neděle 4. května 2014

Dávejte to, co chcete dostávat

Dávejte to, co chcete dostávat. Lásku, podporu, léčení, uznání? Cokoliv dáte, to se vám také vrátí.

Úvahy typu: "Jak bych mohl/a získat více uznání, podporu druhých nebo jiné věci, které chci mít?" blokují jasné vnímání energie. Dávání rozvíjí vaši schopnost vidět lépe druhé lidi a jejich pojetí reality a každopádně pomáhá i vám vidět láskyplnějšíma očima a v jasnějším světle také sebe samotné.
Když budete odpouštět, podporovat, uznávat a vážit si lidí, budete dělat automaticky totéž vůči sobě samým. Léčení druhých není dar, který dáváte jen světu a svému okolí. Je to zároveň dar vám samotným.

Každý se můžete učit uvědomovat si svou energii díky uvědomění si energie druhých. Čím přesněji vnímáte energii, kterou nesou druzí, tím přesněji budete vnímat také svou vlastní energii v sobě. To platí nejen o pozitivních energiích, ale také o strachu a energiích temnější povahy. Kdykoliv odsuzujete druhé, cítíte své vlastní stinné stránky a vtahujete do sebe tu negativní energii, na niž jste se zaměřili. Vidět energii jasně znamená přestat posuzovat - co je špatně a co správně. Přijměte výzvu opustit rámec 'dobře - špatně'. Když na druhých vidíte nějakou vlastnost nebo osobnostní rys, který se vám nelíbí, zkuste se zamyslet, jak zapadá do jejich života. Všimněte si, v čem jim tato jejich vlastnost pomáhá, co jim přináší. Odpoutáte-li se od posuzování, osvobodíte se od vlivů energie druhých lidí.

Co je strach? Co je vnitřní stín? Dokud se na strach nepodíváte zpříma, přetrvává často jako pocit tíhy, tíživých otázek či neurčitých obav. Jsou chvíle, kdy se cítíte lehcí a radostní, a chvíle, kdy tomu tak není. Tíživé momenty jsou obvykle ukazateli strachu. Čím výš půjdete, tím více strachu začnete uvolňovat.

Abyste se zbavili strachu, obraťte se k němu čelem. To, čemu se postavíte zpříma, taje ve světle vědomí.

Strach existuje na nižších úrovních jako těžké emoce, pocit tíhy nebo napětí v těle. Může se projevit jako uspěchanost, snaha schovat se za výkonnost, jako dělání spíše než bytí.
Když cítíte tíži nebo stíny na duši, požádejte strach, ať vystoupí do vašeho vědomí. Cokoliv, k čemu se točíte zády, roste a sílí. Když jste ochotní jít a čelit svým strachům, vesmír vám pomůže je uvolnit a vyléčit. Mnozí se bojíte, že jste na všechno sami, že musíte všechno sami zvládnout. Možná cítíte tíhu velké zodpovědnosti, jenže vesmír je plný přátel, léčitelů a pomoci. Čím léčivěji budete působit na ty, které potkáváte, tím více léčení se vám dostane. Přijímat a dávat pomoc a léčení je cesta k vyšším energiím.

Strachu lze často čelit a transformovat ho pomocí prodýchávání a uvolňování těla. Další cestou je akce. Když vnímáte v druhých negativní energii, máte nepříjemný pocit, neutíkejte a neschovávejte se. Nejdříve ze všeho přestaňte posuzovat. Pak poproste vesmír o radu, co dělat (pokud vůbec něco dělat). Vesmír vždycky na vaši prosbu odpoví. Pomoc může přijít v podobě myšlenek či vhledů, nebo najednou něco zahlédnete, uslyšíte nebo si přečtete. Když ucítíte v druhých jakoukoli negativitu, můžete se od jejího vlivu oprostit tím, že si položíte otázku, jak jim můžete pomoci a podpořit je v jejich růstu. Uvidíte, že druzí pak začnou hledat, jak udělat totéž pro vás. A pokud nebudou moci odpovídat na vaši léčivou a láskyplnou energii, odejdou z vašeho života, nebo si už nebudete vytvářet tolik příležitostí se s nimi setkávat.

Proč může mít člověk strach z vnímání energie, z objevení negativní energie v druhých? Je to obava, že vás mohou zranit? Je to strach, že vás mohou srážet nebo ponižovat? Když si uvědomíte svůj strach z negativní energie, když objevíte svou víru, v čem vám (podle vás) může negativní energie ublížit, máte základ, na kterém můžete začít se svým strachem pracovat. Jedině když se postavíte ke svému strachu z negativní energie čelem, můžete ji přetvořit v neškodnou. Pozitivní, léčivá energie je vždycky silnější než ta negativní.
Strach se může objevit v jakékoliv oblasti, kde nekoresponduje vaše vidění sebe sama v současnosti s vašimi vizemi toho, kým byste chtěli být. Proč máte strach, že něco neumíte, že nejste tím, kým byste chtěli být? Cítíte, že se sebou nejste spokojení, že se nechcete?

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.