neděle 1. srpna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.8. 2021

Milí přátelé,

vstupujeme do druhé poloviny tohoto roku doprovázeni oslavami vrcholícího léta a úrody. 1. srpen je tradičně zasvěcen rituálům vděčnosti, a tak si najděme alespoň chvíli na to, abychom Matce Zemi i Nebesům poděkovali za všechno dobré, co v životě máme. I v případě, že se zrovna trápíme nebo nám něco velmi chybí, můžeme najít mnoho věcí, za které můžeme upřímně poděkovat. Tato vděčnost je protijedem na pocity strádání a nedostatku a napomáhá pozvedávat naši energii. A čím vyšší je naše energie, tím snáze k sobě přitáhneme to, co si přejeme. Vděčnost je tedy všestranně prospěšný návyk :)
Náš život je plný nejrůznějších zkoušek, často velmi náročných, a naši andělé nám připomínají, že nikdy nejsme na nic sami. Pokud nyní procházíme nějakým těžkým obdobím, nebo ještě stále rozdýcháváme již uplynulá těžká období, v každém případě nám pomůže, když si dopřejeme čas a péči potřebné ke svému uzdravení. Tak jako fyzicky zraněný člověk, ani duševně zraněný nemůže plně fungovat. Je důležité mít se sebou soucit a trpělivost a být ochotni přijmout vše, co nám může pomoci se uzdravit a znovu se postavit na nohy. Je však stejně tak důležité na svých zraněních nelpět a neoživovat je; musíme je CHTÍT uzdravit. Vzdát se své pozice oběti a rozhodnout se, že již nadále oběťmi nebudeme. Tento týden nám přichází pomoci převzít svůj život do vlastních rukou, místo abychom ho stále ponechávali napospas své minulosti, která, ať už byla jakákoli, zůstává nadále jen minulostí. Každý den je nový začátek a nikdy není pozdě na nový život. Ať je tedy ten náš co nejkrásnější.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Pětka Myšlenek. Tato karta patří mezi nejméně oblíbené, přesto však představuje důležitá témata, kterými je třeba se zabývat.
Hlavní význam této karty spočívá v bolestných zkušenostech a zraněních, která jsme utrpěli vinou někoho jiného a která v nás zanechala hluboký pocit křivdy. Ať už nám někdo ublížil schválně a vědomě, a nebo nedopatřením, naše pocity jsou ryzí a lidské. Touto kartou nás naši andělé vedou k vyléčení a uznání těchto pocitů. Zapomeňme na chvíli na všechny racionální soudy naši mysli, která se snaží naše pocity analyzovat a soudit, zda jsou oprávněné či nikoli. Naše pocity jsou, jaké jsou. Jsou energií, která potřebuje být uvolněna a vyjádřena. Téma uvolňování emocí jsme tu měli i v minulých týdnech a nyní nám pokračuje - možná také proto, že se nám doposud nepodařilo je zpracovat a že nadále představují problém, který je třeba vyřešit. Nevyléčená zranění vytrvale bolí a zasahují tak do všeho, co se snažíme dělat. Znemožňují nám opravdu pokračovat - tak jako člověk se zlomenou nohou prostě NEBUDE chodit, dokud mu kosti znovu nesrostou. Ať už se jedná o fyzické nebo duševní zranění, obojí vyžaduje čas a léčbu. Dokud však budeme svou bolest přehlížet nebo znevažovat, bude se pořád ozývat a žádat o vyléčení.
V tomto týdnu si tedy pravidelně dělejme čas pro sebe, meditujme a nahlížejme do svého nitra. Naslouchejme tomu volání, které se z něj ozývá. Ať už se jedná o čerstvou nebo dávnou záležitost, naše bolest je zcela reálná a nezávislá na čase. Mějme sami sebe natolik rádi, abychom své duši i tělu dopřáli všechnu tu péči, kterou potřebují.. a také natolik, abychom sami sobě neubližovali hněvem, ukřivděností a lpění na minulosti.

