neděle 27. července 2014

1. lekce andělů hojnosti: Žádejte o pomoc

První lekcí andělů hojnosti je naučit se žádat o pomoc. Může se vám to zdát zcela očividné, ale bývá to přehlíženo, což je důvod, proč tolik lidí trpí, i když by nemuseli. Dokud nepožádáte, nikdo - dokonce ani Bůh - vám nemůže pomoci. Kvůli Zákonu svobodné vůle, který respektuje vaše právo vybrat si svou životní cestu, Bůh ani andělé nemohou zasáhnout bez vašeho svolení. To znamená, že si nejprve musíte říct o to, co chcete. Ať už potřebujete jakoukoli pomoc, Bůh a andělé vás vždy podpoří. Žádné dílo pro ně není příliš velké nebo příliš malé na to, aby vám mohli poskytnout své milující vedení a podporu. Vy se na ně jednoduše potřebujete obrátit s žádostí o asistenci.

Někdy se nás lidé ptají, proč by měli mluvit k andělům, když je Bůh tak snadno přístupný. Odpověď je: Bůh i andělé jsou jedním a není mezi nimi žádné oddělení. Slovo anděl znamená "Boží posel". Pomyslete na anděly jako na myšlenkovou podobu Stvořitele. Když mluvíte s Bohem a nasloucháte mu, posíláte a dostáváte anděly. Bůh je rovněž jedním s vámi, s Ježíšem, svatými a všemi ostatními. Žádosti andělům o pomoc mohou mít mnoho podob, které zcela záleží na vás a vašich přesvědčeních. Andělé nenáleží k žádnému náboženství, nejsou omezení a milují bezpodmínečně. Jsou to ministři, prostředníci a poslové Boží vůle míru. Andělé mohou i měnit fyzikální zákony, aby pomohli těm, kteří je zavolají.

Když jsem já (Doreen) psala svou knihu Zázraky archanděla Michaela a Léčivé zázraky archanděla Rafaela, velmi na mě zapůsobily pravdivé příběhy, které mi lidé zaslali k publikaci. Každý příběh vyprávěl o osobě v nouzi, která duchapřítomně zavolala anděly ve chvíli, kdy je potřebovala. Ať už se bála nemoci, nehody, útoku nebo napadení, tito lidé se zastavili a modlili se za pomoc.
Obdivuji tyto lidi, protože by bylo o tolik jednodušší prostě začít křičet nebo proklínat tyto děsivé situace. Ale namísto toho, aby reagovali ze strachu, zachovali rozvahu a požádali o Božský zásah. A protože si řekli o pomoc, dostali ji.

Někteří lidé se bojí říct si o pomoc, protože mají pocit, že si ji nezaslouží. Mají dojem, že musejí být svatí a dokonalí, aby si zasloužili pomoc Nebes. Kdyby to byla pravda, nikdo by pomoc nedostal! Pomoc není odměna; je to odezva. Příčina a následek znamená, že vy něco uděláte (příčina, která je v tomto případě žádost o pomoc) a pak se objeví následek (dostanete pomoc). Nezáleží na tom, jak Nebesa o pomoc požádáte, ale jen na tom, že si o ni řeknete. Můžete požádat Boha, Ježíše, svaté, nanebevzaté mistry a anděly prostřednictvím tradičních modliteb, meditací, afirmací, vizualizace, hudby, psaní nebo jiné tvořivé činnosti; nebo vyjádřením svých upřímných pocitů Nebesům skrze rozmluvu od srdce k srdci.
Zde je příklad modlitby, kterou můžete pronést:

"Drahý Bože a andělé, potřebuji pomoci s [vysvětlete svou situaci]. Cítím se [vyjádřete své upřímné pocity] a prosím vás, abyste pomohli mně i všem, kterých se to týká. Děkuji vám a amen."

