pondělí 9. srpna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.8. 2021

Milí přátelé,

v neděli 8.8. nastalo novoluní ve znamení Lva. Novoluní je tradičně obdobím nových začátků a nových cyklů. Toto novoluní není pro nikoho úplně lehké a mnozí z nás se setkávají s hrubostí či necitlivostí v nejrůznějších formách. Částečně je to zapříčiněno nepříznivou konstelací Měsíce s některými hvězdami ze souhvězdí Lva a zároveň také v kvadratuře s Uranem, která přináší nečekané změny. Můžeme být zaskočeni až šokováni některými událostmi v našem životě i ve světě.
Magické datum 8.8. s sebou nese poselství hojnosti a připomíná nám, že my sami velkou měrou přispíváme k jejímu vytváření. Je ovšem důležité si uvědomit, že pojem hojnost znamená velké množství a že v našich životech narůstá do velkého množství to, na co se zaměřujeme a čemu dáváme život svými myšlenkami, emocemi a činy. Je třeba vědomě vytvářet hojnost lásky, radosti, uzdravení a dostatku, a nevytvářet naopak hojnost strachu, bolesti a strádání (v čem býváme obvykle hotoví mistři ;)
Toto období nás povede k průlomu a důležité změně, která pozitivně ovlivní náš život - ale můžeme k tomu být dotlačeni skrze frustraci nebo jiné nepříjemné pocity a události. V předchozích týdnech jsme dostávali karty, které nás vedly k přijetí nepříjemných zážitků jako příležitostí dostat ze sebe staré bolesti, které se nám těmi novými připomínají - a využít je jako hnací sílu k důležitým změnám, které jsme už dlouho potřebovali. V tomto duchu i nadále pokračujeme. Je jasné, že takový proces je běh na dlouhou trať a že bude vyžadovat mnoho trpělivosti a vytrvalosti. Naši andělé nám proto připomínají, že si vedeme dobře (i když si to třeba sami nemyslíme) a že jsou stále s námi, vždy ochotni nám pomoci, požádáme-li je o to. Spolu se svými anděly tvoříme tým a dokážeme tak zdárně vyřešit každou situaci.

- Magda

Pro toto období jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Zvolte si svobodu, doprovázenou ještě druhou kartou - Pětkou Myšlenek, která nám vyšla minulý týden a vedla nás k propuštění starých křivd a hořkosti. Není náhoda, že tyto dvě karty vyšly spolu. Pětka Myšlenek, která poukazuje na naše zranění a uzavřené srdce, logicky souvisí s pocitem nesvobody, který jsme kvůli svým zraněním získali. Dostali jsme možná strach, že nám bude znovu ublíženo, a tak jsme uzavřeli své srdce a přestali jsme milovat a věřit. Soustředili jsme se na to, co nám kdo udělal a co by se ještě dalšího mohlo stát, a dost možná v tom stále žijeme a znovu a znovu si to připomínáme. Staré zranění, místo aby se prostě zahojilo, je tak stále dokola oživováno a otevíráno. Sami sobě způsobujeme utrpení a naše ego s tím odmítá přestat. Chce, aby všichni viděli, jak jsme ublížení a jakého bezpráví jsme se stali oběťmi, což mu sice dává pocit falešného uspokojení a pozornost, ale naše duše je nešťastná, protože vidí, jaký je to nesmysl a jak ničíme sami sebe kvůli něčemu z minulosti. Pětka Myšlenek je pro nás poselství, abychom se pro své vlastní dobro vzdali všech dramat, a to jak dramat druhých lidí, tak i těch, které si vytváříme my sami.
Karta Zvolte si svobodu nám pak připomíná, že velká část toho, co nyní vnímáme jako svou hroznou realitu, je ve skutečnosti iluze, kterou jsme si vytvořili, vybarvili a okořenili dle vlastní chuti. Říká nám, že NEMUSÍME TRPĚT a že velká část našeho současného utrpení vychází z naší vlastní volby soustředit se na svou křivdu a pitvat se v ní. Že si můžeme vybrat a že záleží jen na nás, zda necháme tuto svou hořkost a zatvrzelost pokračovat a nebo ji konečně utneme a osvobodíme se. Naše zranění potřebuje vyléčit, ne stále dokola otevírat a prohlubovat.
