pondělí 5. června 2017

Ničivá přitažlivost mezi narcisty a empatiky

Ze své vlastní zkušenosti i z různých studií narcistických osobností vyplývá jedno společné: Narcisté jsou zranění. V průběhu svého života, obvykle v dětství, prožili situaci, v níž se cítili bezcenní a nedůležití, a tak začali potřebovat neustále vyhledávat ocenění.

A pak jsou tu empatikové, léčitelé. Empatik má schopnost vycítit a absorbovat bolest druhých a často se pak tato bolest stává jeho vlastní. Pokud nemá empatik jasně vymezené hranice a neví, jak se chránit, velmi snadno a velmi rychle si pak vytvoří pouto k narcistovi, aby se pokusil napravit jakékoli poškození, které narcista utrpěl a které z něj empatik cítí, tak aby mu ulevil od bolesti.
Co si však empatik neuvědomuje, je skutečnost, že narcista pouze bere. Doslova saje energii. Vysává život i duši z kohokoli, s kým je v kontaktu, když k tomu dostane šanci. Sám si tím svou energii zvyšuje a vzniklou nerovnováhu u poškozeného člověka může navíc ještě dále využít ve svůj prospěch.
Tento postup empatika mate a oslabuje, protože nechápe, že ne všichni jsou jako on. Empatik si vždy hned obuje boty druhých a okamžitě s nimi prožívá jejich pocity i myšlenky, přičemž však zapomíná na to, že druzí lidé to tak nemusejí mít a že ne každý je upřímný.

Narcistův přístup je založen na manipulaci. Potřebuje být v pozici, kdy je druhým nadřazen a má nad nimi kontrolu. Empatikův přístup je založen na lásce, léčení a starostlivosti. Mezi nimi neexistuje žádná rovnováha a je nepravděpodobné, že by kdy mohla být. Čím více lásky a péče empatik nabízí, tím mocnějším a nadřazenějším se narcista stává.

Čím mocnějším se narcista stává, tím více empatik upadává do pozice oběti. Pak dochází k velké změně - empatik přebírá projevy narcismu, neboť je také zraněn a toto zranění v něm narcista neustále znovu vyprovokovává. Když narcista vidí, že je empatik zraněný, bude právě na to hrát a využívat to k tomu, aby empatika udržoval nízko. Čím níže empatik klesá a čím je slabší, tím výše a tím silnější se cítí narcista. Empatik začne zoufale vyhledávat lásku, ocenění, potvrzení, souhlas a přijetí ze strany narcisty a každý jeho pláč o pomoc dává narcistovi pocit, který ve svém vlastním nitru postrádá - pocit, že je důležitý.

Když se pak empatik soustředí na svou vlastní bolest, utrpěné trauma a svůj poničený život, stává se zaměřeným sám na sebe a už nevidí, odkud dané poškození ve skutečnosti pochází. Místo toho, aby se podíval ven a uviděl, kde je příčina, obrátí se dovnitř sebe samého a začne obviňovat sebe. Empatik v této fázi si musí uvědomit situaci, ve které se ocitl, a postavit se jí čelem, neboť kdokoli, kdo prožívá hlubokou bolest a kdo byl zraněn, se může sám stát narcistickým a začít působit bolest druhým, tak aby se sám začal zase cítit lépe.

Jakákoli snaha bavit se s narcistou upřímně přijde vniveč, neboť narcisté nemají zájem o žádné léčení. Nejen to - jsou extrémně charismatičtí a manipulativní a ovládají mocné způsoby jak od sebe všechno odvrátit a hodit to na ostatní. Narcista začne empatika obviňovat a především zajistí, že se empatik bude sám cítit zodpovědný za bolest, kterou oba dva cítí. 

Empatik v této fázi ví, že se nachází v destruktivním vztahu, a cítí se tak nejistý, nemilovaný a bezcenný, že by pro něj bylo snadné obvinit narcistu za tuto destrukci. Empatik si však netroufá kohokoli obviňovat. Empatik má na výběr - buď zůstat obětí a narcistovou hračkou a nebo pobrat všechny síly, které v sobě najde, a odejít. Citově vyčerpaný, ztracený, ponížený a oslabený empatik má problém pochopit, co se stalo s tím kdysi milujícím, pozorným a charismatickým člověkem, který ho dříve tak přitahoval. 

My všichni však sami rozhodujeme o tom, jak dovolíme, aby se k nám druzí chovali. Pokud se empatik rozhodne ve vztahu s narcistou setrvat a odmítne zodpovědnost za vývoj vztahu, rozhoduje se tak kvůli tomu, čemu někde uvnitř sebe věří - čeho je podle svého mínění hoden. Empatik však nesmí narcistovi dovolit, aby určoval jeho hodnotu. Je důležité, aby sám sobě dostatečně věřil a dokázal si uvědomit, že si nezaslouží poslouchat ani trpět všechno to, co mu narcista předhazuje, a aby dokázal najít cestu pryč. Jediné, po čem empatický člověk toužil, byl člověk, kterého by mohl milovat, o kterého by se mohl starat a kterého by mohl "napravit". Tam začíná celý problém a je to to nejpodstatnější, co si empatik musí uvědomit.

Nejsme tu proto, abychom někoho napravovali. Ani nikoho napravit nemůžeme. Každý je sám zodpovědný za to, aby napravil, co je třeba, ale jedině z vlastní svobodné vůle.

Čím více se empatičtí lidé naučí o narcistických osobnostech, tím dříve je dokážou rozpoznat a tím menší bude pravděpodobnost, že s nějakým z nich navážou vztah. I pokud už takový vztah mají, nikdy není pozdě vyhledat pomoc, pochopení a vědomosti a pohlédnout hluboko do své duše, aby si uvědomili svou vlastní sílu a schopnosti a udělali vše, co bude možné, pro budování své vlastní odvahy a sebedůvěry k tomu, aby vztah viděli v pravém světle a dokázali z něj odejít - pro dobro všech.

Šance, že se narcistický člověk změní, je velmi mizivá, je tedy zbytečné vyčkávat a váhat, jestli se to náhodou nestane. Pokud se narcista změnit chce, je to skvělé, ale nikdy by se to nemělo dít na něčí úkor. Tito lidé si nejsou vědomi svého chování ani poškození, která tímto svým chováním působí, a ve své hře jsou ochotni obětovat kohokoli a cokoli pro svůj prospěch - bez ohledu na jejich sladké lži a plané sliby, kterými vás přesvědčují.

Empatik je upřímný a zoufale potřebuje žít smysluplný život a naplňovat poslání své duše. Zřejmě tedy celý vztah shledá jako velkou lekci, kulku, které se vyhnul, a bolestivé prozření. Narcista se svým pravým já jen těžko navazuje jakékoli spojení, a tak, když ztratí kontrolu a vládu nad empatikem, velmi snadno vztah opustí. Hra ho už nijak netěší, když už jeho ego není pořád krmeno, a tak jde dál, hledat si další oběť. 

Je nemožné najít souznění mezi těmito dvěma typy osobností. Narcistovo srdce je uzavřené, empatikovo otevřené dokořán - což není nic jiného než recept na pořádnou katastrofu.

- Alex Myles

* * *

zdroj: https://www.elephantjournal.com/2015/06/the-toxic-attraction-between-an-empath-a-narcissist/
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.