pondělí 1. února 2016

Astrologická předpověď na únor 2016

Letošní únor připomíná začátek nového roku mnohem víc než leden. Během retrogrády Merkuru v průběhu minulého měsíce jsme byli hodně zaneprázdněni uvazováním uvolněných konců, vyřizováním věcí, o kterých jsme mysleli, že už jsou za námi, ale které se pouze zanesly prachem, a obecně jsme se potýkali s nedokončenými záležitostmi, ať už praktickými, citovými nebo duchovními. Nyní, když se Merkur opět pohybuje v přímém směru, budeme mít mnohem lepší šanci nastoupit svou jízdu. Což je opravdu příhodné, protože přesně po únorovém úplňku začíná období zatmění, zvěstující následná dvě zatmění v březnu. Ale než se k tomu dostaneme, je třeba udělat pár věcí.

Tento měsíc začíná zaujetím pozice Saturnu, Uranu a Pluta v přímce, která potrvá až do zatmění Měsíce 23.března. Ve spojení se stinnou kvadraturou Uranu a Pluta, která dominovala nebesům od roku 2012 do 2015, toto uspořádání posvítí na místa, kde jsme možná hluboce usnuli na vavřínech a kde se tudíž potřebujeme probudit a pocítit vůni kávy. Může nás to svádět k tomu se znovu podívat na uplynulé tři roky s pocitem uspokojení... dokonce, troufám si říci, až samolibého uspokojení, zrcadlícího velké změny, které jsme učinili, a poplácání po zádech za to, jak jsme byli "ostří". A samozřejmě jsme byli.  
Nespočet lidí si prošlo traumaty a/nebo proměnami, které by si nikdy předtím nedokázali představit, že mohou přežít. Odvaha nás všech byla testována a mnozí z nás byli zatlačeni do kouta, z něhož bylo možné vyjít pouze skrze plameny na druhou stranu. Svádí to tedy k tomu myslet si, že jsme nyní konečně na druhé straně, a že by se všechno mělo prostě zklidnit a utišit.

Ale klíč k porozumění tomuto období spočívá v uvědomění si, že věci se po takových stavech jako byla kvadratura Uranu a Pluta nevracejí zpátky do "normálu". Jejích samotná podstata je místo toho neodvolatelně změněna. Když vnější planety společně tančí, samotná substance, která spojuje dohromady celý tento vesmír a všechno v něm, je přetkávána. Proto jejich dopad prožíváme tak silně: proniká námi na nejhlubší úrovni a my nemůžeme nijak ignorovat vliv, který na nás mají, protože se stává námi. Kdybychom to udělali, znamenalo by to roztříštit svou vlastní bytost a být odděleni od své podstaty. Máme za sebou těžké časy, které nás hluboce zkoušely, ale byl to také čas, během něhož byla naše přirozenost rozbita a poté znovu utvořena. Nemůžeme tím prostě projít a vyjít stejní; pouze silnější. Vycházíme obnovení, znovuzrození, znovu stvoření posvátným Zdrojem. Nikdy už nic nebude stejné, natož pak my.

Jakmile jednou otevřeme dveře takovým silám, musíme se naučit žít s nimi zadobře. Budou-li potřebné mocné změny, musíme být na to připraveni, a to raději předem, než abychom čekali, dokud nebudeme dotlačeni až za svou hranici, jako to mnozí dělali během vesmírné kvadratury v období 2012-2015. Nyní už víme, jaké to je, být donuceni do hluboké změny. Příště tedy tyto změny proveďme dřív, než k tomu budeme muset být nuceni! Udělejme to ve svém vlastním načasování, jakmile se nám dostane onoho vnitřního ponouknutí, které řekne "Dobrá... něco se chystá... připrav se na změnu...". Odporovat je marné, protože činy založené na víře a odvaze v souladu s vnitřní moudrostí jsou samotnou podstatou vývojového procesu tohoto roku. Budeme potřebovat odvahu a soustředěnost, odhodlání, závazek a jasnost. To všechno může ke svému rozvoji potřebovat nějaký čas, ale čím více budeme do jejich rozvoje investovat, tím lépe budeme vybaveni k odezvě, až změna jednou zaklepe na dveře (a ona zaklepe).