Tyto dvě karty nám společně říkají, že existují zranění a z nich vyplývající myšlenky, emoce, přesvědčení a návyky, kterých se odmítáme vzdát, na kterých chceme stále lpět a kterými sami sebe pouze ničíme. Dostáváme tím opětovné varování, že budeme-li nadále pokračovat v tomto sebetrýznění, budeme se brzy potýkat také s následky. Můžeme si tím zničit své ostatní vztahy, které budou naší negativitou trpět, nebo si přivodit zdravotní problémy. Kvůli tomu jsme sem ale nepřišli. Nikdo z nás tu není proto, aby trpěl, a každý z nás má prostředky i schopnosti potřebné k tomu, aby se od svého návyku sebetrýznění osvobodil. Máme žít svůj život, který jsme dostali darem, a využít ho co nejlépe jak pro své vlastní dobro, tak i pro dobro našeho světa. Je načase přestat se litovat a jít kupředu.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta kamélie s názvem Jste hodni lásky. Tou nám andělé připomínají, že si zasloužíme být šťastní a milovaní a že je nutné pro to nyní učinit potřebné kroky. První věc, kterou si můžeme my sami prokázat lásku, je to, že si přestaneme oživovat bolestnou minulost. Udělejme si laskavost a vykašleme se konečně na všechny ty osoby a věci, které nás zranily. Dejme sami sobě přednost a postavme na první místo své štěstí místo svého neštěstí. Jak už je psáno výše, v našem životě narůstá to, na co se zaměřujeme. Zaměřme se tedy na lásku a na její posilování v našem nitru i v našich vztazích.
Pokud nás někdo zranil, ponechme ho jeho osudu, a soustřeďme se místo toho na ty, kteří si nás váží a kteří nás milují. Pokud se k nám někdo zachoval ohavně, odevzdejme jeho i celou záležitost Zákonu karmy/rovnováhy a nemarněme svůj drahocenný čas ani energii tím, že se jím budeme byť jen jedinou chvíli zabývat. Je užitečné tyto bolestné situace probrat s terapeutem a zpracovat si své emoce v rámci procesu léčení - ale jinak už se k těmto věcem nevracejme.
Naše duše i tělo jsou cenné dary a zaslouží si být hýčkány a milovány. Nezaslouží si trpět kvůli nikomu a ničemu. Dejme tedy této úctě k nim absolutní prioritu. Máme-li rádi sami sebe, máme přirozeně rádi i druhé. Umíme-li se milovat i s našimi chybami, dokážeme totéž i vůči druhým. Naše vztahy se léčí a rozvíjejí právě díky lásce, která by měla být nade vším ostatním.
I v případě, že se k nám někdo ve vztahu chová zle, má prioritu láska - ta, kterou chováme k sobě samým; ke své duši a k našemu tělu. Láska je i to, že někomu nedovolíme, aby nám ubližoval nebo nás zneužíval. Umět se postavit sami za sebe je projev lásky. Druzí lidé se nám sice snaží namluvit opak - že "láskyplný člověk přece vždycky každému vyjde vstříc a vždy udělá to, co se po něm chce" - avšak to je jen manipulace. Umět říct Ne, když cítíme, že je to v danou chvíli správné rozhodnutí, poslouží dobře nám i druhému člověku. Stejně tak umění postavit se za své hranice a s láskou si je pevně obhájit.
Každý čin, kterým sami sobě prokážeme lásku, ohromně pozvedne naši energii a o to více lásky k nám bude přivolávat (včetně milujících osob). Naučme se milovat sami sebe stejně tak, jako milujeme druhé; ctěme sami sebe tak, jako ctíme druhé; pečujme o sebe tak, jako pečujeme o druhé; bojujme za sebe tak, jako bojujeme za druhé. Nikdo z nás není cennější než někdo druhý. My všichni jsme hodni lásky. A tak jako bychom nedovolili, aby bylo ubližováno našemu dobrému příteli, nedovolme to ani u sebe - ať už nám ubližuje někdo druhý a nebo my sami.