Tato karta totiž hovoří také o zlomyslnosti a pomstychtivosti. Pokud nám někdo ublížil, je lidské toužit po pomstě a zadostiučinění. Chceme spravedlnost a trest pro ty, kdo nám ublížili. To je pochopitelné. Nicméně trestání druhých není naším úkolem. Pokud nejsme policisté, soudci nebo právníci, pak není naším úkolem řešit rozsudky nad ostatními. Můžeme se bránit a chránit, ale nikdy bychom se neměli strhnout k tomu, abychom sami začali útočit na druhé - bez ohledu na to, jak oprávněné by nám to připadalo. Pokud dovolíme, abychom zahořkli a stali se zlými, zničíme tím SVŮJ život. Jsou to NAŠE dny, které marníme vztekem a hořkostí. A jistě se shodneme na tom, že náš život si nezaslouží být marněn. A že ani naši blízcí a naše vztahy si nezaslouží trpět naším vztekem a neustálým omíláním minulosti.
Ať už nám druzí udělali cokoli, je to minulost. Nechme minulost zemřít. Přestaňme ji pořád oživovat a stále dokola v sobě probouzet tytéž bolestné pocity. Nechme spravedlnost na těch, kdo ji mají na starosti - ať už tady na Zemi nebo na Nebesích. Zákon rovnováhy platí pro všechny stejně a ať už se o tom dozvíme či nikoli, každý vždy dostane lekce, které potřebuje. Nemarněme svůj drahocenný čas a vzdejme se potřeby dohlížet na to, že každý zaplatí za všechno, co udělal. Udělejme za minulostí tlustou čáru a pojďme dál nezatíženi zbytečnými břemeny. Děláme tak to nejlepší pro sebe i pro ty, které milujeme.

Z Karet energie nám vyšla karta Zlomené srdce. Opět vypovídá o zraněních, která jsme utrpěli, a o jejich léčení. Zatímco předchozí karta nás spíše varovala před následky nedoléčené bolesti a lpění na našich křivdách a pomstě, tato karta nás zaměřuje na samotné léčení.
Jak řekl David Kessler, odborník v oblasti truchlení: "Zlomené srdce je zároveň otevřené srdce." Mnohdy právě nějaké neštěstí otevře naše srdce dokořán a my jsme schopni plně a čistě cítit. Jakkoli je to bolestné a smutné, naše srdce je najednou osvobozeno od vězení, ve kterém jsme ho drželi.
Pokud máme dojem, že naše cítění a vnímání je zastřené, povrchní nebo potlačené; že necítíme nic zlého, ale ani dobrého; že jsme podivně prázdní a apatičtí a nic v nás nevyvolává nadšení - toto všechno jsou známky uzavřeného srdce. Svá srdce uzavíráme z nejrůznějších důvodů, obvykle je však podstatou každého z nich strach. Strach, že budeme znovu zraněni. Strach z emocí. Strach, že ztratíme kontrolu. Strach, že nás naše emoce zničí. Snažíme se necítit, abychom netrpěli. Ale tím se bohužel nic nemění. Uzavřením srdce se vrháme do vězení. Má sice "bezpečné" čtyři stěny a mříže, kudy se k nám nemůže nikdo a nic dostat, ale ani my sami se nemůžeme dostat ven. Možná necítíme tolik bolesti, ale necítíme ani lásku a štěstí. A i když máme své srdce uzavřené před vším, stejně to nic nezmění na tom, že se smutné věci budou dít i nadále.
Naše znecitlivění způsobené uzavřeným srdcem a zablokovaným cítěním nic neřeší, ani nám nepomáhá. Brání nám žít. A svůj život máme žít, ne pouze přežívat. I když máme za sebou opravdu těžké a zničující zážitky a i když jsme už tolik unavení ze vší té bolesti, kterou jsme museli trpět, uzavřením srdce zabráníme jeho vyléčení, protože už k sobě nepustíme ani lásku, která je lékem na tuto bolest. Uzavření srdce brání jeho uzdravení. A jak už je psáno výše, nevyléčená zranění budou nadále bolet a hlásit se o slovo.

Je to upozornění na koloběh bolesti, do kterého jsme se uvrhli. Byli jsme zraněni a bojíme se dalšího zranění. Uzavíráme svá srdce, abychom necítili bolest a aby se k nám už nemohla dostat žádná další. Zůstáváme zdánlivě v bezpečí ve svém vnitřním vězení, ale plní nevyléčené bolesti. A láska, která je lékem pro naši bolest, stojí před mřížemi i zamčenými dveřmi našeho srdce a nemůže se k nám dostat. Naše bolest zůstává neléčená a stále stejně velká. Chceme se uzdravit, ale nechceme se otevřít, protože se bojíme, že budeme znovu zraněni. A čím více se uzavíráme, tím více jsme nemocní, a tím více bráníme svému vyléčení.
Zde stojíme před velkou a důležitou volbou - zda si zvolíme strach nebo lásku; zda si zvolíme bezpečí ve svém utrpení nebo zariskujeme své uzdravení. Karta Zlomeného srdce nám připomíná fakt, že zlomené srdce může být vyléčeno jedině tehdy, když ho otevřeme. Jsme-li otevření, jsme také zranitelní, ano. Ale láska nám nikdy neublíží. Je nejmocnější silou, která existuje. Nemá žádné hranice ani omezení. Láska dokáže zázraky. Bez ohledu na formu, v jaké se k nám láska dostává, vždy je léčivá a mocná. Proč se bránit léku, když jsme nemocní? Dovolme si pootevřít své srdce a vypustit z něj to, co už dávno chtělo pryč. Dovolme si očistit se od starých i nových bolestí a plně procítit své pocity. Když se odvážíme své srdce otevřít a vypustit z něj vše, co jsme v něm věznili, uvolní se tak spousta místa pro lásku, která konečně dostane prostor k tomu, aby nám mohla pomoci.
Nemáme co ztratit - můžeme jedině získat.


