neděle 30. června 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.7. 2019

Milí přátelé,

vstupujeme do července, měsíce, který pro mnohé z nás bude velkou výzvou a obdobím plných zkoušek, hlavně z důvodu mnoha planetárních vlivů, které na nás budou působit. Patří sem sluneční zatmění a novoluní, které nastane 2.7. (článek zde: https://andelskydenik.blogspot.com/2019/06/novoluni-slunecni-zatmeni-27-2019.html ) a také blížící se retrográdní fáze Merkuru (https://andelskydenik.blogspot.com/2019/06/retrogradni-faze-merkuru-7-317-2019.html) Nemáme se toho však bát, ani si předem působit stres - nikdy nedostaneme žádnou zkoušku, kterou bychom nemohli zvládnout, a každá z nich nám má přinést důležité a DOBRÉ věci, které pak zužitkujeme v budoucnu. Nic se neděje jen tak a všechno má svůj vyšší smysl. Nenechme se tedy strhnout ničím, co se bude odehrávat, nevztahujme si toto dění na sebe, neberme si osobně ani chování jiných, a zůstávejme co nejvíce ve svém vlastním středu. 
Tomuto období vládne znamení Raka, a tak mohou být někteří z nás (zejména ti citlivější) velmi emocionální a trpět někdy i bezdůvodnými a nevysvětlitelnými intenzivními emocemi. Ne, neznamená to, že je s námi něco špatně, ani to nemusí znamenat, že máme sami se sebou nějaký problém. Naše emoce k nám patří a i když jsou někdy až neúnosné, zkrátka jsou součástí našeho života a my můžeme udělat to, že se s nimi naučíme správně zacházet. 
Potřebujeme-li vypustit některé silné emoce nebo myšlenky, je skvělou pomůckou deník - ať už fyzický nebo elektronický na heslo - který nikdy nebude nic z toho, co tam napíšeme, soudit nebo hodnotit a pouze to všechno přijme. Budeme-li později chtít, můžeme text zase smazat nebo papír s ním spálit. Podstatné je, abychom tuto emoční a myšlenkovou energii nedusili v sobě, protože v takové intenzitě by si velmi pravděpodobně našla cestu ven skrze naše tělo, prostřednictvím nemocí, a nebo tím, že by nás uvedla do takové situace, v níž by mohla plnou parou vylétnout ven - a to nebývá příjemné. Průběžné uvolňování těchto emocí a myšlenek nám pomůže udržet si zdravou míru objektivity a nereagovat přehnaně v situacích, do kterých se dostaneme. Ušetříme si tak zbytečné konflikty a komplikace. 
Naši andělé nám rádi pomohou s čímkoli, co budeme v tomto období potřebovat - včetně naší práce s vlastními emocemi a myšlenkami. Přivolat na pomoc si můžeme také archanděly - Haniel, ženský archanděl, pomáhá ženám i mužům se zjemněním energie a s přijetím a harmonizací rozbouřených emocí (u žen někdy vyvolaných přirozenými cykly) a citlivosti; Jofiel nám pomůže vidět svět i sebe samé očima krásy, zkrášlovat naše myšlenky a dobře o sebe pečovat; Uriel nám pomáhá s uvolňováním emocí a jejich transformací; Michael nám dodá odvahu při boji s vlastním strachem - včetně strachu z vlastních emocí, které se bojíme propustit právě kvůli strachu, že nás převálcují nebo že něco zničí; Raziel nám pomůže některé naše pocity a myšlenky pochopit. Samozřejmě si můžeme na pomoc zavolat jakoukoli bytost světla, se kterou jsme duchovně spřízněni. Všechny nám rády pomohou, protože mír na Zemi spočívá v míru v každém z nás a v našich jednotlivých životech. 
Ráčci a všichni ostatní, kdo mají znamení Raka v nějaké silné pozici (např. v ascendentu) mohou být nyní unášení vlnami pocitů, kterým se nelze ubránit - jen plout s nimi. Některé pocity si možná budeme chtít nechat pro sebe, ale to je v pořádku. Můžeme je vypsat do deníku nebo je svěřit našim duchovním průvodcům. Důležité je, abychom se za svou citlivost na sebe nehněvali, abychom se neshazovali, když budeme jednat iracionálně, abychom se dokázali přijmout i s tím, co se nám na sobě nelíbí nebo co je pro nás v tomto období spíše břemenem než darem. Obklopme se lidmi, kteří nás mají rádi takové, jací jsme, i s těmito našimi stránkami. Nedovolme nikomu, aby nás urážel nebo ponižoval kvůli naší citlivosti, a dopřávejme si dostatek času a soucitu pro sebe samé - nebo i pro své citlivé přátele, kteří se mohou potýkat se stejnými nebo podobnými prožitky. 
Bez ohledu na to, čím budeme procházet a co budeme prožívat, mějme na paměti, že LÁSKA je odpovědí na všechno. 

