neděle 3. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.10. 2021

Milí přátelé,

podzimní období už je v plném proudu a naše příroda nám nyní poskytuje mnoho ze své hojnosti. Období sklizně však nenastává pouze venku - nastává i v našem nitru. Příroda je nám úžasnou učitelkou a příkladem toho, že to, co zasejeme a o co se v průběhu času poctivě staráme, přináší jednoho dne své sladké ovoce. Také nám připomíná, že vývoj a zrání těchto plodů vyžaduje čas, trpělivost a vytrvalé úsilí. Zázračná životní síla obsažená v celé přírodě proudí také námi, ať už si to uvědomujeme či nikoliv. Stále zůstáváme součástí přírody a stejně jako ona i my procházíme svými cykly, byť v individuálním tempu. V tomto období nám tedy andělé i bytosti přírody připomínají, že máme právo na své odměny, na vychutnání si sladkého ovoce, které jsme s láskou a trpělivostí pěstovali... a že pokud na nějaké stále čekáme, dočkáme se ho.

Retrográdní Merkur, který zůstane v této své fázi až do 18.10., nás uvádí zpět ke všemu, co jsme nedořešili, nedoléčili a nevyjasnili. Obrací nás nazpět, abychom se vypořádali s břemeny, která by nám mohla bránit v dalším pokračování po naší cestě. Pokud vyvstane nějaký problém (zejména takový, který se nám v životě pořád vrací), máme příležitost se k němu postavit novým způsobem a jednou provždy ho vyřešit. Musíme však být ochotni ho nechat po vyřešení být a již se k němu nevracet. Je to období, které nám může pomoci k velkým úspěchům, a to nejen vnějším (v práci, ve společnosti, aj.), ale i těm vnitřním (dosažení naplnění, překonání problému, uzdravení našich zranění, atd.)

Rovněž nás čeká novoluní ve znamení Vah, které nastane 6.10. a které bude vlivem Marsu nabité vášní a intenzitou, ale možná také hněvem a agresí. Tím spíše je pro nás, coby posly míru a světla, důležité zůstat ukotveni ve svém centru a nenechat se strhávat do hádek
(např. kvůli volbám a dalším palčivým tématům). Dokážeme-li zůstat uvědomělí a vyrovnaní i navzdory možným konfliktům v našem okolí, budeme schopni tuto bojovnou energii využít k něčemu dobrému a konstruktivnímu. Novoluní coby čas nových začátků a nových záměrů je jako stvořené k tomu, abychom se pokusili jako jednotlivci i jako společnost začít znovu a lépe.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum mořských panen (Oracle of the Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Devítku Činu, která má dva různé významy. Ten první spočívá v tom, že se máme patřičně chránit a brát ohled na svou citlivost a na své hranice. (Téma osobních hranic a asertivního jednání se nám zde opakovaně vrací.) Zejména v intenzinějších obdobích a emočně vypjatých situacích je pro nás důležité nenechat se převálcovat a vytvořit si zdravý odstup. Vybízí nás k tomu, abychom si kolem sebe vytvořili jakési ochranné pásmo, které nám umožní uchovat či regenerovat svou energii, ale které nám zase nebude bránit v upřímných spojeních s druhými. Je důležité umět si chránit svou energii, ale zase se úplně neizolovat. Tuto rovnováhu potřebujeme najít. Jakmile se nám to podaří, je dost dobře možné, že mnohé problémy a obtížné situace, které jsme v životě doposud měli, náhle zmizí, neboť byly způsobeny právě touto nerovnováhou - buď tím, že jsme až příliš dovolovali druhým zabírat náš osobní prostor, čas či energii, a nebo naopak tím, že jsme se od druhých až příliš izolovali. Naučme se zkrátka říkat Ano, když cítíme Ano, a říkat Ne, když cítíme Ne.