Saturn, který je nyní ve znamení Kozoroha, nám poskytuje praktický optimismus a vytrvalou odvahu, které jsou vyžadovány k pokračování po cestě změn, i když bychom raději zůstali tam, kde jsme! Evoluce není o tom jen se někam dostat a transformace není o zajištění si stavu, který potrvá navždy. Život se neustále mění, jinak by to nebyl život. Naše srdce mezi každými dvěma údery chvíli odpočívá. Bdělost se střídá se spánkem a energie s vyčerpáním. Náš dech vchází a vychází, naše buňky se obnovují a naše city se povznášejí a mění. Nehybnost je ustrnutí: smrt - nikoli život, potlačení - nikoli vyjádření. Chceme-li se chopit života, který je náš, musíme být připraveni ho žít naplno, ne z něj vynechávat části, jimž bychom se raději vyhýbali, nebo zarputile lpěli na těch, které potřebují jít. Nadcházející období zatmění společně s uspořádáním Saturnu, Uranu a Pluta v přímce, nám pomohou odfouknout pryč jakékoli pavučiny samolibosti a připomenou nám, že cílům přisuzujeme příliš velkou hodnotu: to cesta sama je cílem!

Konjunkce mezi Venuší a Plutem od 3. do 9.února nám připomene, že i uprostřed zásadní změny můžeme nalézt útěchu, pokud se procesu odevzdáme, spíše než abychom bojovali o získání kontroly nad ním. V tomto aspektu se nachází jisté opuštění: ochota dovolit silám změn, aby vyplnily naše bytí a prolomily naše jinak přísné obrany. Pokud toto dovolíme a přijmeme tsunami nové energie, která naruší klid našeho povrchu, začneme počítat její omlazující a osvěžující vlivy, které dosáhnou do každého rohu našeho života. Pokud se však budeme snažit její proud řídit, utvářet a usměrňovat, můžeme pak zjistit, že naše obrana je přetížená silami, které jsou daleko za hranicemi naší kontroly, když bychom to nejméně čekali.

Od začátku února do konce dubna bude Cheirón v konjunkci se Severním Uzlem, a do 11.března v opozici s Jupiterem. Obě uspořádání jsou pro nás velkými léčiteli a učiteli. Cheirón vyhledává celistvost. Ve znamení Ryb nás žádá, abychom sami sebe na úrovni ega poznali natolik dobře, abychom byli schopni se vzdát toho, kým jsme věřili, že jsme, a abychom tím získali mnohem větší a trvalejší pravdu. Cheirón v Rybách nás však může navádět k vyhledávání dokonalosti před vším ostatním; kdy nám hrubý materiální svět bude připadat surový a podlý, kdy budeme preferovat ducha nad hmotou, strojenost před realitou. Učinit však tento skok ještě předtím, než sami sebe poznáme coby fyzické bytosti v materiálním světě, je ukvapené: útěk od lidskosti, která je naším dědictvím a zodpovědností díky zázraku zrození. Ve své opozici s Jupiterem v Panně budeme přinuceni přijmout fyzický svět a zároveň si uvědomovat jeho omezení a povinnosti. Neboť duch je stejně tak obsažen ve hmotě, jako existuje mimo ni. Nedokážeme-li ho v ní vidět a namísto toho se snažíme vyhnout konfrontaci se světským světem, upíráme si tak přístup k posvátnému Zdroji v jeho plnosti; k tomu, co všechno oživuje. 

Léčení dostupné v období konjuknce Cheiróna se Severním Uzlem je život měnící. Poskytuje nám vedení k uzavření minulých bolestí, které nás do nynějška pronásledovaly a vybízí nás k tomu, abychom minulosti dovolili uzavřít se sama, spíše než abychom si ji donekonečna přehrávali ve své mysli, citech a chování. Nemůžeme minulost změnit ani vymazat potíže ze svého osobního života, ale můžeme jim dovolit stát se podpůrným hnojivem pro budoucnost, místo abychom nechali své vzpomínky a city zkamenět a nechat je rozkládat krev našeho života v přítomnosti. Tato konjunkce nám ukáže míru, v jaké jsme se identifikovali s bolestí. Je-li náš životní příběh postaven na utrpení, může být nepřiměřeně těžké ho vyléčit, neboť jakmile zmizí bolest, co nám pak zůstane? Abychom propustili minulost, musíme jí sebrat její roli v přítomnosti, nikoli jako její popření, ale jako čin sebelásky, která si uvědomuje, že minulost vytváří přítomnost, ať už ji léčíme nebo ji necháváme nás lámat. Poskytovat kořenům toho, kým jsme dnes, půdu vytvořenou ze včerejších utrpení, je bezděčný projev sebezraňování, který nám zajisté ještě prodlouží naši bolest. Cheirón se Severním Uzlem nás zvou k léčení našich nejtemnějších míst a k započetí procesu nápravy, dovolíme-li jim to. V opačném případě jejich přítomnost využijeme jen k tomu, že si jen znovu potvrdíme, jak zranění jsme, a ztratíme vzácnou příležitost k uzdravení.

