středa 18. června 2014

Rodičovská asertivita u dítěte se silnou vůlí

Pozemští andělé jsou generací pracovníků světla, kteří mají často indigové děti. Nejčastěji se pozemským andělům narodí indigové děti, které pak mají křišťálové děti, a ty později mají děti duhové. Tato pojmenování nám pomáhají co nejlépe popsat rozdílné povahy různých generací:

  • Pracovníci světla jsou synonymem pro pozemské anděly. To jsou lidé, kteří jsou vysoce citliví a stále ještě nejsou zcela v kontaktu se svými skutečnými pocity a zdráhají se otevřeně sdílet svou pravdu.
  • Indigové děti jsou také velmi citlivé. Velkým rozdílem je to, že v této generaci se nachází mnoho vůdců obdařených silnou vůlí, kteří jsou velmi otevření a přímí ohledně svých pocitů. Indigové děti mají dobře vyvinutý detektor lži, díky němuž okamžitě poznají, zda je druhý člověk upřímný nebo ne, a je v souladu sám se sebou. Jsou rozenými aktivisty, kteří promlouvají o sociálních a environmentálních problémech.
  • Další generací jsou křišťálové děti. Tito lidé jsou ještě citlivější a jsou hluboce spojeni s přírodou a zvířaty, jsou velmi umělecky nadaní, mají velké upřené oči a zřídkakdy hodně mluví. Křišťálové děti jsou šťastné, rozkošné, tiché, odpouštějící a velmi moudré.
  • Další generací jsou duhové děti, které jsou v současné době (2013) stále velmi vzácné. Jsou to v podstatě křišťálové děti, které však hodně mluví.

Pracovníci světla, kteří vychovávají indigové děti
Ze všech těchto generací představují indigové děti pro své rodiče nejvíce těžkostí. Nerespektují nikoho, dokud si daná osoba respekt nevyslouží dodržením jejich protokolu. Indigová generace je tady, aby odstranila korupci. Podobně jako čenichající pes hledající drogy dokážou tito lidé rozpoznat faleš u předstírané autority.
Indigový člověk tedy nebude respektovat své učitele, ředitele školy ani jiné dospělé, dokud nebude cítit, že si jeho respekt nezasloužili. Z toho také vyplývá, že indigové dítě mívá mnoho střetů s autoritami, což pak přivádí jeho rodiče k disciplinárním řízením. 
Rodič indigového dítěte - pozemský anděl - má nepřekonatelnou potřebu, aby byli všichni šťastní. To zahrnuje i jeho milované děti. Indigové děti jsou extrémně autentické a opravdové a otevřené projevují své emoce. Protože jsou indigové děti tak citlivé na korupci a v současném světě je jí ještě tolik, bývají upřímně rozhořčené kvůli stavu planety, politiky, vojenství, energetiky atd. Indigové dítě tedy není šťastné! To pak mate a ohromuje rodiče-pozemského anděla, který dělá všechno, co je v jeho silách, aby své dítě učinil šťastným.
Například může mít dvě zaměstnání, aby mohl koupit cokoli, co by jeho dítě mohlo chtít či potřebovat. Neochotně přikyvuje všemu, co jeho syn či dcera chce.

Příkladem, který od pozemských andělů často slýchám, jsou násilné počítačové hry. Většina pozemských andělů mi říká, že je vysoce citlivá na násilí ve filmech, v televizních pořadech a hrách. Částečně jsou také velmi citliví k hlasitým zvukům z těchto médií. A tak se dostávají do konfliktu, protože jejich děti si násilné počítačové hry užívají a mohou se na jejich hraní stát závislými. Kdykoli rodič-pozemský anděl připomíná, že by ve svém míruplném domově raději žádné násilné médium neměl, indigové dítě se s ním bez obalu dohádá, že tyto hry potřebuje. Tyto silné negativní emoce způsobují rodiči-pozemskému andělovi velké potíže a děsí ho. Proto mnoho pozemských andělů přistoupí na požadavky svých dětí, i když tím znásilňují své vlastní osobní hranice (což je jejich potřeba nemít v domě nic násilného). 

Jiný příklad zahrnuje jídlo. Mnoho pozemských andělů je citlivých na jídlo, které jedí, a tak se starají, aby jedli velmi zdravě. Pokud jejich dítě nechce tento zvyk dodržovat, má rodič na výběr ze dvou možností: prohlásit, že dokud dítě žije pod jeho střechou, bude se podle toho stravovat, a nebo se vzdát a dovolit dítěti jíst, cokoli si zamane. 
Zjišťuji, že rodiče-pozemští andělé, kteří dovolují svým dětem všechno, co chtějí, žijí v domácnosti plné dramatu. 

