čtvrtek 4. července 2019

Proč jsou empatičtí lidé snadnou kořistí

Jedním z důvodů, proč jsou empatičtí, citliví a velmi hodní lidé tak snadnou kořistí nejrůznějších predátorů a manipulátorů, je jejich tendence vidět v druhých především to dobré a podceňovat jejich horší stránky. Na první pohled se to sice zdá být šlechetná vlastnost, ale v kontaktu s narcisty a dalšími osobami s vážnými poruchami osobnosti a nedostatkem či naprostou absencí empatie to může být past. Natolik si vážíme toho chabého světélka skrytého někde uvnitř nich, že ignorujeme celou tu zbylou masu temnoty, kterou nás pohlcují. Končíme pak ve vztazích zneužívaní, vykořisťovaní, vydíraní a vysávaní.

Naše nezdolná víra v heslo "být spolu navždy v dobrém i zlém" k tomu ještě přidává. Ano, ve zdravých kvalitních vztazích spolu partneři zůstávají v dobrém i ve zlém, ale v tom smyslu, že spolu překonávají a řeší problémy a překážky, které před nimi vyvstávají - nikdy to neznamená, že se jeden či oba z nich mají nechat zneužívat a ničit! Pokud s tím dotyčný nic nedělá a nemá žádný zájem na svých dysfunkčních návycích cokoli měnit, můžeme jít s čistým svědomím dál, protože nic víc už udělat nemůžeme. Setrvávat v takovém vztahu, kde druhému dovolujeme, aby nás zneužíval, znamená podporovat ho v páchání zla - a tím mu neprokazujeme dobrou službu. Navíc tím svému vlastnímu já vzkazujeme, že je mnohem méně důležité než tento náš ubohý vztah, a naše sebedůvěra a sebevědomí pak logicky klesají na minimum. O to snáze se s námi pak dá manipulovat.

Vidět v druhých to dobré i přes jejich stíny je sice úžasná schopnost, ale tak jako u každého nástroje je třeba s ní správně zacházet. Přehlížet něčí závažné charakterové nedostatky nás ohrožuje a jemu škodí, protože aby na nich mohl zapracovat, musí o nich vědět. Bohužel však většina těchto lidí není schopna normální sebereflexe a ani přes poukázání na jejich nezdravé jednání ho nejsou schopni uznat, a tedy ani změnit. Bez ohledu na to, co dobrého v sobě mohou mít, nelze takový vztah ve zdraví udržet, protože jejich dysfunkční charakter svou tíhou zdaleka převažuje cokoli světlého a má na citlivou duši empatika i na celý vztah zhoubný vliv.

Empatičtí lidé jsou pro tento svět příliš cenní na to, aby svůj čas, energii a život marnili utrpením v mizerných vztazích! Dar laskavého srdce jsme nedostali proto, aby po něm někdo šlapal! Mějme to na paměti, kdykoli budeme v pokušení nechat si někým ubližovat jen proto, abychom nepřišli o zdánlivou přízeň jednoho manipulátora (nebo i více takových). Naše laskavá srdce jsou dar, a jako s takovým s nimi má být zacházeno. 

- Magda 

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.