Tato karta je také znamením nové lásky pro ty, kdo jsou nezadaní, nebo obnovy lásky pro již zadané osoby.

Z karet Moudrost Země nám vyšla karta Komunikace. Ta krásně zapadá do kontextu našeho výkladu, protože nám nabízí řešení pro naše současné problémy, zejména pokud jde o ty vztahové. Komunikací je myšleno mluvené i psané slovo, stejně jako komunikace neverbální - řeč těla a gesta, pohledy či doteky, ale i schopnost vyjádřit se prostřednictvím činů. Podstatné pro nás je VYJÁDŘIT SE a dát jasně najevo, co nás bolí, co nám ubližuje nebo co nám ublížilo, co chceme jinak a co bychom chtěli od druhých. (Stejně tak je důležité poskytnout prostor pro sebevyjádřením druhým lidem.)
Druzí lidé nejsou jasnovidci a někdy ani netuší, že v sobě nějakou bolest nosíme. Nebo cítí, že se trápíme, ale nevědí, v čem je problém nebo jak by nám mohli pomoci. Někteří ani neví, že nám nějak ublížili - mohli například říct nebo udělat něco, co se nás dotklo, ale nevědí o tom, protože jsme jim to neřekli. Zaměřme se tedy v tomto týdnu na pročištění a projasnění své komunikace s druhými lidmi. I nepříjemná témata se dají řešit v klidu a s láskou a úctou k oběma stranám.
Pokud někdo odmítá komunikovat, je to jeho zodpovědnost. Na nás je, abychom sami udělali všechno pro to, aby naše komunikace dobře fungovala, a měli tak čisté svědomí, bude-li se nedostatek komunikace odrážet na našem vztahu. Odmítá-li někdo naslouchat, vyjádřit se nebo nám vyjít vstříc, je to jeho svobodná volba, kterou musíme respektovat, ale kterou se nemusíme nechat trápit. Vztahy, kde se dlouhodobě snaží komunikovat pouze jedna strana, jsou nezdravé a dysfunkční a je na našem zvážení, zda v nich chceme setrvávat.
V souvislosti s předchozí kartou nám zde andělé připomínají, že druzí lidé se k nám v některých případech chovají neuctivě proto, že jim to dovolujeme. Že i přes to, že nám ubližují, nadále chceme vztah udržovat a přizpůsobujeme se jim. Tak dáváme jim i sami sobě najevo, že nejsme hodni lásky a úcty, a o to více neláskyplného a neuctivého zacházení se nám dostává. Často na neuctivé jednání přistupujeme proto, že někde uvnitř pochybujeme o své vlastní hodnotě a nevěříme, že si lásku a úctu zasloužíme. Touto kartou jsme tedy vedeni k obnově zdravé sebeúcty a lásky k sobě samým, zdravé oboustranné komunikaci a k vzájemnému respektování našich potřeb a hranic. Tak jako my ctíme druhé, máme právo žádat od nich, aby ctili nás.
Nakonec je tato karta připomínkou, abychom nezapomínali komunikovat se svými anděly a průvodci, kteří jsou nám neustále nablízku a vždy jsou připraveni nás podpořit.

