neděle 17. listopadu 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.11. 2019

Milí přátelé,

po poměrně intenzivním úplňkovém období se nám dostává darem několika krásných, slunečných a teplejších dní, abychom se vnitřně osvěžili a alespoň na chvíli se opět zaradovali ze světla a barev podzimu. Máme si odpočinout, vydechnout a dočerpat síly, o které nás předchozí období možná připravilo. Rovněž je nám připomínáno, že i když jsou některé časy temné a neutěšené, vždy po nich následuje opět světlo. Naši andělé i sama příroda a Život sám nám připomínají, že všechno je v pořádku, a to i tehdy, když to tak vůbec nevypadá. Pomáhají nám nastolit v našem nitru vnitřní mír, protože máme-li mír uvnitř sebe samých, promítá se následně i do našeho okolí, našich vztahů, činností a celého našeho vnějšího světa. 
Déšť, který je podzimu vlastní, zavlažuje nejen půdu, aby byla úrodná, ale i naše srdce. Přestože deštivé dny na nás působí únavně a některým z nás zhoršují náladu, ve skutečnosti nám pomáhají tak jako půdě a rostlinám obrátit se do sebe a zaměřit se na svou vnitřní výživu - fyzickou i duševní. Dobře se starat o své tělo, dostatečně odpočívat, dopřávat si alespoň jemnou formu pohybu a výživnou stravu. Dobře pečovat o svou duši, dodávat jí chvíle klidu a pokoje, emoční výživu (ať už sami nebo v milé společnosti někoho dalšího) a víru, že vše je tak, jak má být, a vše nakonec bude v pořádku. Pokud nám chybí denní světlo, můžeme se potěšit světlem svící, které nám připomínají náš vlastní vnitřní plamen a světlo a teplo naší vlastní duše a její lásky, vždy připravené znovu zasvítit.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy; Robert Reeves)
 
Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
* * *Z Tarotu strážných andělů máme pro tento týden Eso Myšlenek, které vypovídá o tom, že budeme činit nějaká rozhodnutí, a tím vyřešíme nějakou déletrvající situaci. Je to rozhodnutí racionální, vycházející z logického posouzení věcí a vyvození závěrů založených na důkladném zvážení všech informací, které k rozhodnutí potřebujeme. 
Dále tato karta znamená jasnou komunikaci, která je zejména v nynějším období retrográdní fáze Merkuru velmi důležitá a pomáhá nám předcházet nedorozuměním a neshodám. Vyjadřujme se tedy co nejjasněji a pokud sami něco špatně pochopíme ze strany druhých, nebo nám něco z toho, co řeknou, nebude jasné, raději se nejprve zeptejme a věci si ujasněme, než si o nich začneme dělat své závěry. 
Pro některé z nás je tato karta pobídkou, abychom následovali nějaký svůj nápad nebo myšlenku, které nám přijdou jako odpověď na naše modlitby. Že se jedná o odpověď na naše přání a o naše vnitřní vedení, poznáme tak, že hluboko v nás probouzejí dobrý pocit, který je míruplný, stálý a klidný a vnímáme, že povede k větší harmonii, i když nemáme konkrétní představu, jak to bude vypadat, když se za danou myšlenkou pustíme. 

Z karet Léčení s vílami jsme dostali krásné znamení v podobě karty s názvem Problém vyřešen. Říká nám, že bez ohledu na to, čím se momentálně zabýváme a jaký problém řešíme, jeho řešení už je na cestě i bez našeho přičinění. Máme se uvolnit a věřit, že toto zázračně a často nečekané řešení přijde již brzy, a nesnažit se do něho zasahovat nebo se snažit hádat, jak se to stane. Většinou právě tehdy, když se něčím neustále zabýváme a strachujeme se o to, bráníme my sami tomu, aby se daná situace zcela přirozeně a bez námahy harmonicky vyřešila sama. Protože však naše logická mysl nepovažuje za spolehlivé nic, co se nedá předvídat, vypočítat a odhadnout, můžeme si připadat bezradní a zoufalí. Toto je tedy výzva, abychom měli víru, i když třeba zatím nevíme, jak by se daná záležitost mohla vyřešit, a uvolnili se i přesto, že ještě vyřešena není. Pokud nastane chvíle, kdy bychom měli něco udělat my sami, dostaneme k tomu jasné vedení. Do té doby zůstaňme uvolnění, nechme věci, ať plynou svým vlastním tempem, a brzy uvidíme, jak se vše uvádí do svého zcela přirozeného pořádku.

