úterý 29. října 2013

Hojnost

Ať už si to uvědomujete či nikoliv, hluboko uvnitř neustále hledáte růst a oživení. Chcete projevit celý svůj potenciál a být vším, čím být můžete. Většina lidí hledá život naplněný radostí, láskou, pocitem bezpečí, tvůrčí seberealizace, zábavnými a smysluplnými činnostmi a úctou k sobě samým. Čím máte těchto aspektů ve svém životě více, tím se cítíte spokojenější a více uskutečňujete svůj vyšší potenciál. Důležitou součástí manifestování je naučit se vytvářet jenom takové věci, které naplňují vaše nejhlubší potřeby, slouží vám jako nástroje růstu a pomáhají vám tvořit si ten nejlepší život, jaký můžete mít.

Touha vytvořit si něco nového, ať už jde o pár bot, nový dům nebo o velkou částku peněz, se objevuje, když jste připraveni dále růst a realizovat svůj vyšší potenciál. Většina lidí si myslí, že peníze jim uspokojí nějakou jejich potřebu a dovolí jim zažít pocit, vlastnost nebo nějakou situaci, která jim dnes schází. Někteří z vás si myslí, že sama velká částka peněz jim přinese pocit oživení, pohody, sebedůvěry, vnitřního míru, lásky, síly nebo bezpečí. Myslíte si, že bohatství vás zbaví starostí a dovolí vám uvolnit se a hrát si se svým životem nebo že díky penězům už nebudete muset dělat ty věci, které nechcete.

Peníze nebo věci samy o sobě vám však vaše potřeby neuspokojí automaticky. Ani pocity, které chcete zažívat, nepřijdou jen díky penězům. Myslíte-li si, že vám peníze přinesou vnitřní mír, pak je to právě tento pocit vnitřního míru, který si potřebujete vnést do života, abyste si přitáhli více peněz. Ať už si myslíte, že vám peníze přinesou cokoliv - oživení, mír, sebedůvěru - rozvíjení právě těchto pocitů nebo kvalit je klíčem k vaší schopnosti magnetizovat si peníze a hojnost. Nedívejte se na peníze jako na něco, co si vytváříte, abyste naplnili nějakou svou potřebu. Dívejte se na ně raději jako na nástroje pomáhající vám plněji vyjádřit sebe sama a rozvinout váš širší potenciál.

Jeden muž chtěl získat mililon dolarů a bylo mu jedno, jak toho dosáhne. Myslel si, že milion dolarů nějak magicky změní jeho život k dokonalosti, ale ve skutečnosti chtěl peníze proto, aby se cítil živěji. To si však neuvědomoval. Protože nevěděl, proč vlastně peníze chce, neptal se ani: "Co mohu dělat pro to, abych se cítil živěji?" Místo toho si říkal: "Budu pracovat ještě více, i když mě má práce nebaví. Ještě více omezím činosti, které miluji, abych se mohl věnovat práci, za kterou dostávám peníze. Ode dneška nechám zábavu stranou a všechno si vynahradím, až zbohatnu." Zjistil však, že má ke své práci ještě větší nechuť než předtím, a protože ji neměl rád, nemohl ze sebe ani vydat to nejlepší. Ve své práci proto nijak zvlášť nepostupoval a ani nebyl povýšen.
Doslechl se o spoustě způsobů, "jak rychle zbohatnout" a do několika z nich investoval všechny své peníze. Nějaké peníze si vypůjčil i na své kreditní karty. Nic z toho však nedopadlo, jak chtěl, a on přišel o spoustu peněz. Ještě o dvacet let později pracovat stále ve stejném zaměstnání, stěžoval si, že jeho práci nikdo neoceňuje, a pořád hledal další možnosti "jak rychle zbohatnout", které by mu magicky otevřely dveře k bohatství a k dobrému životu. Plánoval si, že se bude věnovat svým oblíbeným činnostem, až bude mít dost peněz. Protože však nedělal to, co by ho oživovalo, nikdy své vytoužené peníze nezískal.

Žiji ve vesmíru plném hojnosti. Vždy mám všechno, co potřebuji.

