neděle 16. března 2014

Otázka užívání léků

Někteří čtenáři, které tato kniha zaujala, patří možná mezi ty, kteří se nechtějí léčit pomocí moderní medicíny. Možná proto, že je často dávána na odiv jako důkaz, že jiné metody nefungují, nebo prostě proto, že modernímu systému nedůvěřují. Mojí zkušeností však je - a to jak, co se týká mého vlastního zdraví, tak zdraví mých pacientů - že v nalezení rovnováhy hraje medicína klíčovou úlohu.

Na celém světě během několika let doznala lékařská péče neuvěřitelných změn. Po staletí, možná i tisíciletí lidé, co se týče léčení různých nemocí, vyhledávali zkušené lékaře, kteří používali techniky zaměřené na vykládání snů a intuici. Protože neměli k dispozici technologie, jež jsou používány dnes, spoléhali se na tyto mystické dovednosti, kterými zjišťovali příčiny nemocí a následně je léčili. Tak například ve starověkém Řecku nešli za radiologem, aby jim udělal vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT, namísto toho se lékaři ve starověku uvedli do stavu transu a intuitivně posoudili, čím jejich pacient trpí. Léčení pacienta spočívalo v posouzení člověka jako celku a snaze v něm nastolit opětovnou rovnováhu, která vede ke zlepšení zdraví.

Dnes má lékařská věda jiný náhled na toto posuzování člověka jako celku a hledání celkové rovnováhy ke zlepšení zdraví. Dnes se díky diagnostickým testům, lékům, specialistům různých oborů a různým objevům na poli lékařské vědy lidé stali všeobecně zdravějšími. Došlo k prodloužení průměrné délky života. Prudce se snížil počet úmrtí matek při porodu. Máme k dispozici léky, které dokážou vyléčit těžké nemoci. Vezměme si například tu hroznou zkázu, k jaké došlo v Evropě ve 14. století. Tehdy černý mor – černá smrt – zahubila 30 až 60 procent celé populace. Dokážete si to představit? Černý mor stále zcela nevymizel, hrozba však byla minimalizována díky léčení antibiotiky. V moderní medicíně skutečně došlo k úžasným pokrokům a objevům.

Jako lékař, jehož úkolem je léčit, si pevně stojím za tím, že v léčení hrají důležitou roli léky. Když onemocníte, měli byste kontaktovat svého lékaře. Kvalifikovaní lékaři disponují znalostmi a zkušenostmi, jak využít technologie ve váš prospěch. Na základě kombinací vašich symptomů vám mohou naordinovat adekvátní formy léčení a léků.
Je však rovněž nutné si uvědomit, že i medicína má jisté meze. A proto jsme pro vás připravili tuto knihu.
Jakmile se lékařství vyvinulo moderním směrem, mnoho lidí se přestalo zaměřovat na interakci s mystikou. Nebývalé výsledky v léčení lidstva, kterých lékařská věda dosáhla, jsou považovány za moderní a adekvátní řešení. Nezapomeňme však, že se ve výsledcích krevních testů nebo těhotenských testů objevují chyby. Rovněž léky mají svoje vedlejší účinky. Dochází tedy k nežádoucím situacím.

Co tím vlastně chci říci? Myslet si, že věda je neomylná, je nesmysl. Stejně tak spoléhat se pouze na intuici je nanejvýš pošetilé. Je třeba tyto dvě metody zkombinovat – a rovněž dát dohromady příslušné experty – abychom byli schopni otázku dobrého zdraví skutečně vyřešit.

