neděle 13. prosince 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.12. 2020

Milí přátelé,

máme tu třetí prosincový týden, který začíná novoluním ve znamení Střelce a zároveň úplným slunečním zatměním. Také nám zakončuje astronomický podzim. Blížíme se k nejkratším dnům tohoto ročního období, během kterých nás naše přirozené cykly vedou k introspekci, práci se svým nitrem a k tomu, abychom svůj čas věnovali odpočinku a obnově svých sil.
Novoluní a sluneční zatmění ve znamení Střelce je pod silným pozitivním vlivem Merkuru a Marsu, a je to tedy ideální čas pro jasnou komunikaci, projasnění našeho myšlení, vymezení si nových záměrů a schopnost začít na těchto záměrech vytrvale pracovat. Zároveň, pokud dojde k překračování našich osobních hranic druhými lidmi, jsme vyzýváni ke zdravé asertivitě a k umění říct Ne, když to bude třeba a když to tak budeme upřímně cítit. Nemějme v tomto období strach se vyjádřit tak, jak to opravdu cítíme, nebo co si opravdu myslíme. Komunikace založená na čisté pravdě a láskyplné upřímnosti vždy přinese to největší možné dobro všem, kterých se daná situace týká.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vychází oblíbená a velmi šťastná karta, Desítka Citů, která představuje šťastnou rodinu a naplněné, kvalitní vztahy. Je pozitivním znamením pro ty, kdo jsou požehnáni milující rodinou, i pro ty, kteří ji zatím nenašli nebo o ni z jakéhokoli důvodu přišli.
Tato karta nám říká, že se máme těšit z lásky a jejích krás, a to v jakékoli formě.
Vztahy plné lásky patří mezi největší dary v našem životě a my sami můžeme velkým dílem přispět k tomu, abychom takové vztahy měli. Každý ví, že vztahy s druhými se odvíjejí od toho, jaký vztah máme sami se sebou, neboť podle vztahu k sobě samým k sobě přitahujeme další lidi, kteří nám zrcadlí totéž. Mějme se tedy rádi, mějme k sobě úctu a jednejme v souladu s tím, co cítíme jako to nejlepší. To zahrnuje také umění říct Ne a nastavení zdravých hranic - včetně odmítnutí udržovat vztahy s lidmi, kteří se k nám s úctou nechovají. Tak budeme přitahovat a udržovat vztahy kvalitní, založené na oboustranné úctě a lásce.
Pro ty, kdo se cítí osamělí, je tato karta vedením k tomu, aby 1) zapracovali na vztahu se sebou samými a začali si ho užívat i přesto, že není vše tak, jak by si přáli, 2) se nebáli sami vyhledat nové kontakty a otevřít své srdce novým dobrým lidem.
Pokud někdo z nás nyní trpí a potřebuje podporu, má si o ni říct a nemá se bát opřít se o druhé lidi. Tak jako my jsme tu vždy pro druhé, i druzí jsou tu vždy pro nás, a tak jako my rádi pomáháme jim, i oni rádi pomáhají nám.
V tomto smyslu je to také výzva pro všechny, kdo se nyní cítí šťastni, milováni a požehnáni, aby tuto svou krásnou energii vyzařovali do světa a posílali ji v myšlenkách či modlitbách všem, kdo ji potřebují. Stejně tak můžeme někomu pomoci materiálním či finančním darem nebo jinou formou, ke které se budeme cítit vedeni. Podstatou této karty je láska, laskavost a soudržnost mezi lidmi, a tak k ní přispějme vlastním dílem - a to i prostřednictvím svého uzdravení a opětovnému otevření svého srdce.

Z karet Moudrosti orákula nám vyšla karta Na moře. Tato karta představuje naprosté odevzdání se proudu dění. Je to přesný opak kontroly a snahy ovládat vše, co se děje, nebo kam se daná situace vyvíjí. Mnohdy je to právě naše snaha mít pod kontrolou, co jak bude a kdo co udělá, která způsobuje, že se situace nelepší nebo dokonce zhoršuje. Pokud vidíme, že se snažíme, ale výsledek nikde, tak se prostě pusťme, nechme to být a odevzdejme to všechno přirozenému proudu života, který se vždy postará o vše, co potřebujeme v pravý čas. Mějme důvěru, že všechno se ubírá správným směrem, i když nám to tak možná nepřipadá, a že vše bude nakonec dobré. Vzdejme se potřeby ovládat druhé lidi nebo vnější okolnosti, pusťme se, uvolněme své sevření, a můžeme zjistit, že jako zázrakem se najednou všechno rozhýbe a začne se přirozeně zlepšovat. Mnohdy právě náš strach, z něhož potřeba kontroly vychází, je důvodem, proč se v našem životě objevují okolnosti, jež v nás vyvolávají další a další strach. Nastolíme-li ve svém srdci mír, bude naše klidná a uvolněná energie napomáhat k přirozenému uzdravení všeho, co je nemocné či nefunkční, a nám samým bude o mnoho lépe.

