úterý 29. října 2013

Hojnost začíná u vás

Ztište se, zavřete oči a myslete na něco, co jste chtěli mít a co jste také získali. Vzpomeňte si alespoň na některé z pocitů, které jste přitom měli - jak předtím, tak i poté, když k vám daná věc přišla. Jistě jste tenkrát měli pozitivní myšlenky, že ji opravdu získáte. Uvnitř jste si uvědomovali, že ji mít můžete, a cítili jste radost, když jste ji pak opravdu získali. Své myšlenky a pocity můžete snadno a stále převádět do hmoty - manifestovat je - a vytvářet si tak vše, co si přejete. Manifestování ve hmotě je proces, kdy převádíte nápady, koncepty, vize a sny ze svého vnitřního světa do světa vnějšího, kde je vnímáte svými fyzickými smysly.

Myslíte-li na věc, o které jste přesvědčeni, že ji získáte, vytváříte si o ní pozitivní obrazy; dovedete si představit, jak ji máte, nestrachujete se o ni. Chcete ji, máte v úmyslu ji vlastnit a jste motivováni k jakémukoli úsilí, které je pro to třeba vyvinout. Začněte sledovat, jak si vytváříte třeba i docela malé a jednoduché věci. Své schopnosti manifestovat ve hmotě můžete začít nejlépe rozvíjet u těch věcí, které se dají vytvářet snadno. S rostoucí důvěrou ve své schopnosti tvořit se pak budete učit manifestovat mnoha dalšími neomezenými způsoby. Vaše možnosti tvořit nemají žádné hranice. Žijete v neomezeném světě - možné je cokoliv.

Jsem zdrojem své hojnosti.

Vy sami jste zdrojem své hojnosti a peněz. Budete-li pracovat se svými pocity, myšlenkami a záměry, můžete mistrovsky zvládnout proces vytváření čehokoliv, co si jen přejete. Vy jste zdrojem svého bohatství; není to ani vaše zaměstnání, ani vaše investice, váš partner či partnerka nebo vaši rodiče. Spojení se s nekonečnou hojností své duše nebo vyššího já, otevření se a napojení na vyšší síly vesmíru (někdy se jim říká Bůh, Jsoucno, Vesmírná Mysl, Kristus nebo Buddha), vyjadřování a vyzařování svých vyšších kvalit vnitřního míru, radosti, lásky, životní pohody a oživení jsou cesty, jakými se stáváte zdrojem své vlastní hojnosti.

Vlastnit peníze nebo věci není tak důležité jako zvládnout proces jejich vytváření. Stanete-li se mistry tohoto procesu, vaši prosperitu nebude nijak ovlivňovat stav ekonomiky či jiné vnější podmínky. Budete si umět vytvořit cokoliv chcete a kdykoliv to chcete. Učení se vytvářet hojnost je vlastně proces vašeho růstu. Může vyžadovat změny vašeho myšlení a rozšíření vašeho růstu. Může vyžadovat změny vašeho myšlení a rozšíření vašich představ o tom, co si skutečně zasluhujete. Získávání jakékoli nové věci - ať už jde o auto, dům nebo vyšší plat - vám přináší růst a nové možnosti učit se a rozvíjet své schopnosti. Zvládnete-li tento proces, naučíte se používat peníze a další věci, které si vytvoříte, jako nástroje rozšiřující vaše vědomí a pomáhající vám plněji vyjádřit sebe sama.

Vaše myšlenky se skládají ze skutečné látky, i když je vaše vědecké přístroje ještě neumějí měřit. Můžete si je představit jako "magnety". Tyto "magnety" vyrážejí do světa a přitahují k sobě látky stejné povahy, a tak se vlastně přenášejí do hmotných forem. Všechno kolem vás bylo nejdříve myšlenkou v něčí mysli a až potom se to objevilo jako součást vaší reality. Automobily, cesty, domy, budovy a města - to všechno existovalo nejdříve v myšlenkách, než se to uskutečnilo.

Vaše myšlenky se skládají do modelu toho, co má být vytvořeno, a jsou nabíjeny a energetizovány vašimi emocemi, které je také přenášejí z vašeho vnitřního do vašeho vnějšího světa. Čím jsou vaše emoce silnější, tím rychleji si tvoříte to, naš myslíte. Váš záměr pak dává vašim myšlenkám a emocím směr a neustále je soustřeďuje na to, co si přejete; dokud to nezískáte.

Soustřeďuji se na to, co miluji, a tak si to k sobě přitahuji.