Děti obdařené silnou vůlí si skrytě přejí, aby byli jejich rodiče silnější než oni. Potřebují, aby jejich maminka či tatínek zakročili a řekli správnou věc, protože hluboko uvnitř stejně vědí, co je správné. Součástí umění asertivity pozemského anděla je také sebrat odvahu, říkat svou pravdu a stát si za svými hranicemi, i kdyby se vaše slova druhé osobě nelíbila. 

Když byl můj syn Charles mladý, respektoval má slova, protože když jsem je říkala, opravdu jsem je tak myslela. Vše jsem vždy následovala i činy, a tak věděl, že neblafuji.
Klíčem k výchově děti se silnou vůlí je být silnější než oni. Když byl Charles malý, modlila jsem se neustále k Bohu, Ježíšovi a archandělu Michaelovi, aby mi dali sílu. A tu mi vždy dali!
Mnoho pozemských andělů prožila vztahy ve svých minulých životech právě s těmito dětmi. Protože má naše planeta tak dlouhou, bouřlivou historii, bývá pro pozemské anděly společným znakem, že měli se svými dětmi v minulých životech tragická a bolestivá spojení. Častým scénářem je ztráta dítěte v minulém životě, která v rodiči-pozemském andělovi zanechala přehnané pocity úzkosti a strachu o své dítě v tomto životě. Kvůli této úzkosti se pozemský anděl podvědomě snaží vše vykompenzovat tím, že dělá všechno, co je v lidských i andělských silách, aby své dítě dělal šťastným... i když ke škodě dítěte i své vlastní. 

Všechny děti potřebují od svých rodičů důslednost jako nejvyšší prioritu. Mnohé studie ukazují, že když děti nedovedou předvídat, jak se rodiče zachovají, může je to vést k velké nejistotě, která je pak následuje až do dospělosti.

Dětem silné a jasné rodičovské vedení prospívá. Potřebují, aby jejich rodiče zakročili a promluvili. Potřebují, aby je rodiče naučili zdravé způsoby, jak se vypořádat se stresem, vztahy, nudou a cíli. Je důležité nebát se nesouhlasu svého dítěte! Pokud nechcete mít ve svém domě násilné počítačové hry, nekvalitní potraviny, alkohol, sprosté vyjadřování a další podobné věci, máte právo se projevit a dohlédnout na přísné dodržování těchto mezí.

Jakákoli hranice týkající se vašeho domova a vašeho dítěte je přirozená a potřebuje být otevřeně vyjádřena. Ale to není všechno: nejdůležitější část toho, co dítěti se silnou vůlí - a komukoli jinému - řeknete o svých hranicích, je to, že máte odvahu si za nimi stát a dohlížet na jejich dodržování, i když vás vaše dítě vyčerpává a rozčiluje, když si stojíte za svým. 

Pamatujte, rodiče pozemští-andělé: Vaším úkolem je vést a učit své děti k tomu, jak se vyrovnat se světem, až už tady nebudete. Učte své děti být silní a zachovat si svého velkého, svobodného ducha. Učte své děti být sebou samými a nebát se vystoupit jako vůdce a aktivista. Vaše děti se učí tím, že sledují vaše chování. Vaše dítě se dívá, jak se vypořádáváte se stresem. Uchylujete se k alkoholu, jídlu, práškům, televizi nebo jiným škodlivým a otupujícím návykům? Nebo si při stresu volíte zdravé cesty jako je cvičení jógy nebo procházka přírodou? Vaše dítě bude vaše chování napodobovat.

Učte své děti, aby vás jako rodiče respektovaly. Nepouštějte se do bojů o moc. Kdykoli budete s někým bojovat o moc, projevujete tím, že by vás o vaši moc mohl někdo připravit. Již máte svých 100 procent síly a nepotřebujete s nikým bojovat, abyste je dostali zpátky. Nikdy jste svou sílu neztratili, pokud jste se jí sami nevzdali. A i tak o svou sílu nemůžete ve skutečnosti přijít, protože Bůh vás s ní stvořil. A co Bůh stvořil a čím nás obdaroval, to je věčné.

* * *

- z knihy Asertivita pro pozemské anděly, Doreen Virtue (z anglického originálu Assertiveness For The Earth Angels)
 překlad: Magda Techetová
Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.