úterý 1. října 2013

Poselství andělů o lásce, léčení a očištění

V tomto období, které je pro celý svět ohromným požehnáním, proudí vlny energií všude kolem vás. Představte si, že se díváte na mořské pobřeží, kde se vlny vody zvedají do výšky, tříští se o skály, a následně se stahují, aby se mohly opět zvednout a omývat tak skály na pobřeží. Přesně tak vypadají energie, které světem procházejí. Není třeba mít z nich strach, ale je také důležité nechat je, ať proudí, a nesnažit se s nimi bojovat. Stejně jako kdybyste stáli na onom pobřeží a pozorovali ten silný mořský příboj, vnímáte také tyto energie, i když je nevidíte. Působí na vás ve formě nových, zvláštních myšlenek a snů, dále v podobě pocitů, které si neumíte vysvětlit, v podobě nových událostí a situací, které zdánlivě nemají logický smysl. Přesto vás však žádáme, abyste toto všechno do svého života přijali.
Stejně jako příval mořské vody je pro skály velmi očišťující, jsou i energie, které na vás působí, hluboce očišťující pro vaši duši. V těchto dnech se všichni spojujete ve společném záměru – otevřít se více lásce a pozitivně ovlivnit váš svět. Je to nádherný záměr a kdykoli na něj jen pomyslíte, posilujete ho nepopsatelnou měrou.
Ale pokud se máte otevřít větší lásce, přirozeně potřebujete uvolnit ze svého srdce strach a tíživé pocity, které lásce zabraňují vstoupit.

Vaše srdce je jako malá pokladnička plná cenných vzpomínek. Mnoho z nich ve vašem srdci leží společně s hlubokou lítostí, smutkem, výčitkami a sebeobviňováním. Tyto vzpomínky však velmi milujete, a přestože vám působí tolik bolesti, schraňujete je ve svém srdci jako drahocenné poklady. My vás prosíme, abyste lásce, která nyní přichází k vašemu očištění, otevřeli tuto pokladničku, a dovolili jí vyléčit všechno to bolestivé, co se v ní nachází. Vaše nejhlouběji uložené a schovávané poklady pro vás mnoho znamenají a my ctíme vaše přání je ochraňovat. Vidíme však, jak vám některé tyto cenné a milované vzpomínky způsobují tu nejhlubší a často nejvíce skrývanou bolest, kterou potřebujete vyléčit, abyste se dokázali plně otevřít oné krásné, čisté lásce.

Víme, že je pro vás těžké na některé věci jen pomyslet. Na světě je stále ještě mnoho bolesti, kterou je třeba vyléčit a proměnit v něžnou, láskyplnou energii. A právě ona bolest, která se nachází v těch nejhlubších zákoutích lidských srdcí, to potřebuje nejvíce. Ale protože je tak hluboká, vyvolává v lidech velký strach pouhá představa, že by měli znovu otevřít dvířka své pokladničky, kterou schovávali tak hluboko, a vpustit do ní něco, o čem vlastně nic nevědí. Strach je jako zámek na vašich pokladničkách. Láska, která nyní proudí celým světem a uzdravuje vše, čeho se dotkne, je jako klíč k tomuto zámku.
A v pokladničce pláčou vaše vzpomínky a volají celým vaším srdcem, jak moc si přejí uvolnit své trápení.

Udělejte jim i sobě radost a řekněte jim, že je milujete. Řekněte jim i sobě samým, že jste v bezpečí a že se není čeho bát. Povězte i svému strachu, že se nemusí bát. Slibte své pokladničce, že všechny krásné a milované poklady v ní navždy zůstanou v bezpečí. A pak řekněte svým pokladům, které v ní leží, že jste nyní připraveni společně osvobodit jejich bolest a že jim pomůžete. Milujte všechny své vzpomínky, ať bolí sebevíc. Nechejte všechny slzy, ať plynou, jak potřebují. A stále dokola opakujte všem svým vzpomínkám, že je milujete. Že milujete své srdce a ochráníte ho. Že milujete sami sebe i svůj život. Že milujete vše, co jste měli to štěstí prožít. Že děkujete za všechnu lásku, kterou dokážete cítit.

To všechno jsou pro vaše srdce léčivá a něžná pohlazení. Milujte ho. Děkujte za každou slzu, která vám pomáhá léčit bolest, jež nyní odchází a zanechává vaše krásné, milované vzpomínky křišťálově čisté, a plné lásky a světla. Dovolte té nádherné, láskyplné energii, která nyní proudí světem, aby jemně rozpouštěla vše trýznivé a odnesla to pryč.

Váš život je plný krásných požehnání. Víme, že si jich všímáte a patří vám velké díky od nás všech, kteří vás doprovázíme. Na své cestě děláte úžasné pokroky, kterých si mnohdy ani nejste vědomi. A procesy očišťování, jako je i tento, který právě probíhá po celém světě, patří mezi ty nejcitlivější okamžiky vašeho života. Chceme vám vyjádřit veškerý obdiv za vaši odvahu je podstoupit a za vaši trpělivost a soucit se sebou samými i druhými lidmi. Jsme šťastní, že jste ochotní otevřít se lásce a přijímat všechny důležité zkoušky a procesy s tím spojené. Věřte nám, že ať prožíváte cokoli, na konci vás vždy čeká štěstí a láska.

