neděle 20. října 2013

Korunní čakra

Sedmá čakra, Sahasrára, se označuje také jako korunní čakra, čakra temene hlavy nebo lotos s tisíci okvětními lístky. Nachází se nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se nahoru. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje fialovou, bílou a zlatou barvu. Základní principem sedmé čakry je čisté bytí. Typickým symbolem šesté čakry je lotos s tisíci okvětními lístky. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je velký mozek. Z tělesných žláz byla k sedmé čakře přiřazena šišinka mozková (epifýza).
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých starých spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má devět set šedesát lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým a zlatavým světlem.
Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem, v němž se projevují energie ostatních čaker. Sedmou čakrou jsme spojeni s Božským bytím. Je to místo, kde je náš domov. Odtud začala naše cesta životem a sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe sama v Bohu a ztotožňujeme se s Boží podstatou, z níž jsme vzešli. Naše osobní pole splývá s energetickým polem vesmíru.

To, co jsme nejdříve chápali pouze intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, jehož se nám dostává prostřednictvím korunní čakry, jde ještě dále než vědění, zprostředkované šestou čakrou, neboť zde již nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, k nimž kromě jiného patří i naše tělo.
Cestu vývoje nejvyšší čakry symbolizuje fialové záření. Fialová barva je barvou meditace a odevzdanosti. Na aktivaci prvních šesti čaker jsme mohli sami působit, sedmou čakru můžeme jen otevřít a stát se jakousi nádobou. Rozvíjením sedmé čakry se rovněž uvolňují blokády v ostatních čakrách a jejich energie kmitají na nejvyšších frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem Božského bytí ve speciální úrovni, a tímto způsobem projevuje nejvyšší potenciál, který je jí přístupný. Jestliže je korunní čakra dokonale otevřena, je její úkol spočívající v přijímání kosmické energie ukončen. Nyní sama vyzařuje energie. její květ vyklene ven a nad hlavou vytvoří korunu čistého světla.

V sedmé čakře nedochází k blokádám jako takovým, ale jedná se o to, že tato čakra může být více nebo méně vyvinuta. Jakmile se sedmá čakra začne otevírat, zažíváme velmi často okamžiky, kdy zmizí rozdělení našeho vnitřního bytí a vnějšího života. Naše vědomí se zklidní a ztiší a vlastní podstatu budeme prožívat jako všudypřítomné čisté bytí, v němž je obsaženo úplně všechno.
Postupným rozvíjením korunní čakry se tyto okamžiky budou opakovat stále častěji, stanou se jasnějšími, až se nakonec změní v trvalou skutečnost. Jestliže budeme dobře připraveni, konečné osvícení může nastat velmi rychle, přičemž návrat již není možný. Získáme pocit, že jsme se probudili z dlouhého snu a že teprve nyní začínáme žít skutečný život. Během naší dosavadní životní cesty jsme byli pouze prázdnou nádobou, kterou nyní zaplnilo Božské bytí. Poznali jsme, že toto je naše vlastní podstata a jediná trvalá realita. Naše individuální Já se stane vesmírným Já. Vlastním chováním a jednáním realizujeme záměr Stvořitele, a světlo, které vyzařujeme, otevírá srdce všech bytostí, schopných vnímat Boží přítomnost. Jestliže potřebujeme nyní něco vědět, postačí, když se na určitý problém soustředíme, neboť všechno je v nás, v Božském bytí, s nímž tvoříme jeden celek.
Poznáváme, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma Božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Všechno, co jsme považovali za realitu, se stává iluzí. Prožíváme hlubokou prázdnotu, ale tato prázdnota představuje hluboké naplnění, neboť se jedná o život v jeho čisté podstatě. Tato čistá podstata je průzračná blaženost.
V době, kdy se v souladu se životními cykly nejvíce otevírá korunní čakra, můžeme dosáhnout takové hloubky poznání, o níž jsme dříve neměli ani tušení. Meditace a oddanost Bohu nám umožní nahlédnout do naší Božské podstaty a vyvolat pocity jednoty. Měli bychom využít této příležitosti a co nejvíce se zaměřit na pohled do našeho nitra.

Bez otevření sedmé čakry budeme neustále prožívat pocit oddělení od plnohodnotného bytí a mít pocit strachu. Strach zůstane hlavní příčinou zablokování energie v ostatních čakrách. Jestliže se v době, kdy dochází k otevírání sedmé čakry, neotevřeme duchovním pravdám, budeme zažívat pocity nejistoty a ztráty cíle. Takovéto pocity by měly být pro nás výzvou k tomu, abychom se více podívali do našeho nitra. Dostaví se i určitá nesmyslnost našeho dosavadního života a výrazný strach ze smrti.
Nepříjemné pocity se budeme snažit potlačovat útěkem k různým aktivitám, kdy nám půjde především o prosazení naší nepostradatelnosti. Může dojít i k tomu, že onemocníme a teprve nemoc nás přinutí ke klidu. Jestliže těmto výzvám nebudeme věnovat dostatek pozornosti, zůstaneme připoutáni pouze k vnějším věcem.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.