neděle 2. srpna 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.8. 2020

Milí přátelé, 

vstupujeme do osmého měsíce letošního roku, který je vskutku nabitý zkouškami trpělivosti, vytrvalosti a víry. Působí na nás mnoho planetárních i dalších energetických vlivů, avšak i přese všechno, co nám v důsledku toho přichází do cesty, jsme to stále my sami, kdo rozhoduje o naší budoucnosti - tím, jak se rozhodneme o věcech smýšlet, vnímat je a jednat (nebo naopak nejednat) na základě této své vnitřní volby. 
Velká spousta lidí prochází v tomto období těžkými zkouškami, jsou stavěni čelem ke svým nejhorším obavám, smutku a temnotě, aby se s nimi vypořádali a uzdravili své nitro z ran, které utrpěli, ať již nedávno či dále v minulosti. Ti, kterým se navzdory těžkým vlivům daří dobře a prožívají ve svém životě hojnost všeho druhu, mají nyní příležitost stát se velkou oporou těm, kdo bojují, ať už jakýmkoli způsobem - i modlitby a pozitivní myšlenky vyslané potřebným mají svůj účinek a patří mezi zázračné formy pomoci! Naši andělé nás povzbuzují, abychom v případě, že máme energie na rozdávání, vysílali tuto energii všem, kdo ji potřebují, a naopak v případě, že jsme těmi, kdo nyní bojují a strádají, otevřeli svou náruč energii, která je nám vysílána, dovolili si ji přijmout a nechali ji, aby nám pomohla tak, jak to právě nejvíce potřebujeme. Samozřejmě se to týká i jakékoli konkrétnější formě pomoci - když nám někdo věnuje svůj čas a pozornost, dostaneme dárek či pozvánku na oběd, apod., dovolme si tuto laskavost s vděčností přijmout.
Naše vzájemná propojenost a to, jak se navzájem doplňujeme, je jedním z mocných zdrojů zázraků a uzdravování našeho světa. Přestože sami o sobě dokážeme mnohé, jako celek toho dokážeme ještě více. Schopnost poskytovat pomoc těm, kdo ji potřebují, stejně jako schopnost pomoc přijmout, když ji sami potřebujeme, je toho krásnou ukázkou. V životě každého z nás se obě tyto pozice přirozeně střídají, a je to tak v pořádku. Buďme vděční za každou příležitost dát i přijmout pomoc a pomáhejme tak k utváření našeho "nebe na Zemi".  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Citů. Je to karta šťastné rodiny a hluboce naplňujících vztahů. Vypovídá o šťastném citovém životě a jeho naplnění, ať už v jakékoli formě. Je-li pro nás nyní otázka rodiny a vztahů spíše problematická, značí tato karta, že se blíží zlepšení naší situace a že dostaneme příležitost k tomuto zlepšení přispět (dejme na svou intuici a vlastní vnitřní vedení, co se týká konkrétních kroků v naší situaci). 
Rodina přitom neznamená pouze naši biologickou rodinu, ale zejména společnost lidí, s nimiž se cítíme milováni, přijímáni takoví, jací jsme, a do které skutečně patříme - kde se cítíme být DOMA. Toto všechno můžeme prožívat i s dobrými přáteli, s kolegy zapálenými pro stejnou dobrou věc nebo ve společenství podobně založených lidí. Naše srdce může přetékat láskou a štěstím i ve společnosti zvířátka nebo při pohledu na nádhernou krajinu. Ať už pro nás rodina, domov a citové naplnění představuje cokoli, věnujme tomu nyní svůj čas a pozornost a dovolme si otevřít své srdce lásce. Zasloužíme si to my, i ti, s nimiž tuto svou lásku sdílíme. 

