sobota 19. října 2013

Modlitba k archandělovi Michaelovi

Drahý archanděli Michaeli,

prosím tě o pomoc. Víš, že mám strach z této situace (vztahu, člověka, neznáma..) a prosím tě, abys mi pomohl se ho zbavit. Nechci se bát. Chci se uzdravit, osvobodit a chopit se své síly.
Pomoz mi tedy prosím vyléčit všechna má stará zranění, kvůli kterým mám nyní strach, že by se mohly podobné věci znovu opakovat.
Pomoz mi vyléčit mé staré bolesti, abych nemusel/a své srdce držet uzavřené kvůli strachu z další možné bolesti.
Pomoz mi prosím uzdravit mé srdce a pocítit znovu nádhernou čistotu lásky a světla ve svém nitru.

Mám-li zůstat otevřený/á, potřebuji tvou pomoc.
Pomoz mi nezapomínat na to, co je skutečně důležité a neupadat zpět do strachu a temných myšlenek či pocitů.
Pomoz mi nevracet se ke starým zraněním a opětovně je obnovovat a přivádět k životu.
Pomoz mi prosím udržovat si neustále harmonii a lásku ve svém srdci.

Mám-li zůstat otevřený/á a s čistým srdcem, potřebuji, aby mě nezraňovali druzí lidé.
Pomoz mi prosím zůstat milující a v míru, ať se děje cokoli.
Pomoz mi zůstat sám/sama sebou a stát si za tím, co je pro mě dobré, nezávisle na postoji druhých. Veškerou jejich negativitu, pesimismus a jedovaté energie prosím odkloň ode mě pryč a proměň je tak, aby nikomu neuškodily.
Nedovol prosím, aby ke mně přistupovala jakákoli negativita druhých lidí. Nepřipusť, aby mě kdokoli zranil. Jsem ochotný/á pro to udělat, co bude třeba.

Jsem ochotný/á naučit se a podstoupit lekce, které mi pomohou zůstat odolný/á a plný/á radosti a lásky, nezávisle na druhých lidech.
Jsem ochotný/á zbavit se starých nefunkčních přesvědčení a starých zranění, která by mohla nadále negativní osoby a zkušenosti přitahovat ke mně.
Jsem ochotný/á změnit či odstranit vše, co mi jen ubližuje a co mi nepomáhá ke štěstí.

Pomoz mi prosím udržet si vědomí, že jsem-li já sám/sama šťastný/á a milující, je to nádherné a láskyplné pro všechny, pro mě i pro ostatní.
Pomoz mi prosím nezapomínat na to, že ve světě jsou důležitější věci než jen to, co si o mně kdo myslí, jak mě kdo přijímá nebo jak se ke mně staví.
Pomoz mi prosím udržovat si trvale svou důvěru v sebe sama a své pocity, které mě vždy vedou správným směrem, mám-li své srdce čisté a nezkalené obavami.

Děkuji ti, archanděli Michaeli, za to, že mě střežíš každý den a pomáháš mi procházet mým životem bezpečně a beze strachu.
Děkuji ti, že mě chráníš před všemi negativními energiemi a pomáháš mi odstraňovat i ty moje z mého vlastního srdce, které jsem si přivodil/a já sám/sama nebo které jsem vstřebal/a od jiných lidí.
Děkuji ti, že mi pomáháš zůstat věrný/á sobě samé/mu a že nedopustíš, aby mě kdokoli ovlivňoval zraňujícími způsoby a odváděl mě z mé krásné cesty plné lásky a soucítění.
Děkuji ti, že se mohu nyní zcela odevzdat do tvé ochrany a tvého vedení, přestat si dělat starosti a nebát se.
Děkuji ti, že se mohu konečně uvolnit a vědět, že všechno je pod tvou ochranou a že vše bude vždy v pořádku.

Děkuji ti.

* * *

(M.T.)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.