Bůh již ví, co potřebujete, jak se cítíte a s čím chcete pomoci. Důvod, proč se modlit, je ten, že tím pomůžete sami sobě k úlevě a uvolnění. Když vyjádříte své pocity, zmírníte jejich potlačenou stresující energii. Je to jako vypouštění vzduchu z přeplněného balónu. Když probíráte své pocity, dostává se vám vhledů do důvodů vašeho rozčilení a můžete také obdržet náhledy týkající se řešení.
Rovněž je důležité se modlit, protože žádost o pomoc vyžaduje soulad se Zákonem svobodné vůle. Je to jeden z vesmírných zákonů, podle nichž všechno funguje. Dostali jsme svobodnou vůli k tomu, abychom se mohli sami rozhodovat, a tím se učili a rostli.
Vaše modlitba může být formální a tradiční, nebo zcela uvolněná a od duše. Můžete svou modlitbu vyslovit nahlas nebo si ji jen myslet (protože Nebesa slyší i vaše myšlenky). Můžete svou modlitbu napsat jako dopis Bohu a andělům. Můžete ji Nebesům zazpívat. A nebo, ve chvíli frustrace, ji můžete i zakřičet.

Křišťálově jasné záměry
Chvíle, kdy jste nahněvaní, jsou často těmi, kdy jsou modlitby zodpovězeny okamžitě. Důvodem je to, že vaše frustrace vám pomůže se naladit a soustředit na to, o co žádáte. Andělé hojnosti nás učili, jak je důležité mít "křišťálově jasné záměry". To znamená vědět, co hledáte.
Zhmotňování se zablokovává, když jste neustále na vážkách. Možná si nejste jistí, co vás udělá šťastnými, nebo bojujete se svými pocity nezasloužení si. Pro některé lidi je problémem nedůvěra. Prostě nevěří, že by se jejich přání opravdu mohlo splnit.
Pojďme se tedy pobavit o tom, jak tyto překážky odstranit:

Když si nejste jistí, co vlastně chcete
Je v pořádku, když neznáte bližší podrobnosti o tom, o co žádáte. Můžete požádat o určitý pocit. Například můžete poprosit o pocit bezpečí, finanční jistoty, respektu, naplnění a tak dále. Podmínky, které tyto pocity obnášejí, budou vedeny Božskou neomezenou moudrostí, takže se nemusíte starat o detaily.

Když se bojíte, že požádáte o něco "špatného"
Naším opatřením proti výše uvedenému strachu je přidat ke své modlitbě ještě tuto žádost: "Toto, nebo něco lepšího." Tato modlitba bere v potaz, že Boží vůle má pro vás vyšší standardy, než které si přisuzujete vy sami. Můžete si přát to nejmenší, ale Bůh - který je milujícím rodičem s neomezenými zdroji - si pro vás přeje naprostý mír. A tak žádejte o to, co si přejete, ale nechte i volný prostor Bohu, aby vaši modlitbu mohl ještě vylepšit. My sami jsme zažili mnoho skvělých zkušeností s modlitbou za vedení ohledně svých přání. Žádejte o cokoli, s čím potřebujete pomoci - včetně pomoci s žádostí o pomoc.

Strach, že si pomoc Nebes "nezasloužíte"
Tento strach někdy pramení z náboženských učení, která podněcují strach a vinu. Pokud jste byli vychováni ve víře, že laskavosti Boží se dostává pouze svatým lidem, prosím, věnujte nějaký čas modlitbě a rozmluvě přímo s Bohem... a pak si to rozmyslete. Přímé spojení s Bohem je přirozené právo nás všech. Bůh, bytost tvořená 100% láskou, vás bezpodmínečně miluje. Nemusíte si Boží lásku a pomoc zasluhovat, neboť je volně poskytována nám všem, bez jakékoli potřeby se pro ni kvalifikovat.
Někteří lidé sami sebe podceňují, protože mají nízké sebevědomí. Bojí se, že budou druhé obtěžovat, včetně Boha, se svými problémy. A tak tiše a osaměle trpí. Není to utěšující vědět, že Bůh je všudypřítomný (všude, s každým a současně)? Nepomáhá vám vědomí, že není nijak možné Boha "obtěžovat" svými žádostmi, protože Stvořitelova nekonečná moudrost je vševědoucí?