K tomuto výkladu jsem vytáhla ještě dodatečnou kartu z balíčku Posvátný cestovatel od Denise Linn. Jejím poselstvím je pro tento týden První světlo, které představuje východ slunce a počátek nového dne. Krásně se hodí k podobnému poselství novoluní. Společně nám dávají najevo, že v našem životě nastává nový cyklus, nová fáze, nový začátek. Sami cítíme, že některé věci prostě nemůžou pokračovat tak, jako doposud. Je načase udělat za některými věcmi tlustou čáru a již se k nim nevracet. Nebo je možná třeba jasnou čarou vymezit, kde máme své hranice a kam prostě už nikdo nemá právo vstupovat; co si k nám druzí lidé prostě nebudou dovolovat; co si my sami přejeme a co potřebujeme ke svému zdraví, duševnímu i fyzickému. Jsme vyzýváni k přijetí své osobní síly a jejímu pozitivnímu využívání k dobru svému i druhých. Jsme vyzýváni k překročení našich dosavadních omezení a k uvědomění si, že mnohá z nich jsme na sebe uvalili my sami. Vybízí nás k prohlédnutí iluzí, kterým jsme uvěřili, včetně těch, které jsme si sami vytvořili, a k rozhodnutí vytvořit si novou realitu a nový život v souladu s tím, co opravdu chceme a po čem naše duše touží. Naše upřímná přání vycházející ze srdce nás nikdy nevedou k páchání zla. Na rozdíl od rozmarů ega, které myslí jen na sebe, přání našeho srdce vždy vycházejí z nejvyššího dobra pro všechny (včetně nás). Pokud cítíme, že nás naše srdce táhne kupředu a vede nás k nějakým konkrétním změnám, jasně budeme cítit, že jsou dobré a správné a že jim můžeme zcela věřit. Neváhejme a učiňme je. Vkročme do nového cyklu svého života a staňme se těmi, kým opravdu jsme, místo těch, které z nás chtěl mít někdo druhý. Přišli jsme sem unikátní a jedineční právě proto, abychom světu přispěli svým unikátním a jedinečným dílem.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je o nových začátcích všeho druhu. Vybízí nás k zahození všeho, co nám nejen neslouží, ale co nám vyloženě škodí a co si nezasloužíme trpět. Máme uznat, že jsme hodni lásky a že máme svou cenu. Máme se naučit říkat Ne, když to tak cítíme, a umět se za sebe postavit, když je to třeba. Nemáme být zlí nebo agresivní, ale asertivní. Je nutné se vyjádřit a dát své stanovisko upřímně najevo, stejně jako necháváme druhé, aby se mohli vyjádřit. Tak jako my respektujeme druhé, máme právo žádat, aby respektovali oni nás.
V tomto týdnu budeme vedeni k uvědomění si iluzí, kterým jsme uvěřili, zejména pokud jde o různá naše omezení nebo zkreslení naší reality vlivem silných emocí. Můžeme si uvědomit, že některé situace v našem životě nejsou zdaleka tak špatné, jak jsme si je vykládali; nebo si naopak přiznáme, že určité věci v našem životě prostě nejsou v pořádku, byť jsme se o tom stále přesvědčovali. V obou případech nám prohlédnutí iluze pomůže k osvobození a důležitým změnám, které nám pomohou posunout se dál.
Přestože toto období může být nepříjemné, je pro nás důležité a přinese nám pozitivní změny, které přispějí k naší zdravé osobní síle a sebeúctě. Nejde o sobectví, sebestřednost ani bezohlednost - je to o uznání naší hodnoty a toho, že jsme stejně tak hodni lásky a respektu jako kdokoli jiný. Nestavíme se nad druhé - přestáváme se stavět pod ně. Stavíme se společně s druhými na stejnou, rovnocennou úroveň.
Pokud se nyní setkáváme s událostmi, které v nás vyvolávají pocity nízké hodnoty - pocity ponížení, znehodnocení, pohrdání, zahanbení nebo jakékoli podobné, můžeme si být jisti, že nám daná situace přišla pomoci uzdravit nějaké naše prvotní zranění z minulosti, z něhož tyto pocity vzešly. Ať už sami nebo s pomocí terapeuta můžeme tato dávná zranění objevit a uzdravit. Nikdo z nás se nerodí s pocitem, že za nic nestojí a že si nic nezaslouží - někdo nám to kdysi řekl nebo jsme si toto přesvědčení vytvořili sami na základě nějaké negativní zkušenosti. Tyto kořeny naší nelásky a sebeshazování je třeba vytrhat a nahradit semínky lásky a zdravé sebeúcty. Přesně o tom bude toto i následující období - o obnově našeho pravého Já, které je ryzí láskou a které přišlo léčit tento svět svým vlastním prostřednictvím.
Opět je to vedení k tomu, abychom uvolnili ve svém životě místo lásce tím, že z něj vymeteme všechno, co láskou není.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.