neděle 27. září 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.9. do 4.10. 2020

Milí přátelé,

v posledních dnech jsme si mohli povšimnout poměrně intenzivní energie, která v nás začala vyvolávat nejrůznější frustrace, potlačené a nevyjádřené pocity či citlivá témata, která v nás probouzejí silné emoce. Jako by pohár trpělivosti mnohých lidí náhle přetekl. Nynější energie ovlivněná retrográdním Marsem a mnohým dalšími vlivy nám pomáhá dostat ze sebe mnohé myšlenky a pocity, které jsme v sobě možná již dlouho dusili, abychom se od nich očistili a mohli tak začít svůj osobní i globální svět vnímat jasněji - bez zkreslení vlastními emocemi.
Naši andělé nám připomínají, že jsme všichni propojeni. Toto kolektivní propojení mimo jiné znamená, že emoce a myšlenky, které nyní prožíváme, nemusejí být přímo naše, ale protože jsme citliví a empatičtí, můžeme je nevědomky přebírat od jiných nebo od světa jako takového. V tomto ohledu nás vyzývají k energetické ochraně, jak vnější - nošení amuletů, krystalů, průběžné očišťování se modlitbou, vizualizace ochranného štítu okolo nás, apod., tak i vnitřní - umožnění našim myšlenkám a emocím, aby mohly vyplout ven. Často jsme náchylní k citovým zraněním jen proto, že v sobě nosíme nedoléčené a nedořešené záležitosti. Čím dříve je ze sebe dostaneme a uzavřeme je, tím dříve ztratí svůj vliv na nás.
Tento rok je velkou duchovní zkouškou pro svět jako celek - byli jsme donuceni si plně uvědomit, že každý z nás může mít ohromný vliv na mnohé další a že na každém z nás záleží. Viděli jsme, jak se může během velmi krátké doby propojit celý svět - byť skrze nepříjemné zkušenosti - a že dokážeme dobře spolupracovat. Světu nejlépe pomůžeme tím, že přijmeme tyto lekce za své a staneme se těmi, kdo činí svět lepším svým vlastním prostřednictvím - tím, kdo jsme, tím, jací jsme, co děláme a říkáme, co vyzařujeme, jak žijeme své životy. Máme ztělesnit to, co si přejeme ve světě vidět - lásku, mír, pospolitost, udobření. K tomu je však třeba dát stranou své ego. Vzdát se své ukřivděnosti (byť sebevíc oprávněné), starých ran a pocitu oběti, a naplnit se místo toho energiemi a hodnotami, které si přejeme vidět i u druhých. Každý z nás je vzorem pro mnohé další a tento vliv je nám nyní připomínán. Využijme ho tedy k tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních. Naši andělé nám přesně ukážou, co pro to můžeme udělat - a můžeme začít očistou a změnou sebe samých.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle Cards; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Hojnosti. Tato karta nás vybízí, abychom převzali zodpovědnost za své zdraví i všechny ostatní fyzické záležitosti (finance, hmotný dostatek, domov...) Připomíná nám, že jsme schopni si zajistit vše, co potřebujeme, a že není třeba mít strach z nedostatku. Ať jsme v jakékoli situaci, vždy existuje řešení - i v případě, že sami žádné nevidíme.
Tato karta představuje člověka, který stojí nohama pevně na zemi, koná jasné a logické kroky vedoucí k zajištění toho, co potřebuje, a který je vyrovnaný a dobře se stará o potřeby svého těla i své duše. Právě na to se máme nyní zaměřit - uklidnit se, uzemnit se, najít pevnou půdu pod nohama, uvědomit si, že navzdory všem nepříznivým okolnostem jsme v bezpečí, a zbytečně nejančit. Právě vyrovnanost, klid, dobrá péče o sebe a realistický, praktický přístup nám nyní budou nejvíce prospěšné. Jsme-li klidní a vyrovnaní, přirozeně k nám plyne všechno, co potřebujeme.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla Vosa. Nám všem je tento hmyz dobře známý, většinou nechvalně. Má jedovaté žihadlo, kterým může kohokoli zranit, některé i velmi vážně. Vosa symbolizuje naši vlastní schopnost zranit druhé lidi - svými slovy, činy nebo i pouhou myšlenkovou energií. Varuje nás, abychom se nenechali ovládnout vztekem či jinými intenzivními emocemi, které se v nás nyní mohou probouzet, a namísto toho je usměrnili někam, kde nenapáchají škodu (např. je vypsat do deníku, vykřičet do polštáře, vyběhat se z nich, vložit je do nějakého tvořivého díla...) V období, kdy se v člověku probouzejí dlouho potlačované pocity a začínají proudit ven, může mít dojem, že má právo tyto pocity cítit a vyjadřovat tak, jak se mu zlíbí - což samozřejmě má - avšak už nemyslí na to, jaké dopady může mít forma jeho vyjádření na druhé, zejména na ty nejbližší. Ano, máme právo se vztekat, jak chceme, ale pokud se necháme ovládat tímto vztekem a vlastní "oprávněností", budeme se muset smířit s následky - s tím, že můžeme někomu velmi ublížit a některé věci (a vztahy) i nenávratně zničit. Naše myšlenky, emoce, slova i činy mají obrovskou moc. Nechť jsou tedy řízeny naším skutečným, vyšším já, a nikoli nízkým, sebestředným a sobeckým egem. Ať jsme si v životě cokoli vytrpěli, nikdo z nás nemá právo šířit utrpení na další osoby. Potýkáme-li se tedy s nutkáním vyjádřit své dlouho potlačované nebo i nové frustrace, učiňme to způsobem, který nikomu (včetně nás) neublíží.
Tato karta může představovat také naše vlastní zranění způsobené někým, kdo se nechal ovládnout vztekem či jinou intenzivní emocí. Říká nám, že je v tomto období dost možné, že se nás někdo nechtěně dotkne, protože nezvládne své emoce. To se občas stane každému, takže pokud se jedná o výjimečnou situaci, buďme ochotni odpustit a již se k dané věci nevracet. Pokud nám však někdo ubližuje záměrně, vede nás tato karta k tomu, abychom se bránili, a k adekvátní férové odezvě. Bránit se je nejen přirozené, ale i nutné - pro dobro všech. Nechat někoho, aby nám (nebo jiným) ubližoval, znamená podporovat ho v páchání zla, a tím nepomáháme ani jemu, ani sobě. Kdo záměrně ubližuje jiným, potřebuje pochopit, že to není v pořádku a že jeho chování nebude tolerováno. Jen tak bude přiměn ke změně. Modleme se za ochranu pro sebe samé i pro ty, kterým bychom mohli my sami nějak nevědomě ublížit, a následujme vedení, které nám k zajištění této ochrany pomůže.

