neděle 10. října 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.10. 2021

Milí přátelé,

máme za sebou novoluní ve znamení Vah, které nás vedlo k tomu, abychom se otevřeli nové energii, rozhodli se pro nové začátky a byli ochotni propustit vše, co je s naším novým životem v rozporu. Přejeme-li si v životě více lásky, potřebujeme se vzdát svého strachu a dalších emocí a postojů, které láskyplné nejsou. Přejeme-li si být zdravější, potřebujeme přestat dělat věci, které našemu zdraví škodí (včetně stresování). Přejeme-li si v životě větší prosperitu, potřebujeme přehodnotit způsob, jak nakládáme se svými financemi a být ochotni se otevřít novým cestám, jak je do svého života přitáhnout. Pokud jsme s něčím nespokojeni, je třeba se zaměřit na řešení, nikoli na problém. Stěžujeme-li si stále dokola na něco, co se nám nelíbí, tak to tímto způsobem pouze posilujeme a udržujeme v současném stavu. Chceme-li něco jinak, musíme začít myslet, vnímat, hovořit a jednat jinak.
Nynější období dorůstajícího měsíce pomáhá růst také našim záměrům, které jsme si v období novoluní vytyčili, a tak se soustřeďme na to, co si přejeme, aby v našem životě rostlo, místo toho, co si nepřejeme. Čím více energie věnujeme našim přáním, tím méně jí budou dostávat naše obavy a frustrace... které tak začnou přirozeně mizet nebo směřovat k pozitivní proměně.
Dovolme podzimnímu období, aby nás očesal od všeho nepotřebného stejně tak jako stromy od suchého listí... s vědomím, že na jejich místě vyrostou v pravý čas nové, živé, zelenající se lístky. Život se vždy postará, abychom dostali vše, co potřebujeme - a čím více víry máme v tuto skutečnost, tím více nám ji bude projevovat.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Vnitřní síla. Ta nám připomíná naši vlastní osobní sílu a také skutečnost, že nejsme žádné oběti a že stále máme mnoho věcí ve svých rukou. Připomíná nám, že za sebe jsme zodpovědni pouze my sami, stejně jako za směr, kterým se budeme dále ubírat.
V souvislosti s předchozími výklady je to pro nás výzva, abychom se nadále nenechali ovládat svou minulostí a lidmi, kteří se na nás nějak podepsali, a rozhodli se začít znovu a tentokrát skutečně po svém. Máme se chopit moci nad svým životem, očistit ho ode všeho, co mu škodí, a pozvat do něj nové příležitosti a možnosti. Máme otevřít svou mysl a uvědomit si, že existují i řešení, o kterých sami nevíme, ale která jsou přesto možná. Nemusíme vědět, JAK se něco podaří vyřešit, stačí připustit, že je to možné. Naše mysl má tendenci brát v úvahu pouze řešení a cesty, u nichž vidí jasné, logické a vysvětlitelné postupy. Když tedy v některém případě neví konkrétně ono JAK, pak žádné řešení vůbec nepřipouští. Andělé nám touto cestou připomínají, že naše hlava není jediná všemocná síla na tomto světě a že když nevidíme, jak bychom něco mohli vyřešit, neznamená to, že to není možné. Může nám pomoci afirmace: "I když nevím, jak tuto situaci vyřešit, věřím, že řešení existuje a že bude tím nejlepším pro mě i pro všechny ostatní. Děkuji za toto řešení a dovoluji, aby se uskutečnilo."
Naše vědomé dovolení je důležité, protože naše mysl se automaticky brání všemu, co rozumově nechápe a co nemá pod svou kontrolou. Když tedy připustíme zázračná řešení ve svém životě, musíme si dát pozor, abychom si v nich sami nezabránili kvůli strachu z neznáma.
Tato karta mimo jiné poukazuje na naši schopnost nenechat se vyprovokovat nebo strhnout, a zachovat si svůj vnitřní mír. Tato naše schopnost má velký vliv i na to, jak dokážeme vycházet se sebou navzájem. V osobní i kolektivní rovině si tedy pohlídejme, kam svou energii vkládáme, a udržme se na uzdě, budeme-li mít tendenci se s někým hádat a plýtvat svou energií na zbytečné konflikty. Budeme-li chtít debatovat, učiňme tak s klidnou myslí a s úctou k sobě i druhým.

