neděle 19. září 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.9. 2021

Milí přátelé,

blíží se nám úplněk ve znamení Ryb, který nastane v noci z 20. na 21. září 2021. Někteří z nás již teď mohou pociťovat jeho silný vliv, který se projevuje zejména na spánkových návycích, ať již nespavostí nebo naopak zvýšenou potřebou spánku, zesílenými pocity a mnohdy také podrážděností naší i druhých lidí. Tento úplněk je však velmi pozitivní, neboť je v příznivé konstelaci s planetou štěstí, Jupiterem. Bude to úplněk ve znamení štěstí, pozitivity a optimismu, ale také hojnosti a štědrosti. Dostane se nám mnoha příležitostí projevit svou laskavost a štědrost vůči druhým lidem, zvířatům či životnímu prostředí, a stejně tak to platí i opačně - kdo bude potřebovat pomoc, mělo by se mu jí dostat velmi brzy, a to i zázračnými, nečekanými cestami. Je to také vhodný čas pro vytváření nových plánů, realizaci, právní záležitosti, podnikání a cestování.
Současně se pomalu blížíme do další retrográdní fáze Merkuru, která započne 27. září a která bývá spojena s tématem komunikace všeho druhu - mluvené, psané, neverbální, komunikace s našimi anděly a průvodci, ale i ve smyslu dopravní komunikace. Přestože může představovat bloky a problémy v těchto oblastech, zároveň nám dává šanci si lecos objasnit, vysvětlit a obnovit komunikaci tam, kde doposud vázla. Jestliže se již teď potýkáme s nějakými obtížemi v oblasti komunikace, můžeme si napomoci péčí o naši krční čakru (například poslechem hudby pro léčení a otevírání krční čakry, nošením krystalů pro zlepšení komunikace, nebo také světle modrým/ tyrkysovým oblečením a doplňky). Buďme laskaví, hovořme od srdce a buďme také ochotni odpouštět případná nedorozumění, k nimž může v nadcházejícím období docházet ve zvýšené míře. Nikdo z nás to nemá lehké a naše vzájemné pochopení a soucit je jednou z klíčových součástí našeho poslání - vytváření světového míru. ♥

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Sedmičku Citů. Ta obvykle znamená, že bychom rádi učinili nějaká rozhodnutí, ale brání nám v tom strach, co na to řekne někdo jiný nebo co špatného by se mohlo stát, kdybychom se odvážili učinit krok vpřed. Přestože je dobré být ohleduplní a brát při svých osobních volbách ohled také na ostatní, kterých by se naše rozhodnutí mohlo dotknout, je zároveň důležité neupozaďovat nás samé a naše potřeby. Touto kartou nám andělé vzkazují, že náš strach přerostl v paralýzu a že negativní scénáře, které si představujeme, vůbec nemusejí nastat (a že mohou být i velmi přehnané). Jsme vedeni k tomu, abychom přestali svá rozhodnutí odkládat, neboť čím déle přešlapujeme na místě, tím více nám náš strach najde argumentů, proč se raději vůbec nerozhodovat. S tím souvisí skutečnost, že i naše neochota rozhodnout se je rozhodnutím. Pokud odmítáme převzít zodpovědnost za sebe a svůj život, nemůžeme se pak divit, že o nás začnou rozhodovat jiní lidé a jiné okolnosti. Tak jako voda v řece, i Život si vždy najde korýtko, kterým poteče dál. Je jedno, jak moc se mu snažíme bránit v toku - najde si cestu dál i skrze náš odpor. Máme na výběr: buď se s proudem našeho Života sladíme a společně s ním se vydáme novým směrem, a nebo se mu budeme bránit, a on bude muset náš odpor prolomit silou. Život nezastavíme - a Život je o změnách a pokroku vpřed. Cítíme-li tedy, že bychom měli podniknout nějaké kroky, radí nám naši andělé, abychom tak učinili. Máme-li obavy, že se naše rozhodnutí dotkne dalších lidí, požádejme Nebesa o ochranu všech zúčastněných a o případnou korekci našeho směru, pokud bude potřebná. Tato karta však většinou znamená, že naše obavy jsou zbytečné a že nás jen celou dobu brzdí.
V některých případech tato karta představuje osobu, která si není vůbec jistá tomu, čemu může věřit, a se svými kroky váhá, protože o všem neustále pochybuje. Pokud se v tom vidíme, odevzdejme své pochybnosti andělům a požádejme je o pomoc s obnovením naší ochoty jednat a pohnout se dál. Rádi nám pomohou a podpoří nás, bude-li naše rozhodnutí směřovat k tomu největšímu dobru nás i všech ostatních - a pokud nebude, rádi nám pomohou vše přehodnotit a učinit nové, lepší rozhodnutí.

