neděle 20. října 2013

Srdeční čakra

Čtvrtá čakra, Anaháta, je nazývaná také srdeční čakra nebo srdeční centrum. Je umístěna uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje zelenou, ale také růžovou a zlatou barvu. Je spojena se živlem Vzduch. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen hmat. Typickým symbolem čakry srdce je lotos s dvanácti okvětními lístky. Základním principem je odevzdanost. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, dále krev a celkový krevní oběh a kůže. Z tělesných žláz byl ke čtvrté čakře přiřazen brzlík.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzická a emoční centra se třemi horními duchovními centry. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak energie tří horních a tří spodních čaker je navzájem propojena. Souvisejícím živlem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání doteků, existenci v doteku s věcmi. Čakra srdce nám umožňuje vcítit se, soucítit, naladit se na vibrace jiných lidí a prožívat je. Touto čakrou vnímáme krásu přírody, harmonii hudby, výtvarného umění a poezie. Obrazy, slova a tóny se v této čakře mění na pocity.

Úlohou srdečního centra je sjednocování, spojování prostřednictvím lásky. Touha po hlubokém kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje pomocí čtvrté čakry, a to i tehdy, jestliže prožíváme smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky a podobných pocitů. Jestliže je tato čakra čistá a správně otevřená, stává se centrem ničím nepodmíněné lásky, která skutečně existuje a kterou není možné sobecky vlastnit nebo ztratit.
Ve spojení s vyššími čakrami se energie čtvrté čakry stává Boží láskou a vede k poznání Boží přítomnosti v celém stvoření, směřuje ke splynutí s neniternějším jádrem, to znamená srdcem vesmíru. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a chápající porozumění sebe sama, což je předpokladem největšího porozumění ve vztahu k ostatním a celému životu.
Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes úkoly, které je třeba splnit, přivést k všezahrnujícímu životu, zjistíme ve čtvrté čakře přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky.

Když nás něco bolí nebo jsme nemocní, můžeme pozorovat, že láskyplnou péčí k postiženému místu nebo nemocnému orgánu či části těla se jeho uzdravení může značně urychlit. Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým transformačním a uzdravujícím potenciálem, nezbytným pro nás samotné, ale i pro ostatní lidi. Láska k sobě samému, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů změnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem, pro vyjádření soucitu, je to projev porozumění a hluboké radosti ze života.
Čakra srdce je centrum, jehož vycházející energie je velmi silná. Otevřená čakra srdce působí na ostatní spontánními uzdravujícími účinky. Jak již bylo uvedeno, čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, je to barva harmonie a sympatie. Jestliže člověk, který je schopen vidět auru, spatří u jiného člověka v oblasti čakry srdce jasně zelenou barvu, znamená to, že tento člověk má vynikající léčitelské schopnosti. Zlatá a narůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k Božství.
Srdeční čakra se nazývá také branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a oživujících pocitů lásky, ale jejím prostřednictvím se můžeme napojit na univerzální části naší duše, na Božskou jiskru v nás samých. Čtvrtá čakra zjemňuje různé vjemy, související s otevřením čakry čela, to znamená třetího oka, protože to je odevzdanost, která nám umožňuje vnímat jemnější části Stvoření. S rozvojem čakry srdce se současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čelní čakry.

Jestli je naše srdeční čakra dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváme se prostředníky Božské lásky. Vibrace našeho srdce mohou přeměnit náš svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v našem okolí. Vyzařujeme přirozené teplo, jsme srdeční, veselí, což otevírá srdce ostatním lidem, navzuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro nás samozřejmostí.
Naše pocity jsou osvobozeny od vnitřního chaosu a konfliktů, od pochybností a nejistoty. Žijeme kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bychom za to něco očekávali. Cítíme se všude bezpečně a máme pocit, že všude jsme doma. Do všeho, co děláme, vkládáme srdce.
Láska v našem srdci zjemňuje vnímání a s moudrostí srdce pozorujeme dění ve světě a v našem životě v novém světle. Láska v našem srdci spontánně podporuje všechny snahy, prohlubující lásku k Bohu a jeho Stvoření. Poznáváme, že veškerý život Stvoření žije v našem srdci. Nepozorujeme život jako něco odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást nás samotných.
Pocit živosti je v nás tak významný, že teprve nyní víme, co život ve své nezfalšované původní podobě znamená, že je to stále trvající projev Božské lásky a blaženosti.

Nesprávná funkce srdeční čakry se projevuje různým způsobem. Rádi bychom například dávali a byli zde vždy pro druhé, ale nejsme spokojeni se zdrojem lásky. V našem nitru, aniž bychom si to uvědomili, očekáváme za takovouto lásku uznání a jsme zklamaní, jestliže naše snažení není dostatečně ohodnoceno.
Při disharmonické funkci této čakry se můžeme cítit také mocní a silní a tuto sílu dáváme najevo ostatním. Přitom nejsme schopni přijímat lásku, otevřít se, abychom ji mohli pojmout. Něžnost nás přivádí do rozpaků. Říkáme si, že lásku možná ani nepotřebujeme. Tento postoj je velmi často spojen s nadutým hrudníkem, což je projev vnitřní obrany proti bolesti a útoku.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.