neděle 5. června 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.6. 2016

Milí přátelé, 

u mnoha z nás v tomto období nadále probíhá vyvolávání našich dosud potlačovaných a skrytých bloků na povrch, abychom si je uvědomili, postavili se k nim čelem a vyléčili je, neboť dokud se vnitřně trápíme, nemůžeme se doopravdy těšit z vlastního života, ani nemůžeme pomáhat světu tolik, jak bychom mohli. Je v nejvyšším zájmu celého Vesmíru, aby nám pomohl vypořádat se se vším, co nás činí nesvobodnými, utrápenými a uzavřenými ve svém malém osobním světě, abychom se mohli otevřít a plně žít. Pro každého z nás to může být něco jiného - potlačené pocity, neuzdravené rány, negativní myšlenkový návyk, negativní přístup či chování, nedostatek lásky k sobě samým, strach nebo cokoli, kvůli čemu se nedokážeme upřímně těšit ze života a jeho krás. Bez ohledu na to, o co se u každého z nás jedná, náš milující Vesmír pokračuje ve své snaze pomoci nám oprostit se od všeho, co nám brání jít po cestě štěstí, a to i v případech, kdy nám dané události a změny nedávají žádný smysl. Vesmír však smysl zná a my si můžeme být jisti, že i zdánlivě negativní události jsou pro nás v něčem důležité, že nám pomáhají k pozitivním změnám a že slouží našemu nejvyššímu dobru nyní i do budoucna. 
Naši andělé si přejí, abychom se naučili mít víru a cítit vnitřní klid a mír i přesto, že nemáme všechny problémy ještě vyřešené, že neznáme ještě všechny odpovědi, že ještě všemu nerozumíme a že ještě nevíme, co jak bude. Chtějí, abychom uvěřili, že to JE možné.  
Přestože je nám, lidem, v jisté míře přirozené cítit stres a adrenalin tváří v tvář neznámému, tento stres je pouze přechodný. My jsme si z něho však učinili dlouhodobý a trvalý návyk. Naše tělo není stavěno na trvalou úzkost a neustálý proud stresových hormonů. Naše srdce není stavěno na trvalé trápení se a setrvávání v bolesti. Přestože stres a bolestivé pocity mají v našem lidském světě své místo, nebyli jsme stvořeni k tomu, abychom pořád jen trpěli. Nám to jen ubližuje a nikomu jinému ani světu tím nic nepřinášíme, jen posilujeme všeobecné trápení. Naši andělé nám tedy pomáhají k tomu, abychom změnili tyto své návyky a začali se zdravými způsoby vypořádávat se svým stresem a léčit svou emoční bolest. 
Abychom mohli mít šťastný život a přinášeli světu ze sebe to nejlepší, je třeba, abychom se netrápili. Cokoli ve svém nitru cítíme, že je k tomu třeba, máme nyní udělat. Naše ego bude samozřejmě argumentovat a předkládat nám všechny důvody, proč to nedělat a proč je to špatně, ale tím se nesmíme nechat rozptylovat. Ego nás jen zdržuje od léčení, které tolik potřebujeme - a kterým významně přispějeme i světu, protože z něho ubyde bolesti. Je na nás, abychom mu to nedovolili a abychom se otevřeli jakýmkoli změnám, které jsou podle Nejvyšší Moudrosti potřebné k našemu i všeobecnému štěstí. Andělé ani Vesmír/Bůh nemohou zasahovat do naší svobodné vůle a jestliže jim nedovolíme, aby nám protřednictvím změn pomohli a provedli nás jimi, neudělají to a změny se neuskuteční - ale my se budeme dál trápit. Našemu egu to přitom připadá "bezpečnější", protože neměnnost a trvalý stav, ať je jakýkoli, je pro něj synonymem bezpečí. Je to však jen falešný dojem, protože život se neustále mění. Skutečné bezpečí spočívá v naslouchání svému srdci a jeho vedení a plynutí v souladu se životem. Musíme mu věřit a nechat se unášet jeho vodami. Kdykoli je třeba, abychom se chopili kormidla, dostáváme k tomu jasné vedení. To však skrze řev ega neslyšíme jasně, popř. mu prostě nevěříme. Tím spíše se potřebujeme naučit ego neposlouchat a soustřeďovat se na hlas srdce, který nás nabádá k uvolnění, víře a odevzdání toho, co nás trápilo. Každý z nás pozná nejlépe, co potřebuje, aby se mu ulevilo a aby to, co mu brání v radostném prožívání života, dokázal uzdravit a vyřešit. Pokud to zatím nevíme, požádejme Nebesa o vedení, a pak buďme otevřeni jejich odpovědi v jakékoli jedinečné podobě. Všechno je a bude dobré.
Mezitím k sobě buďme láskyplní, mějme se sebou trpělivost a soucit, a rovněž si udržujme zdravé hranice ohledně požadavků ze strany druhých lidí nebo našich povinností. Přestože jsou důležité, my a naše duševní a fyzické zdraví jsme také důležití.
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta, Léčitel Činu, říká, že je toho na nás hodně a že máme spoustu věcí, které je třeba vykonat, ale že máme zároveň na to, abychom to všechno zvládli. Ať už se jedná o nějakou konkrétní činnost jako pracovní, a nebo je to práce na sobě samých a svém léčení, tato karta říká, že budeme povzbuzeni pokrokem, který se nám podaří udělat a že se nemáme bát všechno to, co se na nás navalilo, zvládat. 
Karta může představovat také osobu, která je laskavá, inteligentní, vášnivá a zábavná a která dokáže zvládat i složité situace velmi snadno a lehce. Takováto osoba nám může být v tomto období nápomocná, zároveň však tato karta může představovat nás samé a vybízet nás, abychom tyto vlastnosti v sobě probudili a pozitivně je využili ve své situaci.

