úterý 29. října 2013

Důvěra v hojnost

Důvěra znamená otevřít své srdce, věřit v sebe a v hojnost ve vesmíru. Znamená to uvěřit, že vesmír je přátelský a láskyplný a že podporuje vaše vyšší dobro. Víra znamená uvědomit si, že jste součástí procesu tvoření, a věřit ve svou schopnost přitáhnout si to, co chcete.

Vesmír je bezpečný a přátelský a nabízí hojnost.

Téměř každý má někdy obavy o peníze - že nebude mít dost, nebo jestli mu budou stačit peníze, které má, anebo zda vůbec dosáhne svých cílů. Těmito pochybnostmi procházejí i ti, kteří již dosáhli velkých úspěchů. Nemusejí si být třeba jistí, zda jim budou peníze přicházet i nadále nebo zda si udrží to, co mají. O peníze se nemusíte strachovat. Změňte svůj zvyk bát se o ně, protože jinak se budete o peníze strachovat pořád, bez ohledu na to, kolik jich máte.

Mnoho lidí se zabývá penězi, jen když v nich vidí problém. Pochyby a strachování se o peníze nijak nesouvisejí s tím, kolik jich máte, stejně jako čas, po který si o ně děláte starosti, nijak nesouvisí s tím, kolik peněz jste schopni vytvořit. Rozhodnete-li se myslet na peníze jen s důvěrou a v klidu, můžete si zvýšit svůj vlastní magnetismus k věcem, které si přejete mít.

Máte-li starosti s penězi, rozšiřujte si raději své pocity pohody a dobrého života místo neustálého přemýšlení o své situaci. Namísto otázky: "Kolik peněz dnes budu potřebovat?" se raději zeptejte: "Jak si dnes mohu nějaké peníze vytvořit?" Zaměřujete-li se spíše na vytváření peněz a nikoliv na to, kolik jich potřebujete, posíláte do vesmíru úplně jinou energii; ten první přístup vám peníze přitahuje, zatímco ten druhý nikoliv.

Poté, co jste se pro něco rozhodli, se začněte soustřeďovat na další kroky, aniž byste přestali věnovat pozornost svému vnitřnímu vedení. Ptejte se: "Co právě teď mohu udělat, abych si zvýšil/a svůj pocit životní pohody?" Pusťte se do činností, které vám přinášejí dobré pocity. To vás osvěží a posílí a změní to také stav vaší mysli. O svých financích pak můžete přemýšlet pozitivněji. Když se cítíte lépe, můžete hlouběji naslouchat svému vnitřnímu vedení a dostávat další, nové a tvořivé nápady a vhledy.
Očekávám jen to nejlepší, a to se také děje.

Svou víru - očekávání, že se stane jen to nejlepší, důvěru ve své schopnosti vytvářet si, co chcete, a vědomí, že si to zasluhujete - můžete vyjadřovat mnoha způsoby. Například tak, že budete věřit v něco, co okolní svět odráží úplně jinak. Nebo tehdy, když mluvíte o hojnosti, ačkoliv ji kolem sebe nevidíte.
Nestačí však jen sedět a věřit. Svou víru projevujte tím, že budete naslouchat svému vnitřnímu vedení a řídit se jím ve svých činech. Protože žijete ve světě hmoty a forem, svou činností navazujete fyzické spojení s tím, co chcete. Důvěru k sobě samým můžete rozvíjet třeba tak, že uskutečníte své nápady a zjistíte, jakou mají odezvu a výsledky. Pokaždé, když jste ochotní riskovat, zvyšujete svou schopnost důvěřovat si a věřit v sebe sama. Mezi "věřit" a "doufat" je určitý rozdíl. "Věřit" znamená důvěřovat a vědět, že se vaše přání splní; "doufat" znamená něco chtít, ale ve skutečnosti vlastně ani nevěřit, že by se to mohlo splnit.

Jednejte tak, jako byste měli dost peněz na cokoliv, co si přejete. Kolikrát už jste si něco nedopřáli, protože jste si mysleli, že na to nemáte dost peněz. Později jste přišli na to, že jste si to mohli dovolit bez nejmenších problémů. Existuje-li něco, co si přejete, neseďte nečinně; běžte a hledejte to, vizualizujte si to a pak podle toho jednejte. Často zjistíte, že na danou věc potřebujete mnohem méně peněz, než jste si původně mysleli, nebo že ji nějaký váš známý už má a chce se jí zbavit nebo k vám přijde nějakým jiným nečekaným způsobem. Něco začněte dělat. Předveďte vesmíru, že skutečně máte v úmyslu získat to, co si přejete. Hned první krok vám sice danou věc nebo peníze přinést nemusí, ale svým úmyslem vysíláte do vesmíru jasný signál, že vám může začít vaše přání přinášet.