Strach, že budete "sobečtí"
Pokud vás učili, že nesmíte nic chtít pro sebe, můžete se zdráhat požádat Nebesa o pomoc. Strach ze sobectví však můžete přehodnotit, když pomyslíte na to, kolik lidí, zvířat a oblastí bude mít z vaší nově objevené hojnosti přínos. Čím více přijmete, tím více můžete dávat.
Vaše přijímání neznamená obírání někoho jiného. V duchovní pravdě je skutečně nekonečná zásoba všeho pro všechny. Můžete být tím, kdo napomůže rovnocennému rozdělení bohatství!

Nedůvěra
Pokud nevěříte, že vaše modlitby budou zodpovězeny, pak v první řadě tyto modlitby možná ani nevyslovíte. Možná jste byli v minulosti zklamáni, protože se vaše žádosti nenaplnily. A tak se snažíte vyhnout budoucímu zklamání tím, že nežádáte o nic.
Tento sklon můžete uzdravit tím, že se zaměříte na chvíle, kdy se vám vaše modlitby splnily. Pomyslete na situaci, kdy jste byli příjemně překvapeni, protože jste dostali to, co jste si přáli. Nedovolte prosím velkým zklamáním, aby zastínila všechny "menší" zázraky, které k vám přicházejí.
Víra nám pomáhá pokračovat dál i skrze životní zklamání. Je důležité svou víru udržovat naživu, i když se vám zdá neopodstatněná.
Optimismus je pozitivní energie, která k vám přitahuje hojnost a všechny dobré věci. Bez víry a optimismu vám může i uniknout odpověď na vaši modlitbu! Svou víru můžete posílit tím, že požádáte archanděla Michaela, anděla odvahy a síly, aby vstoupil do vašich snů. Když spíte, spí také vaše ego, a tak nemůže ani přehlušit vaše Božské vedení. Když budete usínat, řekněte tiše nebo nahlas:
"Drahý Bože a archanděli Michaeli, prosím, vejděte do mých snů a očistěte mě ode všech strachů, které v minulosti zablokovaly mou víru. Oživte, obnovte a osvěžte prosím mou víru, tak abych věřil/a vám i svému vnitřnímu vedení. Amen."

Jak si vyjasnit svá přání
Možná se bojíte, že požádáte o něco špatného. Nebo se možná neustále rozmýšlíte a měníte svá rozhodnutí o tom, co chcete. Pamatujte, že Bůh již ví, co chcete, a také ví, co by bylo pro váš tím "nejvyšším a nejlepším". Avšak kvůli Zákonu svobodné vůle musíte nejprve požádat o pomoc, než ji dostanete.
Žádost o pomoc Nebes je přesně totéž, jako když si objednáváte jídlo v restauraci. Když si řeknete o avokádový sendvič, přesně ten také dostanete. Pokud si však nejste jistí, co si objednat, můžete se zeptat: "Co byste mi doporučili?" Stejným způsobem můžete zkrátka zavřít oči, zhluboka se nadechnout a říci nahlas nebo tiše:
"Drahý Bože, děkuji Ti za to, že naplňuješ všechny mé pozemské potřeby. Prosím, abys mě nadále jasně vedl ke všemu, co potřebuji k naplnění svého životního poslání a abych byl/a schopný/á zajistit bezpečný a zdravý život sobě i svým milovaným blízkým. Amen."
Jakmile vyslovíte tuto modlitbu, všímejte si jakýchkoli myšlenek, pocitů nebo vizí... i když mohou být nejasné. Tyto vjemy jsou odpověďmi na vaši modlitbu, v nichž je vám ukázáno a skrze něž jste vedeni k tomu, jak můžete dostat to, co potřebujete. Ze strany Nebes jsou to doporučení, o co byste si měli říkat.
Pokud jste žádné vjemy neobdrželi, stane se tak, jakmile se uvolníte, např. při meditaci, sezení v přírodě, při masáži, při usínání nebo probouzení. Každá žádost je zodpovězena, i když nám někdy může chvíli trvat, než si odpovědi všimneme.

Jak často žádáte?
Potřebujete požádat pouze jednou. Také byste nenásledovali číšníka až do kuchyně a neustále mu připomínali, že chcete svůj avokádový sendvič. A stejně tak potřebujete Nebesa požádat pouze jednou, abyste jim to umožnili podle Zákona svobodné vůle.
Když požádáte vícekrát, není to problém. Můžete žádat tak často, jak jen chcete. Není však nezbytné žádat víckrát než jednou.
Ačkoliv - a toto je opravdu velké a zásadní "ačkoliv" - pokud upadáte do pochybností, strachů, nejistoty a pesimismu ohledně vyslyšení vašich modliteb, určitě žádejte i o obnovení vaší víry.