Na chvíli se zastavte a zeptejte se sebe sama, co si myslíte, že by vám peníze mohly přinést. Které hlubší potřeby nebo touhy byste uskutečnili, kdybyste získali velkou částku peněz? Bylo by to více bezpečí, svobody, bezstarostnosti nebo jednodušší život? Mohli byste skončit s tím, co vás nebaví, zbavit se starostí nebo se osvobodit a dělat si se svým životem, co chcete? Které vyšší kvality nebo pocity si myslíte, že byste s penězi získali - vnitřní mír, lásku, sebedůvěru, pohodu, štěstí? Pokud nechcete zrovna finanční částku, ale spíš nějakou věc, kterou dosud nemáte - které vaše životní potřeby vám tato věc uspokojí? A pokud nemáte ani žádnou konkrétní věc, kterou byste si přáli, jakou vyšší kvalitu nebo pocit byste chtěli zažívat častěji?

Své potřeby můžete začít uspokojovat hned teď. Můžete žít radostným, naplněným životem a realizovat svůj vyšší potenciál už dnes. Nepotřebujete k tomu věci, které si chcete vnést do života. Podstatu každé věci sloužící vašemu vyššímu dobru máte na dosah. Vesmír vám nikdy neříká, že to, co je pro vás dobré, můžete mít, jen když si vyděláte miliony. Spíš vám říká, že cokoliv slouží vašemu vyššímu dobru, můžete získat hned teď, už dnes. Zeptejte se sami sebe, co od peněz chcete, a pak se zamyslete nad způsoby, jak hned získat pravou podstatu, esenci toho, co od nich vlastně žádáte.

Někteří lidé si například myslí, že jim peníze zjednoduší život. Jednodušší život však můžete mít už teď - stačí rozvíjet a vyjadřovat své kvality, které vám ho umožní, jako například vnitřní mír, klid nebo pohodu. Peníze samy o sobě nic nezjednodušují. Když se nenaučíte tyto kvality vnášet do svého života a sami si jej tak zjednodušovat, peníze vám ve skutečnosti mohou váš život spíše zkomplikovat. Jestliže vám jde o jednodušší život, zamyslete se, co pro to můžete udělat hned teď?
Jiní lidé zase doufají, že peníze jim umožní skončit s aktivitami, které je nebaví. Chcete-li přestat dělat nezábavné věci, učte se více si vážit a uznávat sebe sama. Můžete začít třeba tak, že přestanete hned teď dělat nějaké drobnosti, které vás netěší. Tím získáte větší úctu a respekt k sobě samým a postupně dojdete k tomu, že budete dělat jen to, co vás baví.
Někteří lidé si chtějí hodně vydělat, protože si myslí, že peníze je zbaví starostí a ušetří je některých životních lekcí. Nejde žít na Zemi a vyhýbat se přitom svým životním lekcím. Můžete jimi však procházet snadno a radostně, namísto zápasení. S prohloubením své vnitřní moudrosti a míru se budete dívat na své problémy spíš jako na příležitosti k dalšímu růstu. Tak se s nimi vyrovnáte daleko snadněji, aniž byste museli čekat na velké částky peněz.

Možná si přejete bohatství proto, abyste se cítili bezpečně. Bezpečí však nevychází z hromadění majetku. Někteří lidé vytvořili mnohamilionové podniky, a přesto se necítí příliš bezpečně. Jestliže si neosvojili pocit vlastního vnitřního bezpečí, více peněz může ve skutečnosti ještě zvýšit jejich pocit ohrožení a zesílit jejich strach. Pocit bezpečí můžete získat, když si budete rozvíjet své kvality, jako odvahu a důvěru ve své vnitřní vedení. Máte-li uvnitř pocit bezpečí, budete si umět vytvořit takový život, který bude tento váš pocit odrážet. Přejete-li si v životě více bezpečí, na chvíli se zastavte a ztište se. Zeptejte se sami sebe, jakou kvalitu si můžete rozvinout, aby vám pomohla cítit se bezpečněji.

Někteří lidé chtějí peníze, protože si myslí, že se tak budou cítit silnější. Nemluvíme zde o síle, kterou ego ovládá nebo kontroluje druhé. Mluvíme o skutečné síle, která přichází, když se lidé obrátí vzhůru, žijí ve vnitřním míru, manifestují svůj potenciál a vycházejí ze světla své duše spíše než ze své osobnosti. Které kvality by vám pomohly k větší vnitřní síle, kdybyste je prožívali častěji? Najděte si cesty, jak je projevovat a častěji si je vnášet do svého života.
Vyzařuji sebeúctu, vnitřní mír, lásku, životní pohodu a štěstí.

