neděle 26. září 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.9. do 3.10. 2021

Milí přátelé,

tento týden nám začíná retrográdní pouť Merkuru, která potrvá tři týdny a která je obvykle spojena s obtížnějšími energiemi, zejména co se týká oblasti komunikace, intelektu, dopravy či elektroniky - tedy těch, které spadají pod tuto planetu a její vliv. Je jasné, že nic není vytesáno do kamene a že záleží hlavně na nás, jaké bude naše následující období, avšak být si vědomi určitých energetických vlivů není nikdy na škodu. Nemusíme si brát osobně některá nedorozumění nebo zpoždění plánů a můžeme snáze pochopit, proč se některé věci dějí v určitém období tak nápadně často.
Úplněk ve znamení Ryb, který máme za sebou, s mnohými velmi zamával, a nyní se máme věnovat odpočinku, nechat si čas na rozdýchání, na zklidnění a následně také přehodnocení situací, které se nám v silném světle úplňku mohly ukázat zcela nově. Retrográdní fáze Merkuru nám k tomu nahrává - je ideálním obdobím pro přehodnocování, opětovné otevření některých nedořešených či nedokončených záležitostí a projektů, k retrospektivě a obecně k tomu, abychom momentální zpomalení a pozdržení využili k něčemu konstruktivnímu.
Často se stává, že právě v tomto energetickém období se znovu rozhýbou věci, které ustrnuly na místě, nebo se znovu vrátíme k něčemu, co jsme nechali ladem. Přestože obecně retrográdní Merkur nepřeje novým začátkům a pohybu vpřed, může naopak vdechnout nový život něčemu, co se zaseklo na mrtvém bodě. Využijme tedy každé příležitosti.
Ubývající měsíc nás vede k ústupu do ústraní, k introspekci, k práci se svým nitrem. Pokud si přejeme něco ze svého nitra nebo života propustit, je toto ideální čas. Odevzdejme danou záležitost energii měsíce a nežádoucí vlivy budou ubývat společně s ním.
Celkově by tento týden měl být klidnějším obdobím - a pokud přece jen dojde k nějakému rozruchu, pak si o to více dopřejme dostatek času a péče na regeneraci a znovunabytí sil.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšly hned dvě karty - jejich významy se tedy doplňují. První kartou je Úspěšné dokončení, kterým nám andělé vzkazují, že jsme přesně tam, kde máme být, a že všechno se děje přesně tak, jak má, aby to nakonec bylo to nejlepší pro všechny zúčastněné. Je to velmi šťastná karta a vždy zvěstuje velkou pozitivní změnu, událost nebo prostě šťastné rozpoložení. Máme se těšit z toho dobrého, co máme - a pokud zatím nemáme něco, co bychom si přáli, máme se z toho těšit už předem (jako bychom to již měli). Právě to je jedna z kouzelných ingrediencí zhmotňování našich snů - vkládat svou energii do toho, co si přejeme, místo abychom jí plýtvali na stížnosti o tom, co si nepřejeme nebo co nám chybí.
Tato karta také znamená závěr, uzavření nějaké záležitosti, dokončení projektu, dosažení cíle. Ať se jedná o cokoli, čeká nás úspěšný a šťastný závěr.
Druhou kartou z této sady je Pomocník Citů, karta, která představuje osobu nebo situaci. Pokud jde o osobu, jedná se o někoho velmi milujícího (často je to partner/ka nebo velmi blízký přítel, spřízněná duše), kdo je laskavým rádcem, pomocníkem a citlivým, chápavým přítelem. Máme-li takového člověka ve svém životě, věnujme mu v tomto týdnu svůj čas - můžeme si navzájem mnoho předat. Pokud si přejeme takového člověka najít (ať už jako partnera, kamaráda nebo jiného společníka), je toto velmi příznivé období pro nová setkání. Tato karta však vede také nás samotné, abychom v sobě probudili a posílili výše zmíněné kvality a využili je ke zlepšení naší situace nebo k pomoci někomu druhému.
Je to také karta vzájemného pochopení a usmíření, a tak, pokud jsme měli s někým problém, zvěstuje nám tato karta příznivé období pro usmíření, vyjasnění situace (v období retrográdního Merkuru jsou nedorozumění a špatná pochopení vyřčených věcí velmi časté) a obnovení vzájemného pouta.
V neposlední řadě vypovídá také o našem smíření se s některými fakty, ať už příjemnými nebo nepříjemnými.
Uzavření míru s realitou (a ukončení neustálého boje proti ní) napomůže obnovit harmonii v našem nitru, a tím k nám začne přitahovat harmonii a mír také zvenčí. Lidé se však často zdráhají pustit se konfliktů nebo vzteku na nějaký vnější vliv, protože si myslí, že když se přestanou hněvat a neustále na danou věc poukazovat, bude to znamenat, že už jim to nevadí. Zde se jedná o to, abychom svou energií neživili to, co nechceme. Přestat se hněvat a smířit se s tím, jaká daná situace prostě je, znamená vypustit ze sebe ten jedovatý odpor, který k nám přitahuje stále více dalšího odporu - a přestaneme tak posilovat dosavadní stav. Smíření se s realitou neznamená, že nám nevadí, ale že ji chceme změnit a že k tomu hodláme přispět svou energií - která se tedy musí logicky také změnit. Náš hněv a odpor nikdy nic nezmění, ale obrat v našem vyzařování a naladění může změnit všechno až zázračným způsobem a nečekanou rychlostí.
Obě dvě karty společně nám sdělují, že nastal čas nechat za sebou nějaké konflikty a nedorozumění, stará zranění a zklamání, a otevřít své srdce nové lásce a naději.

