pondělí 25. listopadu 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25.11. do 1.12. 2019

Milí přátelé,

poslední dny byly pro mnohé z nás náročnější. Blížící se novoluní i celková energie, která v našich životech přišla přeuspořádat a proměnit některé jejich oblasti, obrátila spoustu věcí úplně vzhůru nohama a mohla v nás vyvolat mnoho úzkosti, strachu a nejistoty. V tomto týdnu bude tato tendence pokračovat, začnou se však objevovat i výsledky probíhajících změn, jejichž smysl možná zatím nechápeme. Začneme pozvolna zjišťovat, proč se některé věci děly a k čemu nám posloužily. 
Naši andělé nám radí, abychom v žádném případě nejednali na základě intenzivního strachu či jiných emocí, které možná cítíme, neboť tyto silné emoce jsou vyvolávány z našeho nitra proto, abychom je propustili, nikoli jako impuls, podle kterého bychom se měli rozhodovat. Radí nám, abychom si dělali co nejvíce času na sebe samé, o zdravé samotě, abychom promlouvali s vlastním já, meditovali a nechávali odcházet všechno, co se z našeho nitra dere ven. 
Tak jako když ze stromů opadne veškeré listí a ony zůstávají holé po celou zimu, můžeme se i my cítit "obnažení" a velmi zranitelní, když z nás opadá všechno to, co nám už neslouží, aniž by to zatím bylo nahrazeno něčím novým. Avšak stejně jako vždy přijde nové jaro, máme i my jistotu, že bez ohledu na to, co se nyní děje, co z našeho života či z nás samých odchází a co se mění, nastane opět období rozkvětu a radosti. 
Naši andělé nám proto dodávají povzbuzení a radí nám, abychom věřili a drželi se svých nadějí, protože jsou oprávněné, a také abychom se nebáli, protože jsme-li uvolnění a v souladu s přirozeným proudem Života, je vždy a za všech okolností postaráno o všechno, co potřebujeme. 
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila pouze jednu sadu karet - Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.
 
Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Šestka Myšlenek, která vypovídá o úlevě, jíž se nám pozvolna dostává - zejména pokud jde o myšlenky a myšlenkové vypětí způsobené neustálým analyzováním, vymýšlením všech možných scénářů (často těch nejhorších) a snahou pochopit dění, které zatím rozumem chápat nemůžeme, protože ještě nemáme všechny informace potřebné k vytvoření objektivního závěru. Tato karta znamená, že naše napětí nyní povolí a že všechno se začne uvolňovat a rozhýbávat. Možná nebudeme zatím přesně vědět, kam směřujeme nebo co jak dopadne, ale bude to rozhodně lepší než to, co necháváme za sebou. Je to karta pohybu vpřed bez ohledu na nejistotu, kterou pociťujeme, či na absenci informací, které by nám pomohly zjistit, kam že to vlastně plujeme. Nemusíme to vědět. Řeky Života však přesně vědí, kam se potřebujeme dostat, abychom se uzdravili a byli šťastní, a tak jim důvěřujme a uzavřeme sami v sobě mír s onou skutečností, že prostě nevíme všechno a že to je v pořádku. 

Druhá karta s sebou vzala ještě jednu, bonusovou, která doplňuje její poselství. Je to Osmička Citů, která vypovídá o nenaplnění, strádání a opouštění něčeho, co už nás jen trápilo, a spolu s ní Eso Citů, které znamená novou lásku, nové štěstí a citové naplnění. Tyto dvě karty se opravdu krásně doplňují. Společně nám říkají, že ať už jsme se trápili jakkoli a ať už máme za sebou sebevíc bolesti či strádání, jsme na cestě k nádhernému novému štěstí, budeme-li mu otevření a nezahořkneme-li kvůli utrpěným ranám. Naši andělé nám těmito dvěma kartami vzkazují, že i když to pro nás bylo (nebo stále je) těžké a možná i bolestné, tak i přesto nám vše, co se stalo či děje, pomáhá k tomu, co si přejeme, po čem toužíme a co nám právem náleží. Je to jako s těmi stromy, kterým opadá listí a přečkávají holé celou zimu, aby se pak mohly radovat z krásných květů, bohaté koruny a nového života. Nemáme se utápět v lítosti ani úzkosti, protože z našeho života neodejde nic, co nám ke štěstí pomáhá - a to, co nás tíží nebo nám ubližuje, přece ani my sami nechceme. Máme se sladit s plynulým proudem přírody, která nám pomůže odnést všechno, co už nechceme tahat s sebou - všechna ta břemena starých bolestí, hořkosti, lítosti, výčitek či lpění. Nynější energie nám pomáhá tím, že z nás odebírá vše nezdravé a nešťatné (proto to vychází na povrch a proto se nyní možná trápíme), abychom mohli vykročit dál bez zbytečné tíhy. Ať už se děje cokoli, skutečný smysl toho všeho spočívá v našem očištění a odlehčení - byť to může vypadat přesně naopak. Nenechme se tedy utopit v hlubinách emocí, které teď možná prožíváme, a otevřeme svou náruč novým začátkům, které přijdou, jakmile toto všechno bude za námi. 

