sobota 5. května 2018

Karetní výklad strážných andělů pro květen 2018

Milí přátelé,

máme tady květen, jehož první noc nám začala úplňkem a tradičním svátkem hojnosti, a v tomto duchu nynější energie také pokračují - byť se to mnohým z nás může zdát být přesně opačně. Do našeho života zcela přirozeně proudí všechno, co potřebujeme, ať už v hmotné či duševní rovině. Jsme-li v kontaktu se svou vlastní intuicí, pak víme, kdy máme něco udělat a kdy máme naopak nechat věci plynout. Protože však máme svou svobodnou vůli a necháváme do velké míry rozhodovat svůj rozum a racionální úvahy, narušujeme tento přirozený proud hojnosti v našem životě snahou všechno řídit sami, protože věříme, že sami víme, co by jak mělo být. Naše Vyšší Já však vidí dál než náš logikou omezený rozum, a tak k nám přitahuje zážitky, události a zkušenosti, které se často zdají být v rozporu s tím, co jsme si přáli, ale které nám přitom právě k tomu pomáhají - obvykle je to nepříjemné jen tehdy, když jsme nuceni vzdát se něčeho, co nám stojí v cestě ke štěstí, ale na čem přitom lpíme právě proto, že věříme, že zrovna to nám ke štěstí pomůže. Nechme si tedy Životem pomoci a nechme proud hojnosti, aby z našeho života ODNESL to, co nám ve skutečné hojnosti brání, a potom přirozeně vzniklé místo zaplnil novou hojností, kterou PŘINESE. Naše ego, které chce mít všechno pod kontrolou a které "sídlí" právě v oblasti rozumu, se tomu bude samozřejmě bránit, protože to znamená pustit otěže a dovolit něčemu "nejistému", aby nahradilo to "jisté", ať už to bylo sebevíc nefunkční nebo dokonce škodlivé. Z našeho života nikdy neodejde nic, co je pro nás skutečně dobré. Všechno, co se děje, má v sobě skrytý dar, který do našeho života zapadá jako další kousek puzzle. Možná zatím nevidíme celý obrázek - zatím nevidíme, k čemu je to vlastně dobré a proč se co děje - ale jednou všechny kousky zapadnou na své místo, a my to pochopíme. A ze všeho nejvíce si uvědomíme, jak moc nás má vlastně Život rád. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu května nám vychází Dvojka Myšlenek, karta pochybností a racionální nerozhodnosti. Vypovídá o tom, že se nyní zmítáme mezi dvěma či více možnostmi, co jak udělat, zda to vůbec udělat či nikoli, atd. Možná stojíme na místě a nevíme, jak dál. Tato karta nás vyzývá, abychom si v rámci možností zjistili více informací, které nám pomohou učinit konečné rozhodnutí. Zároveň však varuje před neustálým přešlapováním, které nás nikam nedovede a kterým jen marníme čas. Mnozí z nás jsou v určité oblasti života paralyzováni strachem, a přestože možná vědí, co by měli udělat, zkrátka to nedělají, protože se bojí, že by mohli něco pokazit. Nebo se bojí hnout se z místa a vydat se za svými sny ze strachu, že by se tyto sny nesplnily. Nedělat nic, ale doufat, že se jednoho dne splní, je pro některé příjemnější, než se za nimi vydat a zjistit, že se nesplní. Strach ze zklamání nás takto ovládá a vede nás k neustálému odkládání kroků, k nimž jsme na své cestě vedeni. Tato karta vypovídá o tomto strachu a o jeho markantním vlivu na naše rozhodování. Říká nám: "Ano, rozmysli se moudře, ale nezůstávej stát."

Pro druhou čtvrtinu května tu máme Oslavy, kartu naděje a pozitivní dlouhodobé budoucnosti. Říká nám, že bez ohledu na to, jak bezútěšně se nám momentální období může jevit, všechno slouží našemu vyššímu dobru, a to do dlouhodobé budoucnosti. Možná, že kdybychom si "vydupali", aby se věci děly podle nás, byli bychom na chvíli spokojeni, ale z dlouhodobého hlediska by nám to štěstí nepřineslo. A my si přece přejeme kvalitní, dlouhotrvající výsledky. Mějme tedy víru, že vše se děje přesně tak, jak má, aby nám to právě k těm kvalitním a dlouhotrvajícím výsledkům pomohlo, a to i tehdy, když to tak vůbec nevypadá. Tato karta nám přináší poselství o tom, že na nás čeká štěstí, i když ho zatím nevidíme. 

