neděle 24. března 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.3. 2019

Milí přátelé,

březen se nám chýlí ke konci a s ním i ne právě oblíbená retrográdní fáze Merkuru, období zvýšeného množství konfliktů, nedorozumění, problémů v komunikaci, v elektronice či dopravě. Tato fáze by měla skončit 28. března, přestože ještě nějakou dobu po tomto datu můžeme pociťovat dozvuky veškerého nynějšího dění. Naši andělé nám připomínají, že bez ohledu na energetické podmínky, které nás přirozeně ovlivňují a mohou na nás působit nepříznivě, stále jsme to my, kdo rozhoduje o tom, jak se k vzniklým situacím postavíme, a to hlavní, na čem záleží, je jednat s dobrým záměrem, i kdyby výsledky nakonec nedopadly tak, jak bychom si přáli. Nejsme zodpovědní za to, že si někdo vyložil naše slova špatně nebo že se rozhodl urazit, aniž bychom mu k tomu dali jakýkoli důvod. Takovým věcem bohužel nemůžeme zabránit, protože každý člověk má svou svobodnou vůli a pokud se rozhodne cítit se dotčeně nebo si pochopit věci po svém, je to jeho volba, a tu musíme respektovat. Co však udělat můžeme, je dělat to nejlepší pro to, abychom mluvili jasně a s láskou. Víme-li, že jsme udělali maximum pro to, aby byla naše vzájemná komunikace s druhými co nejjasnější, není už naše starost, co si kdo jak přebral a jak se rozhodl na to pohlížet. Takto si ušetříme mnoho zbytečných starostí a stresu, což má pak příznivý vliv nejen na naše vnitřní rozpoložení, ale také na samotnou situaci, na kterou tak nebudeme vyvíjet tlak a můžeme jí tak napomoci k vyřešení a uzdravení. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance; Doreen & Grant Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů tady máme Pětku Činu, kartu nedorozumění, konfliktů a bojů. Představuje konfliktní situace, které v našem životě vznikly v důsledku impulzivních reakcí, silných emocí, nechtěně vyřčených slov nebo nějakých jiných nedopatření, jež následně vyvolaly odezvu u druhých lidí. To nejlepší, co můžeme v takovéto situaci udělat, je omluvit se za svá případná pochybení, udělat něco pro nápravu, je-li to možné, komunikovat co nejjasněji a netýrat se pocity viny, které neslouží ani nám ani jiným. Omylů se čas od času dopouští všichni lidé a čím více soucitu a odpuštění budeme schopni projevovat sami sobě, tím více ho budeme schopni projevovat i druhým. 
V tomto období je mnoho lidí podrážděných a frustrovaných, mějme tedy soucit s nimi i sami se sebou. 
Rovněž je to připomínka pro nás, abychom si nebrali osobně věci, které mohou ze strany druhých vyznít špatně, protože to tak vůbec nemuseli myslet. A i v případě, kdy se opravdu jedná o útok na naši osobu, nemáme se nechat zranit a připouštět si jejich útočnou energii k sobě. Pokud se nejedná o informaci, která, byť je nepříjemná, je pro nás důležitá - např. o konstruktivní kritiku či doporučení, není vůbec třeba se jí zabývat. Velmi pravděpodobně je to jen další projev frustrace ze strany druhého člověka, který si stejně jako my a mnozí další prochází komplikovaným obdobím.
Naši andělé nám připomínají, že nemusíme odpovídat na každou akci svou reakcí. Neposilujme konflikt tím, že se do něho zapojíme ještě my. Odmítněme se podílet na zbytečných dramatech. Prokážeme tak službu nejen sobě, ale i druhým.