Řekněme, že chcete nový dům, ale myslíte si, že na něj nemáte dost peněz. Nevzdávejte to a jednejte raději tak, jako byste už potřebné peníze měli. Začněte si představovat svůj ideální dům nebo byt. Jděte se podívat na nějaké domy, jako byste si je mohli dovolit. Znovu a znovu si vyobrazujte svůj dokonalý dům. I když hned od začátku nemáte dost peněz, samotný váš záměr získat nový dům mění vaše možnosti. Jakmile svůj záměr vyšlete do vesmíru, začínáte si magnetizovat určité lidi a události. Začínáte si přitahovat možnosti, které by vůbec nevznikly, kdybyste si svůj záměr nevyjasnili a nejednali podle něj.

Jedna žena si přála byt v San Franciscu. Známí jí řekli, že pod 500 dolarů měsíčně nesežene ani garsoniéru. Její limit přitom byl 250 dolarů měsíčně a přála si byt s ložnicí, nedaleko středu města, kde pracovala. Chtěla u něj mít balkon nebo přístup ven kvůli své kočce, přičemž chov domácích zvířat nebyl v této oblasti většinou vůbec povolen. Nedala na rady svých přátel, kteří s nedůvěrou kroutili hlavami. Na nalezení bytu měla jen dva týdny, a tak si ho začala co nejjasněji vyobrazovat v mysli. Stále si říkala, že to bude snadné, představovala si svůj byt a magnetizovala si jej.
Jednoho dne měla chuť jít na procházku, a tak tedy šla. Brzy si všimla jedné starší paní, sedící na schodech malého domku. Z nějakého neznámého důvodu pocítila, že by jí mohla říct, že shání byt. Ukázalo se, že paní pronajímá byty a že má v domě přesně takový, o jaký ženě šlo. Navíc nepotřebovala z pronájmu získat moc peněz. Jelikož se nepohodla s předcházejícími nájemníky, rozhodla se, že byt nepronajme, dokud se neobjeví ten správný člověk (mezitím byl byt už dva roky prázdný). Obě ženy si dobře rozuměly, a tak jí paní nakonec sama byt nabídla, aniž by chtěla cokoliv zaplatit předem. Mohla si s sebou vzít i svou kočku a nájem byl přesně 250 dolarů měsíčně. Do práce chodila pěšky, protože teď bydlela jen kousek od své kanceláře.

Víra propojuje mentální a hmotný svět. Překlenuje časový posun mezi objevením nápadu a jeho uskutečněním ve hmotě. Uvědomte si, že v mentální rovině jsou už vaše sny skutečností; čekají jen na ten pravý okamžik, aby se projevily i ve vaší fyzické realitě. Věřte svému vyššímu já, že vám vždy přinese správné věci ve správný čas.

Věřím ve svou rostoucí schopnost vytvářet si hojnost.

Sami poznáte, kdy jste na správné cestě; dveře se před vámi otevírají, objevují se ti praví lidé, potkávají vás "náhody" a souhry okolností. Nejste-li na své vyšší cestě nebo nesledujete-li své vyšší poslání, může se vám zdát, jako byste uvízli v kaši; nic vám nefunguje. Sledujete-li svou vyšší cestu a vaše energie proudí, obvykle si žijete dobře a s lehkostí. To neznamená, že nemáte žádné potíže. Vaší výzvou je přijít na to, zda vám tyto potíže říkají, že je načase znovu se zamyslet nad svou cestou a najít si třeba něco jiného, nebo jestli vám pomáhají rozvíjet vaši vytrvalost a trpělivost. Na to není jednoduchá odpověď. Ze své vlastní zkušenosti a díky schopnostem vnímat své nitro poznáte, kdy máte pokračovat dál a kdy raději změnit směr.

Jedna z možností, jak poznat, zda jsou vaše obtíže součástí vašeho růstu, je dobře se podívat na své cíle. Jestliže ze svých cílů či z překonávání překážek cítíte radost a víte, že tak dosáhnete toho, oč vám jde, bude asi lepší těmito potížemi projít. Někteří lidé vnímají potíže jako výzvu, protože když je překonají a získají to, co chtěli, posílí si svůj pocit "dosažení cíle".

Potíže pravděpodobně samy odezní, když se budete stále soustřeďovat na to, co chcete, a jednat tak, jak uznáte za vhodné. Pokud se vám překonávání potíží jeví jako velký boj, je to nejspíš znamení, že k vašim cílům vede i jiná cesta. Okolnosti, které považujete za překážky, vás často odvádějí jiným směrem, který se později často ukáže jako o hodně lepší. Potíže se také objevují, aby vás chránily třeba před ukvapeným jednáním, nebo vás upozorňují na něco, čeho jste si dosud nevšimli. Potíže vám dávají možnost zabývat se všemi otázkami, které je třeba vyřešit, než uděláte další krok.