Z karet Moudrosti Země jsme dostali kartu s názvem Hranice. Ta nás vede k tomu, abychom si láskyplně stáli za svým, zatímco budeme jednat s druhými lidmi o záležitostech, které se nás týkají. Téma sebepotlačování a upřednostňování druhých a jejich názorů před sebou samými bylo velké téma minulého týdne. Naši andělé nás vedli k tomu, abychom si přiznali, co potřebujeme my, a naučili se postavit sami za sebe, když je třeba. Postavit se za sebe přitom neznamená být sobci a tlačit se bezohledně vpřed, ale začít stavět sebe samé na stejnou úroveň důležitosti, na jakou stavíme všechny ostatní. Dlouho nám bylo vštěpováno, že my nejsme důležití, že na nás nesejde, hlavně když se mají dobře druzí, že chtít něco pro sebe je známkou posedlosti nebo něčeho jiného zlého, že ignorování vlastních potřeb je šlechetné... a my jsme sem přišli proto, abychom toto sebezničující přesvědčení vykořenili a nahradili novým přístupem, který respektuje jak druhé, tak nás. Tato karta značí, že se nám možná dostane dalších příležitostí k osvojení si tohoto nového přístupu - asertivity. V souvislosti s předchozími kartami jsme tímto vedeni k projevení se, a to s láskou a úctou ke všem zúčastněným. Vyjasníme upřímně své potřeby a požadavky, vyslechneme si potřeby a požadavky druhé strany, a společně se pak vynasnažíme, abychom našli vhodný kompromis, který vyjde vstříc oběma. (Karta Úspěšné dokončení je pozitivní známkou, že se nám toto jednání úspěšně vydaří.)

Z karet Magická poselství víl jsme dostali kartu Narozeniny. Ta může mít doslovný význam - v tom případě všechno nejlepší, pokud patříte mezi oslavence, nebo pokud vítáte nového člena rodiny.
V kontextu výkladu však znamená naši vlastní obrodu - naše znovuzrození. Staneme se novým člověkem, vyrosteme, oslavíme novou moudrost. Pokud jsme odjakživa patřili mezi ty, kdo se upozaďovali a ponižovali, může pro nás být první pokus postavit se za sebe velmi náročný a průlomový. V každém případě je to však velký důvod k oslavě! Máme se poplácat po zádech za to, co všechno jsme dokázali, ať už se nám výsledky líbí více či méně. Daří se nám dobře a s každým novým pokusem se lepšíme. Naše sny se stávají skutečností díky naší vytrvalé snaze a víře, že jednoho dne svou novou dovednost ovládneme dostatečně dobře na to, abychom se mohli cítit bezpečně a jistě, a mohli věřit sami sobě, že v sobě máme oporu a že se můžeme vždy spolehnout na to, že svou bytost ochráníme a zajistíme. Stáváme se novým člověkem, a to s každým sebemenším krůčkem kupředu.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden naší seberealizace a vlastního obrození. Máme šanci naučit se novým zdravějším návykům a postojům, které budou ctít nejen druhé, ale i nás. Pokud jsme v poslední době prožívali zvýšenou frustraci v důsledku překračování našich hranic jinými lidmi, jsme nyní jasně vedeni k tomu, abychom se asertivně projevili a své hranice vůči druhým jasně vymezili. Každý z nás má na to právo a stejně tak jako my respektujeme hranice druhých, můžeme od nich vyžadovat respektování těch našich.
Karty pro tento týden jasně vypovídají o tom, že v našich vztazích můžeme najít společnou řeč a že rozhodně JE možné najít cestu, která bude vyhovovat oběma stranám, alespoň z části. Budeme-li mít s někým konflikt nebo nedorozumění, dostane se nám zároveň příležitosti si to vše vyjasnit a dosáhnout harmonie.
Tento týden je také o našem vlastním vnitřním smíření s některými skutečnostmi, které se nám nelíbí, ale které určitě nezměníme tím, že se budeme užírat, hněvat a plnit odporem. Pokud můžeme udělat něco pro zlepšení situace, udělejme to; pokud zatím nevíme, co udělat, naučme se situaci přijmout takovou, jaká je - prostě s ní žít. I když nás může nadále trápit, nebudeme si k ní přidávat ještě další tíhu způsobenou naším odporem. Nad danými okolnostmi možná vládu nemáme, ale nad sebou ano.
Tato karta nás vede ke zdravé sebeúctě a k jejímu projevování. Máme se chovat tak, abychom tím dávali své duši i tělu jasně najevo, že jsou pro nás cenné a že jejich potřeby jsou ctěny a naplňovány. Tak vzroste naše sebe-důvěra a díky ní budou vzkvétat i naše vztahy. Čím více lásky a úcty máme ke své vlastní bytosti, tím více jí dokážeme mít také k druhým - kteří nám ji budou zrcadlit zase nazpátek.
Ať už před námi stojí cokoli, všechno zdárně zvládneme, budeme-li jednat s láskou a úctou k sobě i ke všem ostatním.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.