O třetí čtvrtině května vypovídá Léčitel Hojnosti. Vyzývá nás, abychom nepochybovali o sobě ani o své schopnosti vytvořit si život, jaký chceme. Rovněž nám připomíná, abychom v dobrém slova smyslu "zůstali nohama na zemi" a žili přítomným okamžikem. To znamená přestat žít v minulosti (a neustálém připomínání si starých bolestí, litování nad uplynulými šťastnými časy, atd.) a v budoucnosti (a nekonečném přemýšlení nad všemi "co když" a "co kdyby" a strachování se, co "by mohlo být"). Energie, kterou máme teď, má být také teď využita. Minulost je uplynulý čas, budoucnost je čas, který ještě nenastal. Ani jedno momentálně neexistuje. Minulost UŽ není, budoucnost JEŠTĚ není. Jediné, co JE, je tento okamžik, dnešek. Přestaňme tedy plýtvat svou energií na minulost nebo budoucnost a začněme místo toho využívat tuto energii pro tvoření. To, co TEĎ vytvoříme, bude i v našem každém dalším dni. Každý další zítřek bude jednou naším dneškem. A tak se soustřeďme na ten nynější. Když se přestaneme ohlížet za minulostí nebo se strachovat o budoucnost, více se uvolníme, získáme větší sebejistotu a všechno v našem životě se bude moci snáze rozvíjet tím správným směrem - směrem k naší přirozené hojnosti.

Na poslední čtvrtinu května nám přichází Trojka Myšlenek, která nás vede k rozpuštění všeho, co nám zamrzlo v našich srdcích. Mohou to být staré bolesti, staré křivdy, zrady a zklamání, ale i něco, co třeba vůbec nebylo špatné, ale co jsme my sami subjektivně špatně vnímali. Je to karta léčení srdce, které ale většinou nebývá příjemné, neboť je od nás vyžadováno přiznat si bolest, kterou v sobě nosíme a která nás i náš život neustále ovlivňuje z temných koutů našeho vědomí, kam jsme ji zatlačili, abychom se s ní nemuseli potýkat. Pokud někdo neumí cítit radost, neumí se bavit, má neustálý zvláštní pocit smutku nebo prázdnoty, je permanentně unavený přes veškerý odpočinek a pořád mu někudy utíká energie, je velmi pravděpodobné, že je tato jeho životní energie pohlcována právě potlačenou bolestí. A máme-li mít v životě skutečnou hojnost - tedy i citovou - musíme ze svého nitra tuto bolest propustit. Naši andělé každého z nás individuálně povedou, a tak věnujme pozornost nejrůznějším znamením a vnitřnímu vedení, které nám vždy řekne, kdy, co a jak udělat. Je také možné, že v nás budou tyto staré emoce nebo i myšlenky vyvolány nějakou novou situací. Mějme však na paměti, že nám tato situace přišla POMOCI, ne uškodit. Nenechme se strhnout okamžitou reakcí a zamysleme se napřed, zda jsme tento pocit neprožili už někdy dříve; zda se nám tím jen nekopíruje nějaká původní rána, která pak v našem srdci zůstala nedoléčená. Pokud ano, přijměme tuto situaci jako příležitost dostat své staré city ven a vyčistit své srdce ode všeho, co nebyla láska. Když si dovolíme toto podstoupit, bude nám velkou odměnou nová schopnost cítit štěstí - a pak i samotné štěstí, které se přirozeně dostaví, neboť mu už nebude nic stát v cestě.

* * *

SHRNUTÍ
Květen je pro nás zejména očistným měsícem, kdy budeme pokračovat v propouštění všeho, co není v souladu s naším vytouženým životem v přirozené hojnosti. Týká se to zejména citových a myšlenkových břemen, která nás zbytečně zatěžují a brání vstupu nových citů a nových myšlenek a nápadů do našeho života. Navíc, tato duševní tíha se může promítat také do tíhy fyzické, a tedy nadbytku tělesné hmotnosti. Kdo má sklon zadržovat lásku, bránit si v cítění, aby nebyl náhodou zraněn, může mít analogicky zadržovanou vodu či tuk v těle. Naše tělo nám do jisté míry slouží jako zrcadlo. Každá jeho buňka je ovlivňována tím, co cítíme a jak přemýšlíme. Prokažme si tedy laskavost už kvůli němu a přestaňme si ubližovat lpěním na starých bolestech a křivdách nebo jejich opakovaným oživováním a připomínáním. Minulost nezměníme, můžeme se s ní jen srovnat. A když se s ní srovnáme a obnovíme ve svém nitru mír, snáze budeme moci utvářet svůj život tak, aby jím mohla volně proudit hojnost - a aby tento proud mohl volně odnášet vše nepotřebné a volně přinášet vše potřebné. Mějme důvěru v tento proud, neboť on ví, proč co odnáší a proč co přináší. Důvěřujme mu, že nám pomáhá s utvářením našeho života tak, jak je to pro nás i pro všechny ostatní nejlepší. Plujme volně s tímto proudem Života a nikdy nepoplujeme špatně. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.