V podstatě můj vlastní život může být zářným příkladem toho, jak se lze uzdravit pomocí medicíny, intuice a afirmací.
V roce 1792, když mi bylo 12 let, zažívala moje rodina těžké finanční období a často jsme hovořili o penězích. Během tří měsíců jsem začala trpět těžkou skoliózou a můj případ vyžadoval operaci. Kvůli abnormálně zakřivené páteři mi bylo zjištěno zvětšené srdce a rovněž zmenšená kapacita plic. Operační korekce nebyla lehká, ale zachránila mi život – a na páteř mi byly připevněny tyče a šrouby.
Pamatuji si, jak jsem před operací kráčela po Longwood Avenue v Bostonu, dívala jsem se na ty vysoké budovy nemocnice a každému, kdo byl ochoten mě vyslechnout, říkala: „Jednou se sem vrátím a budu studovat medicínu a vědu.“ Ta operace mi změnila život. Lékaři mi za použití lékařských poznatků zachránili život; a skutečně došlo k tomu, že jsem se stala lékařkou a vědkyní a mohla sama zachraňovat lidské životy.

Život se však vždy nevyvíjí tak, jak bychom si představovali. Během přípravky na lékařskou školu jsem byla postižena narkolepsií, kdy mi tato spánková porucha zatemnila moje vědomí a můj intelekt. Během vyučování jsem náhle upadala do spánku. Vypadalo to, že s mým snem stát se lékařkou a vědkyní je konec. Nebylo možné si jej splnit, neboť pokud nemohu zůstat při vyučování v bdělém stavu, není možné si udržet dobré studijní výsledky.
V té době jsem opět požádala o pomoc lékařskou vědu. A opět mi lékaři pomohli; naordinovali mi lék, který mě udržoval v bdělém stavu. Brzy jsem jej však musela přestat brát, neboť jeho vedlejší účinky by mohly ohrozit můj život. V té chvíli mi ona spolehlivá lékařská medicína již nedokázala nic nabídnout.

Uchýlila jsem se tedy k jiným metodám léčení. A začala jsem zkoušet jednu za druhou: alternativní, komplementární, integrační medicínu– vše, co se dalo. Tři roky jsem se zkoušela léčit pomocí čínské bylinné medicíny, akupunktury a dokonce makrobiotické stravy. Všechny tyto metody mi do jisté míry pomohly, žádná z nich však zcela nedokázala vyřešit můj problém s neustálým usínáním.
Nicméně jsem za pomoci této intuitivní medicíny dospěla k úžasným objevům týkajícím se schopnosti mého mozku používat intuici. Ze zoufalství jsem navštívila i šamana, který mi pověděl, že jakmile se naučím používat svoji intuici, mnoho mých zdravotních problémů se tím vyřeší.
Tím však hranice všech těch rad, které jsem dostala, končily. Prozatím se nikdy neřešil jeden aspekt mého zdraví – moje emoce! Zjistila jsem, že se u mě objevuje určité schéma. Přišla jsem na to, že když jsem kvůli něčemu byla delší dobu rozzlobená nebo když jsem se pohybovala v kruhu rozzlobených nebo podrážděných lidí, moje narkoleptické příznaky se zhoršily a já jsem – proti své vůli – upadala během 24 až 48 do spánku. Věřte nebo ne, já jsem si to počítala; lhůta se vždy pohybovala od 24 do 48 hodin. Došla jsem tedy k tomu, že když jsem byla kvůli něčemu nervózní nebo když jsem se pohybovala v kruhu úzkostlivých a přecitlivělých lidí, začala jsem nakonec usínat. Aha! A to samé platilo v případě, že šlo o lidi, kteří byli smutní nebo byli v depresi.

Jednoho dne jsem vešla do knihkupectví a narazila na Louisinu malou modrou knížku. Sice jsem zjistila, že jisté myšlenkové pochodyjsou spojeny se zdravím, nevěděla jsem však, jak tento poznat využít k získání zdraví – věděla jsem jen to, že se mám vyhýbat jistým lidem a situacím, což v dlouhodobé perspektivě nebylo příliš praktické. Louisina kniha mi však poradila, jak mám zvládat negativní myšlenkové pochody, o kterých jsem věděla, že nejsou pro moje zdraví žádoucí: jednalo se o afirmace!
Za zkoušku to určitě stálo. Tradiční, alternativní a komplementární medicína mi dokázaly pomoci jen částečně, ne zcela, a vyhýbat se emocím druhých nebo svým vlastním bylo vyčerpávající. Vzala jsem si tedy zápisník, propisku a začala si poznamenávat, jaký druh afirmací se dá aplikovat na můj případ:

Považuji život za nekonečný a plný radosti. Mám ráda samu sebe právě takovou, jaká jsem. Mám ráda sebe samu takovou, jaká jsem.
Já, Mona Lisa, se spoléhám na moudrost prozřetelnosti, která mě vždy ochrání. Jsem v bezpečí.
Já, Mona Lisa, se spoléhám na moudrost prozřetelnosti, která mě vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

To je základní učení Louise Hay. Neustále jsem si ty věty opakovala a pomalu, ale jistě se potřeba spánku začala vytrácet. Dostala jsem se na lékařskou školu a vystudovala M.D. a Ph.D. Bez afirmací bych toho nebyla schopna nikdy dosáhnout.

Svěřila jsem se vám s tím, jaké zdravotní problémy jsem v minulosti měla. (Nemáme je snad každý?) Vždy, když jsem se cítila špatně, obrátila jsem se na tradiční a integrační medicínu. Rovněž jsem si vzala knížku Louise Hay a použila lékařskou intuici, abych zjistila, kde se můj život ocitá v nerovnováze. A tato kombinace vždy zabrala.
Takto se daří lidem zůstat zdraví. Tím, že se spoléhají na medicínu, intuici a afirmace. Tímto způsobem já sama pomáhám ostatním lidem.

Minulý rok se můj problém s páteří, který se objevil v mých dvanácti letech, začal zhoršovat. Začala jsem se naklánět směrem dopředu jako věž v Pise – stála jsem a přitom jsem byla nakloněná v úhlu 70 stupňů a dívala se na zem. Chirurgové ve Phoenixu a Arizoně mi řekli, že došlo ke ztrátě přirozené lordózy následkem operace těžké skoliózy, kterou jsem podstoupila téměř před čtyřiceti lety. Nemohla jsem moc chodit a sotva jsem zvedla ruce. Intuice mi napověděla, abych celou záležitost přehodnotila a obrátila se i na jinou pomoc, a to jsem učinila. Vyhledala jsem pomoc u duchovních poradců a přátel. Spolupracovala jsem i s čínským akupunkturistou a mistrem cvičení čchi-kung, vše mi však pomohlo jen částečně.
Chtěla jsem znovu chodit. Od chirurga jsem se dozvěděla, že je nutná operace, nebo skončím na invalidním vozíku. Takže jsem 13.února roku 2012 byla objednaná na operační sál – a málem umřela, když mi během operace praskla abnormální tepna. Medicína mi opět zachránila život. Chirurg zastavil krvácení, resuscitoval mě a napravil mi páteř, čímž se mi moje tělesná výška prodloužila o tři palce. A vrátil mi zpět můj život.

Ráda bych vám řekla, že mě nakonec zachránila medicína – ta přesná, systematizovaná a racionální věda. Strávila jsem na jednotce intezivní péče více než dva týdny a v nemocnici čtyři týdny: řekněme, že rekonvalescence nebyla jednoduchá. Nyní se však cítím lépe než kdy předtím.

Co mi tedy navrátilo zpět můj život? V nemocnici jsem samozřejmě brala léky. A použila jsem také svoji intuici, abych zjistila, jak mám posílit svoje tělo a získat rovnováhu ve svém životě. Velkou měrou jsem se spolehla na afirmace, které změnily povahu mého myšlení. A věřte, že bylo třeba ji změnit! Takto je možné uzdravit člověka jako celek. Takto si zajistíte stálé zdraví. Medicína samotná na to nestačí a ani pokud se spolehnete jen na intuici a afirmace. Příslibem pro celkové zdraví je pouze rovnováha obou přístupů.

* * *

- z knihy Vše je tak, jak má být; Louise L. Hay a MUDr. Mona Lisa Schulz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.