Udržte si víru!
Víra je nezbytná k tomu, abyste si nebránili v přijímání toho, o co jste požádali. Jinak můžete také utéct z restaurace ještě dřív, než vám váš avokádový sendvič donesou!
"Prosím, Bože, pomoz mi udržet si svou víru, důvěru, naději a optimismus."
Můžete také poprosit archanděla Michaela, aby vstoupil do vašich snů, zatímco spíte. Pamatujte, že je to bezpodmínečně milující, všudypřítomný anděl, který nepatří k žádnému náboženství a který vám pomůže uvolnit váš strach. Až budete usínat, řekněte nahlas nebo tiše:
"Archanděli Michaeli, žádám tě, abys vstoupil do mých snů a očistil mě od všeho, co mi brání plně věřit."
Když spíte, vaše ego vám nebrání v Božském vedení, jako to dělá v bdělém stavu.
Jakmile jednou pozvete archanděla Michaela do svých snů, bude láskyplně a bezpečně jednat jako kominík, který očistí vaše vědomí a city od všeho škodlivého. Můžete se během tohoto procesu i probudit, neboť jeho očišťování pocítíte.
Ráno se budete cítit pozitivně povzneseni. Možná se budete cítit trochu unavení po celém tom procesu, ale vaše naděje a víra budou šťastně obnoveny. A s vírou se můžete sebevědomě pohnout kupředu!

"Děkuji Ti, Bože, za...."
Jak už jsme zmínili, nezáleží na tom, jak Nebesa o pomoc požádáte, ale že je požádáte. Studie prokazují, že modlitby všech náboženství mají měřitelný pozitivní efekt. Tyto studie například prokázaly "placebo efekt" pozitivního myšlení na efektu, který měly modlitby na rostliny, děti a zvířata.
Zajímavé je, že - jak vyplývá ze studií i našeho vlastního průzkumu - afirmativní modlitby mají o trošku lepší efekt než snažné prosby. Tyto termíny znamenají:

- Snažná prosba je modlitba, kdy pláčete o pomoc. Prosíte, žadoníte a naléháte, aby vám Nebesa pomohla. Někdy je tato forma modlitby vyslovována klidně, jindy intenzivněji. Tato podoba modlitby je obzvláště účinná, pokud jste v koncích a víte naprosto jasně, co chcete. Dokonce i vyslovení prostého "Pomozte mi!" směrem k Nebesům přinese své výsledky.

- Afirmativní modlitba je, když děkujete Bohu za pomoc, o kterou žádáte. Vyjadřujete plnou víru, že vaše modlitby budou, a vždy jsou, zodpovězeny. Říkáte: "Děkuji Ti, Bože, za [doplňte si]."

Síla modlitby
Všechny typy modliteb přinášejí andělům radost. Coby odevzdaní a milující poslové Boha jsou andělé plni radosti, kdykoli nám mohou pomoci přiblížit se k našemu Stvořiteli.
Pokud vám modlitba není příjemná kvůli minulým zážitkům či asociacím, pak vás andělé silně povzbuzují k tomu, abyste tuto konverzaci s Bohem obnovili právě teď. Když tak učiníte dle svých vlastních podmínek, dosáhnete rychlých výsledků a také si tím můžete pomoci k vyléčení jakékoli zbývající bolesti, kterou jste v sobě možná nosili. Síla modlitby je neomezená.
Je důležité poznamenat, že se nemodlíme přímo k andělům, včetně andělů hojnosti. To by nedávalo smysl, protože oni jsou pro Boha tím, čím jsou pro nás naše paže a ústa: jsou důležitými součástmi, ale ne celým celkem. Anděly neuctíváme.