Jedna žena si přála nový byt, protože sousedka, která bydlela nad ní, dělala velký hluk. Tři týdny hledala nový byt, ale bez výsledku. Stále utvrzovala sama sebe v tom, že právě teď už má dokonalý domov. Překonávala všechny obtíže, ačkoliv se někdy zdálo, že ukazují, že by bylo lepší jít na to jinudy. Za několik týdnů se sousedka z horního bytu nečekaně odstěhovala a místo ní se tam nastěhoval velice tichý člověk. Nakonec se tedy vůbec nemusela stěhovat. Uvědomila si, že každý její pokus sehnat si nový byt byl nějak zablokován; její odhodlání zvládnout všechny obtíže ji stále vedlo do situací, v nichž musela zápasit. Zároveň si uvědomila, že svůj současný domov miluje, ovšem bez toho hluku, a že se vlastně vůbec nechtěla stěhovat.

Do svého života teď přijímám prosperitu a hojnost.

Žádáte-li o něco, co je vám v současné době vzdálené, například velké zvýšení vaší prosperity, může to nějaký čas trvat, než budete na danou věc připraveni. Uvědomte si, že vibrujete nějakou intenzitou a že peníze, které máte, jsou s těmito vašimi vibracemi v harmonii. Kdybyste najednou bez patřičné přípravy dostali obrovskou částku peněz, jejich vibrace by neladila s vaší. Určitě jste slyšeli o lidech, kteří vyhráli hodně peněz v loterii, ale během pár let je utratili a finančně se dostali přesně tam, kde začali. A jiní lidé třeba také vyhráli hodně peněz, ale svůj život měnili jen pozvolna, po malých krůčcích, a teprve po několika letech, když se naučili zvládat velké finanční částky, se cítili připravení k větším změnám.

Připravit se na rostoucí množství peněz je důležité, protože pak budou větší příjmy v rovnováze s celým vaším životem. Tento proces můžete urychlit třeba tak, že budete "nosit" energii velkých finančních částek předtím, než k vám skutečně přijdou, a mentálně si upravíte svou vlastní energii tak, aby vám byly větší částky opravdu příjemné.

Někdy to může zvenku vypadat, že se nic neděje, a vy přitom procházíte spoustou vnitřních změn, které vás připravují na to, oč žádáte. Zatímco čekáte na peníze, věřte neustále ve své schopnosti přitáhnout si, cokoli chcete. Uvědomte si, že všechno, co se vám přihodí, vás na danou věc připravuje a pomáhá vám změnit vaše vibrace tak, aby ladily s vibracemi hojnosti.

Věřím, že všechno přijde v pravý čas a tou nejlepší cestou.

K tomu, aby se mohly projevit nové věci, na nichž pracujete, je třeba nějaký čas. Mnozí z vás se však vzdáváte příliš brzy. Čím větší je cíl, tím delší krok k němu vede, a tím déle může trvat, že získáte to, co si přejete. K tomu, abyste se dostali z místa, kde se teď ve svém životě nacházíte, tam, kde chcete být, potřebujete totiž udělat určité množství kroků a prožít určité události. V době, kdy na něco čekáte, se stále utvrzujte ve své víře, rozvíjejte svou odvahu a učte se jednat a jít tam, kam vás vede vaše vnitřní vedení.

Je důležité, aby se věci objevovaly ve správný čas - tehdy, když jste na ně připraveni. Jestliže se splní vaše přání příliš brzy, mohou vám stávající okolnosti bránit, aby se vše rozvinulo tak, jak má. A naopak: pokud k vám žádaná věc přijde příliš pozdě, mohou být některé možnosti už pryč. Je to jako by se semínko rozhodlo rašit uprostřed zimy; pro rostlinku by to bylo příliš brzy a neměla by dost sil k přežití. A kdyby čekalo až na pozdní léto, nemuselo by zase mít dost času vyrůst před tím, než přijde podzim a zima. Načasování je za této situace velmi důležité a vaše vyšší já vám přinese všechno v tu nejvhodnější dobu.
Ohlédnete-li se zpět za něčím, co jste si přáli, ale nezískali, možná zjistíte, že by vám to tenkrát stejně nepomohlo. A naopak, některé věci, které jste si vytvořili, vám zase překážely, protože přišly v nesprávný čas nebo v nevhodné formě. Možná jste se jich později museli zbavovat a čas a energie, kterou jste k tomu potřebovali, vás mohly zdržovat na vaší cestě.

