pátek 20. června 2014

Asertivní přístup k autoritativním osobám

Vy i já jsme jedním. Jste jedním s každou osobou, která kdy žila a bude žít na této planetě. Bez ohledu na duchovní moudrost, úspěch a míru štěstí dané osoby, jste spolu jedním a jste si rovni.
Bůh nás všechny stvořil rovnocenné a rovnocenně obdarované. Samozřejmě, každý své dary využívá jiným způsobem. Někteří lidé si své dary více rozvinou a vylepší, ale všichni mají svůj potenciál i své dary rovnocenné.
Jako děti jsme byli tlačeni k tomu, abychom naplňovali přání a sny osob, které byly našimi autoritami, a někdy jsme k tomu byli dokonce nuceni, když jsme to dělat nechtěli. A tak se jako dospělí bojíme autoritativních osob. Můžeme se cítit příliš ohroženi svými šéfy, učiteli a celebritami a nedokážeme s nimi mluvit upřímně a být sami sebou.

Strach vás vždy odvádí k vašemu egu. Vaše Vyšší Já, které je jedno s Bohem a se všemi ostatními, se nikdy nebojí. Vaše Vyšší Já je 100% láska a světlo Boha. V kontrastu s ním je vaše ego 100% strach a temnota. A tak, když se bojíte autorit, nacházíte se ve svém egu. Tak je to jednoduché - pro nás všechny!
Je to jako kdyby vám dal život dálkový ovladač se dvěma tlačítky: jedno tlačítko má nápis STRACH a druhé LÁSKA. To jsou naše dvě možnosti na výběr v každé životní okolnosti. Existuje mnoho odstínů lásky stejně jako mnoho odstínů strachu. Ale všechny z nich nakonec končí u jedné z těchto možností.

Ve svém životě budete mnohdy povoláni k tomu, abyste byli vůči autoritám asertivní. Může to být například vaše aktivistická práce, v níž se věnujete problému, který je blízký a drahý vašemu srdci. Možná budete muset například promluvit přímo k vašemu místnímu představiteli vlády, abyste vyjádřili své názory ohledně nějaké iniciativy nebo chystanému zákonu. Nebo si budete potřebovat promluvit se svým šéfem ohledně povýšení nebo zvýšení platu, a nebo mu představit nový projekt.

Je normální mít fyziologické reakce na stres a strach, když stojíte čelem vůči autoritativní osobě. To je dáno všem organismům; navíc jsme byli léta vychováváni k tomu, abychom měli z autorit strach a měli k nim respekt.
Pasivní osoba nikdy k autoritě nemluví a zřídkakdy se jim vůbec podívá do očí. Pasivně-agresivní osoba o autoritě říká hněvivá slova za jejími zády a otevřeně či tajně ji obviňuje za všechny své problémy. Agresivní osoba se autoritě postaví hlasitým a nahněvaným slovním projevem nebo činy.

Asertivní člověk hovoří k autoritě přímo a přitom čestně, s úctou a grácií. Asertivita je cestou, jak vyvolat pozitivní změnu a také se dostat na vyšší úroveň naladění ve všech svých vztazích. To zahrnuje i vztahy, které máte se svým Stvořitelem, anděly a svými milovanými; karmické vztahy; vaše vztahy k autoritám, a ze všeho nejdůležitější... váš vztah k sobě samým. 

Vyvarujte se piedestalů
Někdy vnímáte jako autoritu někoho, kdo je vám velmi blízký. Mohl by to být váš rodič nebo partner. Pozemští andělé mají sklon stavět druhé lidi na piedestaly. To znamená, že protože danou osobu obdivujete, považujete ji ve svých fantaziích za zcela ideální osobnost. Problém je v tom, že když někoho postavíte na piedestal, vždy z něho zase spadne. A vy budete zklamaní nebo dokonce zničení zjištěním, že i on byl pouhým člověkem tak jako vy. Každý člověk má ego, včetně vás. A ego vás vždy stahuje na cestu strachu plnou omylů.

Ego je založeno na tom, že vás přesvědčuje, že jste odděleni od Boha, andělů a všech ostatních lidí. Přesvědčuje vás, že jste buď lepší nebo horší než jiní lidé.

Když někoho postavíte na piedestal, automaticky upadáte do svého ega, protože tím říkáte, že tato osoba je od vás oddělená. Strach je základem každého vztahu, v němž máte pocit, že je druhá osoba něčím víc nebo něčím míň než vy. A strach je nestabilní základ, který vám zaručuje vztah plný dramat. Když se někoho bojíte, dáváte mu svou sílu. V duchovní pravdě žádné autority neexistují. Jsou jen lidé, kteří se rozhodli převzít na námi moc a vládnout nám. Obvykle proto, že jsme se my sami rozhodli, že potřebujeme zdroje této osoby (jako např. peníze, prestiž, kontakty, ochranu, schválení, atd.). Udělali jsme ji polovičním bohem, namísto abychom se dívali na Boha jako na jedinou autoritu a jediný Zdroj, který nám dává vše, co potřebujeme.

Samozřejmě je v pořádku lidi obdivovat a oceňovat. Ale nedělejme je oddělenými nebo lepšími než jsme my. Namísto toho se nechte obdivuhodnými vlastnostmi těchto lidí inspirovat k tomu, abychom si naplnili své vlastní sny!

* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.