neděle 23. února 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24.2. do 1.3. 2020

Milí přátelé,

příroda se nám pozvolna probouzí a i my jsme pobízeni k tomu, abychom v sobě probudili nový život a rozproudili ho ve své duši i v těle. Přestože se stále potýkáme s únavou, která přirozeně patří k období zimy a tmy, můžeme již pociťovat první doteky nové energie a nových začátků. 
16. února nám započala retrográdní fáze Merkuru, období, které přichází 3-4x ročně a trvá okolo tří týdnů. Skončit by měla 9. března, přestože její vliv můžeme pociťovat i v následující dny. V tomto období se můžeme potýkat s problémy v komunikaci všeho druhu (mluvené, psané, osobní, elektronické či dopravní), s nedorozuměními, s mylným pochopením toho, co někdo řekl, se zpožděními i s nejrůznějšími omezeními. Přestože tento čas nebývá příjemný, je pro nás příležitostí, abychom zpomalili, pohlédli sami do sebe a využili ho k přehodnocení některých svých záležitostí. Nedoporučuje se v tomto období započínat nové věci, avšak někdy právě retrográdní fáze Merkuru nám může pomoci obnovit své nadšení, které jsme ztratili, a vrátit se k některým svým nedokončeným projektům a znovu je rozpracovat a dokončit. Obvykle to, co během jeho přímé fáze stagnuje či nefunguje, dostává během fáze retrográdní možnost k proměně, rozhýbání a zlepšení. Můžeme si všimnout, že i záležitosti, které jsme považovali za bezvýchodné či beznadějné, se jako zázrakem mění a posouvají vpřed. To nejlepší, co můžeme udělat pro ty nejpozitivnější výsledky všeho dění, je plynout s proudem a nebojovat proti němu. 
Novoluní ve znamení Ryb, které nastává 23. února, rovněž podporuje naše nové začátky a nové nadšení. Přestože jsou Ryby spíše klidným a tichým znamením, současné astrologické aspekty jim dávají nový rozměr - jejich hloubka se nyní projeví v hloubce našeho nadšení. Tato energie nás povzbuzuje k aktivitě, ke sportu, k rozvíjení své přitažlivosti, a to jak fyzické, tak hlavně té duševní, která se pak ve fyzické rovině z velké části zrcadlí. Pokud se objeví nějaké příležitosti k našemu rozvoji nebo k vyzkoušení něčeho, na co jsme zatím nesebrali odvahu, máme k tomu ideální podmínky. 
Protože se nám probouzí příroda k životu, vybrala jsem si pro výklad na tento týden vedle Tarotu strážných andělů také karty víl, coby přírodních bytostí, které pečují o zvířata, rostliny i naše životní prostředí.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Léčení s vílami (Doreen Virtue)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám na tento týden vychází Šestka Činu. Vypovídá o vítězství, úspěchu, překonání překážek. Říká nám, že máme veškeré důvody k oslavám a radosti. I když to tak možná zatím nevypadá, brzy zjistíme, že to tak opravdu je. Je to znamení dosažení úspěchů a efektivního využití našich schopností a vlastností k tomu, abychom své záležitosti dovedli do šťastného konce. 
Také připomíná těm z nás, kdo se z jakéhokoli důvodu staví do pozice oběti, aby s tím přestali a postavili se do pozice vítěze. I v případech, kdy jsme se opravdu stali obětí něčího jednání nebo vnějších okolností, nám pomůže, když si uvědomíme, že v určitém ohledu jsme vítězové - dokázali jsme to přežít, dokázali jsme zůstat na nohou a dokážeme žít dál i přes to všechno, co nám spadlo pod nohy. Jsme velmi silní a schopní a jako takové se máme ocenit. Dovedeme-li se i přes nepříznivé události a okolnosti cítit jako vítězové, pak nám právě toto vnitřní naladění pomůže přitáhnout nové okolnosti, v nichž se naše vítězství projeví v ještě větším rozměru - a napomůže tak k našemu uzdravení i k vyřešení našich záležitostí. 

Z karet Léčení s vílami nám vyšla karta Dovolená. Říká nám, že máme hodně odpočívat, uvolnit se, dopřávat si čas na hru, relaxaci, četbu, nebo cokoli jiného, co nám pomůže zklidnit svou mysl i rozjařené emoce. Odpočinek je zcela nezbytný pro každou živou bytost, a tak si neváhejme dopřát jakoukoli formu odpočinku, kterou potřebujeme, zvlášť pokud jsme v poslední době vynakládali opravdu hodně energie a snahy na některé své problematické záležitosti. Touto kartou nám andělé i víly připomínají, že náš život není jen o problémech a že ho nemáme zapomínat žít. I když možná nemáme ještě všechno za sebou a vyřešené, i tak si potřebujeme najít způsob, jak si odpočinout. 
Vedle spánku a nejrůznějších klidných činností nám může posloužit také fyzický pohyb - jít se proběhnout, zaplavat si, projít se v přírodě... i kdyby to bylo jen na chvíli a počasí nebylo úplně příznivé. To platí obzvláště pro ty z nás, kdo tráví naprostou většinu času zavření mezi čtyřmi stěnami. Jsme-li neustále zavření doma, ještě navíc se všemi svými problémy, pak tyto problémy v našich očích narůstají a vnímáme je jako čím dál horší a závažnější, než ve skutečnosti jsou. Provětrat si hlavu nám pomůže nebrat je tolik vážně, uvědomit si krásu života jako takového i skutečnost, že my sami jsme součástí přírody, jen na to zapomínáme. 
Hlavním poselstvím této karty je uvolnit se a nebrat nic z toho, co prožíváme, tak vážně. Čím vážněji věci bereme, tím horší nám připadají a o to hůře se cítíme. Nic z toho nám zrovna nepomáhá k jejich vyřešení. Naopak uvolněný a přesto vědomý přístup nám umožní přijímat inspiraci a nápady, co udělat, dovolovat Nebesům zasáhnout, když si sami nevíme rady, a především zachovat si své duševní i fyzické zdraví navzdory nepříznivým okolnostem. 