Je důležité posilovat si svou víru. Mějte stále na paměti svůj cíl a soustavně na něm pracujte. Nečekejte okamžité výsledky. Nemusíte vždycky chápat, kam přesně vás směruje vaše vnitřní vedení. Některé kroky, při nichž jste cítili vnitřní vedení, nemusejí vést k výsledkům, které jste od nich čekali. Věřte, že vaše nitro vás vede k vašim cílům, i když zrovna nechápete jak. Věřte, že získáte to, oč jste žádali, pokud je to pro vaše nejvyšší dobro, a že všechno, co se vám v životě děje, vás k tomu nějak přibližuje. Výsledky svého úsilí nehodnoťte podle peněz, které vám právě přinese, ale podle toho, nakolik vás vaše práce baví a jak vaše aktivity přispívají k odvíjení vašeho života. Když následujete bez ustání své vnitřní vedení a děláte věci, které pro vás mají smysl, vaše sny se stanou vaší skutečností.

Každá událost, kterou na své cestě k větší hojnosti zažijete, vám pomáhá rozvinout kvality, které potřebujete pro získávání a udržení peněz. Vzpomeňte si na okamžiky, kdy jste něčemu věřili a byli jste přitom v mnohem složitější situaci než teď. Možná jste vůbec nevěděli, z čeho žít, a přece jste nepřestali věřit a dostali jste se z toho. Věříte-li, že peníze přijdou, a přitom se nic neděje, věřte, že je to pro vaše vyšší dobro, i když teď zrovna nevíte proč. Díky tomu, že něco nezískáte, se totiž můžete dostat do nových oblastí svého růstu.

Můžete být také v mezidobí, kdy čekáte na realizaci svého přání, anebo jste už získali to, co chcete, ve své podstatě. Cokoliv si přitáhnete, vás má něčemu naučit a přispět k vašemu pocitu oživení a růstu. K tomu nepotřebujete vždycky fyzické prostředky. Své lekce se můžete naučit třeba jen představou, že něco máte, aniž byste si to potřebovali vytvářet ve hmotné rovině. Pokud jste dosud nezískali to, co jste si magnetizovali, znovu se projděte skutečné důvody, proč si to chcete vytvořit; prozkoumejte si, zda se vám smysl té věci už nenaplnil nějak jinak.

Chcete-li nebo potřebujete-li nějakou věc, která bude skutečně sloužit vašemu vyššímu poslání, přijde k vám. Nesnižujte sami sebe, nemyslete si, že se málo snažíte nebo že neumíte manifestovat ve hmotě. Místo toho si uvědomte, že vesmír je plný lásky a že věci, které k vám nepřicházejí, nejspíš neslouží vašemu vyššímu dobru anebo se vám zatím nehodí.

Odevzdávám se svému vyššímu dobru.

Jedním z posledních kroků při vytváření peněz je odpoutat se od nich a odevzdat se vyššímu dobru. Je to doba, kdy necháte věcem volný průběh, aby se mohly objevit, až přijde jejich čas. Víra znamená vědět, že uvnitř máte vyšší sílu, která vám pomáhá získat vše, oč jste žádali, v pravé podobě a v pravé chvíli. Odevzdání se neznamená poddat se starostem nebo strachu, ale převzít zodpovědnost za výsledky a očekávat jen to nejlepší.

Odpoutanost je opravdu důležitá. Odpoutat se znamená mentálně nechat věci jít svou cestou, podobně jako odevzdat se znamená neulpívat na nich emocionálně. Pocit, že bez něčeho nemůžete žít, že na tom závisí vaše životní pohoda, to od vás ve skutečnosti odpuzuje. Věci, které chcete, si vytváříte daleko snadněji tehdy, když je nespojujete s pocitem, že je potřebujete, že o ně máte nouzi. Úplně se odpoutejte od toho, co jste žádali. Věřte, že cokoliv přijde, vám poslouží a bude to pro vaše vyšší dobro, i když zatím nevíte jak.

Vesmír pracuje dokonale. Můžete se dotknout této dokonalosti vesmíru a zjistit, že vás miluje a učí všemu, co potřebujete pro svůj život a růst. Ať se vám v životě stane cokoliv, každá situace vás učí tomu, co potřebujete znát, abyste dál rozvíjeli svou vnitřní sílu. Každá událost vám pomáhá naplňovat váš nejvyšší potenciál, probouzet vnitřní sílu a dosahovat dalších úrovní mistrovství. Můžete se naučit rozpoznat, co vás daná situace učí. Poznáte-li, čemu se v ní učíte, projdete jí rychleji a s větší radostí a vyhnete se různým zápasům.

Vesmír je skutečně láskyplný, velkorysý, plný hojnosti a péče a vy vždycky dostanete to, co slouží vašemu nejvyššímu dobru.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman


1 komentář:

  1. To je pravda,když s těmito myšlenkami pracuji,začnou se zhmotnovat a postupně se uskutečnují.A pak prožívám nádherné emoce.

    OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.