Druhá karta je Desítka Hojnosti, která vypovídá o vnitřním i vnějším bohatství, a tím je pro nás také známkou krásných výsledků naší práce. Říká nám, že i když jsme se potýkali s nějakými životními zkouškami a ne zrovna nejpříjemnějšími formami růstu, dostane se nám velkých odměn, zejména v podobě pocitu naplnění a uspokojení. Je to také karta předávání moudrosti, rad či jiných prostředků druhým, může být tedy pro některé z nás výzvou k vyučování, poradenství, přednášení a nebo k větší péči o svou rodinu a děti. Vypovídá v této souvislosti i o tom, že tím, jak sami zvládáme své životní zkoušky, zároveň učíme i své děti a druhé lidi, a když si volíme zdravé způsoby, jak se vypořádávat se stresem a obnovovat svůj vnitřní klid, dáváme tím všem pozitivní příklad a inspiraci. Obecně je to karta spokojenosti a zajištění, což pro nás může mít jak význam materiální a finanční, tak i citový, kdy značí zklidnění rozbouřených vod a pocity klidu a pokoje.

Poslední karta je Eso Citů, karta zamilovanosti a nové lásky. Vedle romantického smyslu je to především znamení otevřených srdcí. Říká nám - společně s předchozími kartami - že všechna ta tvrdá a bolestivá práce na svém léčení se nám vyplácí a do našeho života vstupuje nová láska. Ne vždy to hned znamená partnera či vztah, ale především lásku probuzenou v našem vlastním srdci, od které se pak odvíjí všechny ostatní formy lásky, včetně té partnerské. Místo abychom se soustřeďovali na druhé lidi, na to, co dělají či naopak nedělají, a jak to ovlivňuje nás, soustřeďme se na sebe samé a na svou vlastní schopnost dávat, přijímat a cítit lásku. Když máme tuto schopnost v pořádku, pak naším životem láska volně a svobodně proudí a my onu potřebu řešit druhé a vztahy nemáme. Přestože pro nás mohou být některé vztahy problematické, ne vždy je problém v samotném vztahu nebo v druhém člověku. Často je ke znovunastolení harmonie a souznění pouze třeba, abychom uzdravili své vlastní srdce. Tato karta nám potvrzuje, že když se na to zaměříme, podaří se nám to. Nemusí to přitom znamenat pouze tento jediný týden, ale i do budoucna, kdykoli budeme své srdeční záležitosti řešit. Obecně vypovídá o nových začátcích v citové oblasti - a jak už dobře víme, nové a naplňující může přijít jedině tehdy, když propustíme staré a nefunkční.

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden nás jednoznačně ujišťuje, že je o nás postaráno a že se nyní máme soustředit na léčení svého nitra, od kterého se pak odvíjí i náš vnější život. Kdo má v sobě stará zranění a strach z toho, že se zopakují, může od sebe nevědomě odhánět druhé lidi, a pak si stěžovat, že je opuštěný. Jiný člověk, jemuž bylo dříve ublíženo, se může bránit prostřednictvím vzteku a vyvolávat tak ve svém životě další a další konflikty, které ho budou zraňovat a posilovat jeho hněv. Je nespočet způsobů, jakými si sami kvůli svým vnitřním zraněním kazíme svůj život, který by jinak mohl být velmi hezký. Přestože jsou v našem životě okolnosti, které jsme sami nezpůsobili a které nemůžeme ovlivnit ani kontrolovat, jsou i takové, které měnit můžeme. Každý z nás může měnit sám sebe tak, jak cítí, že je to nejlepší, a tak se na to zaměřme. Přestaňme se snažit vybojovat si kontrolu nad věcmi, které děsí naše ego, a odevzdejme se proudu života s naprostou vírou, že všechno plyne tak, jak má, a jak je to nejlepší pro naše nejvyšší dobro i pro dobro druhých. Bude-li třeba, abychom něco udělali, vždy k tomu dostaneme pokyn. Naším úkolem je zůstat uvolnění, otevření svému léčení a v klidu naslouchat svému vnitřnímu vedení, které nám vždy zajistí v pravý čas potřebné vědění. Můžeme užívat afirmaci:
"V každém okamžiku vím všechno, co potřebuji. Vždy se všechno dovídám v pravý čas."
Uvolněme své pocity, zklidněme svou mysl a nechme odpočinout své tělo. Dopřejme si zdravou detoxikaci od stresu a jeho zbytky odbourávejme zdravými způsoby, např. cvičením, vypsáním se do deníku, vypovídáním se, modlitbou, meditacemi apod.
Postarejme se v tomto citlivém období o svou tělesnou i duševní pohodu a dejme najevo svou potřebu klidu i druhým, zejména v rámci rodiny. Čím lepší podmínky pro své uzdravení budeme mít, tím rychleji a snáze se uzdravíme, a tím lepší to pak bude i pro všechny ostatní, když se čerství a svěží radostně zapojíme do života. Investovat do svého duševního a tělesného zdraví je zcela v pořádku a není na tom nic špatného ani sobeckého, a tak si nedělejme starosti s tím, co kdo řekne na naši potřebu klidu. Žádosti, které nemusíme hned řešit, můžeme láskyplně odmítnout, a to bez jakýchkoli výčitek svědomí. I my jsme lidé a i my se o sebe musíme postarat. Jsme stejně důležití jako každý jiný, a tak na to pamatujme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.