Poslední kartou pro tento týden ze sady Magická poselství víl je Přiznejte si své skutečné pocity. Radí nám, abychom nepotlačovali své pocity, ať už jsou jakékoli, a nesoudili je. Pokud cítíme zoufalství, smutek, žal, strach nebo třeba i štěstí, radost a jiné příjemné pocity, máme je zdravým způsobem vyjadřovat. Možná se zdráháme je pouštět ven ze strachu, že nás ovládnou, že budeme jednat nepřiměřeně nebo že tím někomu ublížíme. Existuje však mnoho způsobů, jak dát svým pocitům průchod, aniž by se to jakkoli negativně podepsalo na nás nebo jiných lidech. Můžeme si je vypsat do deníku, do souboru v počítači nebo je vložit do nějaké tvůrčí činnosti. Můžeme je ze sebe dostat při fyzickém pohybu (při kterém se zároveň do našeho těla vyplavují endorfiny a pomáhají nám tak cítit se ještě lépe). Cítíme-li hněv, můžeme třeba roztrhat staré noviny a vybít si na nich svou destruktivní energii. Vždy se dá najít způsob, jak své pocity pustit ven, aniž by to komukoli ublížilo. Pokud nás nenapadá, který způsob by pro nás mohl být nejlepší, požádejme své anděly, aby nám ho pomohli najít a zajistili přitom bezpečí nám i ostatním. Potlačováním emoční energie v sobě nedocílíme ničeho dobrého - jen se zablokujeme, způsobíme si zdravotní i jiné problémy a velmi často pak také dochází k citovým výbuchům v důsledku nahromaděné energie, kterým jsme se právě snažili vyhnout. 
Dalším poselstvím této karty je upřímnost - k sobě i k druhým. Nenalhávejme si, že je něco v pořádku, když cítíme, že není; a naopak nehledejme problémy tam, kde žádné nejsou. Jsme-li pod vlivem rozvířených emocí a myšlenek, nedělejme si žádné závěry a zejména podle nich nejednejme. Nadělali bychom zbytečné škody, které by se v mnohých případech nedaly už ani napravit. Nahromaděné emoce jsou VŽDY intenzivní a vždy máme také při nich dojem, že jsou naprosto oprávněné a pravdivé. Realita však může vypadat úplně jinak, jen ji vnímáme zkresleně v důsledku svého vnitřního prožívání. Tato karta je pro nás tedy vedením, abychom v tomto týdnu pracovali se svým nitrem a jeho umírnění, vypuštění nahromaděných emocí a myšlenek zdravým a bezpečným způsobem, a teprve potom můžeme začít jednat - s čistou a jasnou myslí i srdcem. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden odpočinku, vnitřního očišťování a zklidňování. Jsme ujištěni, že všechno bude dobré a že jsme schopni tomu napomoci svými schopnostmi i vlastnostmi. Dokážeme to. I kdyby to mělo ještě trvat nějaký čas, nevadí. Mezitím se obraťme do svého nitra a vypusťme z něho všechno, co ho zatěžuje, provokuje a co mu vysává energii. Čím více emocí a myšlenek v sobě držíme, tím více v nás narůstají a tím více také zkreslují v našich očích realitu, na kterou pak můžeme reagovat nepřiměřeně. Vypusťme ze sebe tyto nahromaděné energie a najděme v sobě mír, který jsme si tolik přáli a který nám pomůže vyřešit možné problematické záležitosti tak, aby jejich výsledkem byl ještě větší mír. 
Neberme své problémy příliš vážně - uvolněme se a rozpomeňme se na to, co je skutečně důležité... zda jsme zdraví, zda se sami k sobě chováme s úctou a zda naše vlastní energie odráží to, co si přejeme mít ve svém životě. Naplňme se tím, co si přejeme přitahovat do svého života, a pusťme se všeho, co nám ubližuje (zejména svých vlastních myšlenkových, emočních a dalších nezdravých návyků). Míruplná mysl a srdce dovedou vidět i řešení, na která by mysl a srdce plné paniky nikdy nepřišly. 
Uvolněme se a nalaďme se na vlnu nové energie, která k nám přichází s blížícím se jarem, a dovolme novému životu, aby se probudil a rozproudil také uvnitř nás.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.