Vaše myšlenky formují podobu věcí, které si přitahujete, a proto je důležité myslet spíše na to, co chcete, než na to, co nechcete. Věc, kterou si přejete, nezískáte na základě strachu nebo nenávisti k jejímu opaku. Například dostatek peněz nevychází z odporu k chudobě. Na cokoliv se soustředíte, to dostanete; energie totiž následuje myšlenku. Čím více milujete peníze a hojnost, tím více si je představujete a také si je snadněji přitahujete.

Je důležité myslet pozitivně. Pozitivní emoce a myšlenky vám přitahují to, co chcete. Negativní emoce vám nepřinášejí, co chcete; přinášejí vám jenom to, co nechcete. Najděte si trochu času a v tichu a s pozitivním duchem myslete na to, co si přejete mít. Když nemyslíte velkoryse a necháváte se stále brzdit nejrůznějšími problémy, hojnost si tak vlastně odpuzujete.

Své negativní myšlenky však neodsuzujte, protože strach či nenávist je jen posilují. Na negativní myšlenky odpovídejte tak, jako byste mluvili s malým dítětem, které neví, jak dál. Usmějte se na ně a prostě jim ukažte lepší způsob myšlení. Objevíte-li negativní myšlenku, jednoduše spolu s ní vyšlete také její pozitivní podobu. Například přistihnete-li se říkat: "Nemám dost peněz," řekněte si zkrátka: "Mám dostatek peněz a hojnosti."

Pozitivní myšlenky jsou mnohem mocnější než myšlenky negativní. Jedna pozitivní myšlenka zruší účinek celých stovek myšlenek negativních. Vaše duše nedovolí, aby se vaše nižší a negativní myšlenky realizovaly, pokud se jimi ovšem nemáte něco naučit. Vaše duše a vesmír vás milují a ochraňují. Čím vyšší a pozitivnější jsou vaše myšlenky, tím více z nich vám vaše duše dovolí manifestovat ve hmotě. Jak se vyvíjíte, roste i síla vašich myšlenek tvořit vám vaši realitu, stejně jako vaše zodpovědnost myslet na vyšších úrovních.
Myslím láskyplně a pozitivně.

Myslet pozitivněji se můžete učit pomocí mnoha nejrůznějších pomůcek. Můžete si například přidat do svých představ více světla - představit si, jak jimi prostupuje fyzické světlo a sluneční paprsky. Nebo můžete cvičit techniku, při níž necháte své negativní myšlenky vyblednout nebo rozpustit se, a tak si vytvoříte prostor pro růst myšlenek pozitivních. Na chvíli se zamyslete nad něčím, co opravdu chcete. Vyberte si jednu z myšlenek, které vás kdy napadaly a které vám říkaly, proč tu věc mít nemůžete. A teď si představte, jak tato myšlenka bledne a ztrácí se. Můžete si ji představit napsanou na tabuli, kterou mažete. Anebo si představte, jak ji dáte do balónu a necháte ji odletět. Dělejte, cokoli vás napadne, abyste tyto myšlenky odstranili ze své skutečnosti.

A teď si vytvořte novou myšlenku: MOHU to získat. Představte si ji na něčem napsanou a obklopte ji světlem. Představte si, jak ji někdo čte překrásným hlasem. Vytvořte si v mysli obraz sebe sama, jak onu věc získáváte nebo ji už máte. Tento obraz si vizualizujte tak skutečný, jak jen to půjde; skoro jako byste se jej mohli dotknout, cítit jej a prožívat. Rozšiřte si jej, abyste byli spíš uvnitř než vně. Necháte-li odejít své negativní myšlenky, zabráníte jim také v tom, aby vám vytvářely vaši realitu. A čím živější a skutečnější budou vaše pozitivní myšlenky, tím více vám budou moci vytvářet to, co si přejete.

Neustálé opakování myšlenky na to, co chcete, má velkou sílu. Kdykoliv se vám v minulosti splnilo nějaké přání, vždycky jste na něj nejspíš často mysleli. Opakování posiluje ve vašem podvědomí myšlenky na to, co si přejete mít. Podvědomí se pak zaměří na to, aby vám přineslo, nač myslíte. Určitě budete chtít, aby vaše myšlenky byly jasně vymezené a stálé. K tomu můžete použít afirmace, tedy potvrzování si toho, co chcete. Afirmace jsou pozitivní myšlenky, které si znovu a znovu opakujete. Tak se dostávají přímo do vašeho podvědomí, kde začíná proces jejich manifestování, projevování se jako vaše skutečnost. Potvrďte si v přítomném čase, co chcete. Třeba: "Zažívám právě teď neomezenou hojnost," a často si své pozitivní výroky opakujte.