Z karet Moudrosti orákula nám vyšla karta Náprava. Vypovídá o tom, že pokud se nám v minulosti (například kvůli nynějšímu těžšímu období) něco v životě pokazilo - vztahy, práce, zdraví, aj. - nastává nyní příznivé období pro nápravu a uzdravení. Na kartě jsou vyobrazeny dvě ženy, které společně spravují šňůru, jež je zároveň pojí. Je to velmi příznivé znamení zejména pro nápravu a uzdravení vztahů. Pro odpuštění našich vzájemných nedorozumění, prominutí minulých chyb, ochotě vzdát se svého ukřivdění či ublížení a odhodlání společně napravit vše, co bylo poškozeno. Žádný člověk není dokonalý a každý se čas od času dopustí chyby - když udělá něco, o čem netušil, že to může mít nepříznivý dopad. Chybami se učíme, rosteme díky nim v moudřejší osobnosti, a měli bychom tudíž umět odpustit druhým i sobě samým to, že přirozeně lidsky chybujeme. V případě, že nám někdo uškodil vědomě či záměrně, vypovídá karta nápravy o uzdravení našeho vlastního nitra a znovuobnovení své schopnosti důvěřovat lidem, kteří si naši důvěru zaslouží. Nikdo z nás není povinen udržovat či obnovovat vztahy s lidmi, kteří nás vědomě zradili nebo nám jakýmkoli jiným způsobem vědomě uškodili. Vybírat si do svého života pouze skutečně důvěryhodné osoby je velmi důležité pro naši zdravou sebeúctu i pro naše zdraví - duševní i fyzické. Nedůvěryhodné osoby ponechme na starost Nebesům. Soustřeďme se na obnovu svého vlastního nitra, bylo-li zasaženo, a na spoluutváření zdravých vzájemných vztahů s lidmi, kteří si takové vztahy přejí stejně jako my a kteří jsou stejně tak ochotní odpouštět občasné lidské omyly a přijímat druhé takové, jací jsou, i v jejich lidské nedokonalosti. 

Z Karet energie nám vyšla karta Odchod pryč. Je na ní vyobrazena žena, která za sebou zavírá branku a pokračuje dál do otevřeného prostoru svobody. Tato karta vypovídá o tom, že se nám nyní podaří oprostit se od něčeho, co nás dlouho svazovalo a spoutávalo. Může to být nějaký vztah, osoba, zaměstnání, místo nebo něco jiného, co se pro nás stalo spíše vězením, zejména se to však týká našich přesvědčení, způsobu myšlení a vnímání, starých emocí, nedořešených záležitostí a vzorců z minulosti, které nám zasahují do přítomnosti a dalších věcí nacházejících se v našem vlastním nitru. Náš vnější svět (vztahy, kariéra, finance, apod.) odráží jako zrcadlo obsah našeho nitra. Věříme-li, že jsme nehodni lásky, setkáváme se s neláskyplnými lidmi. Věříme-li, že jsme neschopní, přitáhneme si zaměstnání, kde budeme opakovaně selhávat nebo budeme navzdory dobré práci kritizováni špatným vedením. Na základě toho, co nosíme sami v sobě (a často jsou to hluboce zakořeněná přesvědčení vzniklá ještě v raném dětství), prožíváme opakovaně tytéž zkušenosti, které nás v těchto přesvědčeních utvrzují. Touto kartou jsme vybízeni k tomu, abychom tento nekonečný koloběh otevřeli a rozpustili. Abychom podnikli kroky, které nám pomohou ke změně našeho vnitřního nastavení - a spolu s tím se pak začnou přirozeně měnit také naše vztahy a další životní oblasti. Předchozí dvě karty tomu nahrávají. Společně nám všechny říkají, že je možné být šťastní, že je možné se uzdravit a věci napravit, a že se nemáme bát rozloučit se s tím, co nám v tom doposud bránilo. Celý tento výklad nám říká, že ať už máme za sebou cokoliv, byli jsme nasměrováni přesně k těm bolavým místům, která je třeba uzdravit a zahojit - a tak napravit a znovu stmelit vše, co bylo rozpolceno.  

* * *

SHRNUTÍ
Karty pro tento týden nám jednoznačně vzkazují, že pokud učiníme potřebné kroky k oproštění se od nezdravých a sebedestruktivních vzorců myšlení, vnímání či chování, máme velkou šanci uzdravit sami sebe, své vztahy a další životní oblasti a dosáhnout kýženého štěstí a naplnění. Všeho, co potřebujeme, je nám k dispozici hojnost, my ji však k sobě nepouštíme - protože například věříme, že to pro nás není možné, protože nic takového jsme doposud nezažili a neviděli, protože máme pochybnosti o tom, zda si to zasloužíme, protože o sobě či o zázracích pochybujeme, apod. 
Naši andělé nás pro tento týden vybízejí k tomu, abychom se odvážili uvěřit, že se náš život může opravdu změnit k lepšímu a že my sami máme moc nad tím, jaký náš život bude. Přestože v něm čas od času nastávají nečekané okolnosti, s nimiž nic nenaděláme, stále se podílíme na tom, jak bude náš život vypadat dál a jak se k čemu postavíme. 
Karty pro tento týden vypovídají o velkém uzdravování, odpouštění, usmíření a nápravě všeho, co mohlo být v průběhu intenzivních posledních týdnů poničeno. Ponecháme-li si své srdce otevřené a dovolíme i druhým (pokud se to týká někoho dalšího), aby svá srdce mohli otevřít, můžeme uzdravit či napravit i zdánlivě ztracené případy. Udržme si víru v zázraky, buďme ochotni k nim sami přispívat, a ony se začnou objevovat.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.