Z Orákula víl jsme dostali kartu Kouzelná brána. Ta nás vyzývá, abychom se nebáli vykročit do nové fáze ve svém životě a dveře, jimiž přitom projdeme, za sebou zavřeli. Na kartě je vyobrazena víla, která vchází do prostoru plného světla. Symbolizuje nám skutečnost, že i když nevíme, co dalšího máme před sebou, pořád to bude lepší než setrvávání v naší dosavadní vnitřní temnotě. Ukazuje nám východ z tmavého, kamenem opevněného dvora do otevřeného prostoru plného světla.
Je úžasné, jak se všechny tři karty tohoto výkladu navzájem doplňují. První nám říká, že je načase nechat za sebou hořkost a hněv, abychom se sami nestali těmi, kdo zraňují jiné. Druhá nás vyzývá k odvaze otevřít své srdce a dovolit si z něj vyplavit všechnu tu bolest, kterou jsme v něm uzavřeli ve snaze ochránit se před dalším zraněním. Tato třetí karta nám dává jistotu a naději, že je toto rozhodnutí opravdu správné a že nám přinese velká požehnání.
Text na kartě říká, že vykročit do neznáma vyžaduje velkou odvahu a důvěru, avšak právě v onom neznámu nás čekají ta největší požehnání. Vyzývá nás, abychom vykročili sebevědomě kupředu a už se neohlíželi zpátky.
Neohlížet se zpátky je velmi důležitým bodem celého procesu. Budeme-li se totiž k našim zraněním neustále vracet a stále dokola je oživovat, těžko je vyléčíme. Abychom se mohli uzdravit, musíme mít za prioritu své uzdravení, nikoli své ego lpící na pomstě a vlastní důležitosti. Je pro nás důležitější láska nebo strach? Uzdravení nebo lpění na svém zranění? Chceme svůj čas trávit sdílením lásky a obnovou vlastní spokojenosti nebo stížnostmi a upozorňováním na to, jak nám bylo ublíženo? Volba je na nás. Musíme se sami za sebe svobodně rozhodnout, že o uzdravení skutečně stojíme. Nebesa pak udělají všechno pro to, aby nám náš záměr pomohla naplnit.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k oproštění se od jakýchkoli křivd, kterých se na nás někdo dopustil, ať už vědomě nebo nevědomě. Totéž platí i o vnějších podmínkách, na které můžeme mít vztek. Můžeme se hněvat i na Boha nebo na počasí. Bez ohledu na zdroj této bolesti jsme nyní vedeni k tomu, abychom ji nechali volně odcházet z našich srdcí pryč. Požádejme své anděly, ať nám s tímto procesem pomohou a ať všechnu tu odcházející energii zneutralizují. Andělé s energiemi umí velmi dobře pracovat a napomohou k tomu, aby nic z toho, co ze sebe budeme uvolňovat, neublížilo nám ani nikomu jinému. Na své pocity hněvu či ukřivděnosti máme samozřejmě právo, ale je třeba je dostat ven a už se k nim nevracet, aby neničily náš život. Pokud nám bylo ublíženo a jsme vedeni ke konkrétním krokům a řešením, pak směle do toho, avšak nezabývejme se danou záležitostí více než je nutné. A pokud jsme již udělali všechno, co jsme mohli, ponechme všechno ostatní Zákonu karmy (rovnováhy). Soustřeďme se teď na svůj vlastní život a na to, aby znovu dobře fungoval.
Energie tohoto týdne je podpůrná pro hluboké léčení a zázračná uzdravení, budeme-li ochotni na to přistoupit. Nikdo nás nebude nutit, ale budou nám nabízeny všelijaké příležitosti k rozpoznání našich vnitřních bolestí, abychom je mohli vzápětí uvolnit a své rány uzdravit. Mohou se objevovat různé vzpomínky nebo nám někdo/něco napomůže nedoléčenou bolest v našem nitru vyvolat na povrch. To sice není příjemné, ale pomůže nám to dostat ji ven. Neberme si osobně nic, co se nyní děje nebo bude dít. Jakékoli pocity hněvu, křivdy, hořkosti, zlomyslnosti, strachu či bolesti, které v nás možná kypí, jsou vyvolány proto, aby mohly odejít. Dovolíme-li to, projdeme hlubokou očistou a důležitou osobnostní proměnou, která nám pomůže vyjít vstříc lásce, jež klepe na dveře našeho srdce. Stačí jí jen otevřít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.