Kvality, o nichž předpokládáte, že přijdou díky penězům, si můžete rozvíjet sami a vyzařovat je do světa svými slovy, skutky a životem. Tak si začínáte přitahovat peníze a vše, co bude hmotným vyjádřením této vaší nové úrovně vědomé. Rozvoj jakékoliv vyšší kvality - ať je to láska, vnitřní mír, životní pohoda, štěstí, odvaha, osobní síla nebo sebeúcta - změní také vaše vibrace a magnetismus. Více si pak přitahujete věci, které odpovídají vaší nové vibraci. Nebudete magnetičtí jen k penězům; budete si přitahovat všechny formy, které vám pomohou rozvíjet se na vaší nové úrovni růstu. Budete si přitahovat věci, o nichž už víte, že si je přejete, stejně jako věci, které k vám přijdou ještě předtím, než si jejich potřebu uvědomíte. Budou k vám přicházet věci, které jsou dokonce ještě lepší než to, oč jste žádali, a vše kolem vás bude odpovídat tomu, kdo právě jste.

Jeden muž měl po patnáct let za svůj cíl vydělat milion dolarů, nechat práce a žít si "jen tak". Jednoho dne mu došlo, že k oné sumě nemá o nic blíž než před lety. Celá léta zkoušel zbohatnout všemi možnými způsoby. Se smíšenými výsledky investoval do nejrůznějších projektů, v zaměstnání pracovat co nejusilovněji a měl našetřeno něco málo na důchod. Udělal si tedy čas a zamyslel se nad tím, co by mu milion dolarů přinesl. Došel k názoru, že by mu peníze umožnily relaxovat a daly by mu svobodu dělat to, co miloval. Řekl si tedy, že si udělá více času na relaxaci a na činnosti, které miloval, aniž by měl tolik peněz, kolik původně chtěl. Kdyby totiž takto dále pokračoval a stále jen čekal na svůj milion, nejspíš by se nikdy nedočkal života, jaký si přál.
Vyzkoušel několik různých metod relaxace a uvědomil si, že si potřebuje rozvinout svou sebeúctu, protože pokaždé, když zkoušel relaxovat nebo dělat něco, co měl rád, zabránily mu v tom jiné úkoly nebo povinnosti. Zamyslel se, co pro něj sebeúcta znamená, a uvědomil si, že znamená dovolit si trávit čas o samotě a v tichu a dělat koníčky, které mu přinášejí radost.

Začal zase hrát na hudební nástroje, jako to dělal dřív. Jelikož trávil více času o samotě, napadala ho spousta nádherných melodií a písní a začal si je nahrávat. Postupně zjistil, že je tvořivější také v ostatních oblastech svého života. Jeho sebeúcta začala růst. V zaměstnání byl povýšen a získal místo s daleko vyšším příjmem než dřív. Nakonec dokonce své skladby prodal několika filmovým studiím. Najednou byl na cestě k většímu bohatství, než jaké kdy poznal. Rozvojem své sebeúcty si vytvořil nejen peníze, které chtěl, ale i spoustu dalších nádherných věcí - práci, kterou miloval, naplněný a spokojený život a možnost realizovat svůj vyšší potenciál a schopnosti.

Peníze a hojnost si vytvářím s pomocí radosti, oživení a lásky k sobě sama.

Jste-li v kontaktu se svými potřebami a vyššími kvalitami, které chcete díky penězům naplnit a získat, a pracujete-li na rozvoji těchto kvalit, pak vám peníze i předměty, které si přitáhnete, přinesou radost a naplnění. Nevíte-li, které hlubší potřeby a vyšší kvality chcete tím či oním přáním naplnit, pak můžete, ale také nemusíte být spokojeni, až se vám vaše přání vyplní, ať už jste si to přitáhli snadno či nikoliv. Už teď si můžete vydělávat daleko víc než kdy dříve, a přitom se nemusíte cítit o nic bohatší, než když jste vydělávali málo. Nejsou-li uspokojeny vaše vnitřní potřeby, neuspokojí vás žádné množství peněz.

