pátek 27. září 2013

Poselství stromů pro podzim 2013

Období, které nyní nastává, vám může v mnoha ohledech připadat chaotické. Může se vám zdát, že věci, které se dějí správným směrem, jsou z nějakého důvodu špatně, nebo naopak. My vás však žádáme, abyste nad tím nijak nepřemýšleli, dovolili věcem prostě se odehrát, a v každém okamžiku se nechali vést výhradně svým srdcem a vnitřním vedením. Uprostřed chaotického dění je vždy nezbytné zůstat ve svém vlastním středu, kde naleznete klid a pokoj. Když dokážete zůstat ve svém vlastním středu, ve svém vnitřním láskyplném míru, necítíte se pak znepokojení ničím, co se děje okolo vás.

Přicházejí velké a důležité změny, které pomohou každému jednotlivci posunout se dál ve svém životě, ale zároveň také širší společnosti a v konečném důsledku i světu samotnému. Jak už víte, každá změna, kterou provedete u sebe samých, se následně dotýká i dalších lidí, a pozitivní proměny pak putují dále do světa. Nyní je však ještě důležitější, abyste na tuto skutečnost nezapomínali, protože aby se mohlo do společnosti a do světa šířit dobro a láska, musíte si je v sobě sami udržovat a nedovolit, aby vás kdokoli nebo cokoli obíralo o sílu. Protože jakmile připustíte, aby vaše světlo začalo pohasínat, budete do světa šířit pohasínající energii.

V tomto čase je pro vás důležité pobývat se sebou samými a často se kontaktovat se svou duší, ale stejně tak je potřebné pobývat i s druhými lidmi a rozvíjet se společně.
Je to stejné, jako když se deset malých svíček zapálí a vytvoří deset plamínků. Každá svíce musí držet svůj knot přímý a zároveň potřebují všechny společně své plameny spojit, když je třeba, aby vytvořily jeden velký plamen plný tepla a světla. Proto je více než nutné, abyste o sebe velmi laskavě pečovali a cítili se dobře. Je důležité, aby váš knot setrvával přímý a nikoli pokřivený nebo polámaný, protože pak by váš plamen nebyl tak silný ani tolik zářivý. A máte-li svým plamenem přispět k velkému, společnému plameni, je o to důležitější, abyste k tomu měli dostatek energie.

Úkoly, které máte a které ve svém životě potřebujete vykonávat, by nikdy neměly překračovat únosnou hranici. Umíte sami velmi dobře rozpoznat, které věci dovedete zvládnout (třebaže k nim potřebujete vynaložit větší úsilí), a které jsou naopak vysoce přetěžující a jsou zdaleka nad vaše síly. Nedovolte sobě samým ani druhým lidem klást na vaše bedra větší zátěž, než jakou můžete unést.

Jsou věci, které se objeví a které budete potřebovat řešit, ale vždy jsou to věci, které dokážete přirozeně zvládnout, ať už sami nebo třeba s pomocí někoho dalšího. Takovéto věci vám totiž pomáhají v růstu a rozvoji. Takováto zátěž pro vás není ničivým břemenem a hlavně - je jen dočasná.
Něco jiného však je, když na vašich bedrech leží nesmyslné a naprosto nepřirozeně přetěžující požadavky, které vycházejí buď ze strany druhých lidí a nebo které jste na sebe uvalili vy sami. Takovéto věci odmítejte. Nemusíte nic vysvětlovat, omlouvat se nebo ospravedlňovat. Lidé, kteří jsou láskyplní a kterým na vás záleží, to sami dobře vědí a nepotřebují od vás, abyste se jim omlouvali a snažili se od nich získat pochopení. Od skutečných přátel a srdečných lidí si pochopení nikdy nemusíte vynucovat zavděčováním, omlouváním se nebo ponižováním se.

Pamatujte na to, prosím, každý den! Neboť lidé, kteří zarputile lpí na všem starém a omezujícím, budou nyní odolávat ještě většímu odporu a budou od vás žádat energii k tomu, aby mohli změnám nadále odolávat. To ale není vaším posláním! Komu pomůže, když budete svou energií plýtvat a dávat ji lidem, kteří ji využijí k ZABRÁNĚNÍ RŮSTU? Navíc, tento přirozený proud změn bude trvat neustále, což znamená, že pokud nedokážete odmítnout toto vysávání, bude to trvat i nadále a bude se to stupňovat, až nakonec zůstanete zcela vyčerpaní, zničení a bez energie!

Uvědomujte si, prosím, komu svou energii věnujete. Je krásné pomáhat těm, kteří to potřebují, ale ne všichni tuto pomoc skutečně využijí. Někteří ano, nechají si poradit, vaši radu a energii využijí a posunou se dál. To je skutečná pomoc, ta je úžasná a té se určitě věnujte. Ale u lidí, kteří vás čistě jen vysávají, aniž by ve svém životě cokoli změnili nebo se kamkoli posunuli, bude nutné tento proud přerušit, protože jejich potřeba odolávat přirozenému proudu bude se sílícím proudem ještě větší, a budou tedy od vás vyžadovat ještě více a více energie. Komu by pomohlo, kdybyste se kvůli tomu nechali zničit? Mluvíme hlavně o vašem zdraví, v tomto období především fyzickém. Vaše těla jsou citlivá, protože jste naladění na vyšší vibrace, a tak všechno více vnímáte a více se vás to dotýká. O to více by vám ublížily zbytečné ztráty energie! Jakákoli přehnaná zátěž se tak může projevovat v první řadě na vašem těle, abyste dostali jasný signál, že je třeba zůstat láskyplní, jemní a asertivní, jinak vám hrozí újma v energii i ve zdraví.