Jste-li zmateni předmětem této kapitoly, nejste sami. Pro mnohé lidi je modlitba pouze záložním plánem "pro případy nouze". Užívání modliteb pro něco tak světského, jako jsou peníze, lepší práce nebo povýšení může některým připadat malicherné, dalším zase rouhavé. Naštěstí to tak není.
Modlitba je jednou z nejmocnějších metod, jak nabýt ve svém životě čehokoli. Byli jsme sem sesláni Božskou bytostí společně se všemi ostatními v této existenci. Je k tomu důvod, a to ten, že v dosahu Stvořitele je vše a může nám to být propůjčeno, dokážeme-li o to požádat a je-li získání daných věcí v našem nejvyšším zájmu. Máme svobodnou vůli, a to jak k lepšímu, tak k horšímu. To znamená, že i když Božství ví přesně, co je pro nás nejlepší, nemůže vždy zakročit k našemu prospěchu. Kdyby se z nějakého důvodu Božství rozhodlo rozvinout před námi červený koberec plný hojnosti a luxusu, jaké lekce bychom se mohli naučit a jak bychom mohli vyrůst? Neznamená to, že musíme žít život plný nedostatku a utrpení, abychom se něco naučili, ale že se rozhodně musíme naučit žádat o dobré věci ve svém životě. 

Žádost se dá uskutečnit různými způsoby. Někdy může být i tvrdá práce formou žádosti, neboť skrze ni ukazujeme, že jsme ochotni vynaložit úsilí pro to, co chceme. Každý z nás potřebuje udělat první krok, aby vykročil vstříc Božství na půli cesty, a musíme se rozhodnout sami za sebe, která cesta je pro nás nejpříjemnější a nejpřirozenější. 
Když se modlíme, navazujeme rozhovor s naším Božským Zdrojem, a dostáváme příležitost dovolit Vyšší Moci, aby nám pomohla k lepšímu. Tak jako dobří rodiče nezasahují do společenského života svých dětí, dokud nejsou požádáni nebo pokud jim nehrozí nebezpečí, musíme i my požádat o jakoukoli pomoc, kterou si přejeme. 
Způsob, jakým se modlíte, je čistě na vás. Můžete se modlit k jakékoli Božské bytosti lásky a světla, s níž souzníte. Může to být tichá modlitba, jednoduchá modlitba, promluva a hlasitá modlitba, nebo vážná obřadní řeč. Můžete si také vybrat, zda se budete modlit v chrámu či kostele, doma nebo někde venku. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete modlit, výsledek bude vždy stejný. Některá náboženství mají velmi specifické návody, jak se modlit, a pokud se rozhodnete je následovat, bude to zcela přijatelné. Stejně tak pokud se rozhodnete nehledět na konvence a modlit se tak, jak sami chcete, je to také v pořádku. 

Když se modlíte za hojnost, není až tak důležité si ji vizualizovat, jak byste si mohli myslet. Božství ví přesně, co si přejete. Vaše mysl je v podstatě velmi bezpečná ohrádka, ale když jde o modlitbu, může být také jako otevřená kniha. Můžete ve vizualizaci předmětu, který by se vám líbil, pokračovat, protože to vaší mysli pomáhá zůstat soustředěná (jak si vysvětlíme v následujících kapitolách), ale nebuďte na sebe příliš tvrdí, pokud se vám to vždy nepodaří. 
Je možné modlitbu úspěšně použít i bez jakýchkoli jiných manifestačních metod. Protože je modlitba přímo namířena k Božskému Zdroji, je stejně tak mocná jako ostatní metody. Avšak u vizualizací a afirmací se nikdy neřeší, zda to bude či nebude fungovat, možná jen jak rychle. Z těchto důvodů je použité samotné modlitby v pořádku, ale užití kombinace všech metod je doporučena.
Pokud zjistíte, že jsou vaše modlitby tak účinné, že nepotřebujete žádné další metody, je to v pořádku. Vy jste ti jediní, kteří o tom rozhodují, a nikdo jiný vás nebude nikdy zpochybňovat za to, zda využíváte všechny své prostředky, nebo zda preferujete jeden nebo druhý. 