Z Karet energie jsme dostali hned dvě karty společně, což znamená, že se navzájem doplňují. První z nich je karta s názvem Komunita, která značí osoby, jež nás obklopují - a ovlivňují. Říká nám, jak důležité je pro nás mít spřízněné duše ve formě přátel, mezi nimiž můžeme být sami sebou a kde jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme. Praví přátelé nás vždy rádi podpoří, chystáme-li se učinit pozitivní změny, nebo nás naopak zastaví, kdybychom se měli dopustit omylu a dojít k újmě. Máme-li takové duše ve svém životě, buďme za ně vděční a věnujme jim svůj čas. Nezapomínejme se ve svých vztazích radovat a navzájem se podporovat. V tomto období nám právě naši přátelé mohou pomoci odhodlat se k dobrým změnám a popostrčit nás na naší cestě kupředu.
Pokud takové osoby postrádáme, je pro nás tato karta - společně s druhou kartou Odchod - vedením, abychom se rozhodli sami za sebe vystoupit z kruhu lidí, kteří nám podporou nejsou nebo kteří nám dokonce ubližují. Ať už se jedná o falešné přátele, zlomyslné spolupracovníky nebo jedovaté rodinné vztahy, nemáme povinnost je trpět. Přestože výstup z těchto společností může být komplikovaný a spojený s více změnami (např. místa bydliště, zaměstnání, aj.), Nebesa nás ráda podpoří všemi prostředky, rozhodneme-li se tuto změnu učinit. Nemusíme vědět, jak to uskutečnit - cesta se objeví sama v pravý čas. Důležité je, abychom byli OCHOTNI tuto změnu učinit. Abychom dokázali sami sebe ocenit dostatečně na to, že pro sebe tuto změnu budeme ochotni udělat. Neznamená to opouštět vztahy při prvním problému - společným překonáváním problémů své vztahy posilujeme. Podstatné je zde slovo "společně". Pokud v nějakém vztahu vytrvale pouze vydáváme energii, aniž by druhá strana hnula prstem pro náš vzájemný vztah, jsme vedeni k přehodnocení takového vztahu. Vztah, který funguje jenom proto, že se neustále obětujeme a snažíme se ho udržovat naživu, nikdy nevydrží. Pokud si nejsme jisti, zda je to tento případ, pusťme daný vztah ze svých otěží a přestaňme se snažit. Možná, že druhému člověku dojde, že by se měl také snažit. Možná zjistíme, že mu na nás vůbec nezáleží. Nebo se ukáže, že nestál o nás, ale o něco, co od nás dostával (v těchto případech je běžné, že se druhý člověk začne vztekat a vyčítat nám kdeco, protože najednou nedostává to, co jsme mu celou dobu dávali). Nikdo z nás sem nepřišel proto, aby se nechal zneužívat. Zdravé vztahy jsou založeny na oboustranné úctě a ochotě vztah budovat. Tyto karty jsou pro nás znamením, že je pro nás dobré odejít ze vztahů a míst, kde jsme byli využíváni nebo kde nám někdo ubližoval. A že když toto rozhodnutí učiníme (a přestaneme se strachovat, co na to druzí - viz. první karta), velmi brzy do našeho života přijdou noví lidé, kteří nám budou skutečnými přáteli a kteří nás podpoří v dalších pozitivních změnách.