Novoluní ve znamení Vodnáře 8.února nám potvrzuje naše právo k tomuto léčení. Ať už ho přijmeme nebo ne, je to naše volba a můžeme mít problém postavit se proti sebesabotující setrvačnosti, ale jakmile se zavážeme k obnově, všechny síly povstanou, aby nám k ní pomohly. Toto novoluní je zahaleno mystériem, které promlouvá o skrytých věcech a zasvěcení do nových stavů bytí. Může se to zdát na povrchu klidné, ale srdce toho všeho pulzuje mocnou energií, kterou si můžeme zapřáhnout, pokud si to zvolíme. Nenechte se oklamat pozlátkem zdánlivého "nic nedění" tohoto období, neboť pod povrchem se něco probouzí. Toto novoluní vypovídá o velkém potenciálu skrytém ve světské a ohromné energii, která je nám dostupná v každodenních aférách. Možná se budeme muset dívat za momentální zdánlivost, abychom ji našli, a být připraveni vidět věci novým způsobem a z nových pozic. Ale je tam a jakmile zjistíme, kolik životní síly se skrze nás touží projevit, můžeme najít přesně tu hybnou sílu, kterou potřebujeme k nutným změnám.

Merkur 13.února vstoupí do znamení Vodnáře, stejně jako Venuše 17.února. Nahradí pragmatickou energii, která vládla v průběhu posledních několika týdnů, intelektuálnější energií, která si cení komunikace a vztahů a staví jejich hodnotu nad potřebu dosahovat hmatatelných výsledků. Lednová retrográda Merkuru společně se Sluncem a Venuší v Kozorohu uvedly začátek tohoto roku velmi vytíženě, s mnoha věcmi k roztřídění, s mnoha problémy k vyjasnění, úkoly k dokončení a volnými konci k uvázání. Skutečný pokrok jsme však přitom postrádali. Tento posun planet do Vodnáře signalizuje příležitost přeformulovat výsledky jako ve smyslu kvality našeho vztahu s druhými, spíše než ve smyslu konkrétních výsledků na konci celodenní tvrdé práce. Nyní méně záleží na tom, co všechno jsme si odškrtli ve svém seznamu úkolů; více záleží na tom, s kým jsme ve spojení a jak, na hloubce porozumění, které sdílíme, na otevřenosti naší mysli novým pohledům na věci, na rozmanitosti pohledů a možností.  
V méně než měsíci ve znamení Vodnáře nás Merkur s Venuší vyzvou k cestě skrze toto inovativní vzdušné znamení a k poskytnutí času a prostoru svým myslím, aby dokázaly uvidět známé věci z nové perspektivy. A samozřejmě, "známé" je relativní pojem! To, co je pro vás každodenním chlebem, může být pro mě naprostá novinka. Světská záležitost jednoho může být zjevením pro druhého! A tak, ať už jsme byli zvyklí na cokoli, budeme muset být připraveni na to to zpochybnit, bez ohledu na to, jak "ostřílení" si myslíme, že jsme. Vždy bude něco více k objevování, čerstvé perspektivy k prozkoumání a nové informace ke shromáždění. Merkur a Venuše ve Vodnáři nám připomínají, že nikdy nebudeme mít veškeré vědění ani jistotu, ale že si máme udržet otevřené srdce a zvídavou mysl, do níž může vesmír zasévat mnohá semínka moudrosti, kterou potřebujeme, a tehdy, kdy ji potřebujeme.