Peníze si můžete vytvářet také díky své chtivosti, nedostatečnému oceňování druhých nebo z jiných podobných důvodů, které vám nijak nepomohou žít spokojený život. Nemusíte vůbec růst nebo realizovat svůj potenciál, abyste si přitahovali větší obnosy peněz. Způsob, jakým si peníze a věci vytváříte, určuje, jaký růst a jaké lekce budete na své cestě zažívat. Vytváříte-li si peníze například svou hrabivostí, mohou je po vás neustále chtít jiní lidé, anebo o ně můžete zase rychle přijít. Přitáhnete si nejspíš mnoho životních lekcí o hrabivosti, včetně starostí a strachu. Takto získané peníze mohou snadno zesílit právě ty vaše problémy, které jste pomocí nich chtěli vyřešit.
Všechno, co dělám, mi přináší oživení a růst.

Jakmile jednou objevíte své hlubší potřeby, které vám mají peníze uspokojit, a své vyšší kvality, které chcete častěji prožívat, můžete je začít naplňovat a prožívat mnoha různými způsoby. Jednou z cest je udělat si v duchu seznam všech činností, které vám pomáhají prožívat pocity, o něž vám jde, a rozhodnout se, že je ode dneška budete dělat častěji. Chcete-li například více oživení, zjistíte třeba, že se cítíte živěji behm setkávání s přáteli a rodinou, během procházek v parku, při dobrém filmu v kině nebo při nějakém kreativním koníčku. Až poznáte, které činnosti vám pomáhají k pocitu většího oživení, začnete je dělat častěji. Myslíte-li si, že peníze vám dají pocit oživení, pak právě ty činnosti, které vám k němu pomáhají, umožňují přitáhnout více peněz a hojnosti.

Nevíte-li, které aktivity vám pomáhají k pocitu oživení, vnitřního míru nebo jakéhokoliv jiného pocitu, o který vám jde, vzpomeňte si na doby, kdy jste se tak cítili. Co jste tehdy dělali? Máte-li pocit, že jste v minulosti nebyli právě příliš vitální, podívejte se na svůj současný život. Zeptejte se sami sebe, které, byť sebenepatrnější, činnosti ve vás probouzejí život. Zaměřte se na chvíle, kdy se opravdu cítíte živí. Vypozorujte, co při tom děláte, a ode dneška to dělejte častěji. Když začnete těmito drobnými krůčky, budete přicházet na další a další činnosti, při kterých se cítíte živěji. Začněte s tím, co vám jde právě teď. Nečekejte, až získáte více určitých dovedností; vaše schopnost manifestovat se totiž rozvíjí krok za krokem. Nepokoušejte se mít všechno naráz. Udělejte vždy jeden malý krůček a váš úspěch bude postupně narůstat. Stále častěji budete zažívat pocit oživení (nebo jakýkoliv jiný pocit, který chcete), dokud se nestane vaší součástí - tedy částí toho, kým jste se mezitím stali.

Jedna žena se rozhodla, že kvalita, o niž jí jde, je pocit oživení. Uvědomila si, že nejvíce vitální se cítí v kurzech na odborné škole, když si může několikrát do týdne na hodnu otevřít nějakou knížku nebo když si dopřeje dlouhou koupel ve vaně plné horké vody. Jiný muž si zase přál pocit vnitřního míru; uvědomil si, že jej cítí především při častém cvičení, příležitostném rybaření o víkendech a budování malé dílny, kam si mohl odkládat nástroje a další pomůcky pro svou práci.

Zažíváte-li více vnitřního míru, radosti, oživení nebo jakéhokoliv jiné své vyšší kvality, přecházíte na novou úroveň svého osobního rozvoje. Cítíte se více naplnění, šťastní a schopní vytvářet si život, v němž se můžete hlouběji realizovat a který je naplněný zábavnými a smysluplnými činnostmi, pocity sebelásky, sebeúcty a ocenění sebe sama. Vyjadřujete-li stále častěji vyšší kvality, které podle vás přijdou s penězi, budete si magnetizovat nejen více peněz, ale také hojnost ve všech ostatních oblastech svého života. Jste nádherná a mocná bytost. Uvěřte, že si zasloužíte ten nejlepší život, jaký si dokážete představit.

Kvalita dosažení vašich cílů spočívá v cestě k nim.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.