Touto kartou jsme rovněž vedeni k tomu, abychom si pozorně vybírali, koho si k sobě pustíme. Zvláště jsme-li vysoce citliví a empatičtí, můžeme se snadno stát terčem predátorů všeho druhu - od agresivních jedinců až po ty velmi nenápadné, kteří ale umí druhé využívat a manipulovat s nimi stejně obratně jako ti agresivní (a jsou možná právě proto ještě větším rizikem). I nenápadná manipulace, často schovávaná za šlechetné úmysly, sliby a vznešená slova, je pořád manipulace, a pokud nám naše srdce říká, že něco není v pořádku a že určitou osobu nevnímá dobře, nebojme se podle ní zařídit. Často právě ti, kdo z naší energie chtějí profitovat, se nejvíce vztekají, když to nedovolíme. Nenechme se těmito reakcemi a výčitkami ovládnout. Lidé, kteří jsou ohleduplní a kteří mají opravdu na srdci naše dobro, obvykle nemají problém přijmout Ne jako odpověď; a pokud jde o nějaké naše nedorozumění, snaží se ho upřímně vyjasnit a situaci vyřešit, místo aby nás napadali a útočili na nás.
Druhý význam této karty spočívá v tom, že v sobě nosíme nějaké staré zranění nebo jinou negativní zkušenost, kvůli které jsme neustále ve střehu a stavíme se na obranu všemu a všem, kdo by nás mohl nějak ohrozit. Přestože si tím možná udržujeme jakousi kontrolu nad svým prostorem, ve skutečnosti si tím ubližujeme. Odháníme od sebe všechny - včetně těch, kdo by nám byli rádi nablízku. Navíc, pokud náš obranný postoj vychází ze strachu, bude jeho výsledkem vždy pouze další strach - budeme k sobě přitahovat další a další hrozby a zkušenosti, které nám budou zpětně potvrzovat "Ano, mám důvody se bát a bránit se". Dokážeme-li se tohoto obranného postoje vzdát, nebo ho alespoň z části povolit, začnou se dít zázraky a přestanou k nám přicházet ony negativní zkušenosti, kterým jsme se snažili bránit. Podobné energie se přitahují - nechť je tedy ta naše plná lásky, míru a pocitu bezpečí.
Jak řekl Wayne Dyer: "Žádný konflikt nepřežije, pokud k němu nepřispíváme."
Jestliže tedy nejsme vedeni k nějakým konkrétním potřebným krokům v nějaké konkrétní situaci, která vyžaduje, abychom ji řešili, přestaňme v sobě živit strach a uvolněme se. Naši andělé nad námi bdí a prostřednictvím naší intuice nám vždy dají vědět, kdyby bylo třeba mít se před něčím/někým na pozoru. Není třeba, abychom všechen ostatní čas prožili v napětí a neustálém ohlížení se přes rameno.

Z karet Moudrost orákula jsme dostali nádhernou kartu Partneři duše. Vypovídá o čisté, krásné lásce mezi dvěma dušemi, ať už ve formě milostné, přátelské, rodinné nebo jakékoli jiné (včetně lásky ke zvířatům, k přírodě, aj.) Tato karta nám připomíná, že jsme obklopeni milujícími dušemi a že se máme o své vzájemné vztahy náležitě starat a těšit se z nich. Pokud nám takový vztah v životě chybí, je toto pozitivní znamení, že máme šanci ho navázat a že se mu máme otevřít.
V souvislosti s předchozí kartou je to však také známka toho, že v navázání nového upřímného vztahu nám brání naše vnitřní obrana a strach, kvůli kterému od sebe lidi odháníme nebo s nimi nejsme ochotni opravdu sdílet své nitro.
