pátek 20. června 2014

Snaha zapadnout a důstojnost

Pozemští andělé mají pocit, že nezapadají do zbytku světa, jako kdyby byli vyhozeni na tuto planetu a opuštěni. Je to jako kdyby neznali zdejší pravidla a nedokázali nikam zapadnout. Žijí s neustálým pocitem, že jsou divní, nepochopení a souzení.
Pozemští andělé jsou ve svém mládí často dobíráni a zesměšňováni za to, že jsou zvláštní. Pro vysoce citlivé děti je to tragické. Vytvoří si o sobě nízké názory, protože jim všichni ostatní říkají, že jsou divné a odlišné - nebo tak s nimi zacházejí, a tak si vyvinou tento nízký obraz o sobě samých. To vede k pocitům bezcennosti a nezasloužení, který pozemské anděly pronásleduje po zbytek jejich života, pokud ho v sobě neodhalí a nevyléčí.

Léčení pocitů bezcennosti a nezasloužení
Pocit nezasloužení znamená, že se necítíte hodni přijímat stejné dobro, o němž věříte, že je všem ostatním přiděleno. Jako člověk, který věří, že je bezcenný, sabotujete všechno dobro, které k vám přichází. Nezvýšíte své nároky. Očekáváte to nejhorší, a to si pak také přitahujete a vytváříte.
Je pro vás tedy naprosto nezbytné porozumět tomu, že jste velmi cenní! V první řadě jste byli stvořeni Bohem. A Bůh vás stvořil k obrazu svému - k Božské dokonalosti. Pokud cítíte opak dokonalosti, vaše Božství je stejně nedotčeno. To, co Bůh stvořil dokonalé, nemůže být nikdy zničeno ani sníženo. Za druhé jste tady, abyste naplnili důležité životní poslání. Tuto pravdu můžete sami cítit, i když si nejste úplně jisti, co přesně je vaším posláním.

Citová bolest z nezasloužení a osamělosti může být ve skutečnosti vaším největším učitelem, který vás vede k velkému duchovnímu růstu a porozumění sobě samým. To však vyžaduje, abyste plně procítili své pocity, aniž byste se snažili svou bolest potlačovat tím, že se od ní oddělíte nebo se uchýlíte k návykovým látkám či závislému chování.

Dovolte si plně cítit hloubku existenciální bolesti vycházející z bytí na této planetě a pocitů osamělosti a nepochopení, bez jakýchkoli opravdových spojení s kýmkoli. Připomeňte si všechny ty časy ze svého dětství i dospělého života, kdy jste se ve svých vztazích cítili bolestivě osamělí.
Všimněte si, jak spolu všechny ty bolestivé a osamělé okamžiky souvisejí, protože jsou jedním pokračujícím sledem stejného příběhu. Tento příběh začal vaším fyzickým zrozením, kdy jste se museli náhle vypořádat s tímto silným a hlubokým zážitkem. V okamžiku svého narození jste se cítili odděleni od Boha a Božské lásky jako novorozené děťátko, které hledá maminčino prso. Snažili jste se najít onen pocit dokonalé čisté lásky již od svého narození.

Uznání stinných stránek
Namísto, abyste se začali cítit jako oběť nebo měli deprese či upadali do sebelítosti, protože jste osamělí, dovolte tomuto pocitu, aby vás posílil. Tím, že k sobě budete naprosto pravdiví ohledně potlačených pocitů existenciální úzkosti, budete moci odložit svou obranu, která vám bránila v kontaktu se svými pocity, jež jste v sobě nosili po celý svůj život. Obviňovali jste se za to, že nejste hodni lásky, protože jste se cítili nemilovaní. Ale bránili jste si v tomto uvědomění, protože vaše ego chtělo mít nade vším kontrolu.

Vaše ego, stejně jako ego všech ostatních lidí, nechce, abyste objevili stinné stránky pozemské polarity. V tomto fyzickém světě existují kontrasty a protiklady: horké a studené, tmavé a světlé, mokré a suché, jemné a hrubé, dobré a zlé.
Jeden z důvodů, proč jste na tento svět přišli, je prožít tyto vzájemné protiklady. A tak se možná ptáte, proč je tu tolik zla, bolesti a utrpení. Někdy můžete mít pocit, že na vás Bůh zapomněl nebo že neslyší vaše modlitby.
Temnota je na tomto světě jen proto, že je to fyzická dimenze, která má kladnou a zápornou stránku. A tak má všechno svůj kladný a záporný pól. Pozemští andělé se často bojí prozkoumávat a poznávat negativní pól fyzického života. Odmítají uznat stinné stránky života, včetně skutečnosti, že existují lidé, kteří jednají velmi sobecky a zle.
Pozemští andělé často odmítají vidět ego v komkoli, včetně svého vlastního lidského já. To proto, že se nebeští andělé vždy dívají za ego. Jako andělé na nebesích chcete coby pozemští andělé vidět v každém stejně tak jen to dobré.
To je velmi vysoká a obdivuhodná vlastnost pozemských andělů. Avšak v tomto fyzickém světě je důležité uznat existenci obou pólů. Každá osoba má ego. Ego je protivné, provokuje hněv a manipuluje. I vy máte ego.

Pokud odmítáte vidět temnou stranu polarity, nedokážete poznat své vlastní problémy s egem. Uvidíte pouze temnotu v chování jiných lidí, ale ve svém vlastním. Budete popírat své vlastní temné pocity a projektovat je na druhé, namísto abyste se o nich poučili a vyrostli z nich.
Jak byste se mohli uzdravit a vyrůst jako lidé, když si nepřiznáte, že je třeba na něčem zapracovat? Toto uznání, že je na čem pracovat, není totéž, jako říct, že jste bezcenní nebo že jste něčím méně než ostatní.

* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.