Z karet Andělů hojnosti je tady karta s názvem Vizualizujte si hojnost ve všech podobách. Ta vypovídá o naší schopnosti zhmotňovat a přitahovat situace, které si představujeme, ať už v pozitivním a nebo naopak negativním smyslu. S ohledem na nynější energii se jedná především o ten druhý případ. Naši andělé nás touto kartou varují, abychom se netýrali vlastními představami, které nás zraňují a nepřivolávali si jejich prostřednictvím do života situace, které si nepřejeme. Například když si představujeme, jak se s někým hádáme, co mu říkáme, jak se bráníme, apod. Vnitřně se takto plníme vztekem i tehdy, když se nic neděje a nemáme ke svému konfliktnímu naladění žádný reálný důvod. Co se pak stane, je to, že v souladu se Zákonem přitažlivosti začneme přitahovat a vytvářet právě ty situace a scénáře, které jsme si představovali, přestože by vůbec vzniknout nemusely, kdybychom nebyli vnitřně "nažhavení" a okamžitě připraveni upadnout do defenzivních (a často vzhledem k situaci nepřiměřených) reakcí. Dávejme si tedy pozor na to, čemu se věnujeme ve svých představách a myšlenkách, protože to v nás pak vyvolává emoce a tyto emoce z nás vyzařují a stávají se tím, co určuje naši přitažlivost. Místo všelijakých negativních situací se raději připravme na to, abychom ukáznili svou mysl a své ego, kdykoli to bude třeba. 
V jiném smyslu tato karta poukazuje na to, že naše splněná přání mohou přicházet i v jiných podobách, než v jakých je očekáváme, a máme zůstat otevření i těmto nečekaným formám. Někdy k nám požehnání přichází dokonce v podobě něčeho nepříjemného či bolestivého, i když to tak zprvu nevypadá a toto požehnání se odhalí až později, až zapadne na své místo více dílků skládačky. V kontextu výkladu je to pak pro nás poselství o tom, že i když je pro nás nynější období nepříjemné, má stále svůj význam a slouží našemu vyššímu dobru, přestože můžeme mít naprosto opačný dojem

Poslední karta, která je ze sady Květové terapie, náleží chudobce a nese poselství Zjednodušte svůj život. Říká nám, že se nemáme zaobírat přílišnými detaily a naopak se máme soustředit pouze na to, co je nejdůležitější. Řešíme-li příliš mnoho věcí, naše pozornost je rozptýlená do mnoha různých směrů a pořádně pak nevyřešíme nic. Zvláště v obdobích jako je to nynější, kdy jsme pod tlakem a vystresováni, můžeme mít sklon zaobírat se ve své mysli již zmíněnými scénáři, které přitom vůbec nejsou skutečné a pouze nás ještě více stresují a kradou nám energii.
Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom si svou energii opět přivlastnili a odmítli jí plýtvat na zbytečná dramata a jiné věci, které nejsou podstatné. Máme si uvědomit, co je opravdu důležité, a na to se zaměřit. Vše ostatní odevzdejme do rukou našim andělům, aby se o to postarali - a oni tak učiní. Respektují naši svobodnou vůli, a tak vyčkávají pouze na to, až se my sami rozhodneme se svých starostí pustit a namísto toho je odevzdat jim, aby je mohli proměnit a uzdravit. 
Rovněž si upravme svůj časový rozvrh tak, aby v něm bylo více relaxace, času na sebe, ale také na vztahy, aktivity a další věci, které jsou pro nás nejdůležitější - a které možná zanedbáváme kvůli každodenním starostem a povinnostem. Naši andělé nám rádi pomohou reorganizovat náš čas tak, aby v něm bylo místo pro všechno, co potřebujeme. Následujme tedy své vnitřní vedení ohledně toho, co můžeme prozatím ze svého rozvrhu vypustit a co do něj naopak potřebujeme začlenit.

* * *

SHRNUTÍ
Základním poselstvím tohoto týdne je vypustit ze své mysli, srdce, rozvrhu, těla a života vše, co do nich pouze vnáší stres. Všechna zbytečná dramata, ať už ta, která jsme prožili či prožíváme, nebo ta, která si vytváříme ve svých představách, musí pryč. Je to výzva k detoxikaci ve všech směrech. Propusťme ze své mysli stresující myšlenky, ze srdce bolestivé pocity, z rozvrhu aktivity, které nejsou nyní důležité a které od nás vyžadují výdej energie místo aby nám ji dodávaly, ze svého těla propusťme škodliviny a přestaňme mu je podávat (zejména stimulující látky jako je kofein aj., které vyvolávají v těle stres) a ze svého života propusťme vše, co je nefunkční, co nás jen vysává a co se nemění bez ohledu na to, jak moc se o to snažíme. Začněme místo vydávání energie (včetně dělání si starostí) energii přijímat. Dejme v tomto ohledu na své vlastní vnitřní vedení ohledně toho, co můžeme udělat a změnit pro to, abychom ve svém životě obnovili zdravou rovnováhu. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.