Často slýcháme o tom, že někteří lidé se bojí "obtěžovat" kterékoli božstvo svými žádostmi. To se nikdy nestane. Váš Stvořitel netrpělivě čeká na to, aby vám mohl pomoci, a jakákoli komunikace z vaší strany je kdykoli vítaná. Množství lásky vycházející od vašeho Božského rodiče je téměř nepřekonatelné, a tak čím více se modlíte, tím více se budete cítit milováni. Brzy se budete cítit velmi utěšeni a podpořeni a žádání o pomoc se pro vás stane přirozeností.
Někteří lidé mají pocit, že musí za Božskou asistenci nabídnout něco na oplátku. Ujišťujeme vás, že to vůbec není nutné. Je krásné projevovat laskavé činy, které vám dají dobrý pocit, ale obchodování není součástí modlitby. Neodrazujeme vás samozřejmě od dobročinných aktivit, cítíte-li se k nějakým vedeni, ale i kdyby se vám nedařilo je vykonávat, neovlivní to sílu vaší modlitby. 

Modlitba je metoda, kterou my sami užíváme častěji než kteroukoli jinou. Ne proto, že by byla účinnější, ale protože je nám nejpříjemnější. Máme velmi blízké přátele, kterým modlitba tolik nevyhovuje, avšak využívají jiné metody se stejně skvělými výsledky. Jakmile máme z některé metody dobrý pocit, o to lépe s ní uspějeme.
Typická modlitba, kterou já (Grant) využívám, je něco jako toto:
"Bože, přeji si mít čas na vyučování a psaní. Cítím potřebu mít více peněz, které mi budou dostupné, tak abych mohl věnovat více času těmto projektům než práci pro někoho jiného. Pomoz mi prosím vydělat více peněz, tak abych mohl pomoci více lidem. Děkuji Ti."
Je to jednoduchý příklad, ale většinou bohatě stačí. Nejdůležitější je, aby to bylo upřímné. Můžete svou modlitbu ještě zjednodušit, např.: "Prosím, pomozte mi získat více peněz."
Nebo ji můžete naopak rozšířit. Jak už jsem zmínil, nejdůležitější je být upřímní. Když opravdu věříte a máte velkou dávku důvěry, mohou se dít zázraky - a také se dějí. Pokud však jen testujete, zda vám modlitba opravdu zafunguje, pak vaše výsledky asi nebudou tolik hodnotné. 
Je-li vám kdykoli nepříjemné použít modlitbu ke zhmotnění peněz, pak je dobré přestat. Jediný důvod, proč použít modlitbu, je ten, že vám zní pravdivě a cítíte při ní mír. Pokud to není váš případ, bude pro vás lepší uchýlit se k jiným metodám. 
Tři z hlavních metod manifestace jsou: modlitba, vizualizace a afirmace - modlitby vyvolávají v začátečnících ohromení, neboť je považovali za úctyhodné zdroje, které se využívají pouze v mezích organizovaných náboženství. I když tyto praktiky a organizace mají ve světě své místo, v některých případech fungují na úkor osobní svobody. 

Síla modlitby může být užívána pro mnohem více věcí než je prostá finanční hojnost. Ve skutečnosti je finanční hojnost pouze jedním z menších úkolů. I když je zhmotňování hojnosti primárním zaměřením této knihy, tak pokud jste se naučili praktikovat modlitby a dosahovat s nimi úspěchů, zjistíte také, že téměř každá oblast vašeho života se začíná zlepšovat také. 

První nefinanční oblastí, kde lidé začínají vidět zlepšení, je jejich zdraví. Přiznejme si to na rovinu - vaše zdraví je vaším bohatstvím, takže to není žádná maličkost. Někdy je zlepšení zdraví hlavním prospěchem modliteb, které byly pro tyto účely využívány již po staletí. Mnohe studie rovněž prokázaly účinnost modliteb v oblasti medicíny. Většina studií prokázala, že modlitba byla účinná, i když subjekty nevěděly o tom, že se za ně někdo modlí, i kdy lidé, kteří se modlili, nevěděli, za koho se modlí. To je velmi zajímavé. 
Tyto studie také přišly s dalšími zajímavými informacemi v případech, kdy modlitba nezafungovala. Může se vám zdát divné zabývat se případy selhání, ale v tomto případě to vedlo k pozitivním vylepšením. Jak studie shrnuly, hlavní příčinou selhání bylo pronese modlitby bez víry. Neupřímná modlitba je účinná asi stejně tak jako vůbec žádná. Některé studie prokázaly i to, že se symptomy zhoršily, když byla modlitba neupřímná, avšak tyto informace jsou zřejmě překroucené. Je velmi nepravděpodobné, že by energetická síla, která odpovídá milující modlitbě, mohla uškodit nemocnému kvůli jednání někoho jiného.