Z Orákula víl nám vyšla karta Sebeovládání. Tato karta se většinou týká našich nezdravých návyků jako je přejídání, užívání návykových látek nebo prokrastinace (neustálé odkládání toho, co je třeba učinit). Ať už se jedná o cokoli, sami dobře víme, který návyk nám neslouží nebo dokonce škodí - a který je tedy na místě zarazit a nahradit novým, prospěšným zdravým návykem. Pokud trpíme přejídáním nebo jinou závislostí, jedná se vždy o formu úniku před něčím, co se nám nechce řešit. Snažíme se otupit své smysly, vědomí a pocity, abychom si vše usnadnili a vyhýbali se problému, jak jen to jde. Touto kartou se nám dostává důrazného znamení, že takto to nefunguje a že problém se musí řešit, nikoli před ním utíkat. Požár také jen tak sám od sebe nezmizí, když prostě utečeme jinam nebo budeme předstírat, že nehoří - musíme jít a uhasit ho. Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že vyřešit danou situaci nebude zdaleka tak těžké a hrozné, jak nám připadá, a nebude nás to stát zdaleka tolik energie, kolik jí vkládáme do snahy se řešení neustále vyhýbat a potlačovat své vnitřní volání závislostmi. (Pokud máme vážný problém se svou závislostí, požádejme o pomoc archanděla Rafaela, který nám pomůže léčit jak naše tělo, tak i duši, a neváhejme vyhledat také odbornou pomoc ve formě psychoterapeuta nebo podpůrné skupiny. Na tuto změnu nikdy není pozdě!)
V kontextu tohoto výkladu se jedná zejména o tendenci odkládat kroky, které bychom potřebovali učinit, ze strachu, že se to někomu jinému nebude líbit nebo že tím něco zkazíme. Avšak čím více to odkládáme, tím více na sebe daná situace upozorňuje. A tím více se možná také snažíme toto volání přehlušovat závislostmi. Čím více se bráníme a plýtváme svou energii na odpor, tím více narůstá dluh*, který máme vůči sobě samým - a tím hůře se cítíme. Nejjednodušší řešení je pro nás postavit se problému čelem a natvrdo ho vyřešit. Odvaha učinit krok kupředu a udělat i sebemenší věc pro vyřešení naší situace může spustit i celou lavinu dalších pozitivních změn, které nás na naší cestě podpoří.
*(Tyto "vnitřní dluhy" se mnohdy zhmotňují také do jiných forem dluhů, a tak, pokud máme sami nějaké dluhy nebo někdo dluží něco nám, podívejme se dobře do svého nitra, zda sami sobě něco nedlužíme. Splacení našich vnitřních dluhů - např. tím, že konečně uděláme kroky, k nimž jsme byli dlouhodobě vedeni - může mít zázračný efekt i na všechny ostatní dluhy, které se projevovaly v našem životě.)

* * *

SHRNUTÍ

Tento týden jsme upozorňováni na to, že se nemáme nechat ovládat lidmi kolem nás nebo společností, ve které se nacházíme. Máme zhodnotit okruhy přátel, v nichž se pohybujeme, a zvážit, které vztahy stojí za to si udržet a které nám naopak škodí. Máme si dát pozor, abychom činili svá rozhodnutí na základě vedení svého srdce a nikoli kvůli nátlaku druhých lidí nebo vlastního strachu, že se to někomu nebude líbit nebo že něco zkazíme. Ohleduplnost je samozřejmě na místě, avšak jsme-li k něčemu vedeni vlastním srdcem, můžeme si být jisti, že daný krok bude dobrý jak pro nás, tak i pro ostatní. Naše srdce a intuice nás vždy vedou tak, aby naše cesta prospěla nejen nám, ale i všem zúčastněným. Vždy nás vede k tomu nejvyššímu dobru pro všechny. V případě, že bychom měli učinit něco špatného, se nám vždy dostává zavčasu jasného varování a nezřídka nám Nebesa sama zabrání na takové cestě pokračovat. Nedostáváme-li však jasné NE, a jediné, co nás stále brzdí, jsou naše pochybnosti a opakované analyzování situace, jedná se pouze o projev našeho strachu z neznáma a z nejistoty, který nemá cenu poslouchat.
Máme se začít dobře starat o své tělo i duši a ukončit závislosti a jiné nezdravé návyky, které nám ubližují a kterými se snažíme utíkat před tím, čemu je třeba se postavit. Trvalý klid nalezneme právě tím, že se dané situaci postavíme čelem, nikoli náhražkami, které nám uměle navozují pocity klidu a které na problému nic nemění - jen k němu přidávají další. Mějme se rádi a učiňme změnu pro své vlastní dobro, místo abychom si ještě navíc ubližovali a zahrnovali se výčitkami.
Jsme vedeni k tomu, abychom obnovili své spojení s vlastní intuicí, dali na její vedení a nebáli se odejít od osob a míst, které nás ubíjejí a zneužívají. Nejsme-li si jisti, zda se jedná skutečně o škodlivý vztah nebo nám tak pouze připadá, požádejme Nebesa o jasné znamení (které můžeme dostat v podobě vizí, nápisů, zaslechnutých slov, vnitřního pocitu nebo náhlého uvědomění). Naše dobro vždy prospívá i dobru ostatních, a není tedy důvod si v něm bránit nebo se bát, že bychom mohli někomu uškodit. Už to, že nám záleží na dobru druhých, je záruka toho, že naše kroky budou vycházet z lásky - a co vychází z lásky, přináší vždy pouze další lásku.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.