neděle 20. října 2013

Čakra třetího oka

Šestá čakra, Adžňa, se označuje také jako čelní čakra, třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra. Nachází se uprostřed čela asi jeden prst nad kořenem nosu. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje indigově modrou, také žlutou a fialovou barvu. Je spojena se všemi smysly a rovněž s nadsmyslovým vnímáním. Typickým symbolem šesté čakry je lotos s devadesáti šesti okvětními lístky (dvě řady po čtyřiceti osmi lístcích). Základním principem je poznání bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je obličej, oči, nos, dutiny, malý mozek a centrální nervový systém. Z tělesných žláz byl k šesté čakře přiřazen podvěsek mozkový (hypofýza).
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné úrovni je to nejvyšší řídicí centrum centrálního nervového systému. Základní barvou šesté čakry je indigově modrá, dají se však rozeznat žluté nebo fialové barevné odstíny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení způsobuje většinou žluté záření. Jasně tmavá modrá barva poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným odstínem.

Každému reálnému činu v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorců nebo se stávají zdrojem při poznání skutečnosti. Prostřednictvím třetího oka jsme silou myšlenky propojeni s průběhem jakéhokoli projevu. Veškeré vědění, vyjádřené ve Stvoření, nemá v čisté formě bytí svůj projev. Příměrem mohou být semena, v nichž jsou obsaženy všechny informace, potřebné k tomu, aby z nich jednou vyrostly rostliny.
Proces tvoření začíná v okamžiku, kdy skutečné bytí pochopí svoji vlastní existenci. Vzniká první vztah mezi subjektem a objektem, vzniká tedy první dualita. Bytí je dále formováno určitými vibracemi. Na základě těchto pravibrací vznikají další procesy uvědomování a další nejrůznější vibrační podoby.
V lidech jsou uloženy všechny úrovně Stvoření, to znamená od čistého bytí až k pevné hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tímto způsobem probíhá proces projevování se v nás a skrze nás.

Protože šestá čakra je sídlem všech procesů uvědomování, dochází k manifestaci, která může dosáhnout materializace nebo dematerializace. Na fyzické úrovni můžeme vytvářet nové reality a staré zrušit. Tento proces probíhá většinou automaticky, bez našeho vědomí. Většina myšlenek, určující náš život, je ovládána pevně zakotvenými emočními reakcemi a je naprogramována našimi i cizími názory a předsudky. Velmi často se stává, že duch není mistrem, ale spíše sluhou myšlenek plných emocí, které částečně mohou s námi manipulovat.
Takovéto myšlenky jsou však součástí našeho života, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je nakonec projevem naší subjektivní reality.
Vývojem našeho vědomí a postupným otevíráním šesté čakry můžeme tento proces vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří energii k naplnění určité myšlenky nebo přání. Ve spojení s otevřenou srdeční čakrou můžeme vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Zároveň získáme přístup ke všem úrovním Stvoření, které se nacházejí za fyzickou realitou. Potřebné poznatky dostáváme prostřednictvím intuice, jasnovidectví, jemnohmotného slyšení a cítění. Co jsme dříve jen nejasně tušili, se nyní stává skutečným, jasným a zřetelným.

Není mnoho lidí, jejichž třetí oko je dokonale otevřené, neboť jeho otevírání je úzce spojeno s neustálým vývojem vědomí.
Správně fungující šestá čakra se projevuje bystrostí rozumu a nejrůznějšími duševními schopnostmi. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní přehled při určitém vědeckém bádání, tak například poznání hlubokých filozofických pravd. Jestliže je naše šestá čakra otevřená, máme vysoce vyvinutou schopnost vizualizace a mnohé souvislosti chápeme intuitivně. Náš duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Stále více poznáváme, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, v němž se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Naše myšlení je postaveno na fantazii a idealismu. Můžeme rovněž pozorovat, že se naše myšlenky a představy spontánně uskutečňují.
Čím více je naše šestá čakra vyvinuta, tím více se naše myšlení spojuje s přímým, vnitřním poznáním skutečnosti. Může dojít i k vývoji dílčích schopností šesté čakry, jako je například jasnovidectví nebo můžeme získat dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, zejména při meditaci nebo ve snu.
Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, není prakticky možné. Podívejme se alespoň na některé otázky. Při otevřené šesté čakře začneme vnímat svět úplně jiným způsobem. Můžeme překonat hranice našeho racionálního rozumu. Naše myšlení je holografické, spontánně přijímáme informace, které k nám přicházejí z různých oblastí Stvoření. Zprůhlední se materiální svět. Je zrcadlem energií, které vibrují v jemnějších rovinách Stvoření, stejně jako je naše vědomí zrcadlem, v němž poznáváme Božské bytí. Mimosmyslové vnímání je tak jasné, že můžeme vnímat síly, působící pod povrchem vnějších forem, tyto síly jsme schopni vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu.
Naše intuice a vnitřní vidění nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznáváme, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, obydlených nejrůznějšími bytostmi. Před naším vnitřním zrakem se odehrává proces Stvoření, který je nekonečný neustálým vznikem nových forem. Naplní nás hluboká úcta při pohledu na velikost tohoto Božského procesu.

Nejčastějším projevem disharmonické funkce této čakry je zatížení hlavy. Žijeme většinou na základě vlastního intelektu a rozumu. Proto uznáváme pouze to, co lze pochopit rozumem a co lze ověřit a dokázat vědeckými metodami. Vnitřní duchovní poznání při špatném fungování šesté čakry považujeme za nevědecké a nerealistické. Projevem disharmonické funkce šesté čakry jsou pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci a dokázat tak vlastní moc nebo uspokojení osobních potřeb. V takovémto případě bývá narušená i čakra solaru plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Při špatném fungování šesté čakry prožíváme izolaci.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.