Z Orákula víl nám vyšla karta s názvem Magická brána, která vypovídá o tom, že tímto vším, co nyní prožíváme, vstupujeme na novou cestu - do nové fáze. V kontextu výkladu to znamená předtím skutečnost, že díky všemu, co máme za sebou, i tomu, čím procházíme ještě stále, se stáváme novými lidmi a máme šanci uzřít svůj život i svět kolem nás novýma očima. Procházíme zkouškami, jak jako jednotlivci, tak jako lidstvo, a docházíme uvědomění, která jsme potřebovali. Mnohá další uvědomění ještě přijdou.
Touto kartou nás víly, coby ochranní duchové přírody a Matky Země, vedou k využití našich nových uvědomění v praxi - k vytváření nového a lepšího světa pro nás i pro druhé. Vyzývají nás, abychom ze sebe oklepali staré energie, staré názory a přístupy, a napomohli tak k obnově sebe samých i světa kolem nás. Každý z nás se svým životem, svou energií i svým konáním podílí na tom, jak to ve světě vypadá. Opět je to výzva k tomu, abychom ztělesnili to, co si přejeme ve světě vidět - to, co v něm podle nás chybí. Staňme se sami tou láskou, mírem, porozuměním, soucitem, klidem, léčením...  

* * *

SHRNUTÍ
Po regenerativním a klidnějším zářijovém období se nyní dostáváme do poměrně akčního října, na který jsme se po dobu předchozích týdnů připravovali. Abychom započali toto nové období co nejlepším způsobem, potřebujeme se nyní zbavit všeho, co v nás "vybublalo" na povrch - zejména dlouho potlačované a nevyjádřené pocity. Jakmile se zbavíme těchto starých energií, můžeme spoustu věcí uvidět úplně novýma očima, nezkresleně. Během tohoto období, kdy ze sebe budeme dostávat své pocity a myšlenky, je obzvláště důležité si dát pozor na to, abychom nikomu neuškodili a aby náš hněv, který mohl být vyvolán někým/něčím v minulosti nebo současnou globální energií, neodnášeli lidé, kteří nás mají rádi a kteří nám nic neudělali. Buďme ohleduplní, i když máme sto chutí neřešit nic a nikoho. Obdobně také buďme soucitní vůči těm, kdo se taktéž potýkají s vlastními intenzivními emocemi a frustracemi. Toto období není lehké pro nikoho a čím více pochopení a soucitu v sobě nalezneme, tím snáze tímto obdobím všichni projdeme.
Využijme vše, čím jsme prošli, jako užitečné zkušenosti a rozhodněme se začít vytvářet svět, jaký si přejeme vidět - tím, že začneme měnit sami sebe, abychom ztělesňovali vlastnosti a energie, které ve světě postrádáme. Každý z nás může ovlivnit mnohé - mnohem více, než si možná myslíme. Na každém z nás záleží a vše, co děláme pro to nejvyšší dobro své i druhých, má svůj velký význam. A tak toho využijme a staňme se těmi nejlepšími lidmi, jakými umíme být.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.