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Moudrost Domu noci (Wisdom of the House of Night; P.C. Cast & Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro první červencový týden vyšla Sedmička Citů. Ta vypovídá o snění a představách, které nás mohou inspirovat. Někdy však, jak dobře víme, nám naše představy jen zbytečně ubližují, zvláště tehdy, necháme-li svou vystrašenou mysl vytvářet hrůzostrašné scénáře o tom, co všechno by se nám mohlo stát. V tomto ohledu je tedy tato karta doporučením, abychom vždy zavčasu svou mysl zkrotili a usměrnili - např. ji soustředili na nějakou užitečnou činnost, na kterou se zcela zaměří a přestane vymýšlet hlouposti. 
Dále vypovídá o situacích, v nichž se zdráháme jednat tak, jak bychom chtěli, protože máme strach, co si o tom pomyslí ostatní, jestli se náhodou někoho nedotkneme nebo jestli je to opravdu to správné. Můžeme tak zbytečně zdržovat plnění některých našich přání, které by se již dávno splnit mohla, jen kdybychom neustále neřešili "A co na to oni?" nebo "A co když udělám chybu?" Přestože je dobré být ohleduplní vůči ostatním, nemůžeme jim přizpůsobovat celý svůj život. Jestliže víme, že nás naše srdce vede určitým směrem, pak je tato volba dobrá i tehdy, když se někomu druhému nelíbí. V konečném důsledku přinese tato volba mnoho dobra i těm, kterým se původně nelíbila. Totéž platí o našem strachu - nemůžeme ho nechat, aby ovládal naše jednání a rozhodování, protože když jenom přešlapujeme na místě ze strachu, že uděláme něco špatně, nikdy se nikam nedostaneme. Máme tedy věřit své intuici, která dobře ví, co dělá, a následovat ji.
Nakonec nás tato karta varuje před iluzemi. Nejčastěji jsou problémem ty iluze, které nám vytvořila naše vlastní mysl a o kterých jsme uvěřili, že to je "realita". Vnímáme pak situace jako zlé i tehdy, kdy jsou naprosto neškodné, vidíme ohrožení tam, kde žádné není, ale přitom všechno vnímáme jako naprosto reálné a skutečné. Zejména v tomto období, které je pod vládou emocionality, si musíme dát pozor na to, abychom nevyvolávali nebo nepodporovali zbytečná dramata, která nejsou vůbec založena na pravdě, ani na žádném skutečně smysluplném podkladu (to platí jak pro dramata "venku", tak i dramata v našem vlastním nitru). Vlastními myšlenkami a pocity si dokážeme sami v sobě vytvořit hotové nové peklo, které přitom s realitou nemá vůbec co dělat. 
Buďme ochotni dívat se na věci i jiným způsobem, než jak jsme byli zvyklí. Buďme otevřeni novým myšlenkám a pravidelně se věnujme meditaci (ať už vsedě, v chůzi, poslechem hudby nebo v jakékoli jiné formě, která nám pomáhá soustředit a zklidnit mysl). Klidnou mysl je snazší ovládat. Dopřávejme si relaxaci a jakékoli jiné činnosti, které budou působit jako balzám na naše nitro. Opět doporučuji psaní deníku, i kdyby to znamenalo pouze vypsat všechny myšlenky a pocity, které se z nás derou na povrch, a pak stránku opět smazat nebo vyhodit. Pouštějme je průběžně ven, protože ony uvnitř stejně nezůstanou. 