S jedním otevřeným, láskyplným srdcem, otevíráte další srdce. Podobně, jako když zapálíte plamínek na svíčce, můžete jím rozsvítit nespočet dalších svící. Někdy si ani nejste vědomi, jak velkou moc má vaše vlastní uzdravení a vaše vlastní láska a radost! Někdy si připadáte pouze jako jedna kapka v oceánu.
Ale zkuste si na okamžik představit, jak se na naši planetu Zemi díváte zvysoka z Vesmíru. Na místě, kde se fyzicky nacházíte a vysíláte štěstí a lásku, se rozsvítilo světélko. Jenže podobně jako u vás, se ve stejném okamžiku rozhodly být láskyplné miliony dalších lidí – a podívejte, najednou se rozsvítila polovina Země! Najednou vidíte, že i když si myslíte, že na vás nezáleží, opak je pravdou! A díky vašemu jednomu světélku se přitom mohlo rozsvítit tisíc dalších! Třeba tím, že napíšete hezkou básničku nebo nakreslíte hezký obrázek, který potěší lidi na internetu či v galerii, a kteří ho dále sdílí mezi své přátele – už tím se rozsvítí tisíce lidských tváří, stejně jako jejich světélek v rámci celé planety. Sebemenší laskavý čin může vytvořit ohromnou vlnu lásky šířící se světem! Nepodceňujte prosím své myšlenky a pocity, ani si neříkejte, že na vás nezáleží. Záleží na každém z vás, a jak! Záleží na každém vašem nápadu, na každém vašem úsměvu a na každé vaší laskavosti! A tím, že jste ochotní milovat sami sebe, mít lásku a úctu k druhým a starat se o to, jak se žije na Zemi, konáte ohromné věci!

I kdyby jen jediný člověk měl odvahu změnit sám sebe a svůj život, ovlivní tím desítky, stovky i tisíce dalších lidí a životů… Vždyť každý den potkává spoustu neznámých lidí, které potěší jeho úsměv, poznává nové přátele, s nimiž se může podělit o svou radost a oni o tu svou zase s ním, každý den má příležitost milovat svou spřízněnou duši a dávat jí sám sebe celou svou bytostí a celým srdcem….
Právě TÍM srdcem, které se nebál otevřít, uvolnit z něj tíhu a bolest, a přijmout do něj všechnu tu nádhernou krásu, která čekala jen na to, až pro ni bude v jeho srdci místo. Jeho život je kouzelný a přitom, aniž by to sám tušil, dělá kouzelnými i životy spousty dalších lidí.

Nebojte se být takovým člověkem. Kdykoli se rozhodnete být šťastní, soucitní a plní radosti, rozsvítí se vaše světlo a začne se šířit mezi ostatní, do celého světa. Kdykoli se rozhodnete být láskyplní, přispíváte k té úžasné vlně energie lásky, která se rozprostírá po světě a léčí vše, co může vyléčit. Když se setkáte s lidmi, kteří mají své světlo zatemněné strachem nebo bolestí, pošlete jim lásku. Pošlete jim trochu toho světla, které z vás vyzařuje! Máte ho neomezené množství. Můžete ho vysílat kamkoli a komukoli. I kdyby ho druhý člověk nebyl schopný přijmout, pošlete mu ho a on ho přijme, až bude chtít.

Každou láskyplnou myšlenkou měníte svět. A čím více si to budete uvědomovat a čím více takových myšlenek a pocitů budete vysílat, tím krásnější a silnější vlny lásky budou putovat po světě – a tím více lidí pomůžete učinit stejně šťastnými a milujícími, jako ti před vámi pomohli vám.

Všichni zde tvoříte jeden svět a máte ho plně ve svých rukou. Nezáleží na tom, kolikrát v životě klopýtnete, kolik věcí v životě pokazíte nebo kolik věcí se vám nepovede. Už tím, že žijete a že si přejete žít v lásce – už tím měníte svět. Už tím napomáháte k tolik vytouženým změnám. A právě teď, v tomto období, máte obzvláště velkou příležitost se na vyléčení planety podílet, neboť každá trocha lásky z vašeho srdce se mnohokrát násobí a putuje dál. I vaše troška mořské vody se tak přidá k onomu velkému příboji, který očišťuje Zemi, uzdravuje ji a vrací se vždy, když je ho třeba. Kdykoli budete potřebovat pomoc, je tady pro vás. A stejně tak vaše pomoc je na místě, když ji bude potřebovat někdo jiný. Nemusíte ani vědět, o koho se jedná. Kdykoli vyšlete lásku a světlo do světa, každý, kdo ji potřebuje, ji dostane – stejně jako se jí dostává vám.

Kdybyste jen viděli, jak krásně spolu nyní všichni spolupracujete! Spojujete se ve společném cíli, ze všech kontinentů, ze všech národností, a z různých směrů se připojujete k jednomu jedinému – k lásce, světlu, kráse a uzdravení.

Děkujeme vám za všechno, co děláte pro sebe, pro druhé bytosti a pro svět. Jsme šťastní, že můžeme stát po vašem boku a pomáhat vám se vším, s čím potřebujete. Ať už v nás věříte či nikoli, jsme tu pro vás a svou žádostí o pomoc nemůžete nic zkazit, naopak. Můžeme ještě posílit vyzařování vaší lásky – pro radost a léčení vás, druhých, a celé naší milované planety, která je naplněna štěstím, neboť vše se v dobré obrací.

Nemějte strach ze změn, které nadcházejí. Nenechte své světlo zeslabovat negativními zprávami, strachem druhých lidí, jejich pochybnostmi, odmítáním nebo citovým vydíráním. Zůstaňte milující, šťastní a plni důvěry.
To je to nejlepší a nejjednodušší, co můžete udělat. Jen tak dál!
Jsme s vámi a děkujeme vám.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.