Když na strom fouká silný vítr, jeho větve se ohýbají a kývou, ale jakmile vítr pomine, strom zůstane nadále klidně stát. Jeho kmen i větve jsou zdravé a pružné, a tak strom dočasný vítr bez úhony ustojí. Ale pokud se na některou jeho menší větvičku zavěsí desítky kilogramů vážící člověk, větev se zlomí! Tato zátěž pro ni není přirozená! Je nemožné, aby taková větvička snesla tak těžké břemeno. Snést vítr, mráz nebo déšť pro ni není žádný problém, protože takováto "zátěž" je pro ni přirozená. Má tedy dost síly na to, aby ji přestála, dokud nepomine. Ale je nemyslitelné, aby se na ní houpal člověk, který ji svou nepřiměřenou váhou zlomí!

A s vámi je to úplně stejné! I naprosto zdravý člověk bude zlomený, když na sebe nechá klást nepřiměřenou tíhu! A co teprve člověk nemocný nebo zraněný - ať už fyzicky nebo citově? V tomto období absolutně nepřipouštějte žádné výčitky nebo pocity viny, když budete odmítat nést břemena, která nemůžete unést. Neznamená to, že jste slabí nebo nedostatečně schopní. Taková zátěž je zkrátka nepřiměřená. Ani ten nejsilnější člověk by ji neunesl! Neberte si vůbec nic osobně, když něco odmítnete. Některé věci, které do vašeho života přijdou, budou možná složité a budou vyžadovat vaši energii, ale nikdy to nebude tolik, aby vás vyčerpaly nebo zlomily. Tyto záležitosti jsou přirozené, a ty následně zase odezní a vy se posunete dál. To je naprosto v pořádku.
Rozlišujte však prosím vše, co k vám přichází, a než na něco kývnete, poslouchejte své srdce. Dejte na své pocity. Nikdy vás nezklamou. Ať už řeknou: "To je v pořádku, ničeho se neboj a pokračuj," nebo: "Podívej se pořádně - tady něco nehraje, nech to raději být.", vždy je poslechněte a nemáte se čeho bát.

Změny, ke kterým v tomto období bude docházet, jsou ohromné a pozitivní. A i když se mohou zdát zatěžující pro lidi, kteří odmítají jakékoli změny, vy budete vědět a cítit, že vše směřuje k většímu dobru a míru. Nejen vaše společnost, ale i celý svět teď prochází zásadními změnami, a k jejich pozitivnímu a mírumilovnému výsledku můžete přispět vy sami - tím, že nedovolíte, aby vás cokoli utlačovalo a ničilo. Tím, že budete stát rovně a dýchat z plných plic, nezávisle na všem ostatním. Tím, že budete svůj knot držet přímý a světlo svého plamene tak udržovat zářivé, teplé a krásné.

Otevřete se novým přátelstvím, která váš plamínek podpoří. Přicházejí k vám lidé, kteří jsou láskyplní tak jako vy, protože všichni tito lidé se nyní sdružují do větších celků, aby se vzájemně dělili o své zkušenosti a nápady, aby se vzájemně podporovali v růstu a rozvoji, a aby společně hnuli něčím větším, co chcete vy všichni změnit už dlouho. Pečujte tedy jak o sebe samé, tak i o vaše přátele a o to, aby okruh vašich známostí zůstával důvěryhodný a láskyplný. V takovémto uskupení a důvěryhodném, láskyplném spojení totiž můžete dokázat mnohem větší změny. Ničeho se nebojte. Společně všechno zvládnete. Nezapomínejte ale na to, abyste se vy sami cítili dobře a nenesli na svých bedrech věci, které ničí váš knot, váš plamen i vaše světlo. To nikomu nepomůže, nedovolte to! Následujte výhradně své srdce a rozum používejte čistě k tomu, aby vaše vnitřní vedení vhodně doplňoval. Nenechte ho, aby vás ovládal neopodstatněnými strachy a pesimistickými myšlenkami. Rozum je tady od toho, aby vám pomohl být kreativní, mít dobré nápady a lépe tak usměrňovat a doplňovat vaše vnitřní vedení a vaše činy.

Věříme, že vy všichni, kteří dokážete milovat celým svým srdcem, budete ještě šťastnější než dříve. Láska a všechny jí podobné krásné energie se nyní budou moci šířit mnohem snadněji. Můžete tomu napomáhat i ve svých modlitbách a vizích. Už jen pouhá hezká myšlenka a příjemné pocity pomáhají měnit energie kolem vás i energii Země. Nenechte se zastrašit dramatickými událostmi. Některé z nich jsou zkrátka nevyhnutelné, ale není na vás, abyste se jimi nechávali ovlivňovat. Zahalte každou takovou situaci světlem a léčivou energií, protože tím uděláte pro dobro všech mnohem více, než kdybyste se utápěli v zoufalých pocitech bezmoci. Důvěřujte a mějte svá srdce plná lásky. Když toto dokážete, budete dostávat ještě jasnější vedení a budete tak moci uskutečnit ještě více pozitivních změn. A ty pomohou vyléčit a vyřešit všechno jak ve vašem životě, tak i v životech dalších lidí, kteří se vámi nechají inspirovat a podpoří tento krásný proud plný energie, jež napomáhá světu k tolik potřebnému posunu.

Děkujeme vám za vaši důvěru a za to, že jste ochotní následovat své vnitřní vedení. Společnými silami můžeme dokázat velké věci a my vám slibujeme, že cokoli vykonáte čistě a ze srdce, bude vždy to nejlepší pro dobro celého světa. Nemějte strach, nezastavujte se, neschovávejte se a zůstaňte plni víry. Všechno, co je těžké, brzy zase odezní, tak jako se tmavý mrak přežene přes oblohu. Nikdy neztrácejte naději a uvidíte, že všechno bude mnohem lepší.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.