Z Orákula poslů světla nám vyšla karta s názvem Duchovní služba. Ta nám připomíná, proč jsme tady - a že existuje důvod, proč jsme tu právě my, proč jsme právě tady v tomto místě, proč jsme takoví, jací jsme a že právě díky tomu všemu můžeme světu přispět něčím unikátním. Touto kartou nám andělé vzkazují několik věcí.
První z nich je skutečnost, že dokud jsme uzavřeni sami v sobě a zabýváme se svým utrpením, nemůžeme světu příliš pomoci. Jsme-li soustředěni na negativitu, na své osobní neúspěchy, na starosti o budoucnost, apod., pak světu nepomáháme, jen mu ještě přitěžujeme. Je jasné, že nikdo z nás se čas od času nevyhne určité míře negativity nebo špatné náladě - problém nastává, když se v tom začneme utápět a když se negativita stane naším trvalým stavem bytí. Jsme-li pohlceni vlastním egem a soustředěni výhradně na sebe, na to, co my nemáme, co nám bylo vzato, jak nám bylo ukřivděno, apod., konáme pravý opak svého poslání, kterým je prožívání a šíření lásky a světla. Touto kartou nám tedy andělé připomínají, že naše trápení nikomu (ani nám) nepomůže a že pokud se trvale zabýváme svým nedostatkem, křivdami nebo sebelítostí, máme s tím přestat. Obraťme svou pozornost od sebe na službu světu. Do této služby přitom patří i to, že se my sami budeme mít dobře. Pokud si bráníme v přijímání lásky a hojnosti v domnění, že je špatné mít se dobře, je načase to změnit.
Druhé poselství této karty patří těm, kdo se z nějakého důvodu přizpůsobují druhým a mění se podle nich a jejich představ. Naši andělé nám připomínají, že každý z nás je unikátní a že naše osobnostní rysy (včetně těch, které se nám zrovna nelíbí nebo nám komplikují život) mají svůj účel a že jejich rozvojem či kultivací můžeme přispět ke svému ohromnému osobnostnímu růstu. Každý z nás má unikátní dary, které svou povahou, sny a činy může světu předat. Pokud se však svých snů vzdáváme kvůli jiným, skrýváme či potlačujeme své pravé já, abychom se někomu zalíbili, nebo dáváme stranou to, co máme rádi, abychom naplňovali přání a očekávání jiných, nastal čas obnovit v této oblasti zdravou rovnováhu a vrátit se zpátky na cestu svého poslání. Jinými slovy - máme být sami sebou. Právě tak přineseme světu to nejlepší - a sami sobě taktéž. Konáme-li své poslání a jsme-li sami sebou, všechno ostatní v našem životě začne zcela přirozeně fungovat a uzdravovat se.  

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy máme všechno odevzdat, nechat vše plynout svým vlastním tempem, a mezitím se navrátit sami k sobě. Existuje něco, co jsme vždy rádi dělali, ale skoro jsme na to už zapomněli? Pusťme se do toho. Udělejme si v tomto týdnu čas na věci, které jsou nám vlastní, které odrážejí to, kým jsme, a činí nás šťastnými. Sdílejme je s lidmi, se kterými si opravdu rozumíme. Těšme se z našeho společně tráveného času a vyjadřujme svým blízkým svou lásku a vděčnost. Věnujme čas svému léčení a opřeme se o druhé, pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu. Mějme k sobě úctu a buďme k sobě laskaví. Odmítněme uctivě věnovat svou energii těm, kdo si nás neváží. Navraťme se ke své vlastní bytosti. Tím, že obnovíme kontakt sami se sebou a začneme opět žít tak, jak opravdu chceme a jak to odpovídá nám místo jiných, přirozeně se začnou uzdravovat naše vztahy, situace v kariéře i v ostatních oblastech našeho života.
Někdy se paradoxně stává, že čím více se snažíme, aby vše fungovalo, tím méně to funguje. Je-li to náš případ, jsme nyní jasně vedeni k tomu, abychom se "přestali snažit". Neznamená to, že nám na dané věci nezáleží, ale že jí necháme prostor pro svůj vlastní vývin. Sama si najde tu nejlepší cestu k vyřešení a uzdravení, tak jako když se poraníme, začne se naše tělo přirozeně samo léčit a regenerovat.
Mějme víru, že vše bude dobré, i když se nebudeme neustále snažit vše kontrolovat a dohlížet, zda se vše děje tak, jak chceme. Soustřeďme se na skutečnost, že vždy dostaneme vše, co potřebujeme, v pravý čas. Napišme si tuto afirmaci na lísteček nebo do upomínky a mějme ho pravidelně na očích.

VŽDY DOSTANU VŠE, CO POTŘEBUJI, V PRAVÝ ČAS. 

VŠECHNO JE A BUDE V POŘÁDKU.

Vesmír nemá žádný důvod nás trápit nebo nám upírat něco, co si upřímně přejeme. Pokud v našem životě něco chybí nebo nefunguje, vždy jsme tímto způsobem vedeni k uzdravení nějakého zranění a odstranění bloku, který si do cesty stavíme my sami. Když si uvědomíme, co potřebujeme změnit (například svou snahu vše kontrolovat a řídit), a zapracujeme na tom - s čímž nám Vesmír rád pomůže a začne nám posílat do cesty všemožné pomocníky a prostředky - vždy nakonec přirozeně dostaneme všechno potřebné.

Krásný týden plný míru a spokojenosti nám všem!  

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.