Některé z vašich negativních myšlenek vyplývají z toho, že se stýkáte s lidmi (nebo jste pobývali v jejich společnosti), jejichž vlastní strachy či pochybnosti jenom zesilovaly ty vaše. Máte třeba dobré pocity ze své finanční situace, ale po rozhovoru s přítelem, který o peníze ve strachu a s obavami zápasí, začnete mít také obavy o svou finanční budoucnost. Všimnete-li si, že se vám něco takového stalo, uvědomte si hned, že jste se nechali ovlivnit myšlenkami druhých, a vzpomeňte si znovu, že žijete ve světě plném hojnosti a že ve vašem vesmíru je vše dokonalé.

Velké skupiny lidí vytvářejí silné myšlenkové formy, které mohou ovlivnit i vaše myšlení. Někdy se lidé například strachují o stav ekonomiky země. Myslí si, že přichází hospodářská deprese či stagnace. Pokud máte sami obavy o ekonomiku, možná se nevědomě vylaďujete na jejich myšlenky a strachy, a pak se chováte, jako by byly vaše vlastní. Ať žijete kdekoliv, vždycky se tam najdou jak lidé, kteří cítí, že žijí v ekonomicky problémovém období, tak i ti, kdo mají pocit, že současná doba je nejlepší, jakou kdy zažívali. Svou prosperitu si vytváříte bez ohledu na stav ekonomiky. Vaší výzvou je stále si udržovat pozitivní myšlenky o své finanční budoucnosti a nenechat se ovlivňovat řečmi nebo myšlenkami velkých skupin lidí.
I v té nejhorší ekonomické situaci se vždycky najdou prosperující obchody a lidé. Vy sami jste zdrojem své hojnosti a můžete žít nádherný, pozitivní a prosperující život, bez ohledu na ekonomickou situaci nebo na jakékoliv vnější podmínky.
Mé příležitosti a možnosti volby rostou každým dnem.

Vaše myšlenky tvoří vaši skutečnost. Naučíte-li se myslet velkoryseji a bez omezení, můžete si vytvořit ještě krásnější život. Vaše neomezené myšlení rozšiřuje vaši tvořivost a možnosti, přitahuje vám příležitosti a umožňuje vám mít ještě víc, než máte. Neomezené myšlení vám dává možnost prožít předem pocity, které budete mít, až získáte to, co si přejete. Tyto pocity jsou energií, která vám vaši hojnost přináší. Používejte tedy svou představivost a otevřete svou mysl rostoucím příležitostem.

Neomezené myšlení vám pomáhá napojit se na širší obraz vašeho života a na vyšší vize vašeho vyššího já. To vám pomáhá uskutečňovat váš vyšší potenciál. Všechna velká díla začínají nějakou vizí. Ti z vás, kdo máte děti, často myslíte na jejich nekonečně krásnou budoucnost. Spřádáte kolem nich své vize, kým by se mohly stát a čeho všeho by mohly dosáhnout. Tak jim pomáháte rozpoznat jejich vlastní schopnost vytvářet si to, co je pro ně nejlepší. Milujete-li někoho, uvědomujete si jeho potenciál a pomáháte mu nebo jí tento potenciál uskutečnit.

Neomezené myšlení znamená, že stejně nádherné vize chováte i pro sebe a rozpoznáváte a naplňujete svůj vyšší potenciál. Kdykoliv myslíte na budoucnost, tvoříte si směr, kudy se může rozvíjet váš další život.

Svůj potenciál můžete rozvinout, budete-li si představovat, jak se vaše sny uskuteční. Vaše sny a fantazie vám totiž ukazují, jaký potenciál vlastně máte. Sny mají své opodstatnění; ukazují vám, kudy vede vaše vyšší cesta zde na Zemi. Rozšiřte si svou vizi o tom, čeho všeho můžete dosáhnout. Dovolte si snít a myslet velkoryse. Přemýšlíte-li třeba o nějakém novém projektu, nedělejte žádné kompromisy v tom, co si myslíte, že můžete mít nebo dělat. Přemýšlíte-li o tom, že byste chtěli posloužit jednomu zákazníkovi týdně, myslete teď na to, že jich obsloužíte pět. Myslíte-li si, že nějaký svůj projekt budete rozbíhat celý rok, začněte teď myslet na to, jaké by to bylo, kdyby vám to trvalo třeba jeden měsíc. Představte si, že jste se přenesli o jeden rok do budoucnosti a ohlížíte se zpátky za svými úspěchy. Čeho všeho jste za poslední rok dosáhli?
Miluji svou představivost a důvěřuji jí.