Poslední karta tohoto výkladu je Otevřete své srdce, v tradičním tarotu karta Zamilovaných. Ta je dalším potvrzením toho, že všechno, čím jsme prošli a možná stále procházíme, má hluboký smysl a budeme za to šťastní a vděční, až zjistíme, k čemu všemu nám to pomohlo. Tím, co se nyní odehrává, jsme přesměrováváni na svou pravou cestu - cestu lásky, cestu našeho srdce. Znamená také lásku druhých lidí, zamilování, nové vztahy či obnovení lásky v již existujících vztazích, ke kterému dojde díky uzdravení, očištění a proměně způsobené nynějšími energiemi. Nemáme se bát, že bychom o lásku mohli jakkoli přijít. Právě Láska nám přichází pomoci a právě ona zůstane v našem životě přítomna, jakmile se oprostíme ode všeho, co láskou nebylo. Strach, bolest, hněv či cokoli jiného - to všechno má nyní odejít pryč. A tak to nechme odplavat, všechny tyto pocity, myšlenky či energie; osoby či vztahy, které je v nás vyvolávají; všechno, co není láska... všechno, kvůli čemu jsme měli své srdce uzavřené. 
Můžeme si k tomu pomoci i tím, že budeme v tomto období věnovat vědomě pozornost tomu, co naše srdce otevírá - něčemu krásnému, co v nás probouzí pocity lásky, např. zvířátkům, dětem, blízkým lidem, pozitivním zprávám, dobročinnosti, hezkým obrázkům či videím, pěkným písničkám, apod. Cokoli, co v našem srdci probouzí láskyplný cit, je pro nás jako lék. Věnujme si ho nyní tedy ve zvýšeném množství.
Andělé říkají, že je naše citlivost a vnímavost naladěna také na všeobecný stres týkající se příchozího adventu a období Vánoc, které jsou nám ze všech stran připomínány. Naše pocity mohou být vyhrocené, zvláště pokud nepatříme mezi ty, kdo mají svátky šťastné, ať už z jakéhokoli důvodu. Tím spíše je však pro nás toto období požehnáním, neboť se svých pocitů smutku a strádání můžeme zbavit již teď a nadcházející sváteční období prožít nejen v klidu, ale třeba i v nově probuzené, okolnostmi nepodmíněné radosti a vřelosti.

* * *

SHRNUTÍ
Nynější období nás přišlo oprostit ode všeho, co nám působilo trýzeň a co už si nemáme (a ani nechceme) brát dále s sebou. Jsme konfrontováni se vším temným, co jsme nosili možná i velmi hluboko v sobě, a to proto, abychom se od toho konečně oprostili. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc a budeme-li ochotni následovat vedení, kterého se nám dostane. 
Toto období je jen přechodné a pokud ho využijeme k jeho účelu - k našemu očištění a uzdravení - pak naše nová, očištěná a zdravá energie začne do našeho života přitahovat a pouštět vše, co jí odpovídá: lásku a hojnost ve všech podobách. Bez ohledu na to, jak může být nynější období temné a nepochopitelné, máme si udržet víru, že všechno bude dobré, a nesnažit se všechno chápat. Jak se říká: "Když nic není jisté, všechno je možné." 
Pokud trpíme velkým strachem, raději nic nedělejme a zůstaňme v klidu, dokud se naše mysl a emoce neprojasní. 
Tento týden a jeho energie nám slouží k otevření našeho srdce a jeho naplnění láskou, která nás uzdraví a povede dál po naší cestě. I když tuto cestu možná zatím nevidíme, všudypřítomná Láska ji vidí a ráda nám pomůže se na ni dostat, přestože jsme momentálně zaslepeni svými úzkostmi. Smiřme se tedy s tím, že zatím nevíme všechno a že to je v pořádku. Láska se postará o všechno ostatní. Dovolme jí, aby z našeho nitra i života vytlačila všechno, co láskou není a co nám ubližuje. Věřme v zázraky a udržme si naději, že všechno bude opět krásné, stejně jako když se stromy na jaře znovu zazelenají a bohatě rozkvetou. I my jsme součástí přírody a jejích přirozených cyklů, a tak se s nimi slaďme a nebojme se. Ani ta nejtvrdší a nejtemnější zima netrvá věčně.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.