19.února vstupuje Slunce do znamení Ryb, stejně jako Neptun, Cheirón a asteroid Ceres, které vstupují do závěrečného znamení zvěrokruhu. Toto setkání v Rybách nám přináší jemnou hojivou energii, avšak jemnost Ryb nemusí být nutně snadná. Pod jejím vlivem můžeme pocítit ztrátu identity a smyslu, což je těžké unést, ale i probuzení se do posvátné jednoty, která nás všechny spojuje v jedno. Zvládnutí Rybí energie vyžaduje soustředění a motivaci stejně jako odevzdání ve víře. Zatímco bude Slunce putovat Rybami do dalšího měsíce, budeme povzbuzováni k vynaložení energie a úsilí na své vlastní probuzení, a mezitím budeme utvářeni vyšší tvořivou silou. Nikdy neříkejte, že Rybí spiritualita je šílená nebo nespolehlivá. Jsme to my, kdo ji takovou dělá. A nebo nedělá, v závislosti na tom, zda ztělesňujeme ducha života a prohlašujeme ho za svého, nebo se klademe k jeho nohám jako bezmocné oběti okolností neschopné zasáhnout do vlastního osudu.

Úplněk ve znamení Panny 22.února nám přinese podporu samotné Matky Země, vyzve nás k uzemnění a opětovnému spojení s její štědrostí. Chůze naboso po trávě, vylezení na špičku hory s větrem ve vlasech, přichystání čerstvé zeleniny na naši oblíbenou polévku či křupavý barevný salát, to všechno pozve do našich životů energie tohoto úplňku. Připomíná nám nespoutanou podporu, jež je nám dostupná, rozhodneme-li se z ní čerpat, nikoli tehdy, když pouze slepě bloudíme životem a předpokládáme, že je všechno buď pouze na nás a nebo na druhých, jak se toto drama vyvine. Tento úplněk vidí vesmírnou síť, která podporuje, utváří a naplňuje potenciálem náš vlastní příspěvek životu a přeje si, abychom ji viděli také: tu lásku, tu sílu, tu tvořivost, ten potenciál; zrození skryté za smrtí a zisk skrytý za ztrátou.
Jupiter je v čase tohoto úplňku spojen se zatměním slunce loňského září. Zásadní záležitosti v tomto bodě mohou dosáhnout svého vyřešení, s pomocí rozšířeného pohledu a hlubšího porozumění z naší strany, o čemž to vlastně všechno bylo. Zpětný pohled je pravá věda, a tak, pokud zjistíme, že se ohlížíme zpátky s lítostí, je důležité si pamatovat, že žádná zkušenost není zbytečná, pokud se z ní poučíme, a žádné zklamání není k zahození, jestliže nám odkrylo něco více o nás samých. 23.února započne nové období zatmění, a tak nám naše ochota poplácat se po zádech za předchozí snahy a oproštění se od jakékoli lítosti ve svitu tohoto úplňku vyčistí a připraví cestu na další šestiměsíční cyklus pokroku.

Od 25.února do 14.března Jupiter, Uran a Pluto spojí své síly, aby posílily naše odhodlání. Pokud víme, co je třeba udělat, ale zdánlivě neexistuje způsob, jak to uskutečnit, představí nám silnou hybnost v pozadí vhledů, jež nám odhalí tu nejlepší cestu kupředu. Naslouchejte nyní své vnitřní moudrosti, věnujte pozornost své intuici, pocitům a tušením. Nejsou to jen nahodilé odezvy vyvolané mozkem a nervovým systémem, aby se nějak zabavily, ale data z jednotného pole, v němž se pohybujeme a žijeme. Všechno, co bychom kdy potřebovali vědět, je v tomto poli, odhaleno vždy v pravý čas. Čím hlouběji budeme věnovat svou pozornost, tím rychleji budeme poselství přijímat a tím účinněji podle nich můžeme jednat. Se závěrem měsíce se nám dostane mnoha informací, budeme-li ochotni naslouchat, dívat se a učit se. 

Na konci února (v němž jsme dostali den navíc v tomto Roce skoku) můžeme vidět, že věci, které teprve nabíraly tempo a pokrok v pomalém lednu, se nyní konečně stanou. Rok 2016 je nyní v ráži a březnové zatmění Slunce ve znamení Ryb a zatmění Měsíce ve znamení Vah se brzy spiknou, aby mu napomohly dostat se ještě dál!

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/february-2016-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.