Rozšířit své myšlení znamená více si rozvinout svou vlastní představivost. Představivost má daleko větší dosah, než si možná myslíte. Je to nejtěsnější spojení s vaší duší. Nesvazují ji vaše minulé vzorce chování, vaše přesvědčení ani vaše strachy. Představivost máte, abyste mohli překročit svůj hmotný svět. Umožňuje vám vystoupit z vašich osobních omezení a rozvinout si svůj nejvyšší potenciál. Vaše představivost může cestovat do jakékoliv dimenze či jakéhokoliv světa. Může vám vytvořit neohraničené cesty do budoucnosti a podívat se na možné výsledky různých vašich rozhodnutí.

Používejte svou představivost a schopnost snít za dne a nechte svou fantazii pracovat. Neříkejte si: "Tohle není možné, to se nedá udělat." Přemýšlejte o možnostech. Spíš než myslet na jednu jedinou věc, která by vás uspokojila, myslete raději na několik takových věcí. Místo abyste si představovali jenom jeden konkrétní výsledek, o který vám jde, zeptejte se sami sebe: "Jak nejlépe by to mohlo dopadnout?" A když si představíte ten nejlepší výsledek, který z určité činnosti může vzniknout, chtějte přijít na něco ještě lepšího. Pokaždé, když si něco představujete, se dobře podívejte, jak byste svůj obraz mohli ještě nějak rozšířit nebo dále zjemnit.

Myslete velkoryse! Žádejte o víc, než si myslíte, že byste mohli získat. Prohlubujte svou představivost, rozšiřujte si vlastní obrazy a hrajte si s novými nápady. Podívejte se, zda můžete překročit hranice, které jste si sami dali a které určují, co mít můžete a co ne.
Jsem neomezená bytost. Mohu si vytvořit, cokoliv chci.

Až začnete myslet bez omezení, přijdete možná na to, že některé vaše minulé myšlenky stále ještě ovlivňují vaši skutečnost. Stále se ještě můžete setkávat s výsledky svého minulého způsobu myšlení, i když už třeba do světa vysíláte své nové, neomezené myšlenky. Neztrácejte odvahu, neuvidíte-li své výsledky hned. Staré vzorce myšlení vás budou postupně opouštět a vy budete stále více zažívat výsledky svého nového způsobu myšlení.

V rovině Země se učíte manifestovat lineárním a sekvenčním způsobem: jeden krok následuje druhý, jdou za sebou a navazují na sebe. Nejdřív dostanete nápad o tom, co chcete. Pak o něm začnete přemýšlet a nakonec se jej pokusíte zrealizovat. Vždycky si můžete říct: "Ne, tohle vlastně není to, co chci," nebo: "Myslím, že příště budu chtít něco jiného." S věcmi, které vytvoříte, si můžete hrát. Rovina Země je velmi zvláštní místo. Dovoluje vám cvičit si vyjasňování svých myšlenek ještě předtím, než je manifestujete ve hmotě. Někdy si možná stěžujete, že realizace trvá déle, než byste si přáli. Většina z vás by však nebyla příliš šťastná, kdyby se věci objevovaly okamžitě, hned jak na ně pomyslíte. Než něco získáte, často nejdříve projdete procesem růstu a vyjasňování si toho, co ve skutečnosti chcete.

Dovolte si rozšířit své myšlenky o tom, co můžete získat, co je možné, a nemějte žádné obavy, že pro to třeba ještě nemáte odpovídající schopnosti. Rozšíříte-li si své myšlení, rozšíří se také vaše schopnosti manifestovat to, o čem jste snili. Čím více rozšíříte obzory své představivosti, tím snáze vstoupíte do nových prostorů a překročíte hranice toho, o čem jste si dosud mysleli, že je možné, a tím více otevíráte dveře své neomezené hojnosti.

Když nemůžete uvěřit, že to či ono je možné, nemůžete to ani získat. Dokážete-li však najít byť i sebemenší myšlenku, že by to třeba mohlo jít, nastoupili jste už cestu k tomu, abyste si to vytvořili. Nemůžete si vytvořit nic, o čem si nedokážete představit, že byste to mohli mít. Prožijte si v mysli své sny. Představte si sami sebe, jak získáváte, co chcete; anebo si vytvořte pocit, že už to máte. Poslechněte si uvnitř sebe sama, co budete asi říkat ostatním, až se vám vaše sny splní. Vaše představy ať jsou natolik skutečné, že ucítíte, že to možné je. Nepřipusťte, aby vaše přání zůstala jako nějaké vzdálené touhy a neskutečné fantazie.

