem. S jídlem je to stejné. Jen to není na první pohled vidět. Někteří to ani vidět nechcete. Je jednodušší předstírat, že se vás to netýká a že žádný problém nemáte, a když ano, tak ne z jídla. Vždy je jednodušší nic neřešit a nezajímat se. Ale pokud vám opravdu záleží na svém těle a chcete, aby fungovalo nejlépe, jak dokáže, pak si dopřejte takový jídelníček, jaký vaše tělo potřebuje a vyžaduje.

Každé tělo je jiné. Každý z vás potřebuje něco jiného a v jiném množství. Ale všichni potřebujete vitamíny, minerály, vlákninu a další životně potřebné látky, které si vaše tělo samo nevyrobí, a proto je nutné mu ho dodávat ve formě potravy.
Stejně tak je důležité z těla vylučovat vše, co mu škodí - stejně jako když při dýchání vydechujete oxid uhličitý, který z vašeho těla musí odcházet. Trávící a vylučovací systémy vašeho těla jsou dokonale propojeny. Někteří máte špatné trávení jen kvůli nevhodné stravě. Vylučování vám může dělat problémy ze stejného důvodu. Volba stravy, kterou dopřejete svému tělu, je velmi důležitá. Právě z toho, co dáte svému tělu, se budou uvolňovat látky, které se budou rozvádět různými cestami do spousty jeho částí. Dopřejete-li mu něco zdravého a výživného, rozproudí se v něm zdravé živiny. Dopřejete-li mu škodlivé, zatěžující jídlo, rozproudí se v něm škodliviny. V malém množství to třeba občas nevadí, ale pokud si je do těla dodáváte pravidelně, často nebo i ve větším množství, vaše tělo začne postrádat ony zdravé živiny a kromě toho bude ztrácet energii kvůli tomu, jak se musí neustále vypořádávat s jedy, které mu dáváte. Odtud pramení například již zmíněná únava.

Není to kritika, ale spíše vedení, o které jste prosili. Dáváme vám tímto odpovědi na spoustu vašich proseb a žádostí. Mnozí jste tak unavení, že i když máte čas a prostor na věci, kterým byste se chtěli věnovat, nemáte na ně už energii. Býváte podráždění a nespokojení. Kazí se vám nálada ve vztazích a vznikají zbytečné problémy. Proto vás prosíme - starejte se o sebe a dopřávejte si všechno, co potřebuje vaše duše i vaše tělo. Neopomíjejte ani jednu jejich část. Ať se vyskytne jakákoli potřeba z jejich strany, nezdráhejte se ji co nejdříve naplnit. Kdykoli "obětujete" chvíli na péči o sebe samé, uvidíte ten úžasný efekt, s jakým se povzedne vaše energie. A nejen energie, ale vše ve vašem životě. Budete mít lepší náladu, příjemnější vztahy, těžkosti zvládnete levou zadní. Snáze vás budou potkávat šťastné události. Všechno se vám začne proměňovat před očima. Budete mít mnoho energie pro svůj vlastní rozvoj. A čím více se rozvinete, tím více příležitostí vám bude přicházet. Když se oceníte a dopřejete si hodnotnou péči, odrazí se to také na vašich penězích. Když ctíte svou hodnotu, bude se to zrcadlit i na hodnotě peněz, které k vám přicházejí. Problémy, které vyvstanou, snadno vyřešíte.

Nenechte se odradit skeptickými názory a postoji druhých lidí nebo svého vlastního ega. Sami cítíte, co potřebujete. Vaše vnitřní vedení a pocity vás nikdy nezklamou a nikdy vás nevedou špatně. Věřte nám. Jsme s vámi a podpoříme vás v čemkoli, co vám může pomoci naplnit vaše potřeby a smysl vašeho života. Děkujeme vám za vaše naslouchání.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.