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla karta Partnerství. Ta je velmi pozitivním znamením pro všechny vztahy, včetně těch problematických. Vedle našich osobních vztahů vypovídá také o možných pozitivních dohodách v rámci naší nové vlády a nově uzavřených partnerstvích.
Pokud jde o nás a naše vztahy, připomíná nám tato karta, že na každém vztahu se podílejí dva lidé a výsledná energie vztahu je proto ovlivňována jak námi, tak i druhým člověkem. Pozitivní stránkou této skutečnosti je, že můžeme svým prostřednictvím každý vztah zlepšit a povznést, prochází-li těžším obdobím. Druhý člověk by se však na vztahu měl podílet také a pokud se tak dlouhodobě neděje, je toto pro nás výzva, abychom zvážili, zda si přejeme do tohoto vztahu nadále investovat svou energii.
Kromě spojení dvou lidí ve vztahu a v lásce může tato karta znamenat i jakékoli jiné spojení energií, harmonii, spolupráci... a především příležitost vykonat jako společnost ještě více dobra než coby jednotlivci. Spojení našich energií má ohromnou sílu a dokáže konat zázraky. V tomto smyslu je nám tedy připomínáno, že místo abychom spolu bojovali, máme začít spolupracovat, ať už v naší osobní rovině nebo v té kolektivní. Tato karta je znamením, že tato spolupráce je možná.
Nakonec je tato karta pozvánkou k obnovení našeho partnerství s Nebesy. Máme si uvědomit, že nikdy nejsme na nic sami a že pokud potřebujeme pomoc, můžeme o ni vždy požádat a s vděčností ji přijmout, jakmile se objeví. Jsme posly světla - prostředníky, kteří sem přišli vnést více lásky a léčivé energie. Staňme se tedy právě tím - a nechme podzimní vítr odnést všechno, co láskyplné a léčivé není. 

Z Orákula víl jsme dostali kartu s názvem Oslavy. Máme se radovat a těšit! Ať už se vyskytne jakákoli příležitost nebo si sami nějakou uděláme, máme dát nyní prostor radosti a veselí. Tato uvolněná energie prospěje nejen našemu zdraví, ale také otevře dveře všem možným řešením a zázrakům. Sami dobře víme, že když jsme vystresovaní, úzkostliví a vystrašení, těžko se nám přemýšlí. Naše mysl je uzavřena a nedokáže přijímat nápady a vedení shůry. Naše srdce je také uzavřeno a plné strachu, a tak nedokážeme vnímat svou intuici (která nám přitom ve většině případů říká, že všechno je v pořádku a že se není čeho bát). Dovolit si uvolnit se a alespoň chvíli se těšit z něčeho hezkého a sdílet svou radost v laskavé společnosti je nanejvýš prospěšné nejen nám, ale i situaci, kterou si přejeme uzdravit a vyřešit. Svět se nezboří, když se nad své problémy povzneseme; právě naopak ;)

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém se nám dostává velké podpory v rozvoji naší harmonie. Ať už se jedná o harmonii uvnitř nás, o novém míru a spokojenosti v našem nitru, a nebo o harmonii mezi námi a jinými lidmi, toto období nám v tom velmi napomůže. Musíme však být samozřejmě ochotni vzdát se všeho, co této harmonii brání a co ji narušovalo. Zejména jsou to naše zarytá přesvědčení, potřeba mít za každou cenu pravdu, lpění na negativních zkušenostech z minulosti, nepružné myšlení, nevyléčené rány, strach, a mnohé další aspekty, které nám k harmonii nepomáhají. Nemusíme vědět, JAK toho dosáhnout, stačí, že budeme ochotni se toho vzdát a nahradit to něčím, co nás bude podporovat a prospívat nám. Vesmír už si najde cestu, jak nám s tím pomoci.
Ať už se nám daří jakkoli, máme si v tomto týdnu udělat čas na příjemnou oslavnou atmosféru. I kdybychom nenašli konkrétní důvod k oslavě, udělejme si oslavu čistě pro ni samotnou. Radost a uvolnění nás povzbudí, vlije nám do žil novou sílu a napomůže rozhýbat ustrnulé záležitosti, které jsme doposud křečovitě svírali ve svých rukou.
Dejme si v tomto týdnu harmonii jako prioritu... a ona si sama najde způsob, jak se v našem životě zabydlet a jak nám pomoci uzdravit vše, co je třeba.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.