Z těchto důvodů, pokud se chystáte modlit se, udržujte si otevřenou mysl. Upřímnost neznamená, že si musíte osvojit určitá náboženská přesvědčení nebo se začít modlit pravidelně. Neznamená to, že musíte každému říkat, co děláte, a rozhodně to neznamená, že byste měli svůj život měnit, pokud se k tomu necítíte vedeni. Vše, co upřímnost znamená, je to, že věříte tomu, že upřímně hovožíte s Vyšší Mocí a důvěřujete, že tato síla je schopna vám pomoci. 

Zázraky hojnosti
Když jsem já (Doreen) byla mladá žena v domácnosti s omezeným příjmem, zažívala jsem zázraky hojnosti prostřednictvím afirmativních modliteb. Jednou, když jsem měla málo peněz a potřebovala jsem nakoupit potraviny, řekla jsem: "Děkuji Ti, Bože, za peníze k zaplacení jídla." Podívala jsem se dolů a u mých nohou ležela 100dolarová bankovka! Byly to peníze seslané přímo z Nebes. Šla jsem přímo do obchodu a koupila své rodině jídlo, pozornost od Boha.
Stejně tak se mnohokrát peníze nečekaně objevily podobným způsobem, rovněž na odezvu afirmativní modlitby. Jednou jsem od srdce napsala Bohu dopis, ve kterém jsem mu děkovala za dostatek peněz k zaplacení účtů. Umístila jsem ten dopis na stůl, u něhož jsem se modlila a meditovala. O týden později jsem obdržela šek na přesně tolik peněz, kolik stály mé účty!
Jindy jsem šla koupit dárek své drahé přítelkyni. Objevila jsem šátek, který byl pro ni dokonalý a věděla jsem, že by se jí moc líbil. Ale v obchodě přijímali pouze hotovost a já jí s sebou neměla dost na zaplacení šátku. Měla jsem šeky a kreditní karty a v obchodě nepřijímali ani jedno. A tak jsem podržela svou peněženku a řekla: "Děkuji Ti, Bože, že mám právě teď dostatek hotovosti ve své peněžence, abych mohla své kamarádce koupit dárek." A když jsem pak peněženku otevřela, bylo tam 20 dolarů, o kterých jsem věděla, že tam předtím nebyly. Mohla jsem tak kamarádce koupit šátek a dostala tím také cennou lekci o síle víry a modlitby! 

Potkali jsme i mnoho dalších lidí, kteří zažili zázraky hojnosti, když se modlili za pomoc Nebes. Pamatujte, že jediné, před čím nás Bible varuje, je přílišná láska k penězům. Pokud žádáte o peníze, abyste si mohli naplnit své potřeby, a děláte přitom svou část práce a jste dobrým člověkem, není vůbec nic špatného na tom požádat Nebesa o pomoc. Je to doslova mana z Nebe!
Nádherné "Kázání na hoře" nám slibuje, že Bůh naplní potřeby nás všech, a je to pravda! A čím více si dovolíte přijímat tuto štědrost, tím více jí budete moci sdílet s druhými. 

Shrnutí
Zákon svobodné vůle funguje vždy u každého a u všeho. Tento zákon říká, že máte svobodnou vůli rozhodovat sami za sebe. Nikdo nemůže zasahovat do vašich rozhodnutí bez vašeho svolení. A tak, i když Bůh už ví, co chcete a potřebujete, musíte nejprve požádat o Nebeskou pomoc, než vám bude dána. 
Vždy si pamatujte: Nezáleží na tom, JAK požádáte, ale jen na tom, ŽE o ni požádáte.

* * *

- z knihy Andělé hojnosti, Doreen Virtue (z anglického originálu Angels of Abundance)
 překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.