Z karet Léčení s vílami nám vyšla Laskavost, která nám říká, abychom na sebe byli hodní, zejména v tomto citlivém období. Pokud se potýkáme s nepochopením druhých, což je pro nás už tak bolestivé, nepřidávejme si k tomu ještě další zranění vlastním sebeodmítáním a sebeodsuzováním. Nikdo z nás nemůže za to, že máme právě takové pocity nebo myšlenky. V životě jsme utrpěli mnohé rány a tyto rány se hlásí o slovo, aby mohly být vyléčeny. Strach a další pocity nebo myšlenky, které námi cloumají, vycházejí z těchto starých zranění, která jsme utrpěli a za které neneseme žádnou vinu. Nedovolme tedy nikomu druhému ani svému vlastnímu egu, aby nás soudil, kritizoval, ponižoval nebo urážel. I kdyby se nenašel vůbec nikdo, kdo by naše pocity ctil a vnímal, dopřejme jim tuto péči my sami. Dejme péči o své nitro prioritu. Toto je období zasvěcené našim pocitům, a je to JEJICH čas. Dopřejme jim prostor, který jim právem náleží. Nesuďme je my, ani to nedovolme ostatním. Pokud jsou některé naše pocity opravdu nepřiměřené a velmi intenzivní, vyventilujme je bezpečně způsobem, který nikomu neuškodí - např. již zmiňovaným deníkem, fyzickou aktivitou, vyplakáním nebo jakýmkoli jiným způsobem, který nám ani nikomu jinému nemůže ublížit. Pobývejme s laskavými lidmi a sami prokazujme laskavost sobě i jim. Tento jemný přístup nám pomůže proplout emocionálními vodami tou nejsnazší cestou.

Z karet Moudrost Domu noci vyšly karty dvě, a to znamená, že se jejich významy doplňují. První z nich je karta Komplikovanost, která nám říká hned několik věcí. Za prvé, že nic nemusí být tak, jak to vidíme svýma očima - vzhledem k naší momentální tendenci vytvářet si iluze a věřit jim, je toto poselství více než opodstatněné. Nemáme si tedy v tomto období dělat žádné závěry o tom, jak věci jsou nebo nejsou, jací jsou nebo nejsou druzí lidé, a máme zůstat otevření dalším informacím, které - budeme-li je potřebovat - k nám přijdou v pravý čas. Za druhé nás vyzývá k přijetí všeho, čemu nedokážeme porozumět. Říká nám, že je naprosto v pořádku nevědět všechno a nerozumět všemu, byť je to pro nás nepříjemné. Některé věci máme prostě přijmout a vzdát se své zoufalé snahy je chápat. A za třetí vypovídá o duchovním růstu, kterým procházíme právě díky výzvám a ne vždy zcela jednoduchým záležitostem. Máme zůstat otevření novým pohledům na věci a neuzavřít se ve svých vlastních ustrnulých názorech - to, co k nám přichází, nám má totiž možná pomoci změnit právě tyto naše názory.
Druhou kartou jsou Cykly, které momentálně souvisejí především s nebeským děním, s cykly Měsíce a planet, které nás ovlivňují a které nám pravidelně přicházejí na pomoc s očišťováním, uklízením a obohacováním našeho nitra. Máme tyto cykly přijmout a plynout s nimi - ne proti nim bojovat a snažit se jejich vlivu vyhýbat. Přicházejí vždy v pravý čas, aby pročistily vzduch, aby vnesly světlo tam, kde jsme se snažili udržovat tmu a nevidět to, co se v ní nachází, a aby vynesly na povrch vše, co jsme se pokoušeli skrývat. Novoluní, které nastane 2.7. spolu se slunečním zatměním je pro nás příležitost vymezit si nové záměry a současně mít ochotu propustit všechno, co s těmito záměry a přáními není v souladu - nebo co jim dokonce brání v naplnění. Neznamená to být sobečtí nebo bezohlední, protože záměry a přání, která vycházejí ze srdce, jsou vždy dobré pro všechny a nikdy nás nevedou k propouštění toho, co potřebujeme a co je pro nás dobré. Necháváme za sebou vždy jen to, co nám škodí nebo jen opravdu zbytečně zabírá místo. V tomto období však budeme pod vlivem své emocionality, a tak, budeme-li si něco přát nebo se v něčem rozhodovat, ujistěme se, že máme klidnou mysl a že naše přání a volby vycházejí skutečně z našeho srdce.
Dále tato karta souvisí se zákonem příčinou a následku - říká, že co teď zasadíme, to budeme později sklízet. Ať je to tedy hlavně láska, úcta a integrita.
Společně nám tyto dvě karty říkají, že i když pro nás věci nejsou lehké, vše má svůj význam, a tento význam se odhalí postupem času. Máme být trpěliví, poddajní a plynout s proudem energie, která nám přišla pomoci.