Dovolte si vytvářet vize, snít s otevřenýma očima, používat fantazii a pak se každý den soustřeďujte na jednoduché konkrétní kroky vedoucí k vašemu cíli. Vždycky můžete udělat nějaké praktické kroky, které k němu směřují. Někdy může být i prosté uklizení vašeho domu či srovnání si "papírů" dalším konkrétním krokem k uskutečnění vaší vize stát se učitelem nebo pomáhat organizovat skupiny lidí.
Ve svých představách vytvářím hojnost pro sebe i pro ostatní.

Představte si, že máte všechno, co si přejete - zaměstnání, které vás uspokojuje, dost peněz v bance, krásné vztahy. Podívejte se, jak můžete být užiteční lidem kolem vás. Představte si, jaké by to bylo, kdyby každý, koho znáte, měl dost peněz a kdyby všechno v jeho či jejím životě fungovalo. Přijměte výzvu nežádat víc jenom pro sebe, ale také pro všechny ostatní, pro celé lidstvo.
Když si třeba už dlouho přejete lepší zaměstnání, představujte si, jak jej získají také všichni, kteří o něj usilují. Chcete-li lidem sloužit na vyšších úrovních, chcete-li si například přitáhnout na své kurzy více studentů, představte si, že každý, kdo žádá větší příležitost a hledá více studentů, také uspěje. To vám ukáže, že ve vesmíru je skutečně hojnost pro všechny, a pomůže vám to spojit svou hojnost s myšlenkami na hojnost pro každého. Rozšíříte-li si své myšlení, zahrnete-li do něj i druhé a budete-li vizualizovat hojnost pro všechny, otevřete si další cesty, kudy k vám hojnost může přijít.

Neomezené myšlení však znamená více než jen myslet velkoryse; je to kreativní, tvořivé myšlení. Umožňuje vám mít všechno, co mít můžete. Buďte otevření k příjemným překvapením, protože vaše vyšší já vám může splnit všechna vaše přání vyšším a lepším způsobem, než jste kdy považovali za možné. Věřte, že vždycky dostanete vše, co vám bude sloužit tím nejlepším způsobem.

Pocity spojené s vašimi myšlenkami ovlivňují rychlost, s jakou budete dané věci manifestovat ve hmotě. Jestliže to opravdu vroucně chcete, přijde vám to daleko rychleji, než když je vaše přání jen vlažné. Nadchněte se věcí, kterou si chcete vytvořit. Udělejte si ji ve své představivosti tak reálnou, že se jí budete téměř dotýkat, uvidíte ji anebo prožijete pocity, které vám přinese. Myslete na ni často a intenzivně, ale buďte ochotní se od ní odpoutat a nechat ji přijít v té nejlepší formě, v jaké přijít může.

Chcete-li něco manifestovat ve hmotě, mějte opravdu úmysl to vytvořit. Jinými slovy: rozhodněte se, že to, co chcete, je pro vás opravdu důležité a že jste ochotni věnovat určitý čas a energii, abyste to získali. Váš záměr něco mít usměrňuje vaši energii a soustřeďuje ji na vaše cíle. Své představy uskutečňujete tak, že na ně soustředíte svou pozornost a vědomí a stále na ně myslíte, i když se zabýváte jinými činnostmi.
Je-li vaše soustředění na nějakou věc stálé a máte-li jasný a silný záměr danou věc získat, dosáhnete jí rychleji. Jste ostražití a využijete jakoukoliv příležitost, která se vám naskytne. Věci si k sobě přitahujete snadno a s lehkostí.
Pomyslete na něco, co právě teď chcete. Máte skutečně v úmyslu tu věc mít? Myslíte na ni i tehdy, když děláte něco jiného?

Možná už máte životní zkušenost, kdy jste něco opravdu chtěli a měli v úmyslu to získat. V rámci svých životních hodnot a své integrity jste pro udělali všechno, co bylo možné. Překonávali jste všechny překážky a už předem jste věděli, že to získáte. Mysleli jste na to pozitivně, nemohli jste se té věci dočkat a nakonec jste ji také získali. Když jste se však snažili vytvořit něco, o čem jste si nebyli zcela jistí, že to opravdu chcete mít, asi jste to vzdali hned s první překážkou, která se vám postavila do cesty.

Myslíte-li si, že to, co chcete, je příliš vzdálené nebo nesnadné, pak nemáte jasný úmysl danou věc získat. Když ale něco opravdu chcete mít, vytváříte energii, která se zkoncentruje jako laserový paprsek, vydává se do světa a přináší vám to, oč jste žádali. Máte-li opravdu v úmyslu něco získat, pak to také získáte.

Mé sny se naplňují.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.