Z karet Květové terapie tu nakonec máme poselství bugenviley s názvem Zaštiťujte se. Bugenvilea je květina, která má drobné květy, jež jsou chráněny širokými purpurovými listy. A stejně jako tato květina chrání své drobné kvítky, jsme i my vedeni k tomu, abychom v tomto období chránili své srdce a dobře se o něj starali. Neznamená to, že nám něco hrozí, ale že si nemáme připouštět do svého nitra nic, co by ho zbytečně zatěžovalo nebo mu dokonce ubližovalo - včetně vlastních starostí! Energie strachu nám nikdy nepomůže a nic nevyřeší, pouze otravuje naši mysl i srdce a často nám působí také zdravotní problémy. Tato květina nese poselství, že trápit se je pro nás zbytečné a stejně tak se nemáme trápit kvůli druhým lidem a nenechat je, aby na nás přenášeli své vlastní bolesti. Říká nám, že pomáhat můžeme i bez toho, abychom na sebe přebírali cizí tíhu. Naši andělé, víly i další bytosti světla nám rádi pomohou vytvořit si tuto ochranu, a to tak, abychom mohli zůstat otevření a milující, aniž by se nás přitom dotýkalo všechno, s čím přijdeme do kontaktu. 
Vnitřní odolnost a bezpečí si dobře vybudujeme, budeme-li si dělat čas pro sebe samé, abychom ze sebe dostali energie, jež na nás nebo v nás ulpěly, uvědomili si své hranice a projasnili si svou mysl i srdce. Také je třeba v sobě uzdravit některé své nedoléčené bolístky, kvůli kterým se možná stále cítíme zranění a máme potřebu se chránit. Pokud ve snaze se chránit uzavíráme své srdce nebo schopnost milovat, ještě si tím sami ubližujeme. Potřebujeme-li tedy léčení jakéhokoli druhu, požádejme o pomoc archanděla Rafaela, anděla léčitele. Pro posílení pocitu bezpečí a ochranu všeho druhu můžeme také požádat o pomoc archanděla Michaela. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu bude nadále probíhat zázračné řešení některých našich záležitostí, musíme je však na chvíli pustit ze svého sevření a uvolnit se. Naše ustrašená, úzkostná energie jim k vyřešení nepomáhá, naopak všechno blokuje a řešením brání. Čím více jsme zaměřeni na nějaký problém, tím více ho posilujeme. Když se pustíme a uvolníme, umožníme tak, aby do celé situace vstoupila léčivá energie a aby se tato situace zcela přirozeně a harmonicky uzdravila. 
Máme se nyní vyjadřovat jasně a stejně tak si věci vyjasňovat, pokud jsme něčemu plně neporozuměli, než si dělat ukvapené záměry. Pokud budeme činit nějaké rozhodnutí, učiňme ho až po důkladném zvážení všech potřebných informací a úhlu pohledu. Můžeme také dostat nějaký Božsky inspirovaný nápad, který nám pomůže, coby odpověď na naše modlitby.
Protože budeme procházet léčením a budeme potřebovat hodně klidu po poměrně intenzivním předchozím období, máme nyní učinit svůj klid prioritou a nebát se odmítat požadavky druhých a jejich energie. Máme být ohleduplní také vůči sobě. Jsme-li velmi citliví, je třeba být na sebe laskaví a nenechat nikoho (včetně vlastního ega a strachu), aby si na naši energii činil nároky. Budeme-li takto láskyplní k sobě samým, obklopí nás také další lidé, kteří jsou láskyplní a kteří naše potřeby chápou a respektují. Jinými slovy, zahrneme-li se láskou, uzdraví se tím i naše vztahy, neboť i ty se naplní touto láskou naším prostřednictvím - a logicky k nám přitáhnou osoby, jež tuto lásku budou chtít sdílet.
Stejně jako v minulém týdnu, i v tomto nám pokračuje stejné poselství: Nechat věci plynout, jak samy chtějí, a věřit, že všechno bude tak, jak je to pro nás nejlepší. A že právě tehdy, když se přestaneme úzkostlivě snažit všechno zajistit sami, se konečně všechno začne zázračně řešit samo, a to zcela přirozeně a v míru.

* * *

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.