* * *

SRHNUTÍ
Tento týden nás vyzývá k hlubokému soucitu se sebou samými (a také s druhými lidmi, kteří budou prožívat podobné věci jako my). Laskavost, jemný přístup a péče o sebe samé má mít v tomto týdnu prioritu. Protože můžeme být velmi emocionální a uvnitř nestálí, vidíme věci velmi zkresleně, a nemáme si proto nyní dělat žádné závěry ani nemáme činit žádná rozhodnutí, nejsme-li opravdu ukotvení ve svém středu, s klidnou myslí a čistým srdcem. 
Nemáme se snažit chápat, co se děje, protože racionální analýza nemá v tomto období své místo. Tomuto období vládnou emoce, a tak to má být. Dostaly konečně svůj prostor, a tak se jim nesnažme ho brát nebo je zadupávat zpátky dovnitř. Nechme je proudit ven a bude-li třeba je v určitých situacích krotit a ovládat, dopřejme jim jejich prostor později, v soukromí, bez jakýchkoli soudů, a to způsobem, který nám ani nikomu jinému neublíží. Je v pořádku plakat, je v pořádku cítit strach, je v pořádku se hněvat a je v pořádku tyto pocity nechápat. Nechme nyní racionalitu stranou, nebude-li v nějaké situaci vyloženě nutná. Dovolme si být lidmi a mít pocity. 
Nechme se unášet současnou energií a ona nás donese přesně tam, kam se potřebujeme dostat. Po cestě nás přitom očistí od zbytečné staré energie, od starých zranění, starých myšlenkových návyků, starých emocí a všechno ostatního, co nám kazí náš život, naše vztahy a naše prožívání. Bez ohledu na to, jak to může být nepříjemné, je to obrovská pomoc a služba, kterou velmi brzy poté, co se opět vzpamatujeme, hluboce oceníme. Odplaví z nás totiž mnoho věcí, které by nám v budoucnu přinesly jen další komplikace, a ochrání nás díky tomu před mnoha zbytečnými problémy a opakujícími se lekcemi. Přijměme tedy tento dar, i když se nám nechce, a propusťme svou potřebu mít nade vším kontrolu a řídit tento proces, neboť on se o sebe (i o nás) postará sám. Je to nebesky řízené období, kdy jediným naším úkolem je uvolnit se a dovolit všemu, co se chce dít, aby se dělo. Můžeme plně věřit. Jsme neustále pod ochranou a vše, co se děje, vychází z nebeské lásky k nám. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.