Je-li to náš případ, začněme pracovat na odstraňování své zatvrzelosti, lpění na křivdách, uvolňování strachu a nechme své zamrzlé srdce roztát. Dejme lásce šanci. Koneckonců, láska nás nikdy nezradila a nezradí. Zklamání a zranění, která jsme v minulosti utržili, mohla vzniknout z mnoha různých důvodů, ale ani jeden neměl původ v lásce. Láska nikdy nebolí - láska je naopak jediná síla, která má moc naše zranění vyléčit. Dejme tedy šanci lásce v sobě i lásce v druhých, aby nám pomohla obnovit naši víru a utvářet takové vztahy, které budou přinášet léčení a radost všem zúčastněným. Rozhodně to JE možné (ať už nám naše raněné ego namlouvá cokoliv jiného) a nynější energie vzniku těchto krásných upřímných vztahů, které jsou výživou pro naše duše, velmi přejí. Je však důležité, abychom jim my sami nebránili a byli ochotni se vzdát svého strachu a obranných mechanismů, které jsme si osvojili. Požádejme své anděly, aby nám pomohli nalézt to pravé řešení pro nás a naši situaci, a oni tak rádi učiní. Jsme-li opravdu ochotni se lásce otevřít, velmi brzy se nám začne projevovat ve svých nejrozmanitějších podobách.
Tato karta také opět poukazuje na téma skutečných zdravých vztahů a na to, jak je důležité si vybírat osoby, které si do svého života pustíme nebo které si v něm držíme. Umět se rozloučit s lidmi, kteří nás zneužívají, ubližují nám nebo kteří jen berou a činí náš vztah jednostranným, patří k péči o naše duševní (i fyzické) zdraví. Totéž platí v případech, kdy jsme zaměřeni na nějakou konkrétní osobu, jež bohužel naše vřelé city neopětuje. Dovolíme-li si hnout se dál a otevřít se nové lásce sdílené s někým, kdo o ni bude stát, velmi nám to pomůže uvést věci do pohybu a přitáhnout si nové příležitosti k nalezení skutečné spřízněné duše.

Z Orákula mořských pannen nám vyšla karta s názvem Návrat Afrodity. Přestože je to velmi ženská karta, její poselství je stejné pro ženy i pro muže. Vyzývá nás k tomu, abychom se vyloupli ze skořápky; abychom se nebáli být svým pravým já, autentickým, upřímným, plným lásky. Abychom k sobě měli stejnou úctu, jakou prokazujeme druhým, a abychom se sebou zacházeli jako s tím nejcennějším pokladem.
Poselství Afrodity je o smyslnosti, o příjemných potěšeních a požitcích, o vnímání svého těla i duše a celkově o prožívání všeho krásného, co život nabízí. Vede nás k tomu, abychom se milovali a ctili své tělo i duši (ještě než budeme žádat od jiných, aby je milovali a ctili oni). U nás to všechno začíná. Přejeme-li si vytvořit skutečně zdravý a naplňující vztah založený na lásce, musíme se nejprve sami stát nositeli této krásné energie.
Afrodita je samozřejmě spojována také se sexualitou, která je pro každého z nás součástí naší podstaty a velmi se podílí na našem sebevědomí a vyzařování. Dokážeme-li se těšit ze svého ženství či mužství, milovat své tělo takové, jaké je, a vychutnávat si život bez ohledu na některé nezdary, stáváme se velmi silným magnetem pro další příjemné zkušenosti.
Pokud máme z tého své stránky strach, můžeme mít tendenci se schovávat a dělat se neviditelnými, abychom nepřitáhli pozornost. I to může být problém v cestě za naplňujícím vztahem. Když nechceme být vidět, pak nás potenciální partner/ka také neuvidí. Tento strach je jednou z věcí, na kterých můžeme nyní zapracovat.
Není nic špatného na tom, těšit se z příjemných stránek života. V této souvislosti nám tato karta také říká, že bychom svoji sexualitu neměli soudit (a nenechat si vnucovat soudy druhých). Sexualita je velmi osobní a intimní záležitost a pokud někomu opravdu neubližujeme, není nikomu nic do toho, jak ji prožíváme. Zejména pokud jsme vyrůstali v prostředí, které přísně zakazovalo a trestalo vše, co souviselo se sexualitou, je pro nás důležité uzdravit v sobě pocity viny a špatnosti, které jsme si možná odnesli z onoho období a které nás možná doposud tíží, a obnovit v sobě schopnost přijetí toho, kým jsme až do hloubi svého jádra. Toto sebepřijetí se vším, co k nám patří, je klíčem k našemu štěstí, svobodě a upřímné, čisté lásce. A pokud máme stránky, které se nám na sobě nelíbí, je jejich uvědomění a přijetí prvním krokem k jejich zvládnutí - což opět napomáhá nám i našim vztahům i všem ostatním životním oblastem. "Cítit se špatný za to, kým jsem" je jedním z nejčastějších důvodů, proč se nám v životě nedaří a proč k sobě stále dokola přitahujeme osoby a zkušenosti, které nám tento pocit opakovaně potvrzují. I toto je tedy důležité téma, kterému se potřebujeme věnovat a na kterém můžeme zapracovat, aby se nám v životě vedlo lépe.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k odstraňování překážek, které nám brání v úspěchu a ve vytváření a udržování šťastných naplňujících vztahů. Přestože na každém vztahu mají podíl dva lidé a záleží tedy na obou, jak se vztah vyvíjí, my můžeme pracovat s tím svým (který může sám o sobě vztahu velmi napomoci).
Karty pro tento týden poukazují na velké množství našich vnitřní bariér a zábran, které jsme si vytvořili ve snaze se ochránit před bolestí a zraněními. Opíráme se o své staré zkušenosti (často opakované), které v nás probudily dojem, že nejsme v bezpečí a že se musíme neustále ohlížet přes rameno, jestli nám něco nehrozí. Pravdou je, že v bezpečí jsme vždy, a pokud by nám něco hrozilo, naše intuice nám to dá vždy jasně vědět. Abychom však mohli vnímat vedení své intuice, potřebujeme být v klidu a ne vystresovaní z toho, co všechno by se nám mohlo kde stát. Vzdát se svého strachu a napětí neznamená být neopatrní - naopak si tím napomůžeme k jasnějšímu vnímání, a tedy i k zajištění svého bezpečí ve všech ohledech. Nemusíme se pořád hlídat - od toho tu máme své strážné anděly. Věřme jim a buďme ochotni nechat to na nich. Bude-li třeba, abychom sami něco udělali, dostaneme k tomu vždy jasný impuls.
Jsme vedeni k tomu, abychom začali skutečně milovat sami sebe, a to i se svými stinnými stránkami. Dokud se jich budeme bát a utíkat před nimi, budou nás ovládat a komplikovat nám život. Naopak, postavíme-li se jim čelem a uznáme je za své, získáme tím moc s nimi pracovat a kultivovat je tak, aby nám život nekomplikovaly... nebo dokonce posloužily k něčemu dobrému.
Máme se naučit vychutnávat si dobré věci a těšit se ze svého života. Náš život nemá a nikdy neměl být jen o problémech a stresu. Naše uvolněná energie a úsměv na obličeji budou mnohem přitažlivější než naše napětí, stížnosti a ukřivděný výraz. Potřebujeme si uvědomit, že s námi není nic špatně, a uzdravit pocit viny, který v nás kdysi někdo vyvolal svým chováním či slovy.
Tento výklad nás vede k velké proměně naší energie i osobnosti a k obratu v našem zaměření - místo toho, co je špatně, si začněme všímat všeho, co je dobře... a to bude v našem životě narůstat. Buďme ochotni uzdravit vše, co nás bolí, a dovolme si cítit se opět hodnotní. Naplno prociťme, že si zasloužíme mít se dobře, stejně jako všichni ostatní. Dovolme si uzdravit své poničené sebevědomí a obnovit důvěru v sebe i v Život sám. Přestože jsme prožili mnoho bolesti, stále je